Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna regler & villkor – Kampanjen "XL Inferno Qualifiers"

Följande utgör de allmänna villkoren för ”Daily XL Qualifiers-kampanjen” (”Kampanjen”) för www.888poker.com (”Webbplatsen”). Kampanjen anordnas av tillämpligt företag (enligt definitionen i Användaravtalet) som ansvarar för Webbplatsen.
 1. Kampanjen startar 03.04.2017 och avslutas 06.05.2017 ("Kampanjperioden"). I undantagsfall kan vi emellertid, på grund av exempelvis säkerhetsskäl eller bonusmissbruk, avsluta Kampanjen innan Kampanjperioden är slut, eller också förlänga Kampanjperioden.
 2. Ingen under 18 års ålder eller den tillåtna åldern för att delta i de speltjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen inom ramen för gällande lagstiftning i alla jurisdiktionsområden, beroende på vad som är högst, får delta i den här Kampanjen.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet i den här Kampanjen till: (i) en person per hushåll, (ii) en person per datorterminal eller (iii) en person per mobil enhet.
 4. Du får endast delta i Kampanjen en gång.
 5. Inga av våra chefer, direktörer, anställda, konsulter eller representanter, samt heller inga andra företag inom vår företagsgrupp eller bland våra leverantörer, försäljare eller partners bland märkeslösa produkter, samt heller inga leverantörer eller försäljare, äger rätt att delta i Kampanjen under sina respektive avtalsperioder samt under 24 månader efter avtalets avslut. Denna begränsning gäller även släktingar till dessa personer, och i detta syfte omfattar "släktingar" make/maka, partner, förälder, barn samt syskon.
 6. Vissa länder kan vara uteslutna från kampanjen på grund av lagstiftningen i dessa länder. Du hittar en komplett lista över exkluderade länder i vårt Användaravtal
 7. Samtliga tidsangivelser och datum är i GMT-format.
 8. Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor, inklusive, men inte begränsat till, när detta är nödvändigt av säkerhetsskäl till följd av exceptionella omständigheter som vi inte rår över, eller till följd av ändringar av gällande tillämpliga lagar eller förordningar.
 9. Ta ut pengar: Det finns en lägsta och högsta gräns för det belopp som du kan ta ut från ditt konto. Om ditt begärda uttag är lägre än det tillåtna beloppet återförs pengarna till ditt spelkonto. Information om lägsta och högsta gränser för uttag finns i vår uttagspolicy.
 10. Genom att delta i den här Kampanjen godkänner varje medlem dessa allmänna villkor som reglerar Kampanjen tillsammans med Användaravtalet, vilket omfattar, men inte är begränsat till, Bonuspolicyn.
 11. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.

Kampanjen

 1. Under Kampanjperioden anordnar vi Daily XL Qualifiers (hädanefter kallade "Kvalturneringar") mellan 03/04/17 och 06/05/17.
 2. De bästa spelarna i varje Kvalturnering vinner en gratisplats i Målturneringarna som anges nedan:
  • De tre bästa spelarna i XL Inferno Main Event Qualifier vinner en plats till XL Inferno Main Event Tournament värd 1 050 $.
  • De 30 bästa spelarna i XL Inferno Mini Opening Event vinner en plats till XL Inferno Mini Opening Event Tournament värd 12 $.
 3. Målturneringarna (XL Series) körs mellan 07/05/17 och 21/05/17och erbjuder en total garanterad prispott på 7,500,000 $. Samtliga Målturneringar finns under fliken XL på Webbplatsen.
 4. Klicka här för hela schemat, inklusive tider för Kvalturneringar, prisfördelning och information om vilka dagliga Kvalturneringar som berör vilka specifika Målturneringar.
 5. Vinnarna i Kvalturneringarna registreras automatiskt i tillhörande Målturnering.
 6. Spelare som redan har registrerats för en specifik Målturnering kan inte registrera sig till dess Kvalturnering.
 7. Endast spelare med biljetter kan delta i Kvalturneringarna.
 8. Alla befintliga medlemmar som har skapat ett 888poker-konto före Kampanjperiodens början och som har gjort minst en insättning i 888poker-kassan erhåller 2 gratisbiljetter till Kvalturneringarna så fort Kampanjperioden inleds. Dessa biljetter måste hämtas via en kampanjlänk som skickas via e-post eller ett popup-fönster i 888poker-lobbyn.
 9. Spelarna får chansen att vinna fler biljetter till XL-kvalturneringar genom att genomföra en daglig pokerutmaning (se avsnittet Personlig pokerutmaning nedan).
 10. Spelarna kan även vinna fler biljetter till XL-kvalturneringar genom att spela hjulspelet i 888poker-programvaran.
 11. Alla biljetter till kvalturneringarna upphör att gälla den 06/05/17.
 12. En spelare kan inte använda turneringsbiljetter för att köpa fler marker eller för att fylla på sin stack med marker under en turnering.
 13. En turneringsbiljett får inte: (i) bytas in mot eller omvandlas till kontanter, (ii) slås samman för att skapa en biljett av högre värde eller (iii) överlåtas från en spelare till en annan.
 14. Fler allmänna villkor gällande användningen av turneringsbiljetter finns i vår Bonuspolicy.

Medlemmar som ännu inte har gjort en insättning

 1. Samtliga villkor för registreringsbonuspaket gäller för nya medlemmar som ännu inte har gjort sin första insättning eller som tidigare haft ett konto på någon webbplats som ägs eller drivs av en entitet inom 888-företagsgruppen.
 2. Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning kommer att få ett erbjudande om att sätta in 10 $ eller mer via kampanjkoden INFERNO10 för att få tre turneringsbiljetter till turneringen XL Inferno Qualifiers via Kampanjens startsida och/eller en banner i 888poker-lobbyn.
 3. Alla biljetter till XL Inferno Qualifiers-turneringar upphör att gälla den 06/05/17 .
 4. En spelare kan inte använda turneringsbiljetter för att köpa fler marker eller för att fylla på sin stack med marker under en turnering.
 5. En turneringsbiljett får inte: (i) bytas in mot eller omvandlas till kontanter, (ii) slås samman för att skapa en biljett av högre värde eller (iii) överlåtas från en spelare till en annan.
 6. Fler allmänna villkor gällande användningen av turneringsbiljetter finns i vår Bonuspolicy.
 7. Insättningserbjudandet om att få XL Inferno Qualifiers-turneringsbiljetter upphör att gälla den 05/05/17.
 8. Erbjudandet gäller endast spelarens första insättning i kassan.
 9. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra eventuella erbjudanden om Välkomstbonus på webbplatsen.

Personlig pokerutmaning

 1. Spelarna måste uppfylla kraven för en personlig pokerutmaning för att få upp till en extra Daily XL Qualifier-biljett per dag. Den personliga pokerutmaningen skickas till dig via e-post, och blir tillgänglig via ett personligt meddelande i 888poker-lobbyn.
 2. Spelare som ännu inte har gjort någon insättning hos 888poker måste först göra detta och sedan spela i minst en daglig Kvalturnering innan de kan få sin personliga pokerutmaning. Den dagliga utmaningen skickas inom 72 timmar efter det att dessa båda villkor har uppfyllts.
 3. Spelare som har gjort minst en insättning 888poker-kassan sedan de registrerade sig hos 888poker får sin dagliga pokerutmaning efter att ha spelat i minst en Daily XL Qualifier. Den dagliga utmaningen skickas inom 72 timmar efter det att detta villkor har uppfyllts.
 4. Den personliga dagliga utmaning som en spelare får förblir densamma under hela Kampanjen.
 5. Spelarna får en extrabiljett till en XL-kvalturnering varje dag som de slutför sin utmaning.
 6. De spelare som får en Blast-utmaning bör notera att slutförd turnering räknas för den dag då de började spela, även om turneringen fortsätter efter kl. 00:00 GMT.
 7. Den dagliga utmaningen börjar samma dag som spelaren får mailet med sin dagliga utmaning.
 8. Spelaren kan senast slutföra en utmaning den 06/05/17.
 9. Spelare kan vinna högst 1 biljett om dagen till Daily XL Qualifier.
 10. En dag börjar kl. 00:00 GMT och slutar kl. 23:59 GMT.
 11. Biljetter till XL-kvalturneringar löper ut 06/05/17.