Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för "XL Eclipse Qualifiers" kampanjer

Följande är villkoren i "Daily XL Qualifiers Promotion" ("kampanjen") för www.888poker.com ("Webbplatsen"). Kampanjen organiseras av det företag som driver webbplatsen (enligt definitionen i användaravtalet).

 1. Kampanjen börjar den 1/8/2017 och avslutas den 9/9/2017 ("kampanjperioden"). I undantagsfall kan vi avsluta kampanjen före kampanjperiodens utgång eller förlänga den, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller missbruk av bonusar.
 2. Ingen under 18 år eller inte myndighetsålder för deltagande i speltjänster som förs tillgängliga via webbplatsen enligt lagstiftningen i ifrågavarande jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst får delta i kampanjen.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa utnyttjandet av kampanjen till: (i) ett per hushåll; (ii) ett per dator; eller (iii) ett per mobil enhet.
 4. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 5. Under deras anställningsperiod och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, så som make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 6. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen. Du hittar en fullständig lista över uteslutna länderna i vårt användaravtal.
 7. Alla tider och datum anges i GMT.
 8. Vi kan ändra dessa villkor exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl på grund av exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 9. Uttag: Det finns minimi- och maximigränser för de belopp som du kan ta ut från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. Mer information om minsta och högsta uttagsgräns finns i vår Uttagspolicy.
 10. Genom att ta del av denna kampanj samtycker du som medlem till de villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med "användaravtalet", vilket inkluderar men inte är begränsat till "bonuspolicyn".
 11. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

Kampanjen

 1. Under kampanjperioden kommer vi att anordna Daily XL Qualifiers (nedan kallat "Qualifiers") mellan 1/8/17 och 9/9/2017.
 2. Toppspelarna i varje Qualifier kommer att vinna gratis inträde till Target-turneringar enligt nedan:
  • Topp 3-spelarna i XL Eclipse Main Event Qualifier vinner en 1 050 $-plats till XL Eclipse Main Event Tournament.
  • Topp 30-spelarna i XL Eclipse Mini Opening Event vinner en 12 $-plats till XL Eclipse Mini Opening Event Tournament.
  • Topp 10-spelarna i XL Eclipse Opening Event vinner en 160 $-plats till XL Eclipse Opening Event Tournament.
 3. Target-turneringar (XL Series) kommer att spelas mellan 10/9/2017 och 24/09/2017 och kommer att erbjuda en total garanterad prispott på 8 000 000 $. Alla Target-turneringar återfinns under fliken XL på webbplatsen.
 4. För fullständigt schema inklusive tider för Qualifiers, uppdelning av vinster och detaljer om vilka dagliga Qualifier som hör till vilken specifik Target-turnering, klicka här.
 5. Qualifier-vinnare registreras automatiskt till relevant Target-turnering.
 6. Spelare som redan har registrerat sig för en specifik Target-turnering kan inte registrera sig till den relaterade Qualifier.
 7. Deltagande i alla Qualifiers är begränsat till spelare som har biljetter.
 8. Alla befintliga medlemmar som har öppnat ett 888poker-konto innan kampanjen börjat och har satt in minst en gång i 888poker-kassan, kommer att tilldelas 2 gratis biljetter till Qualifiers när kampanjen börjar, som måste begäras via en kampanjlänk som skickas via e-post eller via popup i 888poker-lobbyn.
 9. Spelare kommer att ha chansen att vinna fler XL Qualifier-biljetter genom att genomföra en Daglig pokerutmaning (se avsnittet personlig Pokerutmaning nedan).
 10. Spelare har även chansen att vinna fler biljetter till XL Qualifiers genom att spela hjulspelet i 888poker-programvaran.
 11. Alla biljetter till Qualifiers upphör att gälla 9/9/2017.
 12. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp (re-buy) av marker eller lägga marker i sin markerhög i en turnering.
 13. Turneringsbiljetter får inte: (I) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
 14. Ytterligare villkor i förhållande till användningen av turneringsbiljetter hittar du i vår Bonuspolicy.

Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning

 1. Alla villkor för Registreringsbonuspaket gäller för nya medlemmar som ännu inte gjort en första insättning eller tidigare har haft ett konto på en webbplats som ägs eller drivs av en enhet inom 888-företagsgruppen.
 2. Medlemmar som ännu inte har gjort en insättning får ett erbjudande att sätta in 10 $ eller mer med kampanjkoden: ECLIPSE10 för att kunna få tre turneringsbiljetter till Qualifier-turneringen via kampanj-startsidan och/eller banner i 888poker-lobbyn.
 3. Alla biljetter till Qualifier-turneringar upphör att gälla 9/9/2017.
 4. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka på antalet marker i markerstacken under en turnering.
 5. Turneringsbiljetter får inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
 6. Ytterligare villkor i förhållande till användningen av turneringsbiljetter hittar du i vår Bonuspolicy.
 7. Insättningserbjudandet att få Qualifier-turneringsbiljetter upphör den 8/9/2017.
 8. Detta erbjudande gäller endast för spelarens första insättning i kassan.
 9. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonus-erbjudanden på webbplatsen.

Personlig pokerutmaning

 1. För att få upp till en extra Daily XL Qualifier-biljett per dag måste spelarna uppfylla en Personlig pokerutmaning. Den personliga pokerutmaningen skickas till dig via e-post och görs tillgängliga via personligt meddelande i 888poker-lobbyn.
 2. För att få sin personliga pokerutmaning måste spelare som ännu inte gjort en insättning hos 888poker, göra sin första insättning hos 888poker och spela i minst en daglig Qualifier. Den dagliga utmaningen skickas inom 72 timmar efter att spelaren har uppfyllt dessa villkor.
 3. Spelare som har satt in minst en gång i 888poker-kassan sedan de gick med i 888poker får sin dagliga pokerutmaning efter att de har spelat i minst en Daily XL Qualifier. Den dagliga utmaningen skickas inom 72 timmar efter att spelaren har uppfyllt detta villkor.
 4. Den personliga utmaningen som spelaren mottar kommer att vara samma utmaning under hela kampanjen.
 5. Spelare kommer få en extra XL Qualifier-biljett för varje dag som de fullgör sin utmaning.
 6. Spelare som mottar en turneringsutmaning ska vara uppmärksamma på att den genomförda turneringen kommer att räknas för den dag då de började spela, även om turneringen spelas och klockan passerar 00:00 GMT.
 7. Den dagliga utmaningen börjar på samma dag spelaren mottar det dagliga utmanings-mailet.
 8. Den sista dagen som spelare kan slutföra en utmaning är 9/9/2017.
 9. Spelare kan vinna max 2 biljetter till Daily XL Qualifier per dag.
 10. Ett dygn räknas från kl 00:00 GMT till kl 23:59 GMT.
 11. XL Qualifier-turneringsbiljetterna upphör att gälla 9/9/2017.