Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för kampanjen ”%%XLName%%-kvalturneringar”

Följande villkor gäller för %%XLName%%-kvalturneringskampanjen (”kampanjen”) på www.888poker.com (”webbplatsen”). Kampanjen organiseras av det företag som driver webbplatsen (enligt definitionen i användaravtalet).

 1. Kampanjen börjar den %%StartDate%% och avslutas den %%EndDate%% (”kampanjperioden”). I undantagsfall kan vi dock välja att avsluta kampanjer före kampanjperiodens utgång, eller förlänga kampanjperioden, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller för att bonuserbjudanden missbrukas.
 2. Ingen under 18 års ålder, eller den lägsta ålder som enligt lag i en jurisdiktion gäller för att utnyttja de speltjänster som tillhandahålls genom webbplatsen, beroende på vilken som är högst, får ta del av den här kampanjen.
 3. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en medlem per hushåll, ii) en medlem per datorterminal eller iii) en medlem per mobil enhet.
 4. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 5. Under deras anställningstid och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Dessa restriktioner gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
 6. Vissa länder kan vara uteslutna från kampanjen på grund av lagstiftningen i dessa länder. Du hittar en fullständig förteckning över uteslutna länder i användaravtalet.
 7. Samtliga tidsangivelser och datum avser GMT.
 8. Vi kan ändra dessa villkor exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl på grund av exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 9. Uttag: Minimi- och maximigränser gäller för de uttag som kan göras från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger lägsta tillåtna uttagsbelopp återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn. Om du spelar i Storbritannien kan du ta ut insättningssaldot när som helst.
 10. Genom att ta del av denna kampanj samtycker du som medlem till de villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med användaravtalet, vilket omfattar men inte begränsas till bonuspolicyn.
 11. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.

Kampanjen

 1. För att kunna ta del av denna kampanj måste spelaren redan har gjort minst en insättning på 888poker.
 2. Under kampanjperioden, mellan den %%QStartDate%% och den %%EndDate%%, arrangeras dagliga XL-kvalturneringar (hädanefter benämnda ”kvalturneringar”).
 3. De bästa spelarna i varje kvalturnering får en friplats i målturneringarna enligt nedan:
 • De %%Top1%% bästa spelarna i %%XLName%% %%Tour1%%-kvalturneringen får en plats i %%XLName%% %%Tour1%%-evenemangsturneringen värd %%Value1%% $.
 • De %%Top2%% bästa spelarna i %%XLName%% %%Tour2%%-kvalturneringen får en plats i %%XLName%% %%Tour2%%-evenemangsturneringen värd %%Value2%% $.
 1. Målturneringarna (XL-serien) spelas under perioden %%XLStartDate%%–%%XLEndDate%% och har en garanterad total prispott på %%TotalGTD%% $. Du hittar alla målturneringar under XL-fliken på webbplatsen.
 2. För ett fullständigt spelschema, inklusive starttider för kvalturneringar, fördelning av priser och information om vilka dagliga kvalturneringar som leder vidare till vilka målturneringar, klicka här.
 3. Vinnarna i kvalturneringarna anmäls automatiskt till tillhörande målturnering.
 4. Spelare som redan har anmälts till en specifik målturnering kan inte anmäla sig till den kvalturnering som leder till den.
 5. Anmälan till kvalturneringar är begränsad till spelare med turneringsbiljetter.
 6. Alla befintliga medlemmar som har öppnat ett 888poker-konto innan kampanjperioden börjar, och som har gjort minst en insättning i 888poker-kassan, får två gratisbiljetter till kvalturneringarna när kampanjperioden börjar. Dessa biljetter måste hämtas ut via en kampanjlänk som skickas ut per e-post eller visas i ett popup-fönster i 888poker-lobbyn.
 7. Spelare har möjlighet att vinna ytterligare XL-kvalturneringsbiljetter genom att genomföra dagliga pokerutmaningar (se avsnittet ”Personlig pokerutmaning” nedan).
 8. Spelare kommer också att ha möjlighet att vinna ytterligare biljetter till XL-kvalturneringar genom att spela på lyckohjulet i 888poker-programmet.
 9. Alla biljetter till kvalturneringar löper ut den %%EndDate%%.
 10. En turneringsbiljett kan inte användas för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
 11. Turneringsbiljetter kan inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
 12. För ytterligare villkor för användningen av turneringsbiljetter, se vår bonuspolicy.

Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning

 1. Alla villkor för registreringsbonuspaket gäller för nya medlemmar som ännu inte gjort en första insättning eller tidigare har haft ett konto på en webbplats som ägs eller drivs av en enhet inom 888-koncernen.
 2. Medlemmar som ännu inte har gjort en insättning får ett erbjudande om att sätta in minst 10 $ med kampanjkoden %%promocode%% för att få tre turneringsbiljetter till kvalturneringen via kampanjens landningssida och/eller en banderoll i 888poker-lobbyn.
 3. Alla biljetter till kvalturneringar löper ut den %%EndDate%%.
 4. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka på antalet marker i stacken under en turnering.
 5. Turneringsbiljetter kan inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
 6. För ytterligare villkor för användningen av turneringsbiljetter, se vår bonuspolicy.
 7. Erbjudandet om att göra en insättning för att få biljetter till kvalturneringarna upphör att gälla den %%enddate3%%.
 8. Detta erbjudande gäller endast för spelarens första insättning i kassan.

Personliga pokeruppdrag

 1. För att få extra biljetter till dagliga XL-kvalturneringar måste spelarna genomföra personliga pokerutmaningar. Berättigade spelare kan vinna maximalt två XL-kvalturneringsbiljetter varje dag, en biljett per specifik daglig utmaning. De personliga pokerutmaningarna skickas via e-post och är även tillgängliga via ett personligt meddelande i 888poker-lobbyn.
 2. För att få en personlig pokerutmaning måste spelare som ännu inte gjort någon insättning på 888poker göra sin första insättning på 888poker och spela i minst en daglig kvalturnering. De dagliga uppdragen skickas ut inom 72 timmar efter att dessa två villkor har uppfyllts.
 3. Spelare som har gjort en insättning i 888poker-kassan minst en gång sedan de gick med i 888poker får sina dagliga pokerutmaningar efter att de spelat i minst en daglig XL-kvalturnering. De dagliga utmaningarna skickas ut inom 72 timmar efter att detta krav har uppfyllts.
 4. De dagliga personliga utmaningar som spelaren får kommer att förbli densamma under hela kampanjen.
 5. Spelare som får en turneringsutmatning ska vara medvetna om att den slutförda turneringen räknas för det datum då den började, även om evenemanget inte slutar förrän efter midnatt (00.00 GMT).
 6. De dagliga utmaningarna börjar samma dag som spelare får e-postmeddelandet om de dagliga utmaningarna.
 7. Sista dagen för genomförande av utmaningar är den %%ChallengeEndDate%%.
 8. Ett dygn räknas från kl. 00.00 GMT till kl 23.59 GMT.
 9. XL-kvalturneringsbiljetter löper ut den %%EndDate%%.