Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för "XL Blizzard Qualifiers"-kampanjer

Följande villkor gäller för Daily XL Qualifiers-kampanjen (”kampanjen”) för www.888poker.com (”webbplatsen”). Kampanjen anordnas av tillämpligt företag (enligt definitionen i Användaravtalet) som ansvarar för Webbplatsen.

 1. Kampanjen börjar den 10/12/2017 och avslutas den 17/01/2018 (”kampanjperioden”). I undantagsfall kan vi avsluta kampanjer före kampanjperiodens utgång, eller förlänga kampanjperioden, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller att bonuserbjudanden missbrukas.
 2. Ingen under 18 års ålder, eller den lägsta ålder som enligt lag i en jurisdiktion gäller för att delta i de speltjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen, beroende på vilken som är högst, får delta i den här Kampanjen.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet i kampanjen till: (i) en person per hushåll, (ii) en person per datorterminal eller (iii) en person per mobil enhet.
 4. Du kan endast medverka i denna kampanj en gång.
 5. Under deras anställningsperiod och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
 6. Vissa länder kan vara uteslutna från kampanjen på grund av lagstiftningen i dessa länder. Du hittar en fullständig lista över uteslutna länderna i vårt användaravtal.
 7. Samtliga klockslag och datum är angivna i GMT.
 8. Vi kan ändra dessa villkor exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl på grund av exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 9. Ta ut pengar: Det belopp du som högst kan ta ut från ditt konto har undre och övre gränser. Om du begär ett uttag som understiger lägsta tillåtna utbetalningsbelopp återförs pengarna till spelkontot. Information om lägsta och högsta gränser för uttag finns i vår uttagspolicy.
 10. .Genom att delta i den här kampanjen godkänner varje medlem villkoren som styr kampanjen, samt vårt Användaravtal, som bland annat innehåller vår Bonuspolicy.
 11. .Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.

Kampanjen

 1. Under kampanjen ordnar vi Daily XL Qualifiers (hädanefter ”kvalturneringar”) mellan 11/12/2017 och 17/01/2018.
 2. De bästa spelarna i varje kvalturnering får en gratisplats i målturneringarna enligt nedan:
  • De 2 bästa spelarna i XL Blizzard Main Event Qualifier vinner en biljett till XL Blizzard Main Event Tournament värd 1 050 $.
  • De 20 bästa spelarna i XL Blizzard Mini Tune Up Event vinner en plats i XL Blizzard Mini Tune Up Event Tournament värd 12 $.
 3. Målturneringarna äger rum (XL Series) mellan 18/01/2018 och 28/01/2018 och har en garanterad prispott på $3,000,000. Du hittar alla målturneringar under XL-fliken på webbplatsen.
 4. Klicka här för hela schemat, inklusive tider för kvalturneringar, prisfördelning och information om vilka dagliga kvalturneringar som berör vilka specifika målturneringar.
 5. Vinnarna i kvalturneringarna registreras automatiskt i tillhörande målturnering.
 6. Spelare som redan har registrerats för en specifik målturnering kan inte registrera sig till dess kvalturnering.
 7. Endast spelare med biljetter kan delta i kvalturneringarna.
 8. Alla befintliga medlemmar som har öppnat ett 888poker-konto innan kampanjperioden börjar, och som har gjort minst en insättning i 888poker-kassan, får två gratisbiljetter till kvalturneringarna när kampanjperioden börjar. Dessa biljetter måste hämtas via en kampanjlänk som skickas via e-post eller ett popup-fönster i 888poker-lobbyn.
 9. Spelare har chansen att vinna fler XL Qualifier-biljetter genom att slutföra dagliga pokerutmaningar (se sektionen Personliga pokerutmaningar nedan).
 10. Spelare har även chansen att vinna fler biljetter till XL-kvalturneringar genom att spela Wheel-spelet på 888poker.
 11. Alla biljetter till kvalturneringarna upphör att gälla 17/01/2018.
 12. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
 13. En turneringsbiljett kan inte: (i) bytas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
 14. Se vår Bonuspolicy för ytterligare villkor med avseende på användning av turneringsbiljetter.

Medlemmar som ännu inte har gjort en insättning

 1. Alla villkor för registreringsbonuspaket gäller för nya medlemmar som ännu inte gjort en första insättning eller tidigare har haft ett konto på en webbplats som ägs eller drivs av en enhet inom 888-koncernen.
 2. Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning kommer att få ett erbjudande om att sätta in 10 $ eller mer via kampanjkoden BLIZZARD10 för att få 3 turneringsbiljetter till kvalturneringen via startsidan för kampanjen och/eller en banner i 888poker-lobbyn.
 3. Alla biljetter till kvalturneringarna upphör att gälla 17/01/2018.
 4. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka på antalet marker i markerstacken under en turnering.
 5. Turneringsbiljetter får inte: (i) bytas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
 6. För ytterligare villkor för användningen av turneringsbiljetter, se vår bonuspolicy.
 7. Erbjudandet om att göra en insättning för att få biljetter till kvalturneringarna upphör att gälla 16/01/2018.
 8. Erbjudandet gäller endast spelarens första insättning i kassan.
 9. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonuserbjudanden på webbplatsen.

Personlig pokerutmaning

 1. För att få extra Daily XL Qualifier-biljetter måste spelare slutföra personliga pokerutmaningar. Behöriga spelare kan vinna upp till 2 XL-kvalturneringsbiljetter per dag – en biljett per specifik daglig utmaning. De personliga pokerutmaningarna skickas via e-post och finns även tillgängliga via ett personligt meddelande i 888poker-lobbyn.
 2. För att få en personlig pokerutmaning måste spelare som ännu inte gjort en första insättning med 888poker sätta in pengar på 888poker och spela i minst en kvalturnering. De dagliga utmaningarna skickas inom 72 timmar efter att de två kraven uppfyllts.
 3. Spelare som har gjort en insättning i 888poker-kassan minst en gång sedan de gick med i 888poker får sina dagliga pokerutmaningar efter att de spelat i minst en Daily XL Qualifier. De dagliga utmaningarna skickas inom 72 timmar efter att detta krav har uppfyllts.
 4. Den dagliga personliga utmaning som spelaren får kommer att förbli densamma under hela kampanjen.
 5. Spelare som mottar en turneringsutmaning ska vara uppmärksamma på att den genomförda turneringen kommer att räknas för den dag då de började spela, även om turneringen spelas och klockan passerar 00:00 GMT.
 6. De dagliga utmaningarna börjar från och med den dag då spelaren får utmaningen via e-post.
 7. Den sista dagen som spelare kan slutföra en utmaning är 16/01/2018.
 8. Ett dygn räknas från kl 00:00 GMT till kl 23:59 GMT.
 9. Turneringsbiljetter till XL Qualifier upphör att gälla 17/01/2018.