Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för kampanjen ”XL Blizzard-mästerskapen”

Följande villkor gäller för kampanjen ”XL Blizzard-mästerskapen” (”kampanjen”) för www.888poker.com (”webbplatsen”). Om du spelar eller är registrerad i Storbritannien eller Nordirland arrangeras kampanjen av 888 UK Limited. I alla andra fall arrangeras kampanjen av företaget enligt definitionen i användaravtalet som gäller dig (”oss”, ”vi”, ”vår” eller ”företaget”), webbplatsens operatör.

Allmänna villkor

 1. Ingen under 18 års ålder, eller den lägsta ålder som enligt lag i en jurisdiktion gäller för att delta i de speltjänster som tillhandahålls genom webbplatsen, beroende på vilken som är högst, får delta i den här kampanjen.
 2. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en medlem per hushåll, ii) en medlem per datorterminal eller iii) en medlem per mobil enhet.
 3. Kampanjen börjar den 10/12/2017 och avslutas den 17/01/2018 (”kampanjperioden”). I undantagsfall kan vi avsluta kampanjer före kampanjperiodens utgång, eller förlänga kampanjperioden, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller att bonuserbjudanden missbrukas.
 4. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att delta och/eller fortsätta att delta i den här kampanjen. I sådana fall ska eventuella bonusar och/eller andra förmåner som du fått och/eller är berättigad till enligt kampanjen vara förverkade.
 5. Du kan endast medverka i denna kampanj en gång.
 6. Under deras anställningstid och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
 7. Vissa länder kan vara uteslutna från kampanjen på grund av lagstiftningen i dessa länder. Du hittar en fullständig lista över uteslutna länder i användaravtalet som gäller dig.
 8. Samtliga tidsangivelser och datum anges i GMT-tid.
 9. Vi kan välja att ändra eller modifiera kampanjen och dessa villkor av exempelvis säkerhetsskäl för att efterleva gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjerbjudandet missbrukas eller på grund av att kampanjen inte kan bedrivas som angetts till följd av exceptionella omständigheter.
 10. Om du är registrerad i eller spelare i Storbritannien eller Nordirland:
  • Godtar du härmed dessa villkor som reglerar kampanjen tillsammans med användaravtalet för Storbritannien som bland annat innehåller bonuspolicyn.
  • Det belopp som du kan ta ut från ditt konto omfattas av villkoren i uttagspolicyn. Om du begär ett uttag som understiger lägsta tillåtna utbetalningsbelopp återförs pengarna till spelkontot.
   Om du inte är registrerad i eller spelar i Storbritannien eller Nordirland:
  • Godtar du härmed villkoren som reglerar kampanjen samt användaravtalet som bland annat innehåller bonuspolicyn.
  • Det finns minimi- och maximigränser för de belopp som du kan ta ut från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger lägsta tillåtna utbetalningsbelopp återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 11. Bonusen som beviljas för kampanjen, och vinster som genereras genom satsning av en sådan bonus, annulleras vid uttag om något av de tillämpliga villkoren inte till fullo har uppfyllts.
 12. Dessa villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

Rätt att ta del av kampanjen

 1. Den här kampanjen är endast tillgänglig för registrerade medlemmar som har ett konto på webbplatsen.

Kampanjen

 1. Kampanjens vinnare av 1 000 000 $
  1. Under kampanjperioden anordnar företaget ett antal XL Blizzard-turneringar online som listas här (varje sådan turnering ska hädanefter kallas för ”XL Blizzard Tournament”).
  2. Under villkoren för den här kampanjen gäller följande: i) Spelare som uppfyller kriterierna och kommer på första plats som i minst fem (5) XL Blizzard Tournaments-evenemang får ett kontantpris på 1 000 000 $. ii) Spelare som uppfyller kriterierna och kommer på första plats som i minst fyra (4) XL Blizzard Tournaments-evenemang får ett kontantpris på 100 000 $. iii) Spelare som uppfyller kriterierna och kommer på första plats som i minst tre (3) XL Blizzard Tournaments-evenemang får ett kontantpris på 10 000 $. iv) Spelare som uppfyller kriterierna och kommer på första plats som i minst två (2) XL Blizzard Tournaments-evenemang får ett kontantpris på 1 000 $. Vart och ett av kontantpriserna ovan ska hädanefter benämnas ”XL Blizzard-pris”).
  3. Varje vinnare som uppfyller kriterierna i punkt 1.2 ovan är endast berättigad till ett XL Blizzard-pris, baserat på det totala antalet förstaplaceringar som en sådan vinnare har uppnått och ska tilldelas det XL Blizzard Prize-pris som gäller för dem under förutsättning i) att företaget verifierar och validerar en sådan vinst och ii) att processen för verifiering och validering resulterar i ett godkänt resultat ska XL Blizzard-priset delas ut inom sju (7) arbetsdagar efter att XL Blizzard Tournaments-serien har avslutats.
 2. Kampanjen ”Champion of Champions-rankningslista”
  1. Poäng för rankningslistan samlas ihop genom att spela i ett eller flera XL Blizzard Tournaments-evenemang. Rankningslistan uppdateras i realtid och ett antal faktorer beaktas vid beräkning av poäng enligt följande:
   • Position
    Högre slutposition i en turnering eller Sit and go-turnering ger fler poäng (1:a plats ger flest poäng).
   • Antal deltagare
    Ju fler deltagare som spelar i turneringen eller Sit and go-turneringen, desto fler poäng samlar du.
   • Buyin
    Ju högre buyin det är på en turnering med flera bord eller en Sit and Go-turnering, desto fler poäng står på spel. Din poäng på rankningslistan kommer att öka i takt med att du spelar fler XL Blizzard Tournaments-evenemang.
  2. Formeln för poängberäkningen, med hänsyn till de förgående parametrarna och faktorerna, visas nedan:
  3. Det 50 högst rankade spelarna i resultattabellen får en biljett till en Champion of Champions Tournament som arrangeras av företaget (hädanefter ”Champion of Champions Tournament”).
  4. Champion of Champions Tournament-biljetter upphör att gälla 04/02/2018.
  5. Biljetter till Champion of Champions Tournament sätts in på ditt konto inom 72 timmar efter att XL Blizzard Tournaments-serien avslutats.
  6. Den fullständiga prislistan för Champion of Champions Tournament lyder som följer (varje sådant pris ska hädanefter kallas ”Champions of Champions-pris”):
   Placering Pris
   1:a WSOP Vegas-paket värt 12,000 $
   2:a Crazy 8 WSOP-paket värt 3 000 $ + turneringsbiljett värd 1 050 $
   3:a Crazy 8 WSOP-paket värt 3 000 $
   4:e–5:e Turneringsbiljett värd 1 050 $
   6:e–10:e Turneringsbiljett värd 600 $
   11:e–50:e Turneringsbiljett värd 55 $
  7. Champion of Champions-priser delas ut inom 7 dagar efter avslutningen av Champion of Champions Tournament.
  8. Turneringsbiljetter värda 1 050 $, 600 $ och 55 $ är i) avsedda för onlineturneringar som arrangeras av företaget och görs tillgängliga via webbplatsen och ii) giltiga i 60 dagar från och med datumet då de sätts in på spelarens konto.
 3. Bubble of Bubbles-kampanjen
  1. En ”bubbelspelare” är en spelare som avslutar ett XL Blizzard Tournament-evenemang som den högst placerade spelare som inte vinner något pris. Exempel: Om de 10 bästa spelarna vinner ett pris är spelaren som kommer på 11:e plats bubbelspelaren.
  2. Alla spelare som uppfyller kriterierna och hamnar på bubbelplatsen i ett eller flera XL Blizzard Tournaments-evenemang får en biljett till den Bubble of Bubbles-turnering som arrangeras av företaget (hädanefter ”Bubble of Bubbles Tournament”).
  3. Biljetter till Bubble of Bubbles Tournament löper ut den 30/01/2018.
  4. Bubble of Bubbles Tournament-biljetter sätts in på spelarens konto (förutsatt hen uppfyller kriterierna) inom 72 timmar efter det att XL Blizzard Tournaments-seriens avslutats.
  5. Priser som delas ut i samband med evenemanget Bubble of Bubbles sätts in inom 7 dagar efter Bubble of Bubbles-turneringens slutdatum.
  6. Den fullständiga prislistan för Bubble of Bubbles Tournament lyder som följer (varje sådant pris ska hädanefter kallas ”Bubbles of Bubbles-pris”):
   Placering Pris
   1:a (bubbelpositionen) Crazy 8 WSOP-paket värt 3 000 $
   2:a–4:a Turneringsbiljett värd 160 $
   5:e–9:e Turneringsbiljett värd 55 $
  7. Bubble of Bubbles-priser delas ut inom 7 dagar efter avslutningen av Bubble of Bubbles Tournament.
  8. Turneringsbiljetter värda 160 $ och 55 $ är i) avsedda för onlineturneringar som arrangeras av företaget och görs tillgängliga via webbplatsen och ii) giltiga i 60 dagar från och med datumet då de sätts in på spelarens konto.
 4. Kampanjen ”Finalbordet”
  1. En spelare som uppfyller kriterierna och når finalbordet i minst tre (3) XL Blizzard Tournaments-evenemang vinner en turneringsbiljett värd 600 $.
  2. Turneringsbiljetter värda 600 $ är i) avsedda för onlineturneringar som arrangeras av företaget och görs tillgängliga via webbplatsen och kommer ii) att sättas in på spelarens konto (förutsätt att hen uppfyller kriterierna) inom 72 timmar efter att XL Blizzard Tournaments-serien avslutats.
  3. Turneringsbiljetter värda 600 $ gäller i 60 dagar från och med det datum då de sätts in på spelarens konto.
 5. Kampanjen ”Vinna prispengar”
  1. En spelare som uppfyller kriterierna och hamnar på en plats med prispengar i minst åtta (8) XL Blizzard Tournaments-evenemang får en turneringsbiljett värd 215 $.
  2. Turneringsbiljetter värda 215 $ är i) avsedda för onlineturneringar som arrangeras av företaget och görs tillgängliga via webbplatsen och kommer ii) att sättas in på spelarens konto (förutsätt att hen uppfyller kriterierna) inom 72 timmar efter att XL Blizzard Tournament-serien avslutats.
  3. Turneringsbiljetter värda 215 $ gäller i 60 dagar från och med det datum då de sätts in på spelarens konto.

Särskilda villkor för vinnare av WSOP-paket till LAS VEGAS 2018 ME

 1. Varje vinnare av WSOP-paketet (”vinnaren”) får ett prispaket värt 12,000 USD till WSOP Las Vegas 2018 Main Event som består av: i) Anmälningsavgift (buyin) till WSOP Las Vegas 2018 Main Event värd 10,000 $ (betalas direkt till turneringsarrangören av företaget). ii) Hotellövernattning. iii) Reseomkostnader (sätts in direkt på vinnarens pokerkonto av företaget) (”reseomkostnader”). iv) En inbjudan till 888pokers välkomstsession. v) Daglig transport från hotellet till Rio Hotel and Casino där WSOP Las Vegas 2018 Main Event spelas. vi) Ett 888live-pokerkit. (Gemensamt benämns punkt i–vi ”prispaketet”.)
 2. Uppgifter om logi (specifikt hotell och antal nätter), evenemangsdatum och reseomkostnader i prispaketet publiceras vid ett senare datum.
 3. Vinnaren kan inte lösa in prispaketet mot motsvarande kontantvärde eller överföra prispaket på något sätt. Om vinnaren av prispaketet av någon anledning inte kan delta i WSOP Las Vegas 2018 Main Event kommer inte prispaketets motsvarande kontantvärde att betalas ut till vinnaren och hen är inte heller berättigad till någon av prispaketets enskilda delar.
 4. Om vinnaren av prispaketet inte kan delta i WSOP Las Vegas 2018 Main Event kommer inte prispaketets motsvarande kontantvärde att betalas ut till vinnaren och hen är inte heller berättigad till någon av prispaketets enskilda delar.
 5. Vinnaren anmäls för spel i WSOP Las Vegas 2018 Main Event ENDAST dag 1C och får endast delta i evenemanget på ifrågavarande datum (några undantag medges ej)
 6. På begäran av företaget åtar sig ME-segraren att spela in upp till sex (6) 888live-evenemang som arrangeras av företaget under 2018 och 2019. Företaget står för kostnader för resor och logi i samband med 888live-evenemang, under förutsättning att skriftligt godkännande från företaget ges och enligt företagets då gällande resepolicy.
 7. Vinnaren förbinder sig vidare att göra PR för webbplatsen och fungera som ambassadör för denna vid WSOP Las Vegas 2018 Main Event-mästerskapet, vilket inkluderar att under hela WSOP Las Vegas 2018 Main Event-mästerskapet, inklusive vid finalbordet, bära de varumärkesförsedda kläder/märken som tillhandahålls av företaget.
 8. Företaget ansvarar inte för transporten från vinnarens bostad till flygplatsen eller från flygplatsen till hotellet som ingår prispaketet och inte heller för eventuella parkeringskostnader som tillkommer.
 9. Caesars Interactive Entertainment Inc (”CIE”) och företaget ansvarar inte för eventuell skatt som tas ut för prispaketet och/eller kontantbonusen. Vinnaren ansvarar själv för bokföring, betalning och redovisning till statlig myndighet eller skattemyndighet av eventuella skatter eller andra avgifter som ska betalas för prispaketet och kontantbonusen.
 10. Deltagare måste vara minst 21 år fyllda för att spela i WSOP Las Vegas 2018 Main Event. Alla deltagare i evenemanget måste uppvisa åldersintyg (pass eller annat giltigt foto-ID). Deltagare som inte kan visa upp sådant åldersintyg utesluts från evenemanget utan kompensation.
 11. Genom att ta del av kampanjen och vinna prispaketet beviljar vinnaren företaget, dess närstående bolag och deras marknadsföringsbyråer en världsomfattande, licensierbar, evig, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda hans/hennes namn, bild, avbild och röst i PR-, publicitets- och marknadsföringsändamål (online och offline) för webbplatsen utan ersättning, och vinnaren avstår uttryckligen från alla anspråk gentemot bolaget och samtliga bolag inom 888-koncernen med avseende på detta.
 12. Företaget uppmuntrar inte till några som helst överenskommelser i någon av våra kvalificeringsturneringar och kan därför heller inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt i händelse av eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 13. Under WSOP Las Vegas 2018 Main Event tillämpas strikta regler ifråga för spelarnas beteende och vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangörerna rätten att vidta åtgärder, vilket i allvarliga fall kan leda till diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras i WSOP Las Vegas 2018 Main Event till följd av en överträdelse av de regler som satts upp av turneringsarrangörerna tar företaget inget som helst ansvar för ditt deltagande i evenemanget och ingen återbetalning kommer att ske. Dessutom ska diskvalifikation förverka vinnarens rätt att ta emot prispaketet och/eller kontantbonusen och företaget kommer inte att ersätta hen för prispaketets motsvarande kontantvärde.
 14. Alla webbplatsens regler för bedrägeri och maskopi gäller. Alla typer av bedrägerier resulterar i att vinnaren förlorar sitt prispaket, och företaget förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder mot en sådan spelare. Dessa åtgärder kan inkludera, men är inte begränsade till, uppsägning av spelarens konto samt diskvalificering från denna kampanj.
 15. VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER ATT WSOP LAS VEGAS 2018 MAIN EVENT AVSLUTATS OCH VINNAREN ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISA OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS. FÖRETAGET TAR INGET ANSVAR FÖR DEN HÄNDELSE ATT VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV TILLÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH PRISPAKETETS MOTSVARANDE KONTANTVÄRDE KOMMER INTE ATT ÅTERBETALAS.
 16. Vinnaren av prispaket ansvarar ensamt för att ordna resan till och från WSOP Las Vegas 2018 Main Event och för att teckna reseförsäkring som täcker bland annat förkommet bagage och sjukvårdskostnader.
 17. Företaget ansvarar inte för några ändringar med avseende på flyg, boende eller någonting annat som rör resplanen.
 18. Företaget kommer att betala för rummet på det hotell som ingår i prispaketet och anmälningsavgiften till WSOP Las Vegas 2018 Main Event och rätten att spela i Main Event från tredjepartsåterförsäljare och är därför inte ansvarigt kvaliteten på dessa delar av paketet. Vinnaren avsäger sig härmed uttryckligen alla anspråk på företaget i detta avseende.
 19. Genom att ta del av den här kampanjen beviljar varje deltagare företaget, och alla tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster relaterade till prispaketet, rätten att tillhandahålla sina personliga uppgifter till tredje part för att underlätta tillhandahållandet av relevanta artiklar som inkluderas i prispaket, i den mån en sådan deltagare är en vinnare (enligt definitionen ovan).
 20. Om en spelares konto på webbplatsen har stängts eller på eget val spärrats vid något tillfälle fram till och med att WSOP Las Vegas 2018 Main Event äger rum, kommer hen inte att ha rätt till prispaketet och/eller kontantbonusen. Utan att avvika från det ovanstående ska företaget under inga omständigheter ersätta hen för prispaketets motsvarande kontantvärde.
 21. Genom att ta del av kampanjen samtycker varje deltagare till att hålla företaget, dess juridiska ombud, koncernbolag, dotterbolag, agenturer och deras respektive chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa med avseende på alla former av skadeersättning som härrör från denna kampanj eller utdelningen eller användningen av prispaketet och/eller kontantbonusen.
 22. Det kan också hända att företaget, eller tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaketet, kräver att vinnaren undertecknar ytterligare dokument innan prispaketet levereras.
 23. Vinnarens namn och namnet på ME-segraren (om tillämpligt) kan publiceras på webbplatsen utan föregående meddelande. Vinnaren och ME-vinnaren (om tillämpligt) godtar att göra sig tillgängliga för reklam, marknadsföring och PR, med rimligt varsel, och beviljar alla nödvändiga godkännanden för användning av reklam-, marknadsförings- och PR-relaterade material i alla medier, över hela världen, i evighet, och verkställer alla handlingar som krävs av företaget, inklusive (men inte begränsat till) användning av (utan ytterligare tillstånd eller ytterligare kompensation) i) vinnarens avbild, namn, bild och/eller röst i alla medier under en obegränsad tidsperiod ii) bilder och inspelningar och/eller visuella inspelningar av prismottagningar för sådana vinnare. Användningen nedan av företaget omfattar även dess dotterbolag och marknadsföringspartner.
 24. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller dra tillbaka prispaketet och/eller kontantbonusen från vinnaren utan ytterligare ansvar, inklusive ekonomisk ersättning, om vinnaren är under utredning av en statlig myndighet eller hens konto hos webbplatsen stängs/blockeras.
 25. Eventuella villkor här som genom sin art och utformning måste förbli i kraft efter att denna kampanj har avslutats eller löpt ut för att kunna uppfylla sitt syfte ska fortsätta gälla tills det inte längre är nödvändigt för dem att vara i kraft för att uppfylla sitt syfte.

Villkor för vinnare av Crazy 888 WSOP LAS VEGAS 2018

 1. Varje vinnare av Crazy 8 WSOP-paketet (”vinnaren”) vinner ett prispaket värderat till 3 000 USD till WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888 som består av: i) Anmälningsavgift (buyin) till WSOP Las Vegas 2018 värd 888 $ (betalas direkt till turneringsarrangören av företaget). ii) Hotellövernattning. iii) Reseomkostnader (”reseomkostnader”). iv) En inbjudan till 888pokers välkomstsession. v) Ett 888live-pokerkit. (Gemensamt benämns punkt i–v ”prispaketet”.)
 2. Uppgifter om logi (specifikt hotell och antal nätter), evenemangsdatum och reseomkostnader i prispaketet publiceras vid ett senare datum.
 3. Vinnaren kan inte lösa in prispaketet mot motsvarande kontantvärde eller överföra prispaket på något sätt. Om vinnaren av prispaketet av någon anledning inte kan delta i WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888 kommer inte prispaketets motsvarande kontantvärde att betalas ut till vinnaren och hen är inte heller berättigad till någon av prispaketets enskilda delar.
 4. Vinnaren anmäls för spel i WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888 ENDAST på dag 1C/1D och får endast delta i evenemanget på ifrågavarande datum (några undantag medges ej).
 5. I händelse av att vinnaren inte deltar i WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888, oavsett orsak, och företaget har betalat hotellkostnader eller resekostnader, godkänner vinnaren att företaget får göra avdrag för sådana utgifter från spelarens konto med riktiga pengar på webbplatsen. Om de riktiga pengar som finns på vinnarens konto inte täcker sådana utgifter ska vinnaren betala tillbaka beloppet inom 14 dagar efter begäran.
 6. Företaget ansvarar inte för transporten från vinnarens bostad till flygplatsen eller från flygplatsen till hotellet som ingår prispaketet och inte heller för eventuella parkeringskostnader som tillkommer.
 7. Genom att medverka i denna kampanj samtycker alla vinnare härmed till att fungera som ambassadörer för webbplatsen vid WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888, vilket omfattar att under hela WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888 (även vid finalbordet) bära de varumärkesförsedda kläder/märken som tillhandahålls av företaget.
 8. Caesars Interactive Entertainment Inc (”CIE”) och företaget ansvarar inte för eventuell skatt som tas ut för prispaketet.
 9. Vinnaren ansvarar själv för registrering, betalning och redovisning till statlig myndighet eller skattemyndighet för eventuella skatter eller andra avgifter som ska betalas för prispaketet.
 10. Deltagare måste vara 21 år fyllda för att spela i evenemanget WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888. Alla deltagare i evenemanget måste uppvisa åldersintyg (pass eller annat giltigt foto-ID). Deltagare som inte kan visa upp sådant åldersintyg utesluts från evenemanget utan kompensation.
 11. Genom att ta del av kampanjen och vinna prispaketet beviljar vinnaren företaget, dess närstående bolag och deras marknadsföringsbyråer en världsomfattande, licensierbar, evig, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda hans/hennes namn, bild, avbild och röst i PR-, publicitets- och marknadsföringsändamål (online och offline) för webbplatsen utan ersättning, och vinnaren avstår uttryckligen från alla anspråk gentemot bolaget och samtliga bolag inom 888-koncernen med avseende på detta.
 12. Företaget uppmuntrar inte till några som helst överenskommelser i de kvalificeringsturneringar som identifieras ovan (inklusive XL Blizzard Tournaments-, Champion of Champions Tournament- och Bubble of Bubble Tournament-evenemangen) och kan därför heller inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt i händelse av eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 13. Under WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888 tillämpas strikta regler ifråga för spelarnas beteende och vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangörerna rätten att vidta åtgärder, vilket i allvarliga fall kan leda till diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras i WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888 till följd av en överträdelse av de regler som satts upp av turneringsarrangörerna tar företaget inget som helst ansvar för ditt deltagande i evenemanget och ingen återbetalning kommer att ske. Dessutom ska diskvalifikation förverka vinnarens rätt att ta emot prispaketet och/eller kontantbonusen och företaget kommer inte att ersätta hen för prispaketets motsvarande kontantvärde.
 14. Alla webbplatsens regler för bedrägeri och maskopi gäller. Alla typer av bedrägerier resulterar i att vinnaren förlorar sitt prispaket, och företaget förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder mot en sådan spelare. Dessa åtgärder kan inkludera, men är inte begränsade till, uppsägning av spelarens konto samt diskvalificering från denna kampanj.
 15. VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER ATT WSOP LAS VEGAS 2018 CRAZY 888:S MAIN EVENT AVSLUTATS OCH VINNAREN ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISA OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS. FÖRETAGET TAR INGET ANSVAR FÖR DEN HÄNDELSE ATT VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV TILLÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH PRISPAKETETS MOTSVARANDE KONTANTVÄRDE KOMMER INTE ATT ÅTERBETALAS.
 16. Vinnaren ansvarar ensamt för att ordna resan till och från WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888 och för att teckna en reseförsäkring som täcker bland annat förkommet bagage och sjukvårdskostnader.
 17. Företaget ansvarar inte för några ändringar med avseende på flyg, boende eller någonting annat som rör resplanen.
 18. Företaget kommer att betala för rummet på det hotell som ingår i prispaketet och anmälningsavgiften till WSOP Las Vegas 2018 Main Event och rätten att spela i Main Event från tredjepartsåterförsäljare och är därför inte ansvarigt kvaliteten på dessa delar av paketet. Vinnaren avsäger sig härmed uttryckligen alla anspråk på företaget i detta avseende.
 19. Genom att delta i den här kampanjen beviljar varje deltagare företaget, och alla tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster relaterade till prispaketet, rätten att tillhandahålla sina personliga uppgifter till tredje part för att underlätta tillhandahållandet av relevanta artiklar som inkluderas i prispaket, i den mån en sådan deltagare är en vinnare (enligt definitionen ovan).
 20. Om en spelares konto på webbplatsen har stängts eller självuteslutits när som helst fram till och med att WSOP Las Vegas 2018 Crazy 888 äger rum, förverkas hens rätt till prispaketet, och utan att avvika från ovanstående ska företaget under inga omständigheter vara skyldigt att ersätta spelaren för prispaketets monetära värde.
 21. Genom att delta i kampanjen samtycker varje deltagare till att hålla företaget, dess juridiska ombud, koncernbolag, dotterbolag, agenturer och deras respektive chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa med avseende på alla former av skadeersättning som härrör från denna kampanj eller tilldelningen eller användningen av prispaketet.
 22. Det kan också hända att företaget, eller tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med prispaketet, kräver att vinnaren undertecknar ytterligare dokument innan prispaketet levereras.
 23. Vinnarens namn kan publiceras på webbplatsen utan föregående meddelande. Alla vinnare godtar att göra sig tillgängliga för reklam, marknadsföring och PR, med rimligt varsel, och beviljar alla nödvändiga godkännanden för användning av reklam-, marknadsförings- och PR-relaterade material i alla medier, över hela världen, i evighet, och verkställer alla handlingar som krävs av företaget, inklusive (men inte begränsat till) användning av (utan ytterligare tillstånd eller ytterligare kompensation) i) vinnarens avbild, namn, bild och/eller röst i alla medier under en obegränsad tidsperiod ii) bilder och inspelningar och/eller visuella inspelningar av prismottagningar för sådana vinnare. Användningen nedan av företaget omfattar även dess dotterbolag och marknadsföringspartner.
 24. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller dra tillbaka prispaketet från vinnaren utan ytterligare ansvar, inklusive ekonomisk ersättning, om vinnaren är under utredning av en statlig myndighet eller hens konto hos webbplatsen stängs/blockeras.
 25. Eventuella villkor här som genom sin art och utformning måste förbli i kraft efter att denna kampanj har avslutats eller löpt ut för att kunna uppfylla sitt syfte ska fortsätta gälla tills det inte längre är nödvändigt för dem att vara i kraft för att uppfylla sitt syfte.