Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor – “Spin your way to Vegas!” Kampanj

 1. Här är villkoren för “Spin your way to Vegas!” Kampanj ("Kampanjen"). Kampanjen ska organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som, , bland annat är ägare till och driftsledare för varumärket 888poker.
 2. Kampanjen börjar på 22/05/16 och avslutas den 12/06/16 ("Kampanjperioden"). Utan hinder av ovanstående kan arrangören efter eget gottfinnande besluta att omedelbart och när som helst avsluta kampanjen.
 3. Endast personer över 18 år får delta i kampanjen. Potentiella medlemmar kan i vilket skede som helst bli ombedda att förse arrangören med bevis på ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören och eventuella enheter som har samröre med arrangören är inte berättigade att delta i kampanjen. Termen "släkting" ska i dessa villkor avse make, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll och datorterminal.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst efter egen bedömning, avbryta, ändra eller skjuta upp kampanjen om den inte kan genomföras så som angivits.
 7. Genom att delta i kampanjen går varje deltagare utan förbehåll med på dessa villkor som styr kampanjen och utdelningen av alla typer av priser tillsammans med "888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement" ("EULA") som gäller kampanjen. I den händelse det uppstår konflikt mellan villkoren för kampanjen och bestämmelserna i EULA, ska villkoren för kampanjen ha företräde.
 8. Arrangörens beslut är slutgiltigt med avseende på alla frågor som rör tilldelning av olika typer av priser och ska inte kunna bli föremål för granskning och inte heller kunna överklagas av deltagare eller av tredje part.
 9. Alla 888poker villkor gäller.
 10. Alla 888poker Villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Dessa villkor har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelserna av översatta versioner av dessa villkor och den engelskspråkiga versionen ska innebörden av den engelska versionen äga företräde.
 12. Dessa villkor och allt som berör dem ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande vara underkastade jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst efter egen bedömning, avbryta, ändra eller skjuta upp kampanjen om den inte kan genomföras så som angivits.
 14. I den händelse arrangören efter eget gottfinnande anser att en deltagare på något sätt har brutit mot dessa villkor, inklusive men utan begränsning till flera registreringar för kampanjen, eller med ont uppsåt har gjort något annat i förhållande till kampanjen, ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte vara berättigad att vinna turneringarna.
 15. På grund av bestämmelser i enskilda länder kan vissa länder uteslutas från kampanjen.

Befintliga spelare.

 1. Befintliga spelare är de som har registrerat sig för 888poker före kampanjens startdatum den 22/05/16.
 2. Befintliga medlemmar som minst en gång gjort insättning i kassan kommer att vara berättigade att delta i "Daily Poker Missions" för att få snurrar i Vegas Roller.
  1. Spelare kommer att få sitt dagliga pokeruppdrag via ett extra fönster i 888pokers lobby på sin dator eller mobiltelefon.
  2. Ett mejl eller ett extra fönster i 888pokers lobby kommer att skickas till spelare med länk till Vegas Roller, när de utfört sitt dagliga uppdrag. Länken till Vegas Roller kommer att skickas inom 72 timmar.
  3. Varje gång en spelare utfört ett dagligt pokeruppdrag, kommer han eller hon att få ett snurr på Vegas Roller. Spelare kan få upp till 10 snurr per dag.
  4. Fullständiga villkor för uppdragen återfinns nedan i avsnitten "Dagliga pokeruppdrag".
  5. Befintliga medlemmar kan, enligt arrangörens gottfinnande, få ytterligare specialerbjudanden under kampanjperioden.
 3. Medlemmar som ännu inte gjort någon insättning och är berättigade till kampanjen kommer att få ett snurr när de gör sin första insättning på minst 10 $ i kassan och med användning av kampanjkoden VEGAS10 under den period som kampanjen pågår.

Nyligen registrerade spelare

 1. All registrering Bonuspaket De allmänna villkoren gäller.
 2. Nya medlemmar som anmäler sig 888poker kommer att få ett gratissnurr på Vegas Roller.
 3. Kampanjen börjar på 16/05/16 och avslutas den 12/06/16 ("Kampanjperioden"). Utan hinder av ovanstående kan arrangören efter eget gottfinnande besluta att omedelbart och när som helst avsluta kampanjen.
 4. Erbjudandet att få en gratis snurr på Vegas Roller vid registrering som ny medlem löper ut den 12/06/16.
 5. När de gör sin första insättning på minst 10 i kassan med kampanjkoden VEGAS10 under kampanjperioden, kommer berättigade medlemmar att få en extra snurr på Vegas Roller.
 6. Insättningserbjudandet för att få en extra snurr på Vegas Roller utgår den 12/06/16.
 7. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonusar.
 8. Insättningserbjudandet som beskrivs ovan gäller endast för nya medlemmar. Arrangören förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, utesluta medlemmar med tillhörande konton från att ta emot något pris efter ett snurr i Vegas Roller.

Villkor för dagliga pokeruppdrag:

 1. Spelare kan vinna upp till 10 snurr per dag i Vegas Roller, oavsett hur många uppdrag de avslutat.
 2. Ett Vegas Roller snurr kommer att skickas till spelarna via mejl/extra fönster i 888pokers lobby inom 72 timmar efter utfört uppdrag.
 3. Varje utfört, dagligt pokeruppdrag ger dig endast ett snurr.
 4. Odds och snurrpriser beskrivs nedan i "avsnittet ‘Vegas Roller’.
 5. Dagar räknas mellan 00.00 och 23.59 GMT.
 6. Tidsschema för uppdragen fastställs av arrangören.
 7. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller ändra något av de presenterade uppdragen.
 8. Uppdrag är tillgängliga för spelare som gjort en eller flera insättningar i 888poker kassan.
 9. Efter den första insättningen är spelarna inte berättigade att slutföra uppdrag förrän de fått relevant PR kommunikation, vilken skickas ut inom 48 timmar efter den första insättningen.

Uppdraget "Vinn specifika händer":

 1. Spelare måste vinna händer med specifika hålkort (starthänder ) under en viss dag för att vinna ett snurr, så som beskrivs i erbjudandet.
 2. Erbjudandet gäller för Texas Hold’em kontantspel med riktiga pengar, inklusive SNAP kontantspel, med mörka insatser på 5 till 10 cent eller högre Sit och Go turneringar med buy-ins på 3 $ eller högre.
 3. Erbjudandet gäller inte spelen Freerolls och Heads Up.
 4. Kontantspelsomgångar där kort endast delas ut till två spelare betraktas som Heads up-omgångar och ingår inte i det här erbjudandet.
 5. En vinnande hand anses vinna potten/del av potten efter varje satsningsrunda. Detta kan inkludera en ensam vinnare, split eller sidopott.

Uppdraget ‘Spela i turneringar’:

 1. Spelare måste spela ett visst antal turneringar under en viss dag för att vinna ett snurr, så som beskrivs i erbjudandet.
 2. Erbjudandet hänför sig till flerbords- och Sit & Go-turneringar inklusive SNAP.
 3. Erbjudandet gäller för turneringar med inköp på 3 $ eller mer.
 4. Turneringar räknas enligt starttid.
 5. Erbjudandet utesluter Freerolls- och Heads Up-turneringar.
 6. ‘Spela i en turnering’ räknas endast om spelaren tilldelas minst en hand under turneringen.
 7. I den händelse en spelare deltar i en turnering som avslutas efter 00.00 GMT, kommer han/hon att få ett snurr som räknas som del av följande dag som börjar vid 00.00. Om en turnering avslutas före 00.00, räknas snurrar för samma dag fram till 00.00. "Avslutningstid" hänför sig till den tid då spelaren elimineras

Uppdaget att vinna 'Antal händer':

 1. Spelare måste vinna ett visst antal händer under en viss dag för att vinna ett snurr, så som beskrivs i erbjudandet.
 2. Erbjudandet gäller endast för kontantspel om riktiga pengar inklusive SNAP-kontantspel.
 3. Erbjudandet gäller endast för kontantspel med mörka insatser på 5 till 10 cent eller mer.
 4. Erbjudandet gäller inte Heads up-kontantspel.
 5. En vinnande hand anses vinna potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan inkludera en ensam vinnare, split eller sidopott.
 6. Det krävs ingen visning av ‘vinnande hand’ och den räknas ‘pre flop’.

Uppdraget ‘Sluta med pengar’:

 1. Spelare måste avsluta med pengar under en viss dag för att vinna ett snurr, så som beskrivs i erbjudandet.
 2. Erbjudandet avser flerbordsturneringar inklusive SNAP--och Sit & Go-turneringar.
 3. Erbjudandet gäller för buy-ins på 3 $ eller mer.
 4. Erbjudandet gäller inte Freerolls och turneringar med 10 spelare eller färre.
 5. Till "team-turneringar" är endast spelare som står "på vinst" berättigade, medan spelare som enbart drar nytta av "lagets vinster" inte räknas.
 6. I knock out-turneringar kan endast en spelares vinster från huvudprispotten anses vara "in the money". Pengar som bara vunnits genom en knockout räknas inte.
 7. ‘Finishing in the money’ räknas endast när en spelare vinner en del av turneringens prispott. Alla belopp räknas.
 8. I den händelse en spelare deltar i en turnering som avslutas efter 00.00 GMT, kommer han/hon att få ett snurr som räknas som del av följande dag som börjar vid 00.00. Om en turnering avslutas före 00.00, räknas snurrar för samma dag fram till 00.00. Avslutningstider hänför sig till tidpunkten då en spelare elimineras.

Vegas Roller

Oddsen för att vinna respektive Vegas Roller-pris är följande:

Pris Odds
$3,000 Vegas Rush Tournament biljett 65 %
3 st. $3,000 Vegas Rush Tournament biljetter 30,9912 %
$8,000 Crazy Eights Package Tournament biljett 4,0006 %
$3,000 WSOP 2016 Crazy Eights paket 0,0079 %
$12,500 WSOP 2016 Main Event Las Vegas paket 0,0003 %
 1. I de sällsynta fall då Vegas Roller och extra fönstret "Congrats" visar två olika priser, kommer den rätta priset att fastställas i enlighet med extra fönstret "Grattis". I händelse av dataavvikelser kommer korrekt pris alltid att entydigt fastställas genom 888pokers bokföring.
 2. Spelare kan vinna följande priser i Vegas Roller:
  • paket på 12 500 $ till WSOP 2015 Main Event Las Vegas (se WSOP Las Vegas villkor för paket nedan).
  • paket på 3 000 $ till ‘Crazy Eights’ WSOP Event Las Vegas (se WSOP Las Vegas villkor för paket nedan).
  • Biljett $3,000 Vegas Rush Tournament (se turneringsvillkor nedan).
  • Biljett till $8,000 Crazy Eights Package-turneringen (se turneringsvillkor nedan).
 3. 888poker kommer att dela ut 50 paket på 3 000 $ och 5 paket på 12 500 $ under kampanjen.
 4. I händelse att antalet spelare som vinner ett paket överstiger antalet paket som finns tillgängliga, förbehåller sig arrangören rätten att tilldela dessa spelare motsvarande värde i reda pengar.
 5. I den händelse det uppstår tekniska problem med Vegas Roller, förbehåller sig arrangören rätten att,som kompensation och efter eget gottfinnande, tilldela spelare en biljett till den dagliga $3,000 Vegas Rush Tournament.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra oddsen för att vinna de olika priserna liksom priserna själva och att avbryta eller ändra kampanjen efter eget gottfinnande.
 7. Vegas Roller snurr går ut inom 24 timmar efter att mejl/extra fönster skickas för att informera spelare om deras snurr

Ta lyckohjulet till turneringarna i Las Vegas

Följande turneringar kommer att hållas under kampanjen:

$3,000 Vegas Rush Turneringar varje dag kl. 00:05, 12:05 och 19:05 GMT mellan den 25/05/16 och den 14/06/16
$8,000 Crazy Eights Package Tournaments Den 01/06/16, 08/06/16 och den 15/06/16 kl. 20:05 GMT.
 1. Turneringsscheman kan komma att ändras efter beslut av arrangören.
 2. $3,000 Vegas Rush Tournament erbjuder följande priser: Kontant prispott på 3 000 + 100 biljetter till $8,000 Crazy Eights Package Tournament för de 100 bästa spelarna.
 3. $8,000 Crazy Eights Package Tournament erbjuder följande priser: prispott på 2 000 $ och 2 st. paket värda 3 000 $ till ‘Crazy Eights’ WSOP Event in Las Vegas för de 2 bästa spelarna.
 4. Inträde till alla turneringar kräver en biljett.
 5. I händelse att spelare vinner fler biljetter än vad som kan användas i Vegas Roller, kommer eventuella överskott att anses utan värde.
 6. Arrangören kan efter eget gottfinnande omedelbart och när som helst besluta att avsluta eller ändra något av de erbjudanden som presenteras i kampanjen.

WSOP 2016 Las Vegas Villkor för paket

 1. Paketpriset WSOP Las Vegas 2016 Main Event kan inte återbetalas.
 2. I det fall vinnare av prispaket är förhindrad att närvara, kommer inte prisets monetära värde att återbetalas.
 3. Spelare kan överlåta sitt pris förutsatt att förvärvaren är en befintlig 888poker spelare som har gjort minst en insättning på sitt medlemskonto och som är minst 21 år efter att evenemang WSOP Las Vegas 2016 inletts. Utan hinder av det ovanstående förbehåller sig 888poker rätten att efter eget gottfinnande förbjuda sådan överlåtelse.
 4. I händelse att den medlem som vinner priset av någon anledning inte kan överföra det till annan medlem, kommer sådan vinst dras tillbaka.
 5. Paketet på 12 500 inkluderar: 5 nätter (10 till 15 juli) på Vdara Hotel Las Vegas, buy-in avgift till $10,000 Main Event tournament (Event 68), 1 500 $ för resa och kostnader (utbetalas direkt på 888poker spelarens konto), inbjudan till 888pokers välkomstmöte och 888live pokerset. Alla inträdesavgifter och buy-ins till evenemangen betalas av 888poker direkt till turneringsarrangören och alla logikostnader direkt till hotellet..
 6. I paketet på 3 000 $ ingår: 4 nätter (1 till 5 juli) på Rio Hotel Las Vegas, buy-in-avgift till $888 Side Event tournament (Event 54), 1 400 för resa och kostnader (utbetalas direkt 888poker på spelaren konto), inbjudan till 888poker välkomstmöte och 888live pokerset. Alla inträdesavgifter och buy-ins till evenemangen betalas av 888poker direkt till turneringsarrangören och alla logikostnader direkt till hotellet..
 7. Genom att delta i detta evenemang, går ledamöterna med på att fungera som ambassadörer 888poker vid WSOP Las Vegas 2016 vilket inkluderar att under hela evenemanget (inklusive finalbordet) uteslutande bära märkeskläder/emblem från 888poker.
 8. Caesars Interactive Entertainment Inc och 888poker kommer inte att vara ansvarig för någon skatteplikt i samband med tilldelningen av plats till WSOP Las Vegas 2016.
 9. Deltagare måste vara minst 21 år för att spela i WSOP Las Vegas 2016. Alla deltagare i evenemanget måste kunna styrka sin ålder (pass eller annan giltig fotolegitimation ). Deltagare som inte kan presentera ett sådant bevis utesluts från deltagande i evenemanget utan kompensation.
 10. I den händelse en vinnare av ett paket vara minst 21 år vid tidpunkten för WSOP Las Vegas 2016 kommer inte vinnaren att kunna deltaga i WSOP Las Vegas 2016. Ekonomisk kompensation kommer inte att ges, dock kommer vinnaren att kunna överföra sitt pris enligt villkor 7 ovan.
 11. Genom att delta i Kampanjen ger du 888poker och dess associerade webbplatser rätten att utan ytterligare ersättning använda ditt namn och din bild i reklamsyfte och du avskriver dig uttryckligen alla anspråk gentemot 888poker och dess dotterbolag i detta avseende.
 12. I händelse av att medlemmen fortfarande spelar i WSOP Las Vegas 2016 efter 5 nätters logi, kommer 888poker att ansvara för kostnaderna för extra nätter och researrangemang , med nivån och kvaliteten på sådant boende och resor enligt 888poker gett gottfinnande.
 13. Under WSOP Las Vegas 2016, kommer turneringsarrangörerna att tillämpa strikta regler för spelares uppförande vilka kan omfatta diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras vid WSOP Las Vegas 2016 på grund av överträdelse av de regler som angivits av turneringsarrangörerna, tar 888poker inget som helst ansvar för din avgift till tävlingen och ingen återbetalning kommer att tillhandahållas.
 14. Genom att delta i 888poker WSOP Las Vegas 2016-turneringen går varje deltagare utan förbehåll med på dessa villkor för kampanjen och utdelningen av priser.
 15. Alla 888poker regler för bedrägeri och maskopi. All bedräglig aktivitet resulterar i vinnaren fråntas sin vinst och att ytterligare åtgärder vidtas av 888poker Bedrägeriavdelning upp till och med uppsägning av medlemmens konto hos 888poker och diskvalificering från denna kampanj.
 16. Vinnare av paket MÅSTE HA ETT GILTIGT PASS OCH VISA (I VISSA FALL) SEX MÅNADER UTÖVER VARAKTIGHETEN AV WSOP LAS VEGAS 2016 och ansvarar ensam för att han har de visa som behövs för att resa. 888poker tar inget ansvar för vinnare som inte kan resa på grund av att de saknar tillämpliga resehandlingar.
 17. Medlemmarna kommer ensamma att vara ansvarig för sina researrangemang till och från evenemanget och egen reseförsäkring.
 18. 888poker ansvarar inte för ändrade flyg, boenden och allt annat som rör resplanen sedan vinnaren valt sina researrangemang.
 19. 888poker har köpt sitsen till WSOP Las Vegas 2016 från en tredje part och är därför inte ansvarigt för dess kvalitet och du avstår uttryckligen från alla anspråk mot 888poker i detta avseende.
 20. Genom att delta i denna kampanj garanterar deltagaren 888poker och eventuella tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster relaterade till priset rätten att utlämna hans/hennes personuppgifter till tredjepartsleverantören för att ha priset ska kunna levereras till deltagaren i fråga.
 21. Om en medlems konto har stängts eller avslutas på egen hand när som helst fram till WSOP Las Vegas 2016 äger rum kommer han/hon inte att vara berättigade till att ta emot priset.
 22. 888poker’s beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör tilldelning av ett pris och får inte bli föremål för granskning eller överklagas av någon deltagare eller tredje part.
 23. Genom att delta i kampanjen går varje deltagare med på att friskriva och hålla skadeslösa 888poker, dess juridiska ombud, partner, dotterbolag, byråer och dessas respektive tjänstemän, chefer, anställda och agenter, från eventuella skador som uppstår till följd av denna kampanj eller utdelningen av priset.
 24. Varje enskild vinnare kan behöva fylla i och underteckna en försäkringsavstående med någon tredjepartsleverantör som tillhandahåller tjänster relaterade till priset eller 888poker innan han får får hämta ut priset.. 888poker eller någon tredjepartsleverantör som tillhandahållet tjänster relaterade till priset kan också komma att kräva att vinnare skriver under ytterligare dokument innan dokumenten lämnas ut.
 25. Dessa villkor har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelserna av översatta versioner av dessa villkor och den engelskspråkiga versionen ska innebörden av den engelska versionen äga företräde.
 26. 888poker förbehåller sig rätten att, utan ekonomisk ersättning, avbryta/återkalla inbjudan till, eller deltagande i live-evenemang , om kontot för tillfället står under utredning eller är avstängt/blockerat. Detta inkluderar skäl som inte begränsas till bedrägeri, tvister, eller annan orsak - antingen av från spelarens eller 888pokers sida vid varje given tidpunkt..

Bonuspolicy

Vad är 888pokers bonuspolicy?

 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som delas ut utöver normala utbetalningar.
 2. Du hittar ett urval av 888pokers kampanjer och erbjudanden här.
 3. Alla bestämmelser i 888pokers uttags- och integritetspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som betalas ut utöver normala utbetalningar.
 4. Bonuspoäng gör att du kan kvittera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus.
 5. Du kan samla bonuspoäng genom att:
  • Spela pokerringspel: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du lägger i bidragande rake.*
  • Spela i pokerturneringar: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du betalar i anmälningsavgift.
  • Spela kasinospel (när du använder pokerkontot): du får 1 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 10 $ som du satsar på kasinot.
   * Med ”bidragande rake” avses hur mycket av raken som du själv lagt i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en rake på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ (d.v.s. 25 %) till raken, vilket i sin tur ger dig 2 bonuspoäng (om tillämpligt).
 6. Såvida inget annat anges kan alla direktbonusar (icke uppskjutna bonusar) tas ut först efter att spelaren har samlat 2,5 bonuspoäng per US-dollar (1 $) i mottaget bonusbelopp. En spelare måste till exempel först samla 25 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När satsningskraven ovan har uppfyllts kommer bonusen och alla vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 7. 888poker förbehåller sig rätten att inte inkludera bonusbelopp i en spelares uttag.
 8. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från det att de sätts in på spelarens konto eller inom den period som anges i informationen om en kampanj i annat fall. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 9. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor (som gäller dig) förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 10. Alla vinster som helt eller delvis genereras från bonuspengar ska betalas ut till spelaren enligt följande: i) en utbetalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av reda pengar, ii) en utbetalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens ”bonusplånbok” innan insatsen betalades, beroende på vilket belopp som är högst och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är kopplat till pokerspel eller ”bonusplånboken” om den allmänna bonusen satsades på kasinospel.
 11. Endast för omedelbara bonusar (vilket är bonusar som sätts in på ditt spelkonto omedelbart efter att du gjort tillämplig insättning), tills du uppfyller insatsskravet, gäller följande restriktioner för det insättningsbelopp som aktiverar din bonus:
  • Om bonusen (plus eventuella relaterade vinster som omfattas) på ditt konto är samma som eller högre än det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (samt eventuella tillhörande vinster som omfattas) annulleras.
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster som omfattas) på ditt konto är ett lägre belopp än det ursprungliga bonusbeloppet (men högre än noll) kan du ta ut din insättning, men bonusbeloppet som du har förlorat dras av från det insatta beloppet som kan tas ut, och bonusen (plus eventuella tillhörande vinster som omfattas) annulleras.
  • Om du har satsat och förlorat hela bonusen kan du inte ta ut insättningen förrän satsningsskraven har uppfyllts. Du kan dock ta ut eventuella vinster på spel som lagts med pengar från insättningen innan satsningskraven har uppfyllts.
 12. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med uttagspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om det finns både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på ditt konto används de restriktionsbelagda medlen först, nästa gång du lägger en insats. Tillgängliga medel används först när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du endast finansierar satsningar vid kasinospel med medel belagda med restriktioner och vinner är vinsten begränsad till 500 $/500 €/500 £ (beroende på din kontovaluta). Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £ får du ändå endast 500 $/500 €/500 £.
 13. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som görs med medel belagda med restriktioner, free spins, FreePlay eller jackpottkuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel kan öka jackpottvinster.
 14. Observera att om du inte loggar in på ditt konto under en period om 90 dagar förverkas dina bonuspoäng utan vidare meddelande och någon återbetalning kan inte komma i fråga.
 15. Bonusar skiljer sig åt beroende på vilken produkt de utnyttjas för och kan omfatta mer än en produkt.
 16. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av det ovannämnda annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren inte har uppfyllts till fullo.
 17. Om inköpsbeloppet inte återförs i samband med att bonusen annulleras/löper ut/tas bort efter ett uttag ska bonusen ha statusen ”öppen transaktion”. Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade löpt ut/annullerats/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 18. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om det utgör del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att samla ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 19. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att ta del av och/eller fortsätta att ta del av kampanjer som drivs av oss. I sådana fall förverkas eventuell bonus och/eller annan förmån som du fått och/eller är berättigad till enligt sådan kampanj.
 20. Registreringskampanjer och första insättningserbjudanden kan inte kombineras med andra, likartade kampanjer.
 21. Om 888poker har rimlig anledning att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon form av bonus förbehåller sig 888poker rätten att i) säga upp spelarens 888poker-medlemskap, ii) hålla inne hela beloppet på spelarens konto och iii) neka spelaren tillträde till pokerrumet i framtiden.
 22. I den händelse 888poker har rimlig anledning att misstänka att spelare handlar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 23. Om en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet och eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 24. Satsning i alla spel hos 888casino bidrar till att uppfylla satsningskraven, men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över hur mycket de enskilda speltyperna bidrar till att uppfylla satsningskraven:
  Andel som bidrar till att uppfylla satsningsvillkor
  SpelkategoriSpelkategorins andel
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och bordsversioner av poker20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette10 %
  Craps5 %
 25. Exempel:
  • Vid satsning av 500 $ på videospelautomater, bidrar hela beloppet 500 $ (100 %) till att uppfylla satsningskraven.
  • Vid satsnin av 500 $ på roulette bidrar 100 $ (20 %) till att uppfylla satsningskraven.
 26. Alla vinster som härrör från bonusen kan tas ut först när satsningskraven har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut den ursprungliga insättningen ber vi dig kontakta vår medlemssupport.
 27. Bonuspoäng som samlats genom lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt uttagsbestämmelserna i 888pokers bonuspolicy. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 28. Observera att välkomstbonusen på 100 %, upp till 400 $, med hänsyn till den första insättningen på ett 888poker-konto drogs tillbaka den 3 december 2017.
 29. Termerna och uttrycken ”välkomstbonus vid första insättningen”, ”bonus för första insättning”, ”matchningsbonus” och ”förstagångsbonus” avser alla samma välkomstbonus.
 30. Villkoren för registreringsbonuspaket är införlivade i dessa villkor.
 31. Villkor för turneringsbiljetter (”TB”).
  1. En turneringsbiljett kan delas ut av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för deltagande i utvalda poker- och Sit & Go-turneringar.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har en buyin som är lika med värdet på turneringsbiljetten. För undanröjande av tvivel kan turneringsbiljetter inte användas för buyin till en turnering där buyin-avgiften är lägre än värdet på turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  7. Alla turneringsbiljetter som delas ut har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett delas ut i samband med en kampanj löper den ut på det tidigare datumet av följande: i) kampanjens avslutande eller utlöpande eller ii) utgångsdatumet för turneringsbiljetten. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats är turneringsbiljetten omedelbart förverkad för spelaren.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett delas ut av oss för en turnering som ställs in innan den börjar kommer turneringsbiljetten, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, inte att löpa ut eller bli ogiltig utan kan användas av en spelare i en annan turnering som vi väljer.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i en turnering som ställs in av oss efter att den har börjat kommer ersättningen, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, att motsvara det belopp som spelare som anmält sig till turneringen erlagt kontant via sitt spelkonto.
 32. Villkor för free spins och FreePlay:
  1. Alla free spins och all FreePlay som sätts in i en spelares konto måste utnyttjas inom 14 dagar, därefter tas free spins och FreePlay som inte använts bort från kontot.
  2. Free spins- och FreePlay-vinster räknas som en bonus och omfattas av villkoren för bonussatsningar och alla andra bonusvillkor.
  3. Free spins- och FreePlay-vinster delas ut först efter att medlemmen har spelat upp alla sina free spins eller hela sin FreePlay.
  4. Free spins och FreePlay omfattas av ett maximalt vinstbelopp som anges i reglerna och villkoren för den aktuella kampanjen.
 33. Villkor för jackpottkuponger:
  1. En jackpottkupong kan delas ut av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En jackpottkupong kan endast användas i ett jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka jackpottspel som en jackpottkupong får användas för.
  4. Jackpottkuponger kan inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en jackpottkupong av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  5. Alla jackpottkuponger som sätts in på spelarens konto måste utnyttjas senast i) 14 dagar efter att den satts in på spelarens konto eller ii) på utgångsdatumet för jackpottkupongen i fråga (beroende på vilket som inträffar först). Eventuella oanvända jackpottkuponger tas därefter bort från spelarens konto.
  6. Spelare som använder en jackpottkupong för att spela ett jackpottspel ska endast ha rätt att vinna och få jackpotten och inga andra belopp i förhållande till jackpottspelet.
  7. Jackpott som vinns med en jackpottkupong omfattas inte av några som helst satsningskrav.
  8. Alla jackpottvinster omfattas av de bestämmelser som anges i användningsvillkoren, inklusive men inte begränsat till sådana som rör jackpottvinster och verifiering av en spelares vinst.
 34. Denna bonuspolicy är ursprungligen författad på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

Senast uppdaterad den 3 december 2017.