Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor – “Spin your way to Vegas!” Kampanj

 1. Här är villkoren för “Spin your way to Vegas!” Kampanj ("Kampanjen"). Kampanjen ska organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som, , bland annat är ägare till och driftsledare för varumärket 888poker.
 2. Kampanjen börjar på 22/05/16 och avslutas den 12/06/16 ("Kampanjperioden"). Utan hinder av ovanstående kan arrangören efter eget gottfinnande besluta att omedelbart och när som helst avsluta kampanjen.
 3. Endast personer över 18 år får delta i kampanjen. Potentiella medlemmar kan i vilket skede som helst bli ombedda att förse arrangören med bevis på ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören och eventuella enheter som har samröre med arrangören är inte berättigade att delta i kampanjen. Termen "släkting" ska i dessa villkor avse make, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll och datorterminal.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst efter egen bedömning, avbryta, ändra eller skjuta upp kampanjen om den inte kan genomföras så som angivits.
 7. Genom att delta i kampanjen går varje deltagare utan förbehåll med på dessa villkor som styr kampanjen och utdelningen av alla typer av priser tillsammans med "888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement" ("EULA") som gäller kampanjen. I den händelse det uppstår konflikt mellan villkoren för kampanjen och bestämmelserna i EULA, ska villkoren för kampanjen ha företräde.
 8. Arrangörens beslut är slutgiltigt med avseende på alla frågor som rör tilldelning av olika typer av priser och ska inte kunna bli föremål för granskning och inte heller kunna överklagas av deltagare eller av tredje part.
 9. Alla 888poker villkor gäller.
 10. Alla 888poker Villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Dessa villkor har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelserna av översatta versioner av dessa villkor och den engelskspråkiga versionen ska innebörden av den engelska versionen äga företräde.
 12. Dessa villkor och allt som berör dem ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande vara underkastade jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst efter egen bedömning, avbryta, ändra eller skjuta upp kampanjen om den inte kan genomföras så som angivits.
 14. I den händelse arrangören efter eget gottfinnande anser att en deltagare på något sätt har brutit mot dessa villkor, inklusive men utan begränsning till flera registreringar för kampanjen, eller med ont uppsåt har gjort något annat i förhållande till kampanjen, ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte vara berättigad att vinna turneringarna.
 15. På grund av bestämmelser i enskilda länder kan vissa länder uteslutas från kampanjen.

Befintliga spelare.

 1. Befintliga spelare är de som har registrerat sig för 888poker före kampanjens startdatum den 22/05/16.
 2. Befintliga medlemmar som minst en gång gjort insättning i kassan kommer att vara berättigade att delta i "Daily Poker Missions" för att få snurrar i Vegas Roller.
  1. Spelare kommer att få sitt dagliga pokeruppdrag via ett extra fönster i 888pokers lobby på sin dator eller mobiltelefon.
  2. Ett mejl eller ett extra fönster i 888pokers lobby kommer att skickas till spelare med länk till Vegas Roller, när de utfört sitt dagliga uppdrag. Länken till Vegas Roller kommer att skickas inom 72 timmar.
  3. Varje gång en spelare utfört ett dagligt pokeruppdrag, kommer han eller hon att få ett snurr på Vegas Roller. Spelare kan få upp till 10 snurr per dag.
  4. Fullständiga villkor för uppdragen återfinns nedan i avsnitten "Dagliga pokeruppdrag".
  5. Befintliga medlemmar kan, enligt arrangörens gottfinnande, få ytterligare specialerbjudanden under kampanjperioden.
 3. Medlemmar som ännu inte gjort någon insättning och är berättigade till kampanjen kommer att få ett snurr när de gör sin första insättning på minst 10 $ i kassan och med användning av kampanjkoden VEGAS10 under den period som kampanjen pågår.

Nyligen registrerade spelare

 1. All registrering Bonuspaket De allmänna villkoren gäller.
 2. Nya medlemmar som anmäler sig 888poker kommer att få ett gratissnurr på Vegas Roller.
 3. Kampanjen börjar på 16/05/16 och avslutas den 12/06/16 ("Kampanjperioden"). Utan hinder av ovanstående kan arrangören efter eget gottfinnande besluta att omedelbart och när som helst avsluta kampanjen.
 4. Erbjudandet att få en gratis snurr på Vegas Roller vid registrering som ny medlem löper ut den 12/06/16.
 5. När de gör sin första insättning på minst 10 i kassan med kampanjkoden VEGAS10 under kampanjperioden, kommer berättigade medlemmar att få en extra snurr på Vegas Roller.
 6. Insättningserbjudandet för att få en extra snurr på Vegas Roller utgår den 12/06/16.
 7. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonusar.
 8. Insättningserbjudandet som beskrivs ovan gäller endast för nya medlemmar. Arrangören förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, utesluta medlemmar med tillhörande konton från att ta emot något pris efter ett snurr i Vegas Roller.

Villkor för dagliga pokeruppdrag:

 1. Spelare kan vinna upp till 10 snurr per dag i Vegas Roller, oavsett hur många uppdrag de avslutat.
 2. Ett Vegas Roller snurr kommer att skickas till spelarna via mejl/extra fönster i 888pokers lobby inom 72 timmar efter utfört uppdrag.
 3. Varje utfört, dagligt pokeruppdrag ger dig endast ett snurr.
 4. Odds och snurrpriser beskrivs nedan i "avsnittet ‘Vegas Roller’.
 5. Dagar räknas mellan 00.00 och 23.59 GMT.
 6. Tidsschema för uppdragen fastställs av arrangören.
 7. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller ändra något av de presenterade uppdragen.
 8. Uppdrag är tillgängliga för spelare som gjort en eller flera insättningar i 888poker kassan.
 9. Efter den första insättningen är spelarna inte berättigade att slutföra uppdrag förrän de fått relevant PR kommunikation, vilken skickas ut inom 48 timmar efter den första insättningen.

Uppdraget "Vinn specifika händer":

 1. Spelare måste vinna händer med specifika hålkort (starthänder ) under en viss dag för att vinna ett snurr, så som beskrivs i erbjudandet.
 2. Erbjudandet gäller för Texas Hold’em kontantspel med riktiga pengar, inklusive SNAP kontantspel, med mörka insatser på 5 till 10 cent eller högre Sit och Go turneringar med buy-ins på 3 $ eller högre.
 3. Erbjudandet gäller inte spelen Freerolls och Heads Up.
 4. Kontantspelsomgångar där kort endast delas ut till två spelare betraktas som Heads up-omgångar och ingår inte i det här erbjudandet.
 5. En vinnande hand anses vinna potten/del av potten efter varje satsningsrunda. Detta kan inkludera en ensam vinnare, split eller sidopott.

Uppdraget ‘Spela i turneringar’:

 1. Spelare måste spela ett visst antal turneringar under en viss dag för att vinna ett snurr, så som beskrivs i erbjudandet.
 2. Erbjudandet hänför sig till flerbords- och Sit & Go-turneringar inklusive SNAP.
 3. Erbjudandet gäller för turneringar med inköp på 3 $ eller mer.
 4. Turneringar räknas enligt starttid.
 5. Erbjudandet utesluter Freerolls- och Heads Up-turneringar.
 6. ‘Spela i en turnering’ räknas endast om spelaren tilldelas minst en hand under turneringen.
 7. I den händelse en spelare deltar i en turnering som avslutas efter 00.00 GMT, kommer han/hon att få ett snurr som räknas som del av följande dag som börjar vid 00.00. Om en turnering avslutas före 00.00, räknas snurrar för samma dag fram till 00.00. "Avslutningstid" hänför sig till den tid då spelaren elimineras

Uppdaget att vinna 'Antal händer':

 1. Spelare måste vinna ett visst antal händer under en viss dag för att vinna ett snurr, så som beskrivs i erbjudandet.
 2. Erbjudandet gäller endast för kontantspel om riktiga pengar inklusive SNAP-kontantspel.
 3. Erbjudandet gäller endast för kontantspel med mörka insatser på 5 till 10 cent eller mer.
 4. Erbjudandet gäller inte Heads up-kontantspel.
 5. En vinnande hand anses vinna potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan inkludera en ensam vinnare, split eller sidopott.
 6. Det krävs ingen visning av ‘vinnande hand’ och den räknas ‘pre flop’.

Uppdraget ‘Sluta med pengar’:

 1. Spelare måste avsluta med pengar under en viss dag för att vinna ett snurr, så som beskrivs i erbjudandet.
 2. Erbjudandet avser flerbordsturneringar inklusive SNAP--och Sit & Go-turneringar.
 3. Erbjudandet gäller för buy-ins på 3 $ eller mer.
 4. Erbjudandet gäller inte Freerolls och turneringar med 10 spelare eller färre.
 5. Till "team-turneringar" är endast spelare som står "på vinst" berättigade, medan spelare som enbart drar nytta av "lagets vinster" inte räknas.
 6. I knock out-turneringar kan endast en spelares vinster från huvudprispotten anses vara "in the money". Pengar som bara vunnits genom en knockout räknas inte.
 7. ‘Finishing in the money’ räknas endast när en spelare vinner en del av turneringens prispott. Alla belopp räknas.
 8. I den händelse en spelare deltar i en turnering som avslutas efter 00.00 GMT, kommer han/hon att få ett snurr som räknas som del av följande dag som börjar vid 00.00. Om en turnering avslutas före 00.00, räknas snurrar för samma dag fram till 00.00. Avslutningstider hänför sig till tidpunkten då en spelare elimineras.

Vegas Roller

Oddsen för att vinna respektive Vegas Roller-pris är följande:

Pris Odds
$3,000 Vegas Rush Tournament biljett 65 %
3 st. $3,000 Vegas Rush Tournament biljetter 30,9912 %
$8,000 Crazy Eights Package Tournament biljett 4,0006 %
$3,000 WSOP 2016 Crazy Eights paket 0,0079 %
$12,500 WSOP 2016 Main Event Las Vegas paket 0,0003 %
 1. I de sällsynta fall då Vegas Roller och extra fönstret "Congrats" visar två olika priser, kommer den rätta priset att fastställas i enlighet med extra fönstret "Grattis". I händelse av dataavvikelser kommer korrekt pris alltid att entydigt fastställas genom 888pokers bokföring.
 2. Spelare kan vinna följande priser i Vegas Roller:
  • paket på 12 500 $ till WSOP 2015 Main Event Las Vegas (se WSOP Las Vegas villkor för paket nedan).
  • paket på 3 000 $ till ‘Crazy Eights’ WSOP Event Las Vegas (se WSOP Las Vegas villkor för paket nedan).
  • Biljett $3,000 Vegas Rush Tournament (se turneringsvillkor nedan).
  • Biljett till $8,000 Crazy Eights Package-turneringen (se turneringsvillkor nedan).
 3. 888poker kommer att dela ut 50 paket på 3 000 $ och 5 paket på 12 500 $ under kampanjen.
 4. I händelse att antalet spelare som vinner ett paket överstiger antalet paket som finns tillgängliga, förbehåller sig arrangören rätten att tilldela dessa spelare motsvarande värde i reda pengar.
 5. I den händelse det uppstår tekniska problem med Vegas Roller, förbehåller sig arrangören rätten att,som kompensation och efter eget gottfinnande, tilldela spelare en biljett till den dagliga $3,000 Vegas Rush Tournament.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra oddsen för att vinna de olika priserna liksom priserna själva och att avbryta eller ändra kampanjen efter eget gottfinnande.
 7. Vegas Roller snurr går ut inom 24 timmar efter att mejl/extra fönster skickas för att informera spelare om deras snurr

Ta lyckohjulet till turneringarna i Las Vegas

Följande turneringar kommer att hållas under kampanjen:

$3,000 Vegas Rush Turneringar varje dag kl. 00:05, 12:05 och 19:05 GMT mellan den 25/05/16 och den 14/06/16
$8,000 Crazy Eights Package Tournaments Den 01/06/16, 08/06/16 och den 15/06/16 kl. 20:05 GMT.
 1. Turneringsscheman kan komma att ändras efter beslut av arrangören.
 2. $3,000 Vegas Rush Tournament erbjuder följande priser: Kontant prispott på 3 000 + 100 biljetter till $8,000 Crazy Eights Package Tournament för de 100 bästa spelarna.
 3. $8,000 Crazy Eights Package Tournament erbjuder följande priser: prispott på 2 000 $ och 2 st. paket värda 3 000 $ till ‘Crazy Eights’ WSOP Event in Las Vegas för de 2 bästa spelarna.
 4. Inträde till alla turneringar kräver en biljett.
 5. I händelse att spelare vinner fler biljetter än vad som kan användas i Vegas Roller, kommer eventuella överskott att anses utan värde.
 6. Arrangören kan efter eget gottfinnande omedelbart och när som helst besluta att avsluta eller ändra något av de erbjudanden som presenteras i kampanjen.

WSOP 2016 Las Vegas Villkor för paket

 1. Paketpriset WSOP Las Vegas 2016 Main Event kan inte återbetalas.
 2. I det fall vinnare av prispaket är förhindrad att närvara, kommer inte prisets monetära värde att återbetalas.
 3. Spelare kan överlåta sitt pris förutsatt att förvärvaren är en befintlig 888poker spelare som har gjort minst en insättning på sitt medlemskonto och som är minst 21 år efter att evenemang WSOP Las Vegas 2016 inletts. Utan hinder av det ovanstående förbehåller sig 888poker rätten att efter eget gottfinnande förbjuda sådan överlåtelse.
 4. I händelse att den medlem som vinner priset av någon anledning inte kan överföra det till annan medlem, kommer sådan vinst dras tillbaka.
 5. Paketet på 12 500 inkluderar: 5 nätter (10 till 15 juli) på Vdara Hotel Las Vegas, buy-in avgift till $10,000 Main Event tournament (Event 68), 1 500 $ för resa och kostnader (utbetalas direkt på 888poker spelarens konto), inbjudan till 888pokers välkomstmöte och 888live pokerset. Alla inträdesavgifter och buy-ins till evenemangen betalas av 888poker direkt till turneringsarrangören och alla logikostnader direkt till hotellet..
 6. I paketet på 3 000 $ ingår: 4 nätter (1 till 5 juli) på Rio Hotel Las Vegas, buy-in-avgift till $888 Side Event tournament (Event 54), 1 400 för resa och kostnader (utbetalas direkt 888poker på spelaren konto), inbjudan till 888poker välkomstmöte och 888live pokerset. Alla inträdesavgifter och buy-ins till evenemangen betalas av 888poker direkt till turneringsarrangören och alla logikostnader direkt till hotellet..
 7. Genom att delta i detta evenemang, går ledamöterna med på att fungera som ambassadörer 888poker vid WSOP Las Vegas 2016 vilket inkluderar att under hela evenemanget (inklusive finalbordet) uteslutande bära märkeskläder/emblem från 888poker.
 8. Caesars Interactive Entertainment Inc och 888poker kommer inte att vara ansvarig för någon skatteplikt i samband med tilldelningen av plats till WSOP Las Vegas 2016.
 9. Deltagare måste vara minst 21 år för att spela i WSOP Las Vegas 2016. Alla deltagare i evenemanget måste kunna styrka sin ålder (pass eller annan giltig fotolegitimation ). Deltagare som inte kan presentera ett sådant bevis utesluts från deltagande i evenemanget utan kompensation.
 10. I den händelse en vinnare av ett paket vara minst 21 år vid tidpunkten för WSOP Las Vegas 2016 kommer inte vinnaren att kunna deltaga i WSOP Las Vegas 2016. Ekonomisk kompensation kommer inte att ges, dock kommer vinnaren att kunna överföra sitt pris enligt villkor 7 ovan.
 11. Genom att delta i Kampanjen ger du 888poker och dess associerade webbplatser rätten att utan ytterligare ersättning använda ditt namn och din bild i reklamsyfte och du avskriver dig uttryckligen alla anspråk gentemot 888poker och dess dotterbolag i detta avseende.
 12. I händelse av att medlemmen fortfarande spelar i WSOP Las Vegas 2016 efter 5 nätters logi, kommer 888poker att ansvara för kostnaderna för extra nätter och researrangemang , med nivån och kvaliteten på sådant boende och resor enligt 888poker gett gottfinnande.
 13. Under WSOP Las Vegas 2016, kommer turneringsarrangörerna att tillämpa strikta regler för spelares uppförande vilka kan omfatta diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras vid WSOP Las Vegas 2016 på grund av överträdelse av de regler som angivits av turneringsarrangörerna, tar 888poker inget som helst ansvar för din avgift till tävlingen och ingen återbetalning kommer att tillhandahållas.
 14. Genom att delta i 888poker WSOP Las Vegas 2016-turneringen går varje deltagare utan förbehåll med på dessa villkor för kampanjen och utdelningen av priser.
 15. Alla 888poker regler för bedrägeri och maskopi. All bedräglig aktivitet resulterar i vinnaren fråntas sin vinst och att ytterligare åtgärder vidtas av 888poker Bedrägeriavdelning upp till och med uppsägning av medlemmens konto hos 888poker och diskvalificering från denna kampanj.
 16. Vinnare av paket MÅSTE HA ETT GILTIGT PASS OCH VISA (I VISSA FALL) SEX MÅNADER UTÖVER VARAKTIGHETEN AV WSOP LAS VEGAS 2016 och ansvarar ensam för att han har de visa som behövs för att resa. 888poker tar inget ansvar för vinnare som inte kan resa på grund av att de saknar tillämpliga resehandlingar.
 17. Medlemmarna kommer ensamma att vara ansvarig för sina researrangemang till och från evenemanget och egen reseförsäkring.
 18. 888poker ansvarar inte för ändrade flyg, boenden och allt annat som rör resplanen sedan vinnaren valt sina researrangemang.
 19. 888poker har köpt sitsen till WSOP Las Vegas 2016 från en tredje part och är därför inte ansvarigt för dess kvalitet och du avstår uttryckligen från alla anspråk mot 888poker i detta avseende.
 20. Genom att delta i denna kampanj garanterar deltagaren 888poker och eventuella tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster relaterade till priset rätten att utlämna hans/hennes personuppgifter till tredjepartsleverantören för att ha priset ska kunna levereras till deltagaren i fråga.
 21. Om en medlems konto har stängts eller avslutas på egen hand när som helst fram till WSOP Las Vegas 2016 äger rum kommer han/hon inte att vara berättigade till att ta emot priset.
 22. 888poker’s beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör tilldelning av ett pris och får inte bli föremål för granskning eller överklagas av någon deltagare eller tredje part.
 23. Genom att delta i kampanjen går varje deltagare med på att friskriva och hålla skadeslösa 888poker, dess juridiska ombud, partner, dotterbolag, byråer och dessas respektive tjänstemän, chefer, anställda och agenter, från eventuella skador som uppstår till följd av denna kampanj eller utdelningen av priset.
 24. Varje enskild vinnare kan behöva fylla i och underteckna en försäkringsavstående med någon tredjepartsleverantör som tillhandahåller tjänster relaterade till priset eller 888poker innan han får får hämta ut priset.. 888poker eller någon tredjepartsleverantör som tillhandahållet tjänster relaterade till priset kan också komma att kräva att vinnare skriver under ytterligare dokument innan dokumenten lämnas ut.
 25. Dessa villkor har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelserna av översatta versioner av dessa villkor och den engelskspråkiga versionen ska innebörden av den engelska versionen äga företräde.
 26. 888poker förbehåller sig rätten att, utan ekonomisk ersättning, avbryta/återkalla inbjudan till, eller deltagande i live-evenemang , om kontot för tillfället står under utredning eller är avstängt/blockerat. Detta inkluderar skäl som inte begränsas till bedrägeri, tvister, eller annan orsak - antingen av från spelarens eller 888pokers sida vid varje given tidpunkt..

Bonuspolicy

Vad är 888pokers Bonuspolicy?

888pokers Bonuspolicy lyder:
 1. I enlighet med 888pokers eget gottfinnande och nedanstående regler, kan nya spelare erhålla en 100 % välkomstbonus på upp till 400 $ i relation till första insättningen på deras 888poker-konto. 888poker förbehåller sig rätten att begränsa välkomstbonusen till (i) en bonus per hushåll eller (ii) en bonus per dataterminal.
  I de fall där spelare får bonus utbetald i andra valutor än USD ska dessa bonusutbetalningar baseras på gällande USD-kurs den aktuella dagen.
 2. Följande termer hänvisar alla till samma välkomstbonus: ""Välkomstbonus vid första insättningen", "Första-insättningsbonus", "Matchningsbonus" och "Första-gången-bonus".
Villkor för specialvälkomstbonus:
  1. För att kvalificera sig för någon bonus som en del av den här specialkampanjen för välkomstbonus på 100% upp till 400 dollar ("kampanjen") måste spelaren öppna ett nytt $888poker-konto och göra en första insättning som är lika med eller större än minimiinsättningen.
  2. Välkomstbonusen kommer sedan att överföras till spelarens konto i portioner om 10 $ varje gång spelaren har samlat in 10 Bonuspoäng för varje dollar (1 $) av Välkomstbonusen. Exempel: Om du gör en första insättning på 100 $ kommer du att få din välkomstbonus i avvaktande delutbetalningar på 10 $, varje gång du genererar 100 bonuspoäng, 10 $ kommer att sättas in på ditt konto upp till 100% av ditt insättningsbelopp = 100 $
  3. Bonuspoäng gör att du kan klarera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus. Så den nya termen du lade till innan blir tern
  4. Du kan tjäna in bonuspoäng genom att:
   • Spela i poker-ringspel - tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje 1 $ av din bidragna rake.*
   • Spela pokerturneringar - tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje 1 $ i turneringsavgift.
   • Spela kasinospel (från pokerkonto) - tjäna 1 BP (om tillämpligt) för varje 10 $ du satsar i kasinot.

    * Bidragande rake syftar på hur mycket av provisionen som du själv har stått för ("bidragit till") i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en provision på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ till raken (eller 25 % av den), vilket i sin tur motsvarar 2 Bonuspoäng (om tillämpligt).
  5. Välkomstbonusen skall upphöra 90 dagar efter din första insättning.
  6. Spelare som utnyttjar den här kampanjen kan inte utnyttja andra första insättnings-bonuskampanjer.
  7. Likaså ska spelare som har gynnats av ett första insättningserbjudande inte vara berättigade till den här kampanjen, såvida inte annat anges.
  8. Det är tillåtet för spelare att göra insättningar efter deras första insättning för att nå vissa bonusnivåer, endast det initiala insättningsbeloppet skall dock betraktas i förhållande till tilldelning av välkomstbonus.
  9. 888poker skall sätta in alla bonusar till spelarens konto inom sjuttiotvå (72) timmar efter att spelaren blir berättigad till dem.
  10. Villkoren för kampanjen ska läsas tillsammans med slutanvändaravtalet.
  11. Detta är ett tidsbegränsat erbjudande. 888poker förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta kampanjen när som helst.
  12. Kampanjen börjar den 5 april 2011 och avslutas på ännu ej fastlagt datum. Detta datum annonseras då på webbplatsen 888poker.com.
  13. Spelare kan vara berättigade till en välkomstbonus – spelare som har gjort sin första insättning i något av 888s produkter och som har eller har haft ett konto som ägs eller styrs av 888, inklusive andra produkter, är inte berättigade till en välkomstbonus.
  14. Spelare som erbjuds ett 888poker-beräkningsverktyg i sitt registreringsformulär ska vara berättigade att få detta verktyg utöver sin Välkomstbonus förutsatt att de gör sin första insättning inom tjugofyra (24) timmar efter registreringen.
 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 2. Alla 888poker s regler för bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 3. Alla omedelbara (icke-väntande) bonusar kan tas ut först efter att en spelare har samlat 2,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus. En spelare måste till exempel först samla 25 Bonuspoäng innan han kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När föregående insatskrav har uppfyllts kommer bonusen och alla eventuella vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 4. 888poker förbehålles rätten att hålla inne bonusbelopp från en spelares uttag.
 5. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från att de satts in på spelarens konto, eller inom den period som anges i informationen kring en kampanj om dessa skiljer sig åt. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 6. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 7. Alla vinster som genererats från bonuspengar, helt eller delvis, ska betalas till vinnande spelare enligt följande: (i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av riktiga pengar; (ii) en betalning till spelarens "bonusplånbok" upp till det större av: det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens "bonusbelopp" innan insatsen betalades; (iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är associerat med pokerspel eller till "bonusplånboken" om den allmänna bonusen spelades i kasinospel.
 8. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med utbetalningspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om du har både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på kontot kommer medel belagda med restriktioner att användas först vid nästa satsning som du gör. Tillgängliga medel kommer endast att användas när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du satsar på kasinospel endast med begränsade medel och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, upp till maximalt 500 $/500 €/500 £ i vinstpengar. Om dina vinster överstiger 500 $/500 €/500 £ kommer du bara att få 500 $/500 €/500 £.
 9. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som gjorts med begränsade medel, free spins, FreePlay eller kuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel skall öka jackpottvinster.
 10. Bonusarna skiljer sig åt beroende på i vilken produkt de spelas och kan ingå i mer än en produkt.
 11. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av ovannämnt annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren har inte fullföljts.
 12. Om inköpsbeloppet inte återförs under bonus-annulleringen/upphörandet/borttagandet efter ett uttag, ska bonusen ha statusen "öppen transaktion". Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade annullerats/upphört/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 13. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om detta är en del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att ackumulera ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 14. I händelse av att 888poker har skäl att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon typ av bonus, förbehåller sig 888poker rätten att: (i) avsluta spelarens 888poker-medlemskap; (ii) hålla inne alla pengar som finns på denna spelares konto; och (iii) att hindra spelare från att komma åt pokerrummet i framtiden.
 15. I den händelse 888poker har rimlig anledning att tro att spelare agerar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 16. I händelse att en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet samt eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 17. Spel på alla spel i 888casino bidrar till satsningskravet men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över bidrag gentemot insatskraven för varje enskild speltyp:


 18. Insatsbidrag
  Spelkategori Spelbidrag
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen 100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och Poker-bordsspel 20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette 10 %
  Craps 5 %
  Exempel:
  • Satsa 500 $ på Videospelautomater, hela summan, 500 $ (100 %), bidrar till den satsningskraven.
  • o Satsa 500 $ på roulette, 100 $ (20 %) bidrar till satsningskravet
 19. Vinster som sker via bonus kan tas ut först efter att satsningskravet har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut din ursprungliga insättning ber vi dig kontakta vår Medlemssupport.
 20. Bonuspoäng som samlats ihop via lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt 888pokers bonuspolicys krav vid utbetalningar. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 21. Registreringsbonuspakets villkor införlivas häri.
 22. Villkor i förhållande till Turneringsbiljetter ("Tb").
  1. En turneringsbiljett kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för att delta i turneringar och Sit & Go-turneringar, valda av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringsbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har ett inköp som är detsamma som värdet av turneringsbiljetten. För undvikande av tvivel, kan turneringsbiljetter inte användas som inköp till en turnering där inköpet är lägre än värdet av turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp (re-buy) av marker eller lägga marker i sin markerhög i en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  7. Varje turneringsbiljett har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett beviljas som en del av en kampanj kommer den att löpa ut när det som infaller tidigast av följande, inträffar: (i) avslutande av eller upphörande sådan kampanj eller (ii) turneringsbiljettens utgångsdatum. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats ska spelaren omedelbart förlora sådan turneringsbiljett.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett beviljas av oss för en turnering som annulleras innan den börjar, om inte annat anges i en kampanj, kommer turneringsbiljetten inte att annulleras utan kan användas av en spelare i en annan turnering som utses av oss.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i någon turnering som ställs in av oss efter att den har börjat, om inte annat anges i en kampanj, kommer ersättningen att motsvara det belopp som spelare som är registrerade för denna turnering med kontanter från sitt spelkonto.
 23. Villkor i förhållande till gratisomgångar och FreePlay:
  1. Alla gratisomgångar och FreePlay som krediteras en spelares konto måste användas inom 14 dagar, oanvända gratisomgångar och FreePlay kommer att tas bort från kontot därefter.
  2. Gratisomgångar och FreePlay-vinster betraktas som en bonus och omfattas av bonusomsättning och alla andra bonusvillkor.
  3. Gratisomgångar och FreePlay-vinster beviljas först efter det att medlemmen har spelat upp alla sina gratisomgångar eller FreePlay.
  4. gratisomgångar och FreePlay är föremål för ett maximalt vinstbelopp som bestäms av den specifika kampanjens villkor.
 24. Villkor i förhållande till kuponger:
  1. En voucher kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En voucher kan endast användas för att delta i en jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra jackpottspelet för vilket en kupong får användas.
  4. Verifikat kan inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en kupong av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  5. Alla kuponger som krediteras till en spelares konto måste användas inom det tidigaste av: (i) 14 dagar från att ha tilldelats en spelares konto; eller (ii) utgångsdatum för kupongen i fråga. Oanvända kuponger kommer att tas bort från spelarens konto därefter.
  6. Spelare med en kupong för spel på ett jackpottspel, skall endast ha rätt att vinna och motta den fulla jackpottvinsten och inte något annat belopp i förhållande till jackpottspelet.
  7. Fullständiga jackpottvinster vunna med en kupong ska inte underkastas något genomspelskrav.
Senast uppdaterat 1 augusti 2016