Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Kampanjen ”All-In to Vegas”

Följande villkor gäller för kampanjen ”WSOP 2018: All-In to Vegas” (”kampanjen”) för www.888poker.com (”webbplatsen”). Om du spelar eller är registrerad i Storbritannien organiseras kampanjen av 888 UK Limited. I alla andra fall organiseras kampanjen av det företag som definieras i tillämpligt användaravtal (”oss”, ”vi”, ”vår” eller ”företaget”). Din medverkan i denna kampanj tolkas som ett godtagande av villkoren nedan.

 1. Allmänt

  1. Kampanjen börjar den 31/05/2018 och avslutas den 12/06/2018 (”kampanjperioden”). Det kan dock hända att vi avslutar kampanjen före kampanjperiodens utgång av exempelvis säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjerbjudandet missbrukas eller av annan orsak när kampanjen inte kan bedrivas som angetts till följd av exceptionella omständigheter.
  2. Ingen person under 18 år, eller under den åldersgräns som fastställts enligt lag i tillämplig jurisdiktion för utnyttjande av speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen och 888poker-klienten – beroende på vilken ålder som är den högre – får ta del av den här kampanjen. Du kan när som helst anmodas att styrka din ålder och/eller din identitet.
  3. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till en person per vardera i) hushåll, ii) datorterminal eller iii) mobil enhet, iv) e-postadress eller v) uppsättning betalningsuppgifter.
  4. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående nyligen genomförd spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att delta och/eller fortsätta att delta i den här kampanjen. I så fall förverkas alla bonusar och/eller andra förmåner som du fått och/eller är berättigad till enligt kampanjen.
  5. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
  6. Under deras anställningstid och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Dessa restriktioner gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
  7. Samtliga tidsangivelser och datum avser GMT.
  8. Vi kan välja att ändra dessa villkor av exempelvis säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjen missbrukas eller av annan orsak som gör att kampanjen inte kan bedrivas som angetts till följd av exceptionella omständigheter bortom vår kontroll.
  9. Alla priser, bonusar, kampanjerbjudanden och andra förmåner som omfattas av dessa villkor samt eventuella vinster som genereras genom satsning enligt ovan annulleras vid uttag om något av de tillämpliga villkoren inte till fullo har uppfyllts.
  10. Om du är registrerad eller spelar i Storbritannien eller Nordirland:
   1. Godtar du härmed dessa villkor som reglerar kampanjen tillsammans med användaravtalet för Storbritannien och Nordirland, vilka bland annat inkluderar bonuspolicyn.
   2. Uttag: Ditt insättningssaldo (definierat som transaktionssaldo enligt vår uttagspolicy) kan tas ut när som helst. De allmänna uttagsvillkoren gäller. För mer info, se uttagspolicyn.
  11. Om du inte är registrerad eller spelar i Storbritannien eller Nordirland:
   1. Godtar du härmed villkoren som reglerar kampanjen samt användaravtalet som bland annat innehåller bonuspolicyn.
   2. För vidare information om hur du kan göra uttag från kontot, se uttagspolicyn.
  12. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.
 2. Kriterier

  1. Kampanjen är endast öppen för spelare som uppfyller samtliga nedanstående villkor (”spelare som uppfyller kriterierna”):
   1. Du får endast ta del av kampanjen om du har fått ett e-postmeddelande direkt från webbplatsen, eller ett popupmeddelande i 888poker-programvaran, som dessa villkor är förknippade med.
   2. Du får endast ta del av kampanjen om du a) är registrerad på webbplatsen, har gjort en insättning (i reda pengar) på ditt konto på webbplatsen och har lagt ett spel på minst 1 US-dollar under de 24 månader som föregår kampanjperioden eller b) gör din första insättning (i reda pengar) på minst 1 US-dollar på ditt konto på webbplatsen efter startdatumet för kampanjperioden. I det senare fallet förutsatt att din rätt att ta del av kampanjen träder i kraft inom 72 timmar från det att erforderlig insättning gjorts.
  2. Företaget förbehåller sig rätten att upphäva din rätt att få de bonusar, priser och belöningar som erbjuds enligt den här kampanjen i händelse av förväntade, misstänkta eller faktiska bedrägliga aktiviteter på webbplatsen. Du underrättas via e-post efter företagets beslut att upphäva din rätt enligt ovan. Observera att efter ett sådant meddelande kan företaget besluta att inte spärra ditt konto på webbplatsen, inklusive möjligheten att även i fortsättningen ta del av kampanjens aktiviteter. Icke desto mindre, och oaktat din fortsätta medverkan i kampanjaktiviteter efter företagets beslut enligt ovan, är din rätt att få de bonusar, priser eller belöningar som du erbjuds genom denna kampanj alltjämt förverkad.
 3. Kampanjen

  1. Enligt villkoren för den här kampanjen får de spelare som uppfyller kriterierna och de krav som anges nedan en eller flera fribiljetter till turneringen ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD” (”turneringsbiljetter”). Dessa turneringsbiljetter måste hämtas ut via det kampanjmeddelande som skickas via e-post eller visas som ett popup-meddelanden i webbplatsens lobby.
  2. Spelare som uppfyller kriterierna måste hämta biljetten/biljetterna på senast följande utgångsdatum: 12/06/2018.
  3. För att uppfylla kriterierna och få biljetter som delas ut i samband med kampanjen måste spelaren genomföra dagliga utmaningar (”dagliga utmaningar”) som anges i ett särskilt popup-meddelande ”WSOP 2018: Allin till Las Vegas” (”popup-meddelandet”).
  4. Popup-meddelandet visas i 888poker-programmet för PC, 888poker-appen och 888pokers mobilwebbapp.
  5. Mac-datorer har inte stöd för popup-meddelanden. Spelare som uppfyller kriterierna kan öppna popup-meddelandet via mobilen eller ett Windows-operativsystem.
  6. Spelare som uppfyller kriterierna för att visa sina dagliga utmaningar i popup-meddelandet.
  7. Ett dygn räknas som kl. 00.00–23.59 GMT.
  8. I sällsynta fall kan det hända att det förekommer dataavikelser mellan de data som visas i popup-meddelandet för en spelare som uppfyller kriterierna och de data som företaget har registrerade. I sådana fall bestäms den korrekta statusen av företagets uppgifter.
  9. Spelare som uppfyller kriterierna och genomför dagliga utmaningar får en turneringsbiljett till ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD”.
  10. Alla turneringsbiljetter som delas ut under kampanjen sätts in på kontot för de spelare som uppfyller kriterierna inom 72 timmar efter att alla nödvändiga krav har uppfyllts och är giltiga t.o.m. den 12/06/2018.
   1. 3.All-In to Vegas-turneringar
    1. Under kampanjperioden äger spelare som uppfyller kriterierna och har kvalat in och fått en eller flera turneringsbiljetter i enlighet med ovanstående villkor äger rätt att delta i en eller flera ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD”-turneringar som spelas två gånger per dag kl. 17:08 och 20:08 GMT t.o.m. den 12/06/2018.
    2. Spelare som uppfyller kriterierna och har turneringsbiljetter måste registrera sig via 888-klientens lobby för att kunna delta i ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD”-turneringen, varefter de automatiskt går allin när turneringen börjar.
    3. Turneringarnas tidsscheman anges på kampanjsidan på webbplatsen.
    4. I varje ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD”-turnering får förstapristagaren som uppfyller kriterierna i den aktuella turneringen antingen ett WSOP 2018 Main Event- (värt 12 600 US-dollar) eller ett WSOP 2018 Crazy Eights Event-paket (värt 2 700 US-dollar).
    5. Det sammantagna oddset för att vinna ett $12,600 WSOP Main Event-paket skiljer sig från det sammantagna oddset för att vinna ett $2,700 WSOP Crazy Eights Event-paket.
    6. Det specifika paket som står på spel i en given ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD”-turnering fastställs slumpmässigt av företaget, helt efter dess gottfinnande, och visas på turneringstabellen när turneringen börjar.
    7. Om det skulle råka hända att en spelare som uppfyller kriterierna vinner två identiska paket genom ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD”- turneringar (antingen två stycken $12,600 WSOP Main Event- eller två stycken $2,700 WSOP Crazy Eights Event-paket) får spelaren endast det ena av dessa paket plus motsvarande penningvärde för den buy-in som gäller för det evenemang som han/hon vann paketet för.
    8. Om det skulle råka hända att en spelare som uppfyller kriterierna vinner både $12,600 WSOP Main Event- och $2,700 WSOP Crazy Eights Event-paketet genom ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD”- turneringar får spelaren det första av dessa paket som han/hon vann plus motsvarande penningvärde för den buy-in som gäller för det evenemang som han/hon vann det andra paketet för.
    9. Informationen om turneringen visas i fyra timmar efter att den avslutats i 888poker-programmet, mobilappen och webbappen.
    10. Paketvinnare kontaktas av vårt team inom 72 timmar med vidare information.
   2. 3.Allmänna villkor för dagliga utmaningar:
    1. Spelare som uppfyller kriterierna får en daglig utmaning varje dag under kampanjperioden och kan genomföra sådana dagliga utmaningar högst två gånger per dag för att få en biljett för respektive framgångsrikt genomförd daglig utmaning (totalt två biljetter per dag om utmaningen genomförs framgångsrikt vid båda försöken).
    2. Anvisningarna för hur man genomför dagliga utmaningar ges till spelare som uppfyller kriterierna via ett särskilt popup-kampanjmeddelande och/eller via fliken ”Utmaningar” i webbplatsens lobby.
    3. c. De dagliga utmaningarna arrangeras kl. 00.00–23.59 GMT varje dag under kampanjperioden och kan genomföras fram till och med den 12/06/2018.
    4. Spelare som uppfyller kriterierna och genomför en daglig utmaning får en biljett som berättigar till deltagande i ”All-In to Vegas – WSOP Package GTD”-turneringen. Spelare som uppfyller kriterierna kan vinna upp till två turneringsbiljetter per dag för den specifika dagliga utmaningen.
    5. Nedan följer de dagliga utmaningar som företaget ställer upp:
     1. Spela givar i valfritt pokerspel om reda pengar.
      • Spelaren måste spela ett specificerat antal händer under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Erbjudandet gäller för No Limit Texas Hold’em-spel om reda pengar, inklusive SNAP-kontantspel, BLAST- och Sit & Go-turneringar, enligt de buy-ins och mörkar som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Erbjudandet gäller inte freerolls.
     2. BLAST-utmaningar
      • Vinn BLAST. Spelaren måste komma på första plats i ett givet antal BLAST-turneringar enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Spela BLAST. Spelaren måste spela ett givet antal BLAST-turneringar enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Kom på penningprisplats i BLAST. Spelaren måste vinna en andel av BLAST-prispotten i ett visst antal BLAST-turneringar under en given kalenderag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Endast BLAST-spel med en minimibuy-in som uppfyller kriterierna i utmaningen räknas.
      • BLAST-turneringens starttid styr huruvida den faller inom utmaningens tidsgräns eller ej, oavsett när turneringen slutar (d.v.s. även om den skulle sluta efter kl. 23.59 GMT).
      • För reglerna för BLAST-turneringar, klicka här.
     3. Spela i turneringar
      • Spelaren måste spela ett specificerat totalt antal händer under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Utmaningen gäller för turneringar (inklusive Sit & Go-turneringar) med en minimibuy-in och ett minsta antal spelare som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Spelaren måste ha fått kort i minst en giv under turneringen för att det ska räknas mot uppfyllandet av utmaningens kriterier.
      • Spelaren får använda eventuella turneringsbiljetter som han/hon redan har på sitt konto för att uppfylla kriterierna i utmaningen enligt biljettens motsvarande kontantvärde.
      • Turneringens starttid styr huruvida den faller inom utmaningens tidsgräns eller ej, oavsett när turneringen slutar (d.v.s. även om den skulle sluta efter kl. 23.59 GMT).
     4. Spela turneringar med buy-ins till ett givet totalbelopp.
      • Spelaren måste spela i turneringar med ett givet antal deltagare och summan av alla buy-ins måste uppgå till ett visst belopp enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Turneringar räknas med utgångspunkt från deras starttid. ”Spelar i en turnering” räknas endast om spelaren deltar i minst en giv under turneringen.
      • Total buy-in inkluderar användning av turneringsbiljetter som spelaren redan har på kontot enligt biljettens motsvarande kontantvärde.
      • Det totala buy-inbeloppet inkluderar inte re-buys och addons.
      • Turneringens starttid styr huruvida den faller inom utmaningens tidsgräns eller ej, oavsett när turneringen slutar (d.v.s. även om den skulle sluta efter kl. 23.59 GMT).
     5. Vinn med triss i turneringar.
      • Spelaren måste vinna ett visst antal givar med triss (oavsett handens valör) under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Utmaningen gäller för No Limit Texas Hold’em- och Sit & Go-turneringar med minimibuy-in och det antal spelare som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Erbjudandet gäller inte freerolls.
      • Händer med kåk och fyrtal räknas också mot uppfyllandet av utmaningens kriterier. Händer med stege, färg och straight flush (färgstege) uppfyller inte kriterierna.
      • Som vinnande hand anses en som vinner potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en ensam vinnare, splitt eller sidopotter.
      • Någon visning krävs inte för en vunnen hand.
      • Spelaren måste ha minst ett av de kort som bildar den vinnande handen för att det ska räknas mot uppfyllandet av utmaningens kriterier.
      • Turneringens starttid styr huruvida den faller inom utmaningens tidsgräns eller ej, oavsett när turneringen slutar (d.v.s. även om den skulle sluta efter kl. 23.59 GMT).
     6. Vinn med triss i kontantspel.
      • Spelaren måste vinna ett visst antal givar med triss (oavsett handens valör) under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Erbjudandet gäller för No Limit Texas Hold’em-spel om reda pengar, inklusive SNAP-kontantspel, enligt de mörkar som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Ett minsta antal spelare (enligt vad som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”) måste ha fått kort vid given för att spelarens hand ska räknas enligt utmaningens kriterier.
      • Händer med kåk och fyrtal räknas också mot uppfyllandet av utmaningens kriterier. Händer med stege, färg och straight flush (färgstege) uppfyller inte kriterierna.
      • Som vinnande hand anses en som vinner potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en ensam vinnare, splitt eller sidopotter.
      • Någon visning krävs inte för en vunnen hand.
      • Spelaren måste ha minst ett av de kort som bildar den vinnande handen för att det ska räknas mot uppfyllandet av utmaningens kriterier.
     7. Vinn med färg i turneringar
      • Spelaren måste vinna ett specificerat antal givar med färg på hand under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”. Alla former av färg räknas mot uppfyllandet av utmaningens kriterier.
      • Spelaren måste ha minst ett av de kort som bildar färgen på hand för att det ska räknas mot uppfyllandet av utmaningens kriterier.
      • Utmaningen gäller för No Limit Texas Hold’em- och Sit & Go-turneringar med minimibuy-in och det antal spelare som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Erbjudandet gäller inte freerolls.
      • Som vinnande hand anses en som vinner potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en ensam vinnare, splitt eller sidopotter.
      • Någon visning krävs inte för en vunnen hand.
     8. Vinn med färg i kontantspel
      • Spelaren måste vinna ett specificerat antal händer under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”. Alla former av färg räknas mot uppfyllandet av utmaningens kriterier.
      • Spelaren måste ha minst ett av de kort som bildar färgen på hand för att det ska räknas mot uppfyllandet av utmaningens kriterier.
      • Utmaningen gäller för No Limit Texas Hold’em-spel om reda pengar, inklusive SNAP-kontantspel, enligt de mörkar som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Ett minsta antal spelare (enligt vad som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”) måste ha fått kort vid given för att spelarens hand ska räknas enligt utmaningens kriterier.
      • Som vinnande hand anses en som vinner potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en ensam vinnare, splitt eller sidopotter.
      • Någon visning krävs inte för en vunnen hand.
     9. Vinn med hålkortspar i turneringar
      • Spelaren måste vinna ett specificerat antal givar med hålkortspar på hand under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Utmaningen gäller för No Limit Texas Hold’em- och Sit & Go-turneringar med minimibuy-in och det antal spelare som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Utmaningen gäller inte freerolls.
      • Starthanden (hålkorten) måste vara ett par (två kort av samma valör).
      • Som vinnande hand anses en som vinner potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en ensam vinnare, splitt eller sidopotter.
      • Ingen visning krävs för en vunnen hand och räknas även före floppen.
     10. Vinna reda pengar i kontantspel med en hand som anges i utmaningen:
      • Spelaren måste vinna ett specificerat antal händer under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • För att uppfylla kriterierna för utmaningen måste spelaren vinna handen med starthanden (hålkorten) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Utmaningen gäller för No Limit Texas Hold’em-spel om reda pengar, inklusive SNAP-kontantspel, enligt de mörkar som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Ett minsta antal spelare (enligt vad som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”) måste ha fått kort vid given för att spelarens hand ska räknas enligt utmaningens kriterier.
      • Som vinnande hand anses en som vinner potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en ensam vinnare, splitt eller sidopotter.
      • Ingen visning krävs för en vunnen hand och räknas även före floppen.
     11. Vinn med ett hålkortspar i kontantspel
      • Spelaren måste vinna ett specificerat antal händer under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Utmaningen gäller för No Limit Texas Hold’em-spel om reda pengar, inklusive SNAP-kontantspel, enligt de mörkar som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Ett minsta antal spelare (enligt vad som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”) måste ha fått kort vid given för att spelarens hand ska räknas enligt utmaningens kriterier.
      • Starthanden (hålkorten) måste vara ett par (två kort av samma valör).
      • Som vinnande hand anses en som vinner potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en ensam vinnare, splitt eller sidopotter.
      • Ingen visning krävs för en vunnen hand och räknas även före floppen.
     12. Vinn givar i kontantspel
      • Spelaren måste vinna ett specificerat antal händer under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Utmaningen gäller för No Limit Texas Hold’em-spel om reda pengar, inklusive SNAP-kontantspel, enligt de mörkar som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Ett minsta antal spelare (enligt vad som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”) måste ha fått kort vid given för att spelarens hand ska räknas enligt utmaningens kriterier.
      • Ingen visning krävs för en vunnen hand och räknas även före floppen.
     13. Spela givar i SNAP-kontantspel
      • Spelaren måste spela ett specificerat antal händer under en given kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Erbjudandet gäller för No Limit Texas Hold’em SNAP-spel om reda pengar enligt de mörkar som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”.
      • Ett minsta antal spelare (enligt vad som anges i popup-meddelandet för ”All-In to Vegas”) måste ha fått kort vid given för att spelarens hand ska räknas enligt utmaningens kriterier.
      • Endast händer efter floppen räknas enligt utmaningens kriterier.
   3. 3.Turneringsbiljetter
    1. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare som uppfyller kriterierna för re-buy av marker eller för att öka på antalet marker i stacken under en turnering.
    2. Turneringsbiljetter får inte i) växlas in mot eller omvandlas mot kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras av en spelare som uppfyller kriterierna till andra spelare som uppfyller kriterierna.
    3. Varje turneringsbiljett som delas ut i samband med denna kampanj löper den ut på det datum som infaller först av i) kampanjens avslutande eller utlöpande eller ii) utgångsdatumet för turneringsbiljetten. När en turneringsbiljett har löpt ut eller kampanjen har avslutats förlorar spelaren som uppfyller kriterierna omedelbart ifrågavarande turneringsbiljett.
    4. I händelse av att en turneringsbiljett delas ut av oss för en turnering som ställs in innan den börjar kommer turneringsbiljetten, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, inte att löpa ut eller bli ogiltig utan kan användas i en annan turnering som vi väljer ut av spelare som uppfyller kriterierna.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR WSOP LAS VEGAS 2018 MAIN EVENT-PAKET

 1. Spelare som uppfyller kriterierna och vinner ett WSOP Las Vegas 2018 Main Event-paket i enlighet med villkoren ovan (”Main Event-vinnaren”) vinner ett prispaket värt 12 600 US-dollar till WSOP Las Vegas 2018 Main Event, vilket består av följande: Varje medlem (inklusive den kvalificerande spelaren) i det vinnande laget (för detta ändamål ska de också hänvisas till som ”vinnare”) får ett prispaket som består av: i) Anmälningsavgift (buy-in) till WSOP Las Vegas 2018 Main Event värd 10 000 $ (betalas av företaget direkt till turneringsarrangören), ii) fem nätters vistelse (3–8 juli 2018) på Vdara Hotel Las Vegas (betalas av företaget direkt till hotellet), iii) 1 050 $ i reseomkostnader och andra utgifter (sätts in direkt på vinnarens pokerkonto av företaget) (”reseomkostnads- och utgiftsbelopp”), iv) en inbjudan till 888pokers välkomstsession, v) daglig transport från Vdara Hotel till Rio Hotel and Casino där WSOP Las Vegas 2018 Main Event spelas samt vi) ett 888poker-livekit. (Gemensamt benämns punkt i–vi ”Main Event-prispaketet”.)
 2. Main Event-vinnaren kan inte lösa in Main Event-prispaketet mot motsvarande kontantvärde eller överföra Main Event-prispaket på något sätt. Om vinnaren (av någon anledning) inte kan delta i WSOP Las Vegas 2018 Main Event kommer varken Main Event-prispaketet att delas ut eller motsvarande kontantvärde för Main Event-prispaketet att betalas ut till Main Event-vinnaren.
 3. Main Event-vinnaren anmäls för spel i WSOP Las Vegas 2018 Main Event ENDAST dag 1C. Inga undantag medges.
 4. Företaget bokar hotell åt Main Event-vinnarens på Vdara Hotel. Vistelsen bokas in för perioden 3–8 juli 2018. Dessa datum kan inte ändras. För undanröjande av tvivel är det inte möjligt att ge Main Event-vinnaren en del av kostnaden för vistelsen tillbaka, eller på något sätt ge rabatt för den, om Main Event-vinnaren checkar ut från hotellet innan den 8 juli 2018.
 5. Företaget ansvarar inte för att förlänga Main Event-vinnarens vistelse på Vdara Hotel efter den 8 juli 2018.
 6. Om Main Event-vinnaren fortfarande är kvar i WSOP Las Vegas 2018 Main Event efter den 8 juli 2018 är Main Event-vinnaren ensamt ansvarig för att ordna logi efter detta datum. Företaget förser Main Event-vinnaren med upp till 200 USD per dag varje dag som Main Event-vinnaren fortfarande spelar i huvudturneringen efter den 8 juli 2018 (”ytterligare logiomkostnader”). De ytterligare omkostnaderna sätts in på Main Event-vinnarens konto på webbplatsen inom 30 dagar efter WSOP Las Vegas 2018 Main Events slut, efter ledningens gottfinnande och efter mottagande av hotellbokningskvitto.
 7. Om Main Event-vinnaren fortfarande spelar i WSOP Las Vegas 2018 Main Event efter den 8 juli 2018 ger företaget Main Event-vinnaren en engångsersättning på upp till 500 USD för ombokning av flygbiljett (”ytterligare flygomkostnader”). De ytterligare flygomkostnaderna kommer att sättas in på Main Event-vinnarens konto på webbplatsen inom 30 dagar efter evenemangets slut, efter ledningens gottfinnande och efter mottagande av tillämpligt kvitto.
 8. Företaget ansvarar inte för att ordna transport från vinnarens hem till flygplatsen, från flygplatsen till Vdara Hotel Las Vegas och ansvarar heller inte för eventuella parkeringskostnader som tillkommer.
 9. Om Main Event-vinnaren blir WSOP Las Vegas 2018 Main Event-mästare är Main Event-vinnaren förpliktigad att spela i upp till tre (3) 888live-evenemang på 888pokers begäran under 2018–19. 888poker står för rese- och logikostnader.
 10. Genom att ta del av denna 2018 Main Event-paketkampanj samtycker du att fungera som ambassadör för webbplatsen på WSOP Las Vegas 2018 Main Event, vilket omfattar att under hela WSOP Las Vegas 2018 Main Event (även vid finalbordet) bära de varumärkesförsedda kläder/märken som tillhandahålls av företaget.
 11. Caesars Interactive Entertainment Inc. (”CIE”) och företaget ansvarar inte för eventuella skatteförpliktelser som är förknippade med Main Event-prispaketet.
 12. Deltagare måste vara 21 år fyllda för att spela i evenemanget WSOP Las Vegas 2018 Main Event. Alla deltagare i evenemanget måste uppvisa åldersintyg (pass eller annat giltigt foto-ID). Deltagare som inte kan visa upp sådant åldersintyg utesluts från evenemanget utan kompensation.
 13. Genom att ta del av 2018 Main Event-paketkampanjen och vinna Main Event-prispaketet beviljar Main Event-vinnaren företaget, dess närstående bolag och deras närstående marknadsföringsenheter en världsomfattande, licensierbar, evig, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda hans/hennes namn, bild, avbild och röst i PR-, publicitets- och marknadsföringssyfte (online och offline) för webbplatsen utan ersättning, och Main Event-vinnaren avstår uttryckligen från alla anspråk gentemot företaget och samtliga bolag inom 888-koncernen med avseende på detta.
 14. Företaget uppmuntrar inte till några som helst överenskommelser i någon av dess kvalificeringsturneringar och kan därför heller inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt i händelse av eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 15. Under WSOP Las Vegas 2018 Main Event gäller strikta regler för spelarnas beteende och vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangörerna rätten att vidta åtgärder, vilket i allvarliga fall kan leda till diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras i WSOP Las Vegas 2018 Main Event till följd av en överträdelse av de regler som satts upp av turneringsarrangörerna tar företaget inget som helst ansvar för ditt deltagande i evenemanget och ingen återbetalning kommer att ske.
 16. Genom att ta del av denna 2018 Main Event-paketkampanj godtar samtliga deltagare utan förbehåll dessa villkor.
 17. Alla webbplatsens regler för bedrägeri och maskopi gäller. All bedräglig aktivitet resulterar i att Main Event-vinnaren fråntas sitt Main Event-prispaket (och att hans/hennes vänner inte får någon del i Main Event-prispaketet). Företaget förbehåller sig också rätten att vidta ytterligare åtgärder mot sådana Main Event-vinnare, vilket bland annat kan innebära stängning av Main Event-vinnarens konto och uteslutning från denna 2018 Main Event-paketkampanj.
 18. MAIN EVENT-VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER ATT WSOP LAS VEGAS 2018 MAIN EVENT AVSLUTATS OCH MAIN EVENT-VINNAREN ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISUM OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS. FÖRETAGET TAR INGET ANSVAR I HÄNDELSE AV ATT VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV TILLÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH PRISPAKETETS MOTSVARANDE KONTANTVÄRDE KOMMER INTE ATT ÅTERBETALAS.
 19. Main Event-vinnaren ansvarar ensamt för att ordna resan till och från WSOP Las Vegas 2018 Main Event och för att teckna en reseförsäkring som täcker bland annat förkommet bagage och sjukvårdskostnader.
 20. Företaget bär inget ansvar för ombokning av flyg, logi eller något annat i relation till resplanen efter att Main Event-vinnaren har ordnat sin resa.
 21. Företaget har betalat för rum på Vdara Hotel Las Vegas och rätten att närvara vid WSOP Las Vegas 2018 Main Event och spela i huvudturneringen från tredjepartsåterförsäljare och är därför inte ansvarigt för dess kvalitet och standard och Main Event-vinnaren avsäger sig uttryckligen alla anspråk på företaget i detta avseende.
 22. Genom att ta del av denna kampanj och vinna ett Main Event-prispaket i samband med den beviljar samtliga Main Event-vinnare företaget – och eventuella utomstående återförsäljare som tillhandahåller tjänster i samband med Main Event-prispaketet – rätten att lämna ut hans/hennes personuppgifter till den utomstående återförsäljaren för att Main Event-prispaketet ska kunna delas ut till Main Event-vinnaren.
 23. Om Main Event-vinnarens konto på webbplatsen vid något tillf��lle har varit stängt eller föremål för självvald spärr av konto fram tills dess att WSOP Las Vegas 2018 Main Event äger rum är han/hon inte berättigad till Main Event-prispaketet och dess motsvarande kontantvärde kommer inte att betalas ut.
 24. Genom att delta i 2018 Main Event-paketkampanjen och vinna ett Main Event-prispaket i samband med den samtycker alla Main Event-vinnare till att hålla företaget, dess juridiska ombud, koncernbolag, dotterbolag, agenturer och deras respektive chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa med avseende på alla former av skadeersättning som härrör från denna 2018 Main Event-paketkampanj eller utdelningen eller användningen av Main Event-prispaketet.
 25. Main Event-vinnaren kan behöva fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning med tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med Main Event-prispaketet eller företaget innan de tillåts hämta ut Main Event-prispaketet. Det kan också hända att företaget, eller tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med Main Event-prispaketet, kräver att Main Event-vinnaren undertecknar ytterligare dokument innan Main Event-prispaketet levereras.
 26. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller dra tillbaka Main Event-prispaketet från Main Event-vinnaren utan ekonomisk ersättning om Main Event-vinnaren är under utredning eller hans/hennes konto på webbplatsen stängs/blockeras.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR WSOP LAS VEGAS 2018 CRAZY EIGHT EVENT

 1. Spelare som uppfyller kriterierna och vinner ett WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event-paket i enlighet med villkoren ovan (”Crazy 8-vinnaren”) vinner ett prispaket värt 2 700 US-dollar till WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event, vilket består av följande: Varje medlem (inklusive den kvalificerande spelaren) i det vinnande laget (för detta ändamål ska de också hänvisas till som ”vinnare”) får ett prispaket som består av: i) Anmälningsavgift (buy-in) till WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event värd 888 $ (betalas av företaget direkt till turneringsarrangören), ii) tre nätters vistelse (30 juni–3 juli 2018) på Rio Hotel & Casino Las Vegas (betalas av företaget direkt till hotellet), iii) 1 050 $ i reseomkostnader och andra utgifter (sätts in direkt på Crazy 8-vinnarens pokerkonto av företaget) (”reseomkostnads- och utgiftsbelopp”), iv) en inbjudan till 888pokers välkomstsession, v) ett 888poker-livekit. (Gemensamt benämns punkt i–v ”Crazy 8-prispaketet”.)
 2. Crazy 8-vinnaren kan inte lösa in Crazy 8-prispaket mot motsvarande värde i kontanter eller överföra Crazy 8-prispaket på något sätt. Om Crazy 8-vinnaren (av någon anledning) inte kan delta i WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event kommer varken Crazy 8-prispaketet att delas ut eller motsvarande kontantvärde för Crazy 8-prispaketet att betalas ut till Crazy 8-vinnaren.
 3. Crazy 8-vinnaren anmäls för spel i WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event ENDAST dag 1C/1D. Inga undantag medges.
 4. Företaget bokar hotell åt Crazy 8-vinnarens på Rio Hotel. Vistelsen bokas för perioden 30 juni–3 juli 2018. Dessa datum kan inte ändras. För undanröjande av tvivel är det inte möjligt att ge Crazy 8-vinnaren en del av kostnaden för vistelsen tillbaka, eller på något sätt ge rabatt för den, om Crazy 8-vinnaren checkar ut från hotellet innan den 3 juli 2018.
 5. Företaget ansvarar inte för att ordna transport från Crazy 8-vinnarens hem till flygplatsen, från flygplatsen till Rio Hotel Las Vegas och ansvarar heller inte för eventuella parkeringskostnader som tillkommer.
 6. Genom att ta del av denna 2018 Crazy Eights Event-kampanj samtycker Crazy 8-vinnare till att fungera som ambassadör för webbplatsen på WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event, vilket omfattar att under hela WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event (även vid finalbordet) bära de varumärkesförsedda kläder/märken som tillhandahålls av företaget.
 7. Caesars Interactive Entertainment Inc. (”CIE”) och företaget ansvarar inte för eventuella skatteförpliktelser som är förknippade med Crazy 8-prispaketet.
 8. Crazy 8-vinnaren ansvarar själv för registrering, betalning och redovisning till statlig myndighet eller skattemyndighet för eventuella skatter eller andra avgifter som ska betalas för Crazy 8-prispaketet.
 9. Deltagare måste vara 21 år fyllda för att spela i evenemanget WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event. Alla deltagare i evenemanget måste uppvisa åldersintyg (pass eller annat giltigt foto-ID). Deltagare som inte kan visa upp sådant åldersintyg utesluts från evenemanget utan att kunna påräkna ersättning.
 10. Genom att ta del av 2018 Crazy Eights Event-paketkampanjen och vinna Crazy 8-prispaketet beviljar Crazy 8-vinnaren företaget, dess närstående bolag och deras närstående marknadsföringsenheter en världsomfattande, licensierbar, evig, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda hans/hennes namn, bild, avbild och röst i PR-, publicitets- och marknadsföringssyfte (online och offline) för webbplatsen utan ersättning, och Crazy 8-vinnaren avstår uttryckligen från alla anspråk gentemot företaget och samtliga bolag inom 888-koncernen med avseende på detta.
 11. Företaget uppmuntrar inte till några som helst överenskommelser i någon av våra kvalificeringsturneringar och kan därför heller inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt i händelse av eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 12. Under WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event gäller strikta regler för spelarnas beteende och vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangörerna rätten att vidta åtgärder, vilket i allvarliga fall kan leda till diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras i WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event till följd av en överträdelse av de regler som satts upp av turneringsarrangörerna tar företaget inget som helst ansvar för ditt deltagande i evenemanget och ingen återbetalning kommer att ske.
 13. Alla webbplatsens regler för bedrägeri och maskopi gäller. All bedräglig aktivitet resulterar i att Crazy 8-vinnaren fråntas sitt Crazy 8-prispaket (och att hans/hennes vänner inte får någon del i prispaketet). Företaget förbehåller sig också rätten att vidta ytterligare åtgärder mot sådana Crazy 8-vinnare, vilket bland annat kan innebära stängning av Crazy 8-vinnarens konto och uteslutning från denna 2018 Crazy Eights Event-paketkampanj.
 14. CRAZY 8-VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER ATT WSOP LAS VEGAS 2018 CRAZY EIGHTS EVENT AVSLUTATS OCH CRAZY 8-VINNAREN ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISUM OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS. FÖRETAGET TAR INGET ANSVAR I HÄNDELSE AV ATT CRAZY 8-VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV TILLÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH NÅGON ÅTERBETALNING AV CRAZY 8-PRISPAKETETS MOTSVARANDE KONTANTVÄRDE KOMMER INTE I FRÅGA.
 15. Crazy 8-vinnaren ansvarar ensamt för att ordna resan till och från WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event och för att teckna en reseförsäkring som täcker bland annat förkommet bagage och sjukvårdskostnader.
 16. Företaget bär inget ansvar för ombokning av flyg, logi eller något annat i relation till resplanen efter att Crazy 8-vinnaren har ordnat sin resa.
 17. Företaget har betalat för rum på Rio Hotel Las Vegas och rätten att närvara vid WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event och spela i Crazy Eights från tredjepartsåterförsäljare och är därför inte ansvarigt för dess kvalitet och standard och Crazy 8-vinnaren avsäger sig uttryckligen alla anspråk på företaget i detta avseende.
 18. Genom att ta del av denna 2018 Crazy Eights Event-kampanj och vinna ett Crazy 8-prispaket i samband med den beviljar samtliga Crazy 8-vinnare företaget – och eventuella utomstående återförsäljare som tillhandahåller tjänster i samband med Crazy 8-prispaketet – rätten att lämna ut hans/hennes personuppgifter till den utomstående återförsäljaren för att Crazy 8-prispaketet ska kunna delas ut till Crazy 8-vinnaren.
 19. Om Crazy 8-vinnarens konto på webbplatsen vid något tillfälle har varit stängt eller föremål för självvald spärr av konto fram tills dess att WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event äger rum är han/hon inte berättigad till Crazy 8-prispaketet och dess motsvarande kontantvärde kommer inte att betalas ut.
 20. Genom att delta i 2018 Crazy Eights Event-kampanjen och vinna ett Crazy 8-prispaket i samband med den samtycker alla Crazy 8-vinnare till att hålla företaget, dess juridiska ombud, koncernbolag, dotterbolag, agenturer och deras respektive chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa med avseende på alla former av skadeersättning som härrör från denna 2018 Crazy Eights Event-kampanj eller utdelningen eller användningen av Crazy 8-prispaketet.
 21. Crazy 8-vinnaren kan behöva fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning med tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med Crazy 8-prispaketet eller företaget innan de tillåts hämta ut Crazy 8-prispaketet. Crazy 8-vinnaren kan också komma att av företaget, eller tredje part som tillhandahåller tjänster i förhållande till Crazy 8-prispaketet, krävas att underteckna ytterligare dokument innan Crazy 8-prispaketet levereras.
 22. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller dra tillbaka Crazy 8-prispaketet från Crazy 8-vinnaren utan ekonomisk ersättning om Crazy 8-vinnaren är under utredning eller hans/hennes konto på webbplatsen stängs/blockeras.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR 8 TEAM-KAMPANJEN 2018

Spelare som uppfyller kriterier och i) vinner antingen ett WSOP Las Vegas 2018 Main Event-paket eller WSOP Las Vegas 2018 Crazy Eights Event-paket, ii) om de bor eller befinner sig i någon av följande jurisdiktioner: Brasilien, Kanada, Nordirland, Spanien, Storbritannien, Sverige eller Tyskland (samtliga ”jurisdiktioner som uppfyller kriterierna”) och iii) har valt att ta del av denna 8 Team-kampanj genom att fylla i och skicka in registreringsformuläret (detta registreringsformulär skickas ut via e-post till spelare antingen den 14 eller den 17 juni 2018) senast kl. 16.00 GM den 18 juni 2018 uppfyller också kriterierna för att ta del av 8 Team-kampanjen i enlighet med nedanstående villkor. Spelare som uppfyller kriterierna och äger rätt att medverka i 8 Team-kampanjen enligt ovan ska hänvisas till som ”spelare som uppfyller kriterierna”.

8 Team-kamanjen ska inledas den 5 maj och avslutas den 18 juni 2018 (”8 Team-kampanjperioden”). Det kan dock hända att vi avslutar 8 Team-kampanjen före 8 Team-kampanjperiodens utgång av exempelvis säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjerbjudandet missbrukas eller av annan orsak när kampanjen inte kan bedrivas som angetts till följd av exceptionella omständigheter.

Enligt villkoren för 8 Team-kampanjen kommer ett särskilt lag att bildas för respektive jurisdiktion som uppfyller kriterierna och bestå av tre medlemmar enligt nedan: Lagkapten, lokal wingman och en kvalificerad spelare från respektive jurisdiktion som uppfyller kriterierna som valts ut enligt beskrivningen nedan (sammantaget benämnda ”laget”).

Så här väljs de kvalificerade spelarna ut i respektive jurisdiktion som uppfyller kriterierna för att delta i laget: Varje kvalificerad spelare får ett e-postmeddelande direkt från webbplatsen som dessa villkor är länkade till med möjlighet att klicka sig fram till en landningssida där han/hon kan välja att ta del av och registrera sig för 8 Team-kampanjen. Som en del av registreringsprocessen kommer kvalificerade spelare att bli ombedda att förklara varför de skulle passa bra in i laget. Baserat på svaren kommer lagkaptenen att välja den kvalificerade spelare som han/hon anser uppvisa tillräcklig kompetens och mognad för att få vara med i hans/hennes team.

Registrering är öppen kl. 16.00 GMT den 18 juni 2018.

Den kvalificerade spelaren som väljs ut till respektive lag får besked om detta via e-post senast den 22 juni 2018 och måste svara och bekräfta sin medverkan inom 72 timmar efter att e-postmeddelandet skickats ut. Om en utvald kvalificerad spelare inte svarar enligt kraven äger lagkaptenen efter två resultatlösa försöka att få kontakt med honom/henne på telefon rätt att välja en annan kvalificerad spelare från samma jurisdiktion som uppfyller kriterierna som han/hon anser bäst motsvarar de ovan beskrivna urvalskriterierna.

Den kvalificerade spelaren måste komma till Las Vegas den 2 juli 2018 för att medverka i marknadsförings- och PR-aktiviteter för webbplatsen (”kampanjaktiviterna”). Kvalificerade spelare som vann ett WSOP 2018 Main Event-prispaket innan dessa kampanjvillkor publicerades, redan har ordnat resa och logi och är tvungna att boka om flyg och hotell som ett resultat av ovanstående krav på att anlända den 2 juli ersätts för de kostnader och utgifter som de ådrar på grund av detta, förutsatt att sådana kostnader och utgifter har godkänts skriftligen i förväg av företaget. Sådana kostnader och utgifter (om de godkänts enligt ovan) betalas genom överföring av medel till den utvalda kvalificerade spelarens kontantsaldo på webbplatsen.

Genom att ta del av denna 8 Team-kampanj beviljar alla kvalificerade spelare oss och närstående bolag exklusiv, icke tidsbegränsad, globalt oåterkallerlig, fullt betald, royaltyfri rättighet och licens att använda deras namn, svar och bild och att mångfaldiga, distribuera, offentligt visa, offentligt framföra och skapa härledda verk baserade fotografier och/eller videoinspelningar av kvalificerade spelare som tas eller spelas in av oss och/eller representanter med tillstånd under eller i samband med kampanjaktiviteter i enskilda och samtliga on- och offlinemedia, oavsett om de är kända eller utvecklas i framtiden, t.ex. tv, radio, webbplatser, webbsändningar och sociala medier (exempelvis Twitter och Facebook). Dessutom avstår kvalificerade spelare uttryckligen från alla anspråk mot oss och våra dotterbolag i detta avseende. Alla utvalda kvalificerade spelare måste underteckna företagets avstående- och dispensformulär innan de närvarar vid kampanjaktiviteter som ett villkor för deras medverkan och åtnjutande av de förmåner som beviljas i samband med denna 8 Team-kampanj.

Priset

Det lag som når den bästa placeringen vid WSOP 2018 Main Event (evenemang nr 65) som arrangeras 2–14 juli 2018, baserat på det poängsystem som beskrivs i tabellen nedan, vinner ett paket till $12,500 WSOP 2019 Main Event för var och en av lagmedlemmarna.

Dag nr Poäng Lagmax Daglig markerledningsbonus
Dag 1 10 30 30
Dag 2 20 60 60
Dag 3 30 90 90
Dag 4 40 120 120
Dag 5 50 150 150
Dag 6 60 180 180
Dag 7 70 210 210
Dag 8 80 240 240
Dag 9 90 270 270
Dag 10 100 300 300
Sisten kvar-bonus 100

Varje medlem (inklusive den kvalificerande spelaren) i det vinnande laget (för detta ändamål ska de också hänvisas till som ”8 Team-vinnare��) får ett prispaket bestående av: i) Deltagande i WSOP 2019 Main Event i Las Vegas (”WSOP 2019”), ii) fem nätters vistelse på femstjärnigt hotell i Las Vegas (som företaget väljer ut), iii) 1 200 $ i reseomkostnader och andra utgifter (sätts in direkt på vinnarens pokerkonto av företaget) (”reseomkostnads- och utgiftsbelopp”), iv) en inbjudan till 888pokers välkomstsession, v) daglig transport från hotellet till Rio Hotel and Casino (där WSOP 2019 kommer att spelas) för att spela WSOP 2019 samt vi) ett 888poker-livekit. (Gemensamt benämns punkt i–vi ”8 Team-prispaketet”.) För tydlighets skull kommer alla anmälnings- och buy-inavgifter till WSOP 2019 (inklusive sidoevenemangsturneringen som arrangeras av företaget i samband med WSOP 2019) att betalas direkt av företaget till turneringsarrangören och alla övernattningskostnader direkt till hotellet.

8 Team-vinnaren är ensamt ansvarig för att arrangera sina resor till och från Las Vegas, inklusive men inte begränsat till flygresor och transport till och från flygplatserna.

All reseomkostnader och utgifter som överstiger reseomkostnads- och utgiftsbeloppet står 8 Team-vinnaren helt själv för.

Om 8 Team-vinnaren fortfarande är kvar i WSOP 2019 efter fem nätter är 8 Team-vinnaren ensamt ansvarig för att ordna logi efter detta datum. Företaget förser 8 Team-vinnaren med upp till 200 USD per dag varje dag som 8 Team-vinnaren fortfarande spelar i WSOP 2019 efter den femte natten (”ytterligare logiomkostnader”). De ytterligare övernattningsomkostnaderna sätts in på 8 Team-vinnarens konto på webbplatsen inom 30 dagar efter WSOP 2019:s slut efter mottagande av tillämpligt kvitto.

Om 8 Team-vinnaren fortfarande spelar i WSOP 2019 efter den femte natten ger företaget honom/henne en engångsersättning på upp till 500 USD för ombokning av flygbiljett (”ytterligare flygomkostnader”). De ytterligare flygomkostnaderna sätts in på 8 Team-vinnarens konto på webbplatsen inom 30 dagar efter WSOP 2019:s slut efter mottagande av tillämpligt kvitto.

Ytterligare villkor

Företaget ansvarar inte för att ordna transport från 8 Team-vinnarens hem till flygplatsen, från flygplatsen till hotellet och ansvarar heller inte för eventuella parkeringskostnader som tillkommer.

Caesars Interactive Entertainment Inc. (”CIE”) och vi ansvarar inte för eventuella skatteförpliktelser som är förknippade med 8 Team-prispaketet.

8 Team-vinnaren ansvarar själv för bokföring, betalning och redovisning till statlig myndighet eller skattemyndighet alla tillämpliga skatter eller andra avgifter som ska betalas för förmåner som delas ut i samband med denna kampanj.

Under WSOP 2019 tillämpas strikta regler ifråga för spelarnas uppförande och vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangörerna rätten att vidta åtgärder, vilket i allvarliga fall kan leda till diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras i WSOP 2019 till följd av en överträdelse av de regler som satts upp av turneringsarrangörerna tar företaget inget ansvar för ditt deltagande i evenemanget eller någon ersättningsskyldighet och således kan återbetalning av motsvarande kontantvärdet för 8 Team-prispaketet inte komma i fråga.

8 TEAM-VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER ATT WSOP 2019 AVSLUTATS OCH HAN/HON ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISUM OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS. FÖRETAGET TAR INGET ANSVAR I HÄNDELSE AV ATT 8 TEAM-VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV TILLÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH NÅGON ÅTERBETALNING AV 8 TEAM-PRISPAKETETS MOTSVARANDE KONTANTVÄRDE KOMMER INTE I FRÅGA.

8 Team-vinnaren ansvarar ensamt för att ordna resan till och från Las Vegas och för att teckna en reseförsäkring som täcker bland annat förkommet bagage och sjukvårdskostnader.

Vi bär inget ansvar för ombokning av flyg, logi eller något annat i relation till resplanen efter att 8 Team-vinnaren har ordnat sin resa.

I händelse av att 8 Team-vinnaren inte deltar i kampanjaktiviteter, oavsett orsak, och företaget har betalat hotellkostnader eller resekostnader, godtar 8 Team-vinnaren att vi gör avdrag (i reda pengar) för sådana utgifter från spelarens konto på webbplatsen. Om saldot (i reda pengar) på 8 Team-vinnarens konto inte täcker sådana utgifter ska vinnaren betala tillbaka beloppet inom 14 dagar på vår begäran.

Genom att ta del av denna 8 Team-kampanj beviljar alla medverkande oss och alla tredje parts återförsäljare som tillhandahåller tjänster i samband med denna 8 Team-kampanjen (inklusive i relation till resor till kampanjaktiviteter) rätten att använda deras personuppgifter för att underlätta de aktiviteter som vidtas av var och en av parterna i samband med denna 8 Team-kampanj (inklusive resor till kampanjaktiviteter).

Om 8 Team-vinnarens konto på webbplatsen vid något tillfälle har varit stängt eller föremål för självvald spärr av konto är han/hon inte berättigad till 8 Team-prispaketet eller till medverkan i kampanjaktiviteterna.

8 Team-vinnare kan behöva fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning och viss ytterligare dokumentation med oss eller med tredje part som tillhandahåller tjänster förknippade med de aktiviteter som genomförs av parterna i samband med denna 8 Team-kampanj, inklusive 8 Team-prispaketet och närvaro vid kampanjaktiviteterna, innan de tillåts närvara vid tillämpliga aktiviteter, inklusive kampanjaktiviteter, eller att ta emot relevanta förmåner som delas ut i samband med kampanj (inklusive tillämpliga förmåner som ingår i 8 Team-prispaketet).

Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller dra tillbaka förmånerna som delas ut i samband med kampanjen (inklusive 8 Team-prispaketet) utan ytterligare ansvar, inklusive ekonomisk ersättning, om 8 Team-vinnaren är under utredning av en statlig myndighet eller hans/hennes konto på webbplatsen stängs/blockeras.