Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Särskilda villkor för kampanjen ”WSOP 9ners Final Table” Promotion

 1. Följande villkor gäller för WSOP 9ners Final Table Promotion (”kampanjen”). Kampanjen arrangeras av tillämpligt företag inom 888-koncernen (enligt definitionen i användningsvillkoren för www.888poker.com) (”arrangören”) som driver webbplatsen www.888poker.com website (”webbplatsen”). Din medverkan i denna kampanj ska anses utgöra ett fullständigt godtagande av nedanstående villkor.
 2. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
 3. Kampanjen börjar den 2 oktober 2016 och avslutas den 11 oktober 2016 (”kampanjperioden”). Oaktat det ovanstående äger arrangören rätt att avsluta denna kampanj innan kampanjperiodens slut, alternativt förlänga kampanjperioden, något som i så fall sker på grund av missbruk, begränsad medverkan i kampanjen eller fel.
 4. Deltagare måste ha registrerat sig på webbplatsen och ha ett användarnamn på webbplatsen för att kunna ta del av kampanjen.
 5. För att kunna få ett prispaket (enligt definitionen nedan) till WSOP Las Vegas Final Table Main Event måste spelaren komma på någon av de fyra första platserna i den WSOP 9ners Final Table Tournament som arrangeras av webbplatsen. Turneringen börjar kl. 21.35 GMT den 11 oktober 2016.
 6. WSOP Las Vegas Final Table Main Event spelas på Penn and Teller Theater på Rio Hotel i Las Vegas, USA under perioden 30 oktober–2 november 2016.
 7. För att kunna ta del i kampanjen måste spelarna medverka i en frågesport (”frågesporten”) som det finns en länk till på 888:s Facebook-sida för poker mellan kl. 12.00 den 2 oktober och kl. 12.00 den 9 oktober 2016 och besvara samtliga 8 frågor korrekt.
 8. Spelare som svarar rätt på alla 8 frågorna rätt i frågesporten får en turneringsbiljett till WSOP 9ners Final Table Tournament. Biljetten skickas ut per e-post till spelaren.
 9. Anmälan till WSOP 9ners Final Table Tournament öppnar två timmar innan turneringen börjar. Spelare måste anmäla sig till turneringen i webbplatsens pokerlobby genom att ange uppgifterna på turneringsbiljetten som de fått via e-post.
 10. Spelare kan endast delta i WSOP 9ners Final Table Tournament en gång.
 11. Antalet deltagare i WSOP 9ners Final Table Tournament är begränsat till de första 18 000 spelare som anmäler sig till turneringen.
 12. Arrangören kan skicka ut en turneringsbiljett till WSOP 9ners Final Table Tournament ända fram till kl. 23,59 GMT den 10 oktober 2016 och du bör därför kontrollera e-posten regelbundet.
 13. De fyra bästa placerade i WSOP 9ners Final Table Tournament får ett prispaket till WSOP Las Vegas Final Table Main Event som inkluderar dem själva och ytterligare två vänner. De vänner som medföljer vinnare MÅSTE också vara registrerade spelare på webbplatsen.
  • Varje vinnares prispaket består av följande:
  • i) Tre (3) returbiljetter med flyg i ekonomiklass till Las Vegas från en flygplats som är godtagbar för arrangören.
  • ii) Logi (ett [1] rum) för tre (3) personer på Rio Hotel i Las Vegas, USA, under perioden 30 oktober–1 november 2016 (med incheckning kl. 15.00 lokal tid den 30 oktober 2016 och utcheckning kl. 12.00 lokal tid den 2 november).
  • iii) 300 US-dollar per person.
  • iv) Tre (3) biljetter som åskådare till WSOP Las Vegas Final Table Main Event.
  • (Gemensamt benämns dessa beståndsdelar ”prispaketet”.)
 14. Prispaketet är inte överförbart och kan inte lösas in mot sitt kontantvärde.
 15. Om vinnare av prispaketet inte kan delta i WSOP Las Vegas Final Table Main Event kommer motsvarande prisvärde inte att utbetalas och hans/hennes vänner kan inte närvara vid WSOP Las Vegas Final Table Main Event.
 16. För undanröjande av tvivel, om en vinnare av prispaketet inte kan vara med i WSOP Las Vegas Final Table Main Event av något skäl kan inte heller hans/hennes vänner få någon del i prispaketet.
 17. Vinnare av prispaket blir kontaktade inom ca 72 timmar efter att WSOP 9ners Final Table Tournament har avslutats.
 18. En tredje part kommer att kontakta vinnare för att ordna med flygresor och logi som ett led i prispaketet.
 19. För att kunna ta del av kampanjen måste spelare vara minst 21 år gamla eller över myndighetsålder för de aktiviteter som omfattas av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen enligt lag i tillämplig jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högre (”myndig”). Vid all medverkan i kampanjen kan det hända att spelare måste uppvisa id-handling som på ett nöjaktigt sätt styrker vederbörandes ålder (pass eller annan giltig id-handling med foto) för arrangören för att kunna ta del av kampanjen.
 20. Vinnares medföljande vänner måste också vara myndiga och kan också ombedjas att visa upp id-handling som på ett nöjaktigt sätt styrker deras ålder (pass eller annan giltig id-handling med foto) för arrangören.
 21. Genom att ta del av kampanjen ger spelare automatiskt arrangören och dess närstående bolag rätten att utan ytterligare ersättning använda namn och bild i reklam- och pr-syfte och frånsäger sig uttryckligen alla anspråk gentemot och dess närstående bolag i detta avseende.
 22. Arrangören uppmuntrar inte till några helst överenskommelser i någon av våra kvalturneringar och kan därför heller inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt i händelse av eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 23. Under WSOP Las Vegas Final Table Main Event gäller strikta regler för spelarnas och åskådarnas uppförande. Vid eventuella brott mot dem förbehåller sig turneringsarrangörerna, WSOP och/eller tredje part rätten att vidta åtgärder, vilket i allvarliga fall kan innebära diskvalificering och/eller förbud mot att delta i/närvara vid WSOP Las Vegas Final Table Main Event. Om en deltagare och/eller hans/hennes vänner bryter mot turneringsarrangörernas, WSOP:s och/eller någon tredje parts regler har arrangören inget ansvar för spelarens medverkan i evenemanget och är inte heller på något sätt ersättningsskyldig varför någon återbetalning inte kommer att ske.
 24. Alla webbplatsens regler om bedrägeri och maskopi gäller. Eventuell bedräglig aktivitet resulterar i att vinnaren fråntas sitt prispaket (och att hans/hennes vänner inte får någon del i prispaketet). Arrangören förbehåller sig också rätten att vidta ytterligare åtgärder mot sådana spelare, vilket i allvarliga fall kan innebära stängning av medlemmens konto och att arrangören håller inne eventuella medel på sådana spelares konton samt diskvalificering från denna kampanj.
 25. Om en spelare som vunnit ett prispaket inte kan utnyttja det och arrangören eller annan tredje part som handlar för dess räkning har ingått bindande avtal med hänsyn till prispaketet förbinder sig vinnaren att omedelbart på arrangörens begäran ersätta arrangören till kontantvärdet av det ingångna avtalet.
 26. VINNARE AV PRISPAKETET OCH VINNARES VÄNNER MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER WSOP LAS VEGAS FINAL TABLE MAIN EVENTS AVSLUTNING OCH ÄR ENSAMT ANSVARIGA FÖR ATT ORDNA EVENTUELLA VISUM OCH/ELLER GODKÄNNANDE ENLIGT ESTA (ELECTRONIC SYSTEM FOR TRAVEL AUTHORIZATION) SOM BEHÖVS FÖR RESAN. ARRANGÖREN PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR VINNARE SOM INTE KAN RESA PÅ GRUND AV ATT DE SAKNAR TILLÄMPLIGA RESEHANDLINGAR.
 27. Medlemmar och deras vänner som reser till WSOP Las Vegas Final Table Main Event är ensamt ansvariga för sina resor i Las Vegas.
 28. Vinnare och deras vänner ansvarar för att teckna egen reseförsäkring, som omfattar bland annat försäkring mot förkommet bagage och sjukvårdsförsäkring.
 29. Arrangören bär inte ansvar för att byta flyg, logi eller något annat i relation till resplanen efter att vinnaren och hans/hennes vänner har valt sina researrangemang.
 30. Arrangören har köpt biljetter till WSOP Las Vegas Final Table Main Event från en tredjepartsåterförsäljare och är därför inte ansvarigt för dess kvalitet och du avstår uttryckligen från alla anspråk mot arrangören i detta avseende.
 31. Genom att ta del av denna kampanj godkänner varje deltagare att arrangören, dess närstående bolag och alla tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster i samband med prispaketet har rätt att lämna ut hans/hennes personuppgifter till tredjepartsleverantören för att prispaketet ska kunna levereras till deltagaren.
 32. Om en medlems konto är stängt eller självmant spärrat vid något tillfälle fram tills dess att WSOP Las Vegas Final Table Main Event äger rum är han/hon inte berättigad att få prispaketet och kommer i så fall att gå miste om det (och hans/hennes vänner kommer inte att få någon del i prispaketet).
 33. Arrangörens beslut med avseende på alla frågor som rör denna kampanj och/eller prispaketet är slutgiltiga och bindande.
 34. Genom att ta del av kampanjen går varje deltagare med på att friskriva och hålla arrangören, dess juridiska representanter, närstående bolag, dotterbolag, agenter och deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och agenter skadeslösa i händelse av eventuella skador som uppstår i samband med kampanjen och/eller utdelningen av prispaketet.
 35. Vinnare och deras vänner kan vara förpliktade att fylla i och skriva under ett ytterligare dokumentation, vilket kan bland annat kan inkludera försäkringsavstående för tredjepartsåterförsäljare som tillhandahåller tjänster i förbindelse med prispaketet och/eller arrangören och dess närstående bolag innan de tillåts ta emot prispaketet.
 36. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser av innebörden av översatta versioner av dessa villkor från den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 37. Arrangören förbehåller sig rätten att utan ekonomisk ersättning annullera/återkalla inbjudningar till, eller deltagande i, liveevenemang om kontot är föremål för någon form av undersökning eller är stängt/spärrat. Skäl för detta är inte begränsade till bedrägi eller tvister.
 38. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 39. Arrangören kan när som helst ställa in, ändra eller avbryta kampanjen, inklusive och utan begränsning till fall detta krävs av säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser eller på annat sätt där kampanjen inte kan bedrivas som angetts som en följd av exceptionella omständigheter bortom arrangörens kontroll.
 40. Vinnare är skyldiga att betala alla eventuella tillämpliga skatter i förbindelse med mottagandet av prispaketet.
 41. Eventuella villkor här som genom sin art och utformning måste förbli i kraft efter att denna kampanj har avslutats eller löpt ut för att kunna uppfylla sitt syfte ska fortsätta gälla tills det inte längre är nödvändigt för dem att vara i kraft för att uppfylla sitt syfte.
 42. Denna kampanj ska omfattas av användaravtalet för webbplatsen.