Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna villkor för WSOP LAS VEGAS 2017 ME

 1. Följande är de allmänna villkoren för ”WSOP Las Vegas 2017 Main Event Promotion” (”Kampanjen”). Kampanjen anordnas av relevant företag i 888-koncernen (enligt definitionen i Användarvillkoren för www.888poker.com) (”Arrangören”) som ansvarar för www.888poker.com-webbplatsen (”Webbplatsen”). Ditt deltagande i den här Kampanjen ska anses utgöra ditt fullständiga godkännande av bestämmelserna nedan.
 2. Alla 888pokers allmänna villkor för turneringsbiljetter gäller.
 3. Vinnaren av WSOP Las Vegas 2017 Main Event Qualifier Tournament som hålls på Webbplatsen (”Vinnaren”) vinner ett prispaket till WSOP Las Vegas 2017 Main Event, vilket har ett uppskattat värde av 12 500 $ och består av: (i) buy-in för WSOP Las Vegas 2017 Main Event till ett värde av 10 000 $ (betalas av Företaget direkt till turneringsarrangören); (ii) fem nätter (9–14 juli 2017) på Vdara Hotel Las Vegas (betalas av Företaget direkt till hotellet); (ii) 1 200 $ för resekostnader och andra utgifter (betalas av Företaget direkt till Vinnarens pokerkonto); (iii) en inbjudan till 888pokers välkomstmöte; (iv) daglig transport från Vdara Hotel till Rio Hotel and Casino för att spela WSOP Las Vegas 2017 Main Event och (v) ett 888live-poker kit ((i)–(v) benämns gemensamt som ”Prispaketet”).
 4. Vinnaren kan inte lösa in Prispaketet mot kontanter eller överlåta Prispaketet på något sätt. Om Vinnaren inte kan delta i WSOP Las Vegas 2017 Main Event (av vilken anledning som helst), kommer varken Prispaketet i sig eller Prispaketets motsvarande penningvärde att tilldelas Vinnaren.
 5. Om Vinnaren inte kan delta i WSOP Las Vegas 2017 Main Event, kommer Prispaketets motsvarande penningvärde inte att betalas ut till Vinnaren och han/hon har inte heller rätt att erhålla någon del av Prispaketet i sig.
 6. Vinnaren registreras för att spela WSOP Las Vegas 2017 Main Event dag 1C ENDAST, utan undantag.
 7. Företaget bokar rum för Vinnaren på Vdara Hotel. Boendet bokas från den 9:e juli 2017 till den 14:e juli 2017. Datumen kan inte ändras. För att undvika tvivel ber vi dig observera att det inte är möjligt att ge Vinnaren ersättning eller rabatt om Vinnaren lämnar hotellet före den 14:e juli 2017.
 8. Företaget ansvarar inte för att förlänga Vinnarens vistelse på Vdara hotel efter den 14:e juli 2017.
 9. Om Vinnaren fortfarande deltar i WSOP Las Vegas 2017 Main Event efter den 14:e juli 2017 är Vinnaren ensam ansvarig för att ordna med boende. Företaget ger vinnaren upp till 200 $ per dag som vinnaren fortfarande deltar i Main Event efter den 14:e juli 2017 (”Ytterligare logikostnader”). Pengar för de Ytterligare logikostnaderna betalas till ditt 888poker-spelarkonto inom 30 dagar efter att WSOP Las Vegas 2017 Main Event avslutats, efter att detta godkänts av ledningen och efter att kvitton på hotellbokningen erhållits.
 10. Om Vinnaren fortsätter att delta i WSOP Las Vegas 2017 Main Event efter den 14:e juli 2017 kommer Företaget att tillhandahålla en engångsersättning på upp till 500 $ för att boka om Vinnarens flygbiljett (”Ytterligare flygkostnader”). Pengar för de Ytterligare flygkostnaderna betalas till ditt 888poker-konto inom 30 dagar efter att evenemanget avslutats, efter att detta godkänts av ledningen och efter att relevant kvitto erhållits.
 11. Företaget ansvarar inte för att ordna med transport från ditt hem till flygplatsen eller från flygplatsen till Vdara Hotel Las Vegas, inte heller för några relaterade parkeringskostnader.
 12. Om du vinner WSOP Las Vegas 2017 Main Event måste du på 888pokers begäran delta i upp till tre (3) 888live-evenemang under 2018. 888poker står då för rese- och logikostnader.
 13. Genom att delta i den här Kampanjen samtycker du härmed till att agera som ambassadör för Webbplatsen under WSOP Las Vegas 2017 Main Event, vilket innefattar att bära märkeskläder/märken som tillhandahålls av Företaget, under hela WSOP Las Vegas 2017 Main Event, inklusive finalbordet.
 14. Caesars Interactive Entertainment Inc. (”CIE”) och Företaget ansvarar inte för eventuell skatt som måste betalas för Prispaketet.
 15. Deltagarna måste vara minst 21 år gamla för att spela WSOP Las Vegas 2017 Main Event. Alla som deltar i evenemanget måste kunna uppvisa bevis på sin ålder (pass eller annan giltig fotolegitimation). Deltagare som inte kan uppvisa sådant bevis utesluts från att delta i Evenemanget utan kompensation.
 16. Genom att delta i Kampanjen och vinna Prispaketet ger Vinnaren Företaget, dess dotterbolag samt deras marknadsföringspartner en global, underlicensierbar, evig, royaltyfri, oåterkallelig rättighet att använda hans/hennes namn, foto, röst och avbild för PR- och marknadsföringsändamål (såväl online som offline) för Webbplatsen utan ersättning och Vinnaren avstår uttryckligen från alla anspråk gentemot Företaget och alla företag inom 888-koncernen i detta avseende.
 17. 888poker godkänner inga former av uppgörelser i någon av våra kvalturneringar och ska därmed inte hållas ansvariga för att lösa några privata uppgörelser medlemmar emellan.
 18. Under WSOP Las Vegas 2017 Main Event kommer turneringsarrangören att upprättat strikta regler gällande spelarnas beteende och om man bryter mot dessa riskerar man att bli diskvalificerad. Om du straffas eller diskvalificeras under WSOP Las Vegas 2017 Main Event på grund av brott mot turneringsarrangörens regler åtar sig Företaget inget ansvar för ditt deltagande i evenemanget och ingen ersättning tillhandahålls.
 19. Genom att delta i den här Kampanjen godkänner varje deltagare förbehållslöst dessa allmänna villkor.
 20. Webbplatsens samtliga regler gällande bedrägeri och maskopi gäller. Allt bedrägligt beteende medför att vinnaren förlorar sitt Prispaket (och att hans/hennes vänner inte kan erhålla någon del av Prispaketet) och Företaget förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder mot sådana spelare, inklusive, men inte begränsat till, att spelarens konto avslutas samt att spelaren diskvalificeras från den här Kampanjen.
 21. VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER ATT WSOP LAS VEGAS 2017 MAIN EVENT AVSLUTATS OCH VINNAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT SKAFFA VISUM OCH/ELLER ESTA SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS. FÖRETAGET ÅTAR SIG INGET ANSVAR OM VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV ATT DENNE SAKNAR LÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH PRISPAKETETS MOTSVARANDE PENNINGVÄRDE KOMMER DÅ INTE ATT BETALAS UT.
 22. Vinnaren av Prispaketet är ensam ansvarig för att ordna med resa till och från WSOP Las Vegas 2017 Main Event och för att teckna reseförsäkring som bland annat kan omfatta sjukförsäkring och försäkring för förlorat bagage.
 23. Företaget ansvarar inte för att ändra flyg, boende eller något annat gällande resan efter att Vinnaren valt sitt researrangemang.
 24. Företaget har köpt rummet i Vdara Hotel Las Vegas och rätten att delta i WSOP Las Vegas 2017 Main Event och spela Main Event från tredjepartsleverantörer och ansvarar därför inte för dess kvalitet och Vinnaren avstår uttryckligen från eventuella anspråk gentemot Företaget i detta avseende.
 25. Genom att delta i den här kampanjen ger varje deltagare Företaget och eventuella tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster i samband med Prispaketet rätten att vidarebefordra hans/hennes personuppgifter till tredjepartsleverantören, för att kunna leverera priset till deltagaren.
 26. Om en spelares konto på Webbplatsen stängts av eller om spelaren avslutat kontot innan WSOP Las Vegas 2017 Main Event äger rum, kommer han/hon inte att kunna erhålla priset och prisets motsvarande penningvärde kommer inte heller att betalas ut.
 27. Genom att delta i kampanjen samtycker varje deltagare till att hålla Företaget, dess juridiska ombud, dotterbolag, filialer, agenturer och deras respektive styrelseledamöter, chefer, anställda och ombud skadelösa från alla former av skadestånd som uppstår i samband med den här Kampanjen eller tilldelningen eller användningen av Prispaketet.
 28. Vinnaren kan behöva fylla i och underteckna ett försäkringsfriskrivning med eventuella tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster i samband med Prispaketet eller Företaget innan denne tillås utnyttja Prispaketet. Företaget eller tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster i samband med Prispaketet kan också kräva att Vinnaren undertecknar ytterligare dokument innan Prispaketet delas ut.
 29. Dessa allmänna villkor har formulerats på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelserna i någon översatt version av dessa allmänna villkor och den engelska versionen ska den engelska versionen ha företräde.
 30. Företaget kan ändra dessa allmänna villkor, inklusive, men inte begränsat till, när så är nödvändigt av säkerhetsskäl, som ett resultat av exceptionella omständigheter utom Företagets kontroll eller som ett resultat av ändringar av gällande lagar eller förordningar. Om Företaget gör några väsentliga ändringar av dessa allmänna villkor kommer du att meddelas om ändringarna med rimligt varsel.
 31. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller ta tillbaka Prispaketet från vinnaren, utan någon ekonomisk ersättning, om Vinnaren är föremål för någon utredning eller om hans/hennes konto på Webbplatsen stängs/blockeras.
 32. Alla bestämmelser häri som till sin natur måste ha fortsatt giltighet när denna Kampanj avslutas eller upphör för att uppnå sina syften ska ha fortsatt giltighet tills detta inte längre är nödvändigt för att uppnå det syftet.
 33. Webbplatsens Användaravtal ska gälla för den här Kampanjen.