Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor

 1. Alla 888poker villkor gäller
 2. Vinnaren av 888Live: Tallinn Qualifier kommer att få ett paket värt 1 250 till 888Live: Tallinn evenemanget. Detta pris omfattar: Inträde värt 440 dollar till 888live $30,000 guaranteed Main Event; 250 dollar i resekostnader, B&B på 4* Nordic Hotel Forum, 888Live välkomstskål och tillgång till VIP-partyt.
 3. 888Live: Tallinn pågår till den 14 augusti 2016 och ovanstående till trots kan arrangören efter eget gottfinnande omedelbart och när som helst avsluta kampanjen.
 4. Priset kan inte återbetalas eller säljas och det finns inga uppgörelser.
 5. I det fall vinnare av prispaket är förhindrade att närvara kommer inte det monetära värdet av priset att återbetalas.
 6. Tallinn casino är endast öppet för spelare över 21 års ålder.
 7. Varje bedräglig handling kommer att resultera i att vinnaren eller vinnarna fråntas sin/a/ vinst/er/ och att ytterligare åtgärder vidtas av 888.com:s bedrägeriavdelning, vilka kan inbegripa uppsägning av medlemmens konto hos 888poker.
 8. Genom att deltaga i det här evenemanget går medlemmarna med på att fungera som ambassadörer för 888poker vid 888Live Tallinn-evenemanget på Malta, vilket innebär att de under hela evenemanget (inklusive vid finalbordet) uteslutande ska bära märkeskläder som tillhandahålls av 888poker, 888poker märkesemblem och 888poker märkta ID-armband.
 9. 888poker stödjer inte några som helst uppgörelser i något av våra turneringskval och kan därför inte hållas ansvarigt för att lösa eventuella, privata uppgörelser medlemmar emellan.
 10. Under 888Live: Tallinn evenemanget kommer strikta regler för spelarnas uppträdande att tillämpas av turneringsarrangörerna, vilka kan omfatta diskvalificering. Om en 888poker ambassadör eller kvalificerad spelare straffas eller diskvalificeras 888Live: Tallinn på grund av överträdelse av de regler som satts upp av turneringens arrangörer tar 888poker inget som helst ansvar för spelarens tillträde till evenemanget och ingen återbetalning kommer att göras. 888poker kommer inte att uppmuntra spelare att delta i uppgörelser av något som helst slag vid finalbordet.
 11. Vinnare av prispaket är ensam ansvarig för att se till att deras respektive resehandlingar är uppdaterade och att alla visa som krävs för resan erhålls. Arrangören tar inget som helst ansvar för vinnare som inte kan resa på grund av att de saknar rätt resehandlingar.
 12. Vinnare av prispaket kommer att tilldelas totalt 250 dollar för sina resekostnader på 888poker spelarkonto när de skickat tillbaka det underskrivna kontraktsutkastet till 888Live teamet.
 13. Arrangören ansvarar inte för ändrade flyg, boenden och annat som rör resplanen efter att vinnaren valt resmålspaket.
 14. Dessa villkor har utarbetats på det engelska språket. I händelse av diskrepans mellan betydelserna av översatta versioner av dessa villkor och den engelskspråkiga versionen ska innebörden av den engelska versionen äga företräde.
 15. 888poker förbehåller sig rätten att, utan ekonomisk ersättning, avbryta/återkalla inbjudningar till eller deltagande i live-evenemang, i det fall kontot för tillfället står under utredning eller är stängt/blockerat. Detta inkluderar skäl, som inte begränsas till bedrägeri, tvister eller annan orsak - som antingen spelaren eller 888poker vid varje given tidpunkt gjort sig skyldig till.
 16. 888Live Tallinn kommer att ha en $5,000 Bounty Freeroll, som är begränsad till 888poker kvalificerade spelare.
 17. Spelare som deltar i $5,000 Bounty Freeroll kan få ett bonuspris genom att besegra utvalda 888poker-ambassadörer och personal. Bonuspriserna och prispotten på 5 000 dollar kommer att tillkännages på turneringsdagen.
 18. $5,000 Bounty Freeroll kommer att begränsas till spelare som slagits ut ur 888Live Tallinn Main Event.
 19. Efteranmälan till $5,000 Bounty Freeroll kommer att gälla 30 minuter (de första två omgångarna) när turneringen har inletts.
 20. Spelare som deltar turneringen 888Live Main Event med 30 000 dollar som garanti tillåts ytterligare ett återinträde ($ 440 återköp), fram till stoppet för registrering i slutet av nivå 8 eller efter 4 timmars spel.
 21. 888poker kommer att erbjuda specialpriser under 888Live $5,000 Bounty Freeroll och 888Live Main Event till spelare med följande ‘unika händer’: Turneringens första färgstege, turneringens första 888 kåk. Spelare som tar sig till Main Event Bubble och spelare som tar sig till Bounty Freeroll Bubble kommer också att vara berättigade till ett särskilt pris. Specialpriser kommer att tillkännages på dagen för evenemanget.