Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna villkor – ”Daily Super XL Qualifiers”-kampanjen

 1. Här är de allmänna villkoren för ”Daily Super XL Qualifiers”-kampanjen (”Kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som är ägare av bland annat varumärket 888poker.
 2. Kampanjen börjar 5 december 2016 och avslutas 18 januari 2017 (”kampanjperioden”). Oaktat ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att omgående, helt efter eget gottfinnande när som helst avsluta kampanjen.
 3. Kampanjen är endast öppen för personer över 18 år. Potentiella medverkande kan när som helst anmodas att förse arrangören med bevis på ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjerbjudandet gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst att ställa in, tillfälligt avbryta eller ändra kampanjen.
 7. Genom att medverka i kampanjen godtar deltagaren utan förbehåll dessa villkor som reglerar Kampanjen och utdelningen av turneringsbiljetter, liksom "888s avtal för slutanvändare av webbplatser och tjänster”(”EULA”) som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga villkor mellan kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA ska kampanjvillkoren ges tolkningsföreträde.
 8. Arrangörens beslut är slutgiltigt vad beträffar alla frågor som berör utdelning av turneringsbiljetter och besluten kan inte granskas eller överklagas av någon deltagare eller utomstående parter.
 9. Alla 888pokers allmänna villkor gäller.
 10. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Dessa villkor har upprättats på engelska. I händelse av avvikelser av innebörden av översatta versioner av dessa villkor från den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 12. Dessa villkor och allt som rör dem ska styras, tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i England och Wales och uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra slutdatum eller belopp för varje turnering.
 14. Om arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerdubbla kampanjregistreringar, eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna turneringarna.
 15. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från Kampanjen.

Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning

 1. Alla villkor för bonuspaket vid registrering gäller för nya medlemmar.
 2. Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning, får ett erbjudande om att sätta in 10 $ eller mer med kampanjkoden: SUPER10 för att få 3 biljetter till Daily Super XL Qualifiers via kampanjstartsidan och/eller banner i 888poker-lobbyn.
 3. Alla biljetter till Daily Super XL Qualifiers upphör att gälla den 18 januari 2017.
 4. Biljetter kommer att sättas in på spelares konton utöver det vanliga Bonuspaketet (endast i tillämpliga länder).
 5. Insättningserbjudandet om att få Daily Super XL Qualifiers-biljetter för medlemmar löper ut den 17 januari 2017.
 6. Detta erbjudande gäller endast för spelarens första insättning i kassan.
 7. Detta erbjudande är utöver det fullständiga välkomstpaketet som spelare får när de gör sin första insättning.

Kampanjen

 1. Under kampanjen, kommer 888poker att arrangera en Daily Super XL Qualifier dagligen (som i fortsättningen kallas ”kvalturnering”) mellan 5 december 2016 och 18 januari 2017 före Super XL Series Main Events (som i fortsättningen kallas ”målturneringar”).
 2. De bästa spelarna i kvalturneringarna får en fritt inträde till målturneringarna.
 3. Målturneringarna (Super XL Series) spelas under perioden 19 - 29 januari 2017 och har en garanterad total prispott på 5 000 000 $. Alla målturneringar finns under fliken Super XL i 888pokerprogrammet.
 4. För ett fullständigt spelschema, inklusive starttider för kvalturneringar, fördelning av priser och information om vilka dagliga kvalturneringar som leder vidare till vilka målturneringar, klicka här.
 5. Kvalturneringsvinnare anmäls automatiskt till tillämplig målturnering.
 6. Spelare som redan har anmälts till en specifik målturnering kan inte anmäla sig till den kvalturnering som leder till den.
 7. Inträdet till kvalturneringar är begränsat till spelare med turneringsbiljetter.
 8. Alla existerande medlemmar som registrerat sig före kampanjstarten och gjort åtminstone en insättning i kassan, kommer att beviljas 2 fribiljetter till kvalturneringarna så snart kampanjen börjat. De måste hämtas via en kampanjlänk som skickas via e-post eller genom en pop-up i 888poker-lobbyn
 9. Spelare kommer att få chansen att vinna fler biljetter om de genomför ett pokeruppdrag (se avsnittet Personliga pokeruppdrag).
 10. Spelare har också möjlighet att vinna ytterligare biljetter genom att spela på lyckohjulet i 888poker-programmet.
 11. Alla biljetter till kvalturneringarna upphör att gälla 18 januari 2017.
 12. Uppgifter som rör utformningen och fördelningen av priserna i Super XL Series kan när som helst ändras under Kampanjen efter 888pokers gottfinnande.

Personliga pokeruppdrag

 1. Genom att utföra ett personligt pokeruppdrag kan spelarna få en extra biljett till Daily Super XL Qualifier per dag. De personliga pokeruppdragen kommer att skickas via e-post och via personligt meddelande i 888poker-klienten.
 2. För att få sitt dagliga pokeruppdrag måste spelare som ännu inte gjort en insättning hos 888poker , spela i minst ett dagligt kval och göra sin första insättning hos 888poker. De dagliga uppdragen skickas ut inom 72 timmar efter att dessa två villkor har uppfyllts.
 3. Spelare som har gjort minst en insättning hos 888poker får sina dagliga pokeruppdrag efter att de spelat i minst ett Daily Super XL Qualifier. De dagliga uppdragen skickas ut inom 72 timmar efter att detta villkor har uppfyllts.
 4. Det personliga dagliga uppdraget som spelaren mottar kommer att vara samma uppdrag under hela kampanjen.
 5. Spelare kommer få en extra biljett för varje dag som de fullgör sina uppdrag.
 6. Spelare som erhåller ett Cash Mission bör observera att berättigade raked händer bara räknas efter floppen i spel om riktiga pengar.
 7. Spelare som erhåller ett turneringsuppdrag bör observera att:
 8. Gratisturneringar ingår inte.
 9. Buyin-turneringar räknas från turneringens startdatum och -tid.
 10. Spelare får sin Daily Super XL Qualifier-biljett inom 72 timmar efter att det personliga dagliga uppdraget har genomförts.
 11. Det dagliga uppdraget börjar på samma dag spelaren mottar det dagliga uppdrags-mailet.
 12. Sista dagen för genomförande av uppdrag är 16 januari 2017.
 13. Spelare kan vinna maximalt 1 biljett till Daily Super XL Qualifier per dag.
 14. Personliga pokeruppdrag kan inte ändras.
 15. Ett dygn räknas som kl. 00.00 GMT till kl 23.59 GMT.

Resultatlistan för Super XL

 1. För information om Super XLs resultatlista och poängstruktur, se: http://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/how-it-works.htm.
 2. Du kan se resultatlistan här: https://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/ när den första målturneringen är avslutad den 19 januari 2017.
 3. I händelse att två eller flera spelare får exakt samma antal poäng, kommer priset i fråga att fördelas lika mellan dessa spelare.
 4. Om ytterligare två eller fler spelare kommer så långt som till 18:e plats, kommer Champion of Champions-turneringen att belöna ytterligare en spelare.
 5. Priser som tilldelats genom Super XLs resultatlista delas ut inom 7 dagar efter Champion of Champions-turneringens slutdatum.
 6. Super XLs resultatlista och Champion of Champions-kampanjen exkluderar spelare från följande länder, enligt 888pokers beslut: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, de franska territorierna i södra Indiska oceanen, Grönland, Italien, Portugal, Rumänien, Sydafrika, Spanien. 888poker förbehåller sig rätten att lägga till ytterligare länder till listan av ovanstående uteslutningar, om det är nödvändigt.
 7. Platserna 1-50 i Super XLs resultatlista erhåller ett pris. Hela prislistan för platserna 1-50 i Super XL-resultatlistan ser ut enligt följande:
  Plats Pris
  1-18 Champion of Champions-turneringen plats
  19-50 turneringsbiljett för 55 $
 8. Platserna 1 -18 på Super XLs resultatlista vinner en plats till Champion of Champions-turneringen den 31 januari 2017, 18:00 GMT.
 9. Hela prislistan för Champion of Champions-turneringen ser ut enligt följande:
  Plats Pris
  1st WSOP Main Event package (valued at $12,500)
  2nd WSOP Crazy 8's package (valued at $3,000) + $1,050 Main Event qualifier ticket
  3rd WSOP Crazy 8's package (valued at $3,000)
  4-5 $600 tournament ticket
  6-18 $160 tournament ticket

WSOP 2017 Las Vegas-paketpris

 1. WSOP Las Vegas 2017 Main Event paketpris kan inte återbetalas.
 2. Om vinnare av prispaketet inte kan närvara ersätts inte vederbörande med prisets motsvarande penningvärde.
 3. Spelare kan överföra sin vinst under förutsättning att den mottagande parten är en befintlig 888poker-spelare som har gjort minst en insättning till sitt medlemskonto och som är minst 21 år gammal när WSOP Las Vegas 2017-evenemanget startar. Oavsett ovanstående förbehåller sig 888poker rätten att efter eget godtycke förbjuda sådan överföring.
 4. Om medlemmen som vinner priset inte kan överföra det till en annan medlem oavsett anledning, kommer denna vinst att återtas.
 5. Närmare detaljer om WSOP Main Event Las Vegas-paketet värt 12 500 $ kommer att ställas till förfogande vid ett senare datum.
 6. Närmare detaljer om WSOP Side Event Las Vegas-paketet värt 3 000 $ kommer att ställas till förfogande vid ett senare datum.
 7. Om 888poker inte har möjlighet att tillhandahålla något av WSOP-paketen, kommer det monetära värdet att delas ut till spelare som vunnit.
 8. Genom att medverka i detta evenemang samtycker medlemmarna till att fungera som ambassadörer för 888poker vid WSOP Las Vegas 2017, vilket inbegriper att under hela evenemanget (inklusive finalbordet) uteslutande bära de varumärkesförsedda kläder/märke som tillhandahålls av 888poker.
 9. 888-poker ansvarar inte för eventuell skatteplikt förknippad med tilldelningen av en plats vid WSOP Las Vegas 2017.
 10. Deltagare måste vara 21 år fyllda för att spela vid WSOP Las Vegas 2017. Alla deltagare i evenemanget måste kunna styrka sin ålder (med pass eller annan giltig fotolegitimation). Deltagare som inte kan visa upp en sådan handling utesluts från evenemanget utan ersättning eller kompensation.
 11. I den händelse att en vinnare av ett paket inte är minst 21 år vid tidpunkten för WSOP Las Vegas 2017, kommer vinnaren inte kunna delta i WSOP Las Vegas 2017. Monetär kompensation kommer inte att delas ut, men vinnaren kommer att kunna överlåta sitt pris i enlighet med villkor 3, såsom anges ovan.
 12. Genom att delta i Kampanjen ger du 888poker och dess associerade webbplatser rätten att utan ytterligare ersättning använda ditt namn och din bild i reklamsyfte och avskriver dig uttryckligen alla anspråk gentemot 888poker och dess dotterbolag i detta avseende.
 13. Under WSOP Las Vegas 2017 kommer strikta regler för spelares uppförande att vidmakthållas av turneringsarrangörerna, vilka kan omfatta diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras under WSOP Las Vegas 2017 som ett resultat av en överträdelse av de regler som fastställts av turneringsarrangörerna, ansvarar inte 888poker för din inträdesavgift till tävlingen och ingen ersättning betalas ut.
 14. Genom att delta i 888poker WSOP Las Vegas 2017-turneringen godkänner samtliga deltagare utan förbehåll dessa villkor som reglerar denna kampanj och utdelningen av vinsterna.
 15. 888pokers samtliga regler om bedrägeri och maskopi gäller. All bedräglig aktivitet resulterar i att vinnaren fråntas sin vinst och att ytterligare åtgärder vidtas av 888pokers bedrägeriavdelning samt att medlemmens konto hos 888poker stängs ned och medlemmen diskvalificeras från denna kampanj.
 16. Vinnare av paketen MÅSTE INNEHA GILTIGT PASS OCH VISA (OM DET KRÄVS) FÖR DE SEX MÅNADER SOM WSOP LAS VEGAS 2017 varar och är själv ansvarig för att ordna med VISA om det krävs. 888poker ansvarar inte för att vinnare inte kan resa på grund av bristfälliga resehandlingar.
 17. Medlemmarna är själva ansvariga för att ordna sina researrangemang till och från evenemanget och ska själva ansvara för att skaffa en egen reseförsäkring.
 18. Genom att delta i den här kampanjen ger varje deltagare 888poker och tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster i samband med vinsten, rätt att lämna hans/hennes personuppgifter vidare till tredje part för att få vinsten levererad till sagda deltagare.
 19. Om en medlems konto har stängts av eller självuteslutits vid något tillfälle fram till när WSOP Las Vegas 2017 äger rum, är han/hon inte berättigad att få vinsten.
 20. 888pokers beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör tilldelning av ett pris och kan inte bli föremål för granskning eller överklagas av någon deltagare eller tredje part.
 21. Genom att delta i kampanjen går varje deltagare med på att friskriva och hålla 888pokerskadeslös, dess juridiska representanter, närstående bolag, dotterbolag, agenter och deras respektive funktionärer, direktörer, anställda och agenter från alla eventuella skador som åsamkats i samband med denna kampanj eller mottagandet av priset.
 22. Varje vinnare kan uppmanas att fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning med tredje part som tillhandahåller tjänster i samband med priset, eller 888poker innan de tillåts hämta priset. Vinnare kan också uppmanas av 888poker eller tredje part som tillhandahåller tjänster i samband med priset att skriva under ytterligare handlingar innan priset överlämnas.
 23. 888poker förbehåller sig rätten att annullera/återkalla inbjudningar, eller deltagande i, live-evenemang, utan monetär kompensation, om kontot för tillfället står under granskning eller är nedstängt/spärrat. Detta inkluderar men begränsas inte till bedrägeri, tvister eller annan orsak - antingen av spelaren eller 888poker, vid varje given tidpunkt.

Bonuspolicy

Vad är 888pokers bonuspolicy?

 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som delas ut utöver normala utbetalningar.
 2. Du hittar ett urval av 888pokers kampanjer och erbjudanden här.
 3. Alla bestämmelser i 888pokers uttags- och integritetspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som betalas ut utöver normala utbetalningar.
 4. Bonuspoäng gör att du kan kvittera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus.
 5. Du kan samla bonuspoäng genom att:
  • Spela pokerringspel: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du lägger i bidragande rake.*
  • Spela i pokerturneringar: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du betalar i anmälningsavgift.
  • Spela kasinospel (när du använder pokerkontot): du får 1 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 10 $ som du satsar på kasinot.
   * Med ”bidragande rake” avses hur mycket av raken som du själv lagt i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en rake på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ (d.v.s. 25 %) till raken, vilket i sin tur ger dig 2 bonuspoäng (om tillämpligt).
 6. Såvida inget annat anges kan alla direktbonusar (icke uppskjutna bonusar) tas ut först efter att spelaren har samlat 2,5 bonuspoäng per US-dollar (1 $) i mottaget bonusbelopp. En spelare måste till exempel först samla 25 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När satsningskraven ovan har uppfyllts kommer bonusen och alla vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 7. 888poker förbehåller sig rätten att inte inkludera bonusbelopp i en spelares uttag.
 8. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från det att de sätts in på spelarens konto eller inom den period som anges i informationen om en kampanj i annat fall. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 9. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor (som gäller dig) förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 10. Alla vinster som helt eller delvis genereras från bonuspengar ska betalas ut till spelaren enligt följande: i) en utbetalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av reda pengar, ii) en utbetalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens ”bonusplånbok” innan insatsen betalades, beroende på vilket belopp som är högst och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är kopplat till pokerspel eller ”bonusplånboken” om den allmänna bonusen satsades på kasinospel.
 11. Endast för omedelbara bonusar (vilket är bonusar som sätts in på ditt spelkonto omedelbart efter att du gjort tillämplig insättning), tills du uppfyller insatsskravet, gäller följande restriktioner för det insättningsbelopp som aktiverar din bonus:
  • Om bonusen (plus eventuella relaterade vinster som omfattas) på ditt konto är samma som eller högre än det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (samt eventuella tillhörande vinster som omfattas) annulleras.
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster som omfattas) på ditt konto är ett lägre belopp än det ursprungliga bonusbeloppet (men högre än noll) kan du ta ut din insättning, men bonusbeloppet som du har förlorat dras av från det insatta beloppet som kan tas ut, och bonusen (plus eventuella tillhörande vinster som omfattas) annulleras.
  • Om du har satsat och förlorat hela bonusen kan du inte ta ut insättningen förrän satsningsskraven har uppfyllts. Du kan dock ta ut eventuella vinster på spel som lagts med pengar från insättningen innan satsningskraven har uppfyllts.
 12. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med uttagspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om det finns både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på ditt konto används de restriktionsbelagda medlen först, nästa gång du lägger en insats. Tillgängliga medel används först när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du endast finansierar satsningar vid kasinospel med medel belagda med restriktioner och vinner är vinsten begränsad till 500 $/500 €/500 £ (beroende på din kontovaluta). Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £ får du ändå endast 500 $/500 €/500 £.
 13. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som görs med medel belagda med restriktioner, free spins, FreePlay eller jackpottkuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel kan öka jackpottvinster.
 14. Observera att om du inte loggar in på ditt konto under en period om 90 dagar förverkas dina bonuspoäng utan vidare meddelande och någon återbetalning kan inte komma i fråga.
 15. Bonusar skiljer sig åt beroende på vilken produkt de utnyttjas för och kan omfatta mer än en produkt.
 16. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av det ovannämnda annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren inte har uppfyllts till fullo.
 17. Om inköpsbeloppet inte återförs i samband med att bonusen annulleras/löper ut/tas bort efter ett uttag ska bonusen ha statusen ”öppen transaktion”. Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade löpt ut/annullerats/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 18. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om det utgör del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att samla ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 19. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att ta del av och/eller fortsätta att ta del av kampanjer som drivs av oss. I sådana fall förverkas eventuell bonus och/eller annan förmån som du fått och/eller är berättigad till enligt sådan kampanj.
 20. Registreringskampanjer och första insättningserbjudanden kan inte kombineras med andra, likartade kampanjer.
 21. Om 888poker har rimlig anledning att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon form av bonus förbehåller sig 888poker rätten att i) säga upp spelarens 888poker-medlemskap, ii) hålla inne hela beloppet på spelarens konto och iii) neka spelaren tillträde till pokerrumet i framtiden.
 22. I den händelse 888poker har rimlig anledning att misstänka att spelare handlar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 23. Om en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet och eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 24. Satsning i alla spel hos 888casino bidrar till att uppfylla satsningskraven, men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över hur mycket de enskilda speltyperna bidrar till att uppfylla satsningskraven:
  Andel som bidrar till att uppfylla satsningsvillkor
  SpelkategoriSpelkategorins andel
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och bordsversioner av poker20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette10 %
  Craps5 %
 25. Exempel:
  • Vid satsning av 500 $ på videospelautomater, bidrar hela beloppet 500 $ (100 %) till att uppfylla satsningskraven.
  • Vid satsnin av 500 $ på roulette bidrar 100 $ (20 %) till att uppfylla satsningskraven.
 26. Alla vinster som härrör från bonusen kan tas ut först när satsningskraven har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut den ursprungliga insättningen ber vi dig kontakta vår medlemssupport.
 27. Bonuspoäng som samlats genom lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt uttagsbestämmelserna i 888pokers bonuspolicy. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 28. Observera att välkomstbonusen på 100 %, upp till 400 $, med hänsyn till den första insättningen på ett 888poker-konto drogs tillbaka den 3 december 2017.
 29. Termerna och uttrycken ”välkomstbonus vid första insättningen”, ”bonus för första insättning”, ”matchningsbonus” och ”förstagångsbonus” avser alla samma välkomstbonus.
 30. Villkoren för registreringsbonuspaket är införlivade i dessa villkor.
 31. Villkor för turneringsbiljetter (”TB”).
  1. En turneringsbiljett kan delas ut av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för deltagande i utvalda poker- och Sit & Go-turneringar.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har en buyin som är lika med värdet på turneringsbiljetten. För undanröjande av tvivel kan turneringsbiljetter inte användas för buyin till en turnering där buyin-avgiften är lägre än värdet på turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  7. Alla turneringsbiljetter som delas ut har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett delas ut i samband med en kampanj löper den ut på det tidigare datumet av följande: i) kampanjens avslutande eller utlöpande eller ii) utgångsdatumet för turneringsbiljetten. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats är turneringsbiljetten omedelbart förverkad för spelaren.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett delas ut av oss för en turnering som ställs in innan den börjar kommer turneringsbiljetten, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, inte att löpa ut eller bli ogiltig utan kan användas av en spelare i en annan turnering som vi väljer.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i en turnering som ställs in av oss efter att den har börjat kommer ersättningen, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, att motsvara det belopp som spelare som anmält sig till turneringen erlagt kontant via sitt spelkonto.
 32. Villkor för free spins och FreePlay:
  1. Alla free spins och all FreePlay som sätts in i en spelares konto måste utnyttjas inom 14 dagar, därefter tas free spins och FreePlay som inte använts bort från kontot.
  2. Free spins- och FreePlay-vinster räknas som en bonus och omfattas av villkoren för bonussatsningar och alla andra bonusvillkor.
  3. Free spins- och FreePlay-vinster delas ut först efter att medlemmen har spelat upp alla sina free spins eller hela sin FreePlay.
  4. Free spins och FreePlay omfattas av ett maximalt vinstbelopp som anges i reglerna och villkoren för den aktuella kampanjen.
 33. Villkor för jackpottkuponger:
  1. En jackpottkupong kan delas ut av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En jackpottkupong kan endast användas i ett jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka jackpottspel som en jackpottkupong får användas för.
  4. Jackpottkuponger kan inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en jackpottkupong av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  5. Alla jackpottkuponger som sätts in på spelarens konto måste utnyttjas senast i) 14 dagar efter att den satts in på spelarens konto eller ii) på utgångsdatumet för jackpottkupongen i fråga (beroende på vilket som inträffar först). Eventuella oanvända jackpottkuponger tas därefter bort från spelarens konto.
  6. Spelare som använder en jackpottkupong för att spela ett jackpottspel ska endast ha rätt att vinna och få jackpotten och inga andra belopp i förhållande till jackpottspelet.
  7. Jackpott som vinns med en jackpottkupong omfattas inte av några som helst satsningskrav.
  8. Alla jackpottvinster omfattas av de bestämmelser som anges i användningsvillkoren, inklusive men inte begränsat till sådana som rör jackpottvinster och verifiering av en spelares vinst.
 34. Denna bonuspolicy är ursprungligen författad på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

Senast uppdaterad den 3 december 2017.