Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna villkor – ”Daily Super XL Qualifiers”-kampanjen

 1. Här är de allmänna villkoren för ”Daily Super XL Qualifiers”-kampanjen (”Kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som är ägare av bland annat varumärket 888poker.
 2. Kampanjen börjar 5 december 2016 och avslutas 18 januari 2017 (”kampanjperioden”). Oaktat ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att omgående, helt efter eget gottfinnande när som helst avsluta kampanjen.
 3. Kampanjen är endast öppen för personer över 18 år. Potentiella medverkande kan när som helst anmodas att förse arrangören med bevis på ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjerbjudandet gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst att ställa in, tillfälligt avbryta eller ändra kampanjen.
 7. Genom att medverka i kampanjen godtar deltagaren utan förbehåll dessa villkor som reglerar Kampanjen och utdelningen av turneringsbiljetter, liksom "888s avtal för slutanvändare av webbplatser och tjänster”(”EULA”) som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga villkor mellan kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA ska kampanjvillkoren ges tolkningsföreträde.
 8. Arrangörens beslut är slutgiltigt vad beträffar alla frågor som berör utdelning av turneringsbiljetter och besluten kan inte granskas eller överklagas av någon deltagare eller utomstående parter.
 9. Alla 888pokers allmänna villkor gäller.
 10. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Dessa villkor har upprättats på engelska. I händelse av avvikelser av innebörden av översatta versioner av dessa villkor från den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 12. Dessa villkor och allt som rör dem ska styras, tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i England och Wales och uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra slutdatum eller belopp för varje turnering.
 14. Om arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerdubbla kampanjregistreringar, eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna turneringarna.
 15. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från Kampanjen.

Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning

 1. Alla villkor för bonuspaket vid registrering gäller för nya medlemmar.
 2. Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning, får ett erbjudande om att sätta in 10 $ eller mer med kampanjkoden: SUPER10 för att få 3 biljetter till Daily Super XL Qualifiers via kampanjstartsidan och/eller banner i 888poker-lobbyn.
 3. Alla biljetter till Daily Super XL Qualifiers upphör att gälla den 18 januari 2017.
 4. Biljetter kommer att sättas in på spelares konton utöver det vanliga Bonuspaketet (endast i tillämpliga länder).
 5. Insättningserbjudandet om att få Daily Super XL Qualifiers-biljetter för medlemmar löper ut den 17 januari 2017.
 6. Detta erbjudande gäller endast för spelarens första insättning i kassan.
 7. Detta erbjudande är utöver det fullständiga välkomstpaketet som spelare får när de gör sin första insättning.

Kampanjen

 1. Under kampanjen, kommer 888poker att arrangera en Daily Super XL Qualifier dagligen (som i fortsättningen kallas ”kvalturnering”) mellan 5 december 2016 och 18 januari 2017 före Super XL Series Main Events (som i fortsättningen kallas ”målturneringar”).
 2. De bästa spelarna i kvalturneringarna får en fritt inträde till målturneringarna.
 3. Målturneringarna (Super XL Series) spelas under perioden 19 - 29 januari 2017 och har en garanterad total prispott på 5 000 000 $. Alla målturneringar finns under fliken Super XL i 888pokerprogrammet.
 4. För ett fullständigt spelschema, inklusive starttider för kvalturneringar, fördelning av priser och information om vilka dagliga kvalturneringar som leder vidare till vilka målturneringar, klicka här.
 5. Kvalturneringsvinnare anmäls automatiskt till tillämplig målturnering.
 6. Spelare som redan har anmälts till en specifik målturnering kan inte anmäla sig till den kvalturnering som leder till den.
 7. Inträdet till kvalturneringar är begränsat till spelare med turneringsbiljetter.
 8. Alla existerande medlemmar som registrerat sig före kampanjstarten och gjort åtminstone en insättning i kassan, kommer att beviljas 2 fribiljetter till kvalturneringarna så snart kampanjen börjat. De måste hämtas via en kampanjlänk som skickas via e-post eller genom en pop-up i 888poker-lobbyn
 9. Spelare kommer att få chansen att vinna fler biljetter om de genomför ett pokeruppdrag (se avsnittet Personliga pokeruppdrag).
 10. Spelare har också möjlighet att vinna ytterligare biljetter genom att spela på lyckohjulet i 888poker-programmet.
 11. Alla biljetter till kvalturneringarna upphör att gälla 18 januari 2017.
 12. Uppgifter som rör utformningen och fördelningen av priserna i Super XL Series kan när som helst ändras under Kampanjen efter 888pokers gottfinnande.

Personliga pokeruppdrag

 1. Genom att utföra ett personligt pokeruppdrag kan spelarna få en extra biljett till Daily Super XL Qualifier per dag. De personliga pokeruppdragen kommer att skickas via e-post och via personligt meddelande i 888poker-klienten.
 2. För att få sitt dagliga pokeruppdrag måste spelare som ännu inte gjort en insättning hos 888poker , spela i minst ett dagligt kval och göra sin första insättning hos 888poker. De dagliga uppdragen skickas ut inom 72 timmar efter att dessa två villkor har uppfyllts.
 3. Spelare som har gjort minst en insättning hos 888poker får sina dagliga pokeruppdrag efter att de spelat i minst ett Daily Super XL Qualifier. De dagliga uppdragen skickas ut inom 72 timmar efter att detta villkor har uppfyllts.
 4. Det personliga dagliga uppdraget som spelaren mottar kommer att vara samma uppdrag under hela kampanjen.
 5. Spelare kommer få en extra biljett för varje dag som de fullgör sina uppdrag.
 6. Spelare som erhåller ett Cash Mission bör observera att berättigade raked händer bara räknas efter floppen i spel om riktiga pengar.
 7. Spelare som erhåller ett turneringsuppdrag bör observera att:
 8. Gratisturneringar ingår inte.
 9. Buyin-turneringar räknas från turneringens startdatum och -tid.
 10. Spelare får sin Daily Super XL Qualifier-biljett inom 72 timmar efter att det personliga dagliga uppdraget har genomförts.
 11. Det dagliga uppdraget börjar på samma dag spelaren mottar det dagliga uppdrags-mailet.
 12. Sista dagen för genomförande av uppdrag är 16 januari 2017.
 13. Spelare kan vinna maximalt 1 biljett till Daily Super XL Qualifier per dag.
 14. Personliga pokeruppdrag kan inte ändras.
 15. Ett dygn räknas som kl. 00.00 GMT till kl 23.59 GMT.

Resultatlistan för Super XL

 1. För information om Super XLs resultatlista och poängstruktur, se: http://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/how-it-works.htm.
 2. Du kan se resultatlistan här: https://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/ när den första målturneringen är avslutad den 19 januari 2017.
 3. I händelse att två eller flera spelare får exakt samma antal poäng, kommer priset i fråga att fördelas lika mellan dessa spelare.
 4. Om ytterligare två eller fler spelare kommer så långt som till 18:e plats, kommer Champion of Champions-turneringen att belöna ytterligare en spelare.
 5. Priser som tilldelats genom Super XLs resultatlista delas ut inom 7 dagar efter Champion of Champions-turneringens slutdatum.
 6. Super XLs resultatlista och Champion of Champions-kampanjen exkluderar spelare från följande länder, enligt 888pokers beslut: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, de franska territorierna i södra Indiska oceanen, Grönland, Italien, Portugal, Rumänien, Sydafrika, Spanien. 888poker förbehåller sig rätten att lägga till ytterligare länder till listan av ovanstående uteslutningar, om det är nödvändigt.
 7. Platserna 1-50 i Super XLs resultatlista erhåller ett pris. Hela prislistan för platserna 1-50 i Super XL-resultatlistan ser ut enligt följande:
  Plats Pris
  1-18 Champion of Champions-turneringen plats
  19-50 turneringsbiljett för 55 $
 8. Platserna 1 -18 på Super XLs resultatlista vinner en plats till Champion of Champions-turneringen den 31 januari 2017, 18:00 GMT.
 9. Hela prislistan för Champion of Champions-turneringen ser ut enligt följande:
  Plats Pris
  1st WSOP Main Event package (valued at $12,500)
  2nd WSOP Crazy 8's package (valued at $3,000) + $1,050 Main Event qualifier ticket
  3rd WSOP Crazy 8's package (valued at $3,000)
  4-5 $600 tournament ticket
  6-18 $160 tournament ticket

WSOP 2017 Las Vegas-paketpris

 1. WSOP Las Vegas 2017 Main Event paketpris kan inte återbetalas.
 2. Om vinnare av prispaketet inte kan närvara ersätts inte vederbörande med prisets motsvarande penningvärde.
 3. Spelare kan överföra sin vinst under förutsättning att den mottagande parten är en befintlig 888poker-spelare som har gjort minst en insättning till sitt medlemskonto och som är minst 21 år gammal när WSOP Las Vegas 2017-evenemanget startar. Oavsett ovanstående förbehåller sig 888poker rätten att efter eget godtycke förbjuda sådan överföring.
 4. Om medlemmen som vinner priset inte kan överföra det till en annan medlem oavsett anledning, kommer denna vinst att återtas.
 5. Närmare detaljer om WSOP Main Event Las Vegas-paketet värt 12 500 $ kommer att ställas till förfogande vid ett senare datum.
 6. Närmare detaljer om WSOP Side Event Las Vegas-paketet värt 3 000 $ kommer att ställas till förfogande vid ett senare datum.
 7. Om 888poker inte har möjlighet att tillhandahålla något av WSOP-paketen, kommer det monetära värdet att delas ut till spelare som vunnit.
 8. Genom att medverka i detta evenemang samtycker medlemmarna till att fungera som ambassadörer för 888poker vid WSOP Las Vegas 2017, vilket inbegriper att under hela evenemanget (inklusive finalbordet) uteslutande bära de varumärkesförsedda kläder/märke som tillhandahålls av 888poker.
 9. 888-poker ansvarar inte för eventuell skatteplikt förknippad med tilldelningen av en plats vid WSOP Las Vegas 2017.
 10. Deltagare måste vara 21 år fyllda för att spela vid WSOP Las Vegas 2017. Alla deltagare i evenemanget måste kunna styrka sin ålder (med pass eller annan giltig fotolegitimation). Deltagare som inte kan visa upp en sådan handling utesluts från evenemanget utan ersättning eller kompensation.
 11. I den händelse att en vinnare av ett paket inte är minst 21 år vid tidpunkten för WSOP Las Vegas 2017, kommer vinnaren inte kunna delta i WSOP Las Vegas 2017. Monetär kompensation kommer inte att delas ut, men vinnaren kommer att kunna överlåta sitt pris i enlighet med villkor 3, såsom anges ovan.
 12. Genom att delta i Kampanjen ger du 888poker och dess associerade webbplatser rätten att utan ytterligare ersättning använda ditt namn och din bild i reklamsyfte och avskriver dig uttryckligen alla anspråk gentemot 888poker och dess dotterbolag i detta avseende.
 13. Under WSOP Las Vegas 2017 kommer strikta regler för spelares uppförande att vidmakthållas av turneringsarrangörerna, vilka kan omfatta diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras under WSOP Las Vegas 2017 som ett resultat av en överträdelse av de regler som fastställts av turneringsarrangörerna, ansvarar inte 888poker för din inträdesavgift till tävlingen och ingen ersättning betalas ut.
 14. Genom att delta i 888poker WSOP Las Vegas 2017-turneringen godkänner samtliga deltagare utan förbehåll dessa villkor som reglerar denna kampanj och utdelningen av vinsterna.
 15. 888pokers samtliga regler om bedrägeri och maskopi gäller. All bedräglig aktivitet resulterar i att vinnaren fråntas sin vinst och att ytterligare åtgärder vidtas av 888pokers bedrägeriavdelning samt att medlemmens konto hos 888poker stängs ned och medlemmen diskvalificeras från denna kampanj.
 16. Vinnare av paketen MÅSTE INNEHA GILTIGT PASS OCH VISA (OM DET KRÄVS) FÖR DE SEX MÅNADER SOM WSOP LAS VEGAS 2017 varar och är själv ansvarig för att ordna med VISA om det krävs. 888poker ansvarar inte för att vinnare inte kan resa på grund av bristfälliga resehandlingar.
 17. Medlemmarna är själva ansvariga för att ordna sina researrangemang till och från evenemanget och ska själva ansvara för att skaffa en egen reseförsäkring.
 18. Genom att delta i den här kampanjen ger varje deltagare 888poker och tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster i samband med vinsten, rätt att lämna hans/hennes personuppgifter vidare till tredje part för att få vinsten levererad till sagda deltagare.
 19. Om en medlems konto har stängts av eller självuteslutits vid något tillfälle fram till när WSOP Las Vegas 2017 äger rum, är han/hon inte berättigad att få vinsten.
 20. 888pokers beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör tilldelning av ett pris och kan inte bli föremål för granskning eller överklagas av någon deltagare eller tredje part.
 21. Genom att delta i kampanjen går varje deltagare med på att friskriva och hålla 888pokerskadeslös, dess juridiska representanter, närstående bolag, dotterbolag, agenter och deras respektive funktionärer, direktörer, anställda och agenter från alla eventuella skador som åsamkats i samband med denna kampanj eller mottagandet av priset.
 22. Varje vinnare kan uppmanas att fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning med tredje part som tillhandahåller tjänster i samband med priset, eller 888poker innan de tillåts hämta priset. Vinnare kan också uppmanas av 888poker eller tredje part som tillhandahåller tjänster i samband med priset att skriva under ytterligare handlingar innan priset överlämnas.
 23. 888poker förbehåller sig rätten att annullera/återkalla inbjudningar, eller deltagande i, live-evenemang, utan monetär kompensation, om kontot för tillfället står under granskning eller är nedstängt/spärrat. Detta inkluderar men begränsas inte till bedrägeri, tvister eller annan orsak - antingen av spelaren eller 888poker, vid varje given tidpunkt.

Bonuspolicy

Vad är 888pokers Bonuspolicy?

888pokers Bonuspolicy lyder:
 1. I enlighet med 888pokers eget gottfinnande och nedanstående regler, kan nya spelare erhålla en 100 % välkomstbonus på upp till 400 $ i relation till första insättningen på deras 888poker-konto. 888poker förbehåller sig rätten att begränsa välkomstbonusen till (i) en bonus per hushåll eller (ii) en bonus per dataterminal.
  I de fall där spelare får bonus utbetald i andra valutor än USD ska dessa bonusutbetalningar baseras på gällande USD-kurs den aktuella dagen.
 2. Följande termer hänvisar alla till samma välkomstbonus: ""Välkomstbonus vid första insättningen", "Första-insättningsbonus", "Matchningsbonus" och "Första-gången-bonus".
Villkor för specialvälkomstbonus:
  1. För att kvalificera sig för någon bonus som en del av den här specialkampanjen för välkomstbonus på 100% upp till 400 dollar ("kampanjen") måste spelaren öppna ett nytt $888poker-konto och göra en första insättning som är lika med eller större än minimiinsättningen.
  2. Välkomstbonusen kommer sedan att överföras till spelarens konto i portioner om 10 $ varje gång spelaren har samlat in 10 Bonuspoäng för varje dollar (1 $) av Välkomstbonusen. Exempel: Om du gör en första insättning på 100 $ kommer du att få din välkomstbonus i avvaktande delutbetalningar på 10 $, varje gång du genererar 100 bonuspoäng, 10 $ kommer att sättas in på ditt konto upp till 100% av ditt insättningsbelopp = 100 $
  3. Bonuspoäng gör att du kan klarera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus.
  4. Du kan tjäna in bonuspoäng genom att:
   • Spela i poker-ringspel - tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje 1 $ av din bidragna rake.*
   • Spela pokerturneringar - tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje 1 $ i turneringsavgift.
   • Spela kasinospel (från pokerkonto) - tjäna 1 BP (om tillämpligt) för varje 10 $ du satsar i kasinot.

    * Bidragande rake syftar på hur mycket av provisionen som du själv har stått för ("bidragit till") i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en provision på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ till raken (eller 25 % av den), vilket i sin tur motsvarar 2 Bonuspoäng (om tillämpligt).
  5. Välkomstbonusen skall upphöra 90 dagar efter din första insättning.
  6. Spelare som utnyttjar den här kampanjen kan inte utnyttja andra första insättnings-bonuskampanjer.
  7. Likaså ska spelare som har gynnats av ett första insättningserbjudande inte vara berättigade till den här kampanjen, såvida inte annat anges.
  8. Det är tillåtet för spelare att göra insättningar efter deras första insättning för att nå vissa bonusnivåer, endast det initiala insättningsbeloppet skall dock betraktas i förhållande till tilldelning av välkomstbonus.
  9. 888poker skall sätta in alla bonusar till spelarens konto inom sjuttiotvå (72) timmar efter att spelaren blir berättigad till dem.
  10. Villkoren för kampanjen ska läsas tillsammans med slutanvändaravtalet.
  11. Detta är ett tidsbegränsat erbjudande. 888poker förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta kampanjen när som helst.
  12. Kampanjen börjar den 5 april 2011 och avslutas på ännu ej fastlagt datum. Detta datum annonseras då på webbplatsen 888poker.com.
  13. Spelare kan vara berättigade till en välkomstbonus – spelare som har gjort sin första insättning i något av 888s produkter och som har eller har haft ett konto som ägs eller styrs av 888, inklusive andra produkter, är inte berättigade till en välkomstbonus.
  14. Spelare som erbjuds ett 888poker-beräkningsverktyg i sitt registreringsformulär ska vara berättigade att få detta verktyg utöver sin Välkomstbonus förutsatt att de gör sin första insättning inom tjugofyra (24) timmar efter registreringen.
 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 2. Alla 888poker s regler för bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 3. Alla omedelbara (icke-väntande) bonusar kan tas ut först efter att en spelare har samlat 2,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus. En spelare måste till exempel först samla 25 Bonuspoäng innan han kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När föregående insatskrav har uppfyllts kommer bonusen och alla eventuella vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 4. 888poker förbehålles rätten att hålla inne bonusbelopp från en spelares uttag.
 5. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från att de satts in på spelarens konto, eller inom den period som anges i informationen kring en kampanj om dessa skiljer sig åt. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 6. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 7. Alla vinster som genererats från bonuspengar, helt eller delvis, ska betalas till vinnande spelare enligt följande: (i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av riktiga pengar; (ii) en betalning till spelarens "bonusplånbok" upp till det större av: det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens "bonusbelopp" innan insatsen betalades; (iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är associerat med pokerspel eller till "bonusplånboken" om den allmänna bonusen spelades i kasinospel.
 8. Vid procentbaserade direktbonusar uteslutande, tills du uppfyllt insatskraven, gäller följande begränsningar för det insättningsbelopp du använt för att aktivera din bonus:
  • Om bonusen (plus i förekommande fall relaterade vinster) på ditt konto är samma som eller mer än det urprungliga bonusbeloppet, kan du ta ut din insättning men bonusen (och i förekommande fall relaterade vinster) kommer att annulleras.
  • Om bonusen (plus i förekommande fall relaterade vinster) på ditt konto är mindre än det ursprungliga bonusbeloppet (men mer än noll), kan du ta ut din insättning men bonusbeloppet du har förlorat kommer att dras från det insättningsbelopp du kan ta ut och bonusen (samt i förekommande fall relaterade vinster) kommer att annulleras.
  • Om du har satsat och förlorat hela bonusen, kan du inte ta ut insättningen förrän insatskraven har uppfyllts.  Vinster relaterade till vad som placerats med din insättning kan emellertid tas ut innan insatskraven har uppfyllts.
 9. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med utbetalningspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om du har både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på kontot kommer medel belagda med restriktioner att användas först vid nästa satsning som du gör. Tillgängliga medel kommer endast att användas när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du satsar på kasinospel endast med begränsade medel och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, upp till en maximal vinst på 500 $/500 €/500 £ i vinst. Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £ får du ändå endast 500 $/500 €/500 £.
 10. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som gjorts med begränsade medel, free spins, FreePlay eller jackpottkuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel skall öka jackpottvinster.
 11. Bonusarna skiljer sig åt beroende på i vilken produkt de spelas och kan ingå i mer än en produkt.
 12. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av ovannämnt annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren har inte fullföljts.
 13. Om inköpsbeloppet inte återförs under bonus-annulleringen/upphörandet/borttagandet efter ett uttag, ska bonusen ha statusen "öppen transaktion". Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade annullerats/upphört/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 14. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om detta är en del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att ackumulera ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 15. I händelse av att 888poker har skäl att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon typ av bonus, förbehåller sig 888poker rätten att: (i) avsluta spelarens 888poker-medlemskap; (ii) hålla inne alla pengar som finns på denna spelares konto; och (iii) att hindra spelare från att komma åt pokerrummet i framtiden.
 16. I den händelse 888poker har rimlig anledning att tro att spelare agerar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 17. I händelse att en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet samt eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 18. Spel på alla spel i 888casino bidrar till satsningskravet men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över bidrag gentemot insatskraven för varje enskild speltyp:


 19. Insatsbidrag
  Spelkategori Spelbidrag
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen 100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och Poker-bordsspel 20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette 10 %
  Craps 5 %
  Exempel:
  • Satsa 500 $ på Videospelautomater, hela summan, 500 $ (100 %), bidrar till den satsningskraven.
  • Satsa 500 $ på roulette, 100 $ (20 %) bidrar till satsningskravet
 20. Vinster som sker via bonus kan tas ut först efter att satsningskravet har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut din ursprungliga insättning ber vi dig kontakta vår Medlemssupport.
 21. Bonuspoäng som samlats ihop via lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt 888pokers bonuspolicys krav vid utbetalningar. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 22. Registreringsbonuspakets villkor införlivas häri.
 23. Villkor i förhållande till Turneringsbiljetter ("Tb").
  1. En turneringsbiljett kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för att delta i turneringar och Sit & Go-turneringar, valda av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringsbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har ett inköp som är detsamma som värdet av turneringsbiljetten. För undvikande av tvivel, kan turneringsbiljetter inte användas som inköp till en turnering där inköpet är lägre än värdet av turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp (re-buy) av marker eller lägga marker i sin markerhög i en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  7. Varje turneringsbiljett har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett beviljas som en del av en kampanj kommer den att löpa ut när det som infaller tidigast av följande, inträffar: (i) avslutande av eller upphörande sådan kampanj eller (ii) turneringsbiljettens utgångsdatum. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats ska spelaren omedelbart förlora sådan turneringsbiljett.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett beviljas av oss för en turnering som annulleras innan den börjar, om inte annat anges i en kampanj, kommer turneringsbiljetten inte att annulleras utan kan användas av en spelare i en annan turnering som utses av oss.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i någon turnering som ställs in av oss efter att den har börjat, om inte annat anges i en kampanj, kommer ersättningen att motsvara det belopp som spelare som är registrerade för denna turnering med kontanter från sitt spelkonto.
 24. Villkor i förhållande till gratisomgångar och FreePlay:
  1. Alla gratisomgångar och FreePlay som krediteras en spelares konto måste användas inom 14 dagar, oanvända gratisomgångar och FreePlay kommer att tas bort från kontot därefter.
  2. Gratisomgångar och FreePlay-vinster betraktas som en bonus och omfattas av bonusomsättning och alla andra bonusvillkor.
  3. Gratisomgångar och FreePlay-vinster beviljas först efter det att medlemmen har spelat upp alla sina gratisomgångar eller FreePlay.
  4. gratisomgångar och FreePlay är föremål för ett maximalt vinstbelopp som bestäms av den specifika kampanjens villkor.
 25. Villkor i förhållande till kuponger:
  1. En jackpottkupong kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En jackpottkupong kan endast användas för att delta i en jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra jackpottspelet för vilket en jackpottkupong får användas.
  4. Jackpottkuponger kan inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en jackpottkupong av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  5. Alla jackpottkuponger som krediteras till en spelares konto måste användas inom det tidigaste av: (i) 14 dagar från att ha tilldelats en spelares konto; eller (ii) utgångsdatum för jackpottkupongen i fråga. Eventuell(a) oanvänd(a) jackpottkupong(er) avlägsnas från spelarens konto därefter.
  6. Spelare som använder en jackpottkupong för att spela i ett jackpottspel har endast rätt att motta jackpottvinsten och inga andra belopp härrörande från jackpottspelet.
  7. Jackpottvinst som vinns med en jackpottkupong har inga omsättningskrav.
  8. Alla jackpottvinster lyder under tjänstevillkoren, inklusive men inte begränsat till de regler som gäller jackpottvinster och verifiering av en spelares vinst
 26. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
Senast uppdaterad 1:a september 2016