Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Särskilda villkor för kampanjen Daily Super XL Qualifiers

 1. Följande villkor gäller för Daily Super XL Qualifiers-kampanjen (”kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (”arrangören”) som bland andra varumärken äger och driver varumärket 888poker.
 2. Kampanjen börjar den 04/08/16 och avslutas den 16/09/16 (”kampanjperioden”). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
 3. Kampanjen är endast öppen för personer över 18 år. Potentiella medverkande kan när som helst anmodas att förse arrangören med bevis på ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjerbjudandet gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst att ställa in, tillfälligt avbryta eller ändra kampanjen.
 7. Genom att medverka i kampanjen godtar deltagaren utan förbehåll dessa villkor som reglerar kampanjen och utdelningen av turneringsbiljetter tillsammans med det avtal för slutanvändare av webbplatser och tjänster som drivs av 888 Group (”EULA”) som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga villkor mellan kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA ska kampanjvillkoren ges tolkningsföreträde.
 8. Arrangörens beslut är slutgiltigt vad beträffar alla frågor som berör utdelning av turneringsbiljetter och besluten kan inte granskas eller överklagas av någon deltagare eller utomstående parter.
 9. Alla 888pokers villkor gäller.
 10. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Dessa villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 12. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra slutdatum eller belopp för respektive turnering.
 14. Om arrangören, helt efter eget gottfinnande, anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt (inklusive men inte begränsat till flerfaldiga kampanjregistreringar) eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna turneringarna.
 15. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen.

Kampanjen

 1. Under kampanjen arrangerar 888poker en Daily Super XL Qualifier per dag (hädanefter benämnt ”kvalturnering”) under perioden 04/08/16–16/09/16 inför huvudevenemangen i Super XL Series (hädanefter benämnda ”målturneringar”).
 2. De bästa spelarna i kvalturneringarna får en friplats i målturneringarna.
 3. Målturneringarna (Super XL Series) spelas under perioden 17/09/16–25/09/16 och har en garanterad total prispott på 3 000 000 $. Alla målturneringar står förtecknade på fliken Super XL i 888poker-programmet.
 4. För ett fullständigt spelschema, inklusive starttider för kvalturneringar, fördelning av priser och information om vilka dagliga kvalturneringar som leder vidare till vilka målturneringar, klicka här.
 5. Kvalturneringsvinnare anmäls automatiskt till tillämplig målturnering.
 6. Spelare som redan har anmälts till en specifik målturnering kan inte anmäla sig till den kvalturnering som leder till den.
 7. Anmälan till kvalturneringar är begränsad till spelare med turneringsbiljetter.
 8. Alla befintliga medlemmar som gått med innan kampanjen började får 2 biljetter till kvalturneringar när kampanjen inleds. Dessa biljetter måste begäras ut via en kampanjlänk som skickas med e-post eller visas i ett popup-meddelande i 888pokers lobby.
 9. Spelare har möjlighet att vinna ytterligare biljetter genom att genomföra dagliga pokeruppdrag (se avsnittet ”Personliga pokeruppdrag”).
 10. Spelare har också möjlighet att vinna ytterligare biljetter genom att spela på lyckohjulet i 888poker-programmet.
 11. Alla biljetter till kvalturneringar löper ut den 16/09/16.
 12. Uppgifter som rör utformningen och fördelningen av priserna i Super XL Series kan när som helst ändras under kampanjen efter 888pokers gottfinnande.

Personliga pokeruppdrag

 1. Genom att utföra ett personligt pokeruppdrag kan spelarna få en extra biljett till Daily Super XL Qualifier per dag. Det personliga pokeruppdraget skickas ut via e-post och ett personligt meddelande i 888poker-klienten.
 2. För att få dagliga pokeruppdrag måste spelare som ännu inte har gjort någon insättning hos 888poker spela i minst en daglig kvalturnering och göra en första insättning hos 888poker. De dagliga uppdragen skickas ut inom 72 timmar efter att dessa två villkor har uppfyllts.
 3. Spelare som har gjort minst en insättning hos 888poker får sina dagliga pokeruppdrag efter att de spelat i minst en Daily Super XL Qualifier. De dagliga uppdragen skickas ut inom 72 timmar efter att detta villkor har uppfyllts.
 4. Det personliga dagliga uppdraget som spelaren får kommer att vara samma uppdrag under hela kampanjen.
 5. Spelare får en extra biljett för varje dag som de genomför sina uppdrag.
 6. Spelare som erhåller ett kontantuppdrag måste vara medvetna om att rakeade händer som uppfyller kriterierna endast räknas efter floppen i spel om pengar.
 7. Spelare som får turneringsuppdrag måste vara medvetna om att:
  friturneringar inte räknas.
  Buyin-turneringar räknas från turneringens startdatum och -tid.
 8. Spelare får sin Daily Super XL Qualifier-biljett inom 72 timmar efter att det personliga dagliga uppdraget har genomförts.
 9. Det dagliga uppdraget börjar samma dag som spelar får e-postmeddelandet med det dagliga uppdraget.
 10. Den 14/09/16 är sista datum då spelare kan genomföra uppdrag.
 11. Spelare kan vinna maximalt 1 biljett till Daily Super XL Qualifier per dag.
 12. Personliga pokeruppdrag kan inte ändras.
 13. Ett dygn räknas från kl. 00.00 GMT till kl 23.59 GMT.