Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för sportapp

 1. Nedan följer villkoren för "Sports Betting App Promotion" ("Kampanjen") i 888Sport-appen ("Appen"). Kampanjen organiseras av tillämplig 888-företagsgrupp ("arrangören") enligt vad som definieras i appens användaravtal. Ditt deltagande i denna kampanj kommer att tolkas som ditt godtagande av villkoren nedan.
 2. Kampanjen pågår från %%StartDate%% kl 23:59 till %%EndDate%% kl 23:59 ("Kampanjperioden"). Oaktat ovannämnda får företaget avsluta den här kampanjen före slutet av kampanjperioden eller förlänga kampanjperioden, vanligen på grund av missbruk, begränsat spridning av kampanjen eller fel.
 3. Ingen under 18 år eller inte myndighetsålder för deltagande i speltjänster som ingår i appen enligt lagstiftningen i ifrågavarande jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst får delta i kampanjen. Företaget kan när som helst anmoda dig att styrka din ålder och/eller din identitet.
 4. Alla 888pokers regler för bonuspolicy gäller.
 5. För att vara berättigad att få ett gratisspel i appen måste en spelare som har ett konto på webbplatsen 888poker på www.888poker.com ("888poker") och gjort en insättning av riktiga pengar till sådant konto, logga in på appen med sitt 888poker-användarnamn och lösenord.
 6. Det här erbjudandet är reserverat för iPhone och iPad-användare. Användare av andra enheter har ej tillgång till det här erbjudandet.
 7. Sportspel via 888poker är endast tillgängligt för medlammar i ländar där spel på sport är tillåtet.
 8. Gratisspelvinsten sätts in på berättigade spelares konton enligt följande: Den första delen tilldelas efter installation av appen, inloggning och begärande av gratisspelsvinsten via popuppmeddelandet som visas i sportspelsappen, återstående delar ges automatiskt i sex dagliga portioner fördelat under de kommande sex dagarna.
 9. Spelare som uppfyller ovanstående krav tilldelas den första delen av sitt gratisspel inom ungefär 72 timmar från att ha installerat appen.
 10. Var och en av de sju gratisspelsportionerna upphör 48 timmar efter att de satts in på spelarens konto.
 11. I säkerhets- och kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet i tävlingen till: (i) ett per hushåll; eller (ii) ett per enhet.
 12. Värdet av det kostnadsfria spelet räknas inte in i utdelningen från vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
 13. Det kostnadsfria spelet kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
 14. Gratisinsatsen måste användas i sin helhet. Det kan inte användas för att lägga en rad mindre satsningar och kan inte kombineras med spel för riktiga pengar.
 15. Gratisspelet kan endast användas på sportspel.
 16. Gratisspelet kan endast användas på mobilenheter.
 17. Det kostnadsfria spelet kan lösas in på enkla vinnarspel och raka multiplikatorspel, men kan inte utnyttjas för att spela på plats eller på systemspel.
 18. Detta erbjudande är avsett för nöjesspelare och 888pokers beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör bonusutdelning och kan inte omprövas eller överklagas av deltagare eller tredje part.
 19. Priset kostnadsfritt spel är begränsat till ett per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter.
 20. Spelare kan endast medverka i denna kampanj en gång.
 21. Företagets beslut med avseende på alla frågor som rör denna kampanj är slutgiltiga och bindande.
 22. Företaget kan ändra dessa villkor, inklusive och utan begränsning till där så krävs av säkerhetsskäl, som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll eller som en följd av förändringar av tillämplig lag eller förordning.
 23. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt företagets egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 24. Genom att delta i den här kampanjen samtycker du utan förbehåll till de villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med "Användaravtalet" i appen vilket inkluderar men inte är begränsat till Bonuspolicyn.
 25. I vissa fall kan 888 avsluta kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden före slutet av annonserad period eller förlänga kampanjperioden, bonus eller specialerbjudandet, vanligen på grund av missbruk, begränsad användning av erbjudandet eller vid fel.