Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Lyckoruset-kampanjen

Följande är villkoren i "Lyckoruset-kampanjen" ("kampanjen") för www.888poker.com ("Webbplatsen"). Om du spelar eller registrerar dig hos webbplatsen i Storbritannien, organiseras kampanjen av 888 UK Limited, annars organiseras kampanjen av företaget som definieras i Användaravtalet som gäller dig (se nedan) ("oss" eller "vi" eller "vår" eller "företaget"). Ditt deltagande i denna Kampanj ska anses utgöra ditt fullständiga godtagande av villkoren nedan.

 1. Särskilda villkor

  1. Kampanjen börjar den 11/02/2018 och avslutas den 09/04/2018 (”kampanjperioden”). Vi kan dock avsluta kampanjen före kampanjperiodens utgång av exempelvis säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjerbjudandet missbrukas eller av annan orsak på grund av att kampanjen inte kan bedrivas som angetts till följd av exceptionella omständigheter.
  2. Ingen person under 18 år, eller under den åldersgräns som fastställts enligt lag i tillämplig jurisdiktion för utnyttjande av speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen och 888poker-klienten – beroende på vilken ålder som är den högre – får ta del av den här kampanjen.
  3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa utnyttjandet av kampanjen till en person för varje: (i) hushåll; (ii) datorterminal; eller (iii) mobil enhet; (iv) e-postadress; (v) betalningsdetaljer.
  4. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din nyligen genomförd spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att delta och/eller fortsätta att delta i den här kampanjen. I så fall ska eventuella bonusar och/eller andra förmåner som du fått och/eller är berättigad till enligt kampanjen vara förverkade.
  5. Du kan endast ta del av denna kampanj en gång.
  6. Under deras anställningsperiod och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
  7. Personer som är bosatta eller befinner sig i vissa länder, t.ex. USA, Israel eller Turkiet, äger inte rätt att öppna konto hos företaget, göra insättningar eller använda tjänsterna.
  8. Samtliga klockslag och datum är angivna i GMT.
  9. Vi kan ändra dessa villkor, inklusive och utan begränsning till där det krävs av säkerhetsskäl, för att följa gällande lag eller förordning, på grund av missbruk eller på annat sätt om kampanjen inte kan bedrivas som angetts som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll.
  10. Alla priser, bonusar, kampanjerbjudanden och andra förmåner som omfattas av dessa villkor samt eventuella vinster som genereras genom satsning enligt ovan annulleras vid uttag om något av de tillämpliga villkoren inte till fullo har uppfyllts.
  11. Om du är registrerad i eller spelar i Storbritannien eller Nordirland:
   • Du samtycker härmed till dessa villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med "det brittiska användaravtalet", vilket inkluderar men inte är begränsat till "bonuspolicyn".
   • Det belopp du som högst kan ta ut från ditt konto lyder under Uttagspolicyn. Om du begär ett uttag som understiger lägsta tillåtna uttagsbelopp återförs pengarna till spelkontot.
    För spelare som inte är registrerade eller inte spelar i Storbritannien eller Nordirland:
    Om du inte registrerar dig eller spelar från Storbritannien:
   • du samtycker härmed till dessa villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med "användaravtalet", vilket inkluderar men inte är begränsat till "bonuspolicyn".
   • Minimi- och maximigränser gäller för uttag från spelkontot. Om du begär ett uttag som understiger lägsta tillåtna uttagsbelopp återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
  12. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.

 2. Kriterier

  1. Du kan endast delta i denna kampanj om du: (i) har registrerat dig hos webbplatsen, satt in pengar på ditt konto hos webbplatsen och gjort en insats med spel om pengar om 1 USD eller mer under de 24 månader som föregick startdatumet för kampanjperioden, eller (ii) gör din första insättning i reda pengar om 1 USD eller mer på ditt konto hos webbplatsen efter kampanjperiodens startdatum, då gjorts, ditt berättigande att delta i kampanjen ska bli gällande inom upp till 72 timmar från att obligatorisk insättning gjorts.
  2. Du kan när som helst anmodas att styrka din ålder och/eller din identitet.

 3. Medlemmar som ännu inte har gjort en insättning

  1. Alla villkor för Registreringsbonuspaket gäller för nya medlemmar som ännu inte gjort en första insättning eller tidigare har haft ett konto på en webbplats som ägs eller drivs av en enhet inom 888-företagsgruppen.
  2. Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning kommer att få ett erbjudande om att sätta in 10 $ eller mer via kampanjkoden RUSH100 för att kunna få tre turneringsbiljetter till $3,000 RushRoller-turneringen via kampanj-startsidan och/eller banner i 888poker-lobbyn.
  3. Alla biljetter till $3,000 RushRoller-turneringar upphör att gälla den 09/04/2018.
  4. Insättningserbjudandet att få $3,000 RushRoller-turneringsbiljetter upphör den 09/04/2018.
  5. Erbjudandet gäller endast spelarens första insättning i kassan.

 4. Kampanjen

  1. RushRoller Tournaments
   under kampanjperioden kommer berättigade spelare att ha rätt att delta i följande RushRoller Tournaments via en turneringsbiljett beviljad av oss:
   Turneringsnamn Infaller
   I $3,000 RushRoller Tournament Varje dag kl 16:10, 20:10 och 00:10 GMT t.o.m. den 09/04/2018.
   II $1,000 Super Thrill Tournament Varje dag kl 18:10 GMT till och med den 09/04/2018.
   III $10,000 Extreme Heights Tournament Varje Sunday kl 17:10 GMT till och med den 15/04/2018.
   1. Varje av ovanstående RushRoller Tournament har en kontant prispott motsvarande det belopp som anges för respektive turneringsnamn.
   2. Under villkoren för den här kampanjen gäller följande: (i) berättigade spelare som spelar 7 (seven) $3,000 RushRoller Tournaments, skall motta en åkskraplott med vinster upp till $1,000; (ii) berättigade spelare som spelar 30 (thirty) $3,000 RushRoller Tournaments, skall motta en åkskraplott med vinster $10,000; (iii) berättigade spelare som spelar 100 (hundred) $3,000 RushRoller Tournaments, skall motta en åkskraplott med vinster upp till $100,000. Se alla detaljer i avsnittet "Åkskraplott" nedan.
   3. Spelare kommer att vara berättigade till en åkskraplott varje gång de nödvändiga kraven ovan uppfylls.
   4. De spelare som lyckas slutföra dagliga utmaningar (som definieras nedan) kommer att bli berättigade till en $3,000 RushRoller Tournament-biljett.
   5. Alla turneringsbiljett(er) kommer att krediteras till ditt konto inom 72 timmar efter uppfyllande av nödvändiga krav, och kommer att gälla tills 09/04/2018, utom $10,000 Extreme Heights-turneringen som kommer att förbli giltiga till 15/04/2018.
  2. Allmänna villkor för dagliga utmaningar.
   1. För att vara berättigad att genomföra dagliga Lyckoruset-utmaningar som görs tillgängliga på webbplatsen enligt närmare detaljer nedan ("dagliga utmaningar"), måste spelarna aktivera dessa särskilda utmaningar (genom att klicka på "Aktivera") via "Utmaningar" på PC eller 'Min 888poker Club" på mobilen. Innan aktivering kommer 4 Lyckoruset dagliga utmaningar att vara synliga för spelare, men de behöver bara aktivera en utmaning för att aktivera alla utmaningar i denna kampanj.
   2. Berättigade spelare som lyckas slutföra dagliga utmaningar kommer att bli berättigade till $3,000 RushRoller Tournament-biljetter. Berättigade spelare kan vinna upp till 4 biljetter per dag, en biljett per specifik Daglig utmaning. Vi kommer dagligen att göra tillgängliga 4 olika dagliga utmaningar för spelare som är berättigade att delta i kampanjen och som har följt instruktionerna som tilhandahållits dem via relevanta kampanj-mail och/eller pop-up-meddelande och/eller fliken utmaningar i webbplatsens lobby.
   3. Listan över specifika dagliga Lyckoruset-utmaningar finns via fliken "Utmaningar" på PC eller "Min 888poker Club" på mobilen där spelare också kan följa upp sina framsteg. Villkoren för varje utmaning beskrivs nedan.
   4. De dagliga utmaningarna arrangeras kl. 00.00–23.59 GMT varje dag under kampanjperioden och kan genomföras fram till och med den 08/04/2018.
   5. Nedan följer de dagliga utmaningar som företaget ställer upp:
    1. Nappa på kontanterna
     • Kräver att spelare vinner ett sådant antal kontant-händer under en given kalenderdag (GMT) enligt detaljer under fliken utmaningar i webbplatsens lobby och/eller via respektive kampanj-mail och/eller popuppmeddelande.
     • Utmaningen kräver att spelare enbart använder riktiga pengar (inklusive Snap och Flopomania) med minsta mörkar om 2-5¢.
     • En vinnande hand anses vinna potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan inkludera en ensam vinnare, split eller sidopott.
     • Ingen visning krävs för en ”vinnande hand” och den kan räknas ”före floppen”.
    2. Blast-och-dalbana
     • Kräver att spelare rankas på 1:a plats i ett sådant antal Blast-turneringar under en given kalenderdag enligt detaljer under fliken utmaningar i webbplatsens lobby och/eller via respektive kampanj-mail och/eller popuppmeddelande.
     • Utmaningen är enbart giltigt för Blast-spel, med minsta buy-ins om 1 US$.
     • Blast-turneringar räknas utifrån deras faktiska starttid.
     • För reglerna för Blast-turneringar, klicka här.
    3. Tournamania
     • Kräver att spelare spelar i ett sådant antal turneringar en given kalenderdag (GMT) enligt detaljer under fliken utmaningar i webbplatsens lobby och/eller via respektive kampanj-mail och/eller popuppmeddelande.
     • Utmaningen är giltig för turneringar inklusive Sit & Gos (Blast-turneringar undantagna) endast till ett lägsta buy-in om 1 US$.
     • Utmaningen räknas endast om spelaren får minst en hand under turneringen.
     • Utmaningen inkluderar användning av turneringsbiljetter som redan ligger på kontot enligt biljettens motsvarande kontantvärde.
     • -turneringar räknas utifrån deras faktiska starttid.
     • Erbjudandet exkluderar Heads Up-turneringar.
    4. Kasinoruset
     • Kräver att spelare lägger ett sådant antal insatser i kasinospel som anges i detaljerna under fliken utmaningar i webbplatsens lobby och/eller via respektive kampanj-mail och/eller popuppmeddelande.
     • Utmaningen kräver att spelare att använder riktiga pengar i kasinospel endast med en minimumsatsning om 1 $.
     • Vissa äldre versioner av kasinospel räknas eventuellt inte för denna utmaning.
  3. Megaloop snurr-spel
   1. Enligt villkoren i denna utmaning kan medlemmar också erbjudas en chans att spela Megaloop spin-spelet, varigenom de kan snurra Megaloop-snurr två gånger varje kalenderdag för att vinna olika priser, som anges nedan. Den andra av deras Free Spins per kalenderdag är endast tillgänglig via mobilappen kl. 17:00 GMT – 24:00 GMT.
   2. För Megaloop-snurr endast räknas en hel kalenderdag som kl. 00:00 -23:59 GMT.
   3. Medlemmar som spelar på sin dator utan tillgång till mobilappen kan endast dra på hjulet en gång per kalenderdag enligt anvisningarna ovan. Om en medlem av någon anledning lyckas dra på hjulet mer än en gång på samma kalenderdag när de spelar på datorn räknas endast det första försöket.
   4. I händelse av att en medlem som utnyttjat dagliga spins spelar i Megaloop-snurret mer än två gånger per dag räknas endast de första två snurren, från PC och mobilappen.
   5. Medlemmar kan spela Megaloop-snurr via nedladdningsversionen för PC eller nedladdningsversionen för mobil eller i webbappversionen. Spelet är tillgängligt via ett popupfönster och/eller en kampanjbanderoll.
   6. Vinnare av Megaloop-snurr får sitt pris inom 72 timmar och underrättas om detta via popup-fönstret för kampanjen.
   7. Oddsen att vinna i Megaloop-snurrspelet varierar för olika typer av priser, och kan också variera mellan spelare, beroende på spelares användning av webbplatsen.
   8. Om Megaloop-snurr och "Grattis"-popup-meddelandet visar två olika priser avgörs det korrekta priset av "Grattis"-popup-meddelandet. I händelse av eventuella dataavvikelser fastställs det korrekta priset oåterkallerligen med hjälp av 888pokers uppgifter.
  4. Åkskraplott
   1. Oddsen att vinna varje åkskraplott med vinster upp till $1,000-priset är följande:
    Pris Odds
    $10,000 Extreme Heights Tournament 80 %
    1 $ kontant 10 %
    2 $ kontant 6.9 %
    5 $ kontant 3 %
    10 $ i bonus 0.09 %
    1 000 $ kontant 0.01 %
   2. Oddsen att vinna varje åkskraplott med vinster upp till $10,000-priset är följande:
    Pris Odds
    5 $ kontant 91 %
    10 $ i bonus 6.49 %
    15 $ i bonus 2 %
    50 $ i bonus 0.5 %
    10 000 $ kontant 0.01 %
   3. Oddsen att vinna varje åkskraplott med vinster upp till $100,000-priset är följande:
    Pris Odds
    10 $ i bonus 55 %
    20 $ i bonus 30 %
    50 $ i bonus 12 %
    100 $ i bonus 2.999 %
    100 000 $ kontant 0.001 %
   4. Åkskraplotter kommer att beviljas inom 72 timmar efter att de nödvändiga kraven uppfyllts (om tillämpligt).
   5. Spelare som har vunnit en åkskraplott meddelas via en länk via e-post eller en popup i webbplatsens lobby.
   6. Om den ej används upphör åkskraplott 24 timmar efter att ett email/popup-meddelande skickats till en spelare med information dem om deras skraplott.
   7. Om åkskraplotterna och "Grattis"-popup-meddelandet mot förmodan visar två olika priser avgörs det korrekta priset av "Grattis"-popup-meddelandet.
   8. I händelse av att tekniska problem med skraplotterna förbehåller företaget sig rätten att bevilja spelare med en biljett till någon av RushRoller Tournament-turneringarna som kompensation.
   9. Vinnare av $10,000 och/eller $100,000 kontantpris kommer att beviljas sin vinst under efter företagets verifiering och validering av dessa vinster.
  5. Nedan följer en lista över de olika priser som delas ut under kampanjen:
   1. Kasino-freeplay-pris
    • FreePlay-priset kan användas för något av följande spel: Multi Hand Blackjack, European Roulette Pro, Millionaire Genie, Casino Reels, Jack’sPot, A Nightmare on Elm Street, Irish Riches och Treasure Fair. Den maximala vinsten per FreePlay är lika med det utdelade FreePlay-belopp som användas i det aktuella spelet för att generera vinsten. Exempel: Om du har 20 $ i FreePlay kan du vinna max 20 $.
    • FreePlay måste användas inom 14 dagar efter att den delats ut. Därefter tas eventuell outnyttjad FreePlay bort från kontot.
    • FreePlay-vinster delas ut först efter att medlemmen har spelat upp hela FreePlay-priset, eller efter att vinsttaket för kasinospel har uppnåtts, beroende på vilket som inträffar först.
    • Vinster som delas ut som ett resultat av FreePlay-satsningar utgör en ”omedelbar bonus” som är belagd med restriktioner, men kan satsas omedelbart efter utdelning. FreePlay-vinster kan endast tas ut efter att en spelare har samlat ihop 10 bonuspoäng för varje 1 $ som genereras genom satsning av FreePlay-prissumman på kasinospel via hans/hennes pokerkonto inom 90 dagar efter utdelningen av FreePlay. Till exempel måste en spelare samla ihop 10 bonuspoäng innan han/hon tar ut en bonus på totalt 1 $US. Se Bonuspolicyn ovan som gäller för dig för mer information om bonuspoäng.
    • Om du satsar på kasinospel med vinster som genererats genom FreePlay och du vinner får du, beroende på spelkontovalutan, maximalt 500 $ i vinst. Om dina vinster överstiger 500 $ får du endast 500 $. Sådana begränsningar av dina vinster gäller inte för bekräftade progressiva jackpottvinster som härrör från FreePlay.
    • Satsning av vinster som genererats genom FreePlay på alla kasinospel bidrar till att uppfylla satsningskraven, men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Här följer en lista över de olika speltypernas bidragsandel gentemot insatskrav:
     Speltypernas andel i uppfyllandet av satsningsvillkoren
     Spelkategori Spelets bidragsandel
     Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen 100%
     Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och bordsversioner av poker 20%
     Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette 10 %
     Craps 5%
     Exempel:
     • Vid satsning av 500 $ på videospelautomater, bidrar hela beloppet 500 $ (100 %) till insatskraven.
     • Vid satsning av 500 $ på roulette går 100 $ (20 %) till att uppfylla satsningskraven.
     • Eventuella vinster som genereras genom FreePlay-satsning kan endast tas ut efter det att satsningskraven har uppfyllts. Om satsningskraven inte är uppfyllda förlorar du alla vinster som genererats med hjälp av FreePlay.
   2. Bonuspris
    1. Bonusen som delas ut under kampanjen är en ”omedelbar bonus” som är belagd med restriktioner, men kan satsas omedelbart efter utdelning. En sådan bonus, och vinster som genereras genom satsningar som görs med sådana medel, kan tas ut först efter att du har samlat in 3,5 bonuspoäng per 1 $US i det mottagna bonusbeloppet. Till exempel måste en spelare samla ihop 35 bonuspoäng innan han/hon tar ut en bonus på totalt 10 $US. Se Bonuspolicyn ovan som gäller för dig för mer information om bonuspoäng.
    2. Bonusen som delas ut under kampanjen måste uppfylla poängsamlingskraven på webbplatsen inom 60 dagar efter insättning på spelarens konto. I annat fall kommer det bonusbelopp som inte utnyttjats inom denna tidsrymd att förverkas och tas bort från spelarens spelkonto.
    3. Om du satsar på kasinospel med en ”omedelbar bonus” och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, vinner du maximalt 500 $. Om vinsterna överstiger 500 $ får du endast 500 $. Bekräftade progressiva jackpottvinster som härrör från free spins omfattas inte av denna vinstbegränsning.
    4. Alla vinster som genererats från bonuspengar, helt eller delvis, ska betalas till vinnande spelare enligt följande: i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om reda pengar upp till det belopp som satts in i reda pengar, ii) en betalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användas för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens bonusplånbok innan insatsen betalades, beroende på vilket av dessa belopp som är störst, och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om det är förknippat med pokerspel.
   3. Gratisspel på sport i belöning
    1. För att få sitt gratisspel måste medlemmen först logga in på sitt sportkonto med användarnamn och lösenord, eller genom att klicka på knappen 888sport längst ner i det högra hörnet av webbplatsens lobby.
    2. För att komma i fråga för det gratisspelet måste medlemmar som aldrig har loggat in på sitt sportkonto på webbplatsen logga in på sportkontot samma dag som de vinner gratisspelet .
    3. Medlemmar som uppfyller kriterierna för gratisspelet inom 72 timmar från det att de vunnit det.
    4. Sportspel via webbplatsen är inte tillgängligt för medlemmar från vissa länder. Kontakta medlemssupporten för mer information.
    5. Värdet av gratisspelet ingår inte i eventuella utdelningar på spel och upphör att gälla efter 7 dagar.
    6. Gratisspelet kan inte överlåtas eller lösas in mot kontanter.
    7. Gratisspelet måste användas i sin helhet. Det kan inte användas till en rad mindre insatser och kan inte kombineras med spel om pengar.
    8. Gratisspelet kan användas i singelspel på vinnare och raka multipelspel, men kan inte användas i platsspel eller systemspel.
    9. Detta erbjudande är endast avsett för rekreationsmedlemmar.
   4. Turneringsbiljetter
    1. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
    2. Turneringsbiljetterna får inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
    3. Varje turneringsbiljett som beviljas under denna kampanj kommer att upphöra då det tidigaste av följande inträffar: (i) avslutande av eller upphörande denna kampanj eller (ii) turneringsbiljettens utgångsdatum. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats förlorar spelaren omedelbart ifrågavarande turneringsbiljett.
    4. I händelse av att en turneringsbiljett beviljas av oss för en turnering som annulleras innan den börjar, om inte annat anges i denna kampanj, kommer turneringensbiljetten inte att annulleras utan kan användas av en spelare i en annan turnering som utses av oss.