Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för kampanjen ”Vägen till belöningar”

1. Följande villkor gäller för kampanjen ”Vägen till belöningar” (”kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (”arrangören”) som äger och driver 888poker bland andra varumärken.
2. Kampanjen börjar den 30/3/2016 och avslutas den 22/5/2016 (”kampanjperioden”). Oaktat det föregående förbehåller sig arrangören rätten att, när som helst och helt efter eget gottfinnande, avsluta kampanjen med omedelbar verkan.
3. Endast personer över 18 år får ta del av kampanjen. Potentiella medlemmar kan när som helst uppmanas av arrangören att styrka sin ålder och/eller identitet.
4. Anställda, och släktingar till anställda, hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” menas här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
7. Genom att ta del av kampanjen godkänner varje deltagare utan förbehåll dessa villkor som reglerar kampanjen och utdelningen av alla typer av vinster tillsammans med det normala ”avtalet för slutanvändare av webbplatser och tjänster drivna av 888 Group” (”licensavtalet”) som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga uppgifter i kampanjvillkoren och bestämmelser i licensavtalet ska kampanjvillkoren ha tolkningsföreträde.
8. Arrangörens beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör utdelning av priser och kan inte bli föremål för granskning eller överklagan av deltagare eller tredje part.
9. Alla 888pokers villkor gäller.
10. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
11. Alla 888pokers klubbvillkor
gäller. 12. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
13. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
14. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra slutdatum eller belopp för turneringar.
15. Om arrangören helt efter eget gottfinnande gör bedömningen att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerfaldiga kampanjregistreringar, eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna de turneringar som arrangeras.
16. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen.
17. Följande turneringar ingår i kampanjen:
$3,000 Go for Gold Tournaments:Varje dag kl. 13:05 och 23:05 GMT.
$6,000 Road to Gold Tournaments:Varje dag kl. 18:05 GMT.
$10,000 Gold Rush Tournaments:Varje söndag kl. 20:35 GMT.
18. Turneringsschemat kan ändras efter arrangörens gottfinnande.
19. ”Vägen till belöningar”-turneringar arrangeras med följande kontantprispotter:
 • $3,000 Go for Gold Tournament: 2 000 $ i kontanter och 1 000 $ i guldmarker.
 • $6,000 Road to Gold Tournament: 5 000 $ i kontanter och 1 000 $ i guldmarker.
 • $10,000 Gold Rush Tournament: 9000 $ i kontanter och 1 000 $ i guldmarker.
20. Anmälan till alla turneringar kräver biljett.
21. Ytterligare bonusar kan delas ut enligt arrangörens gottfinnande.
22. Alla biljetter till ”Vägen till belöningar”-turneringar löper ut den 22/5/2016.
23. Turneringsbiljetter är icke-utbytbara, icke-överföringsbara och kan inte lösas in mot kontanter eller andra priser.
24. Biljetter till $3,000 Go for Gold- och $6,000 Road to Gold-biljetter löper ut efter 7 dagar, räknat från det datum då de delas/hämtas ut. ‘Biljetter till $10,000 Gold Rush-turneringar löper ut efter 14 dagar, räknat från det datum då de delas ut.
25. Spelare som har gjort minst en insättning i 888pokers kassa och har varit aktiva på 888poker under det senaste året kan genomföra de personliga klubbutmaningar som förtecknas i respektive spelares personliga avsnitt ”Utmaningar” på 888poker Club med möjlighet att vinna ytterligare biljetter. Se avsnittet ”Klubbutmaningar” nedan för fullständig information.
26. Medlemmar kan spela i Wheel of Rewards varje dag för att vinna ytterligare priser. Se avsnittet ”Spelet Wheel of Rewards” nedan för fullständig information.
27. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen eller ändra de erbjudanden som ingår i den.

Nya medlemmar

 1. Alla villkor för det bonuspaket som delas ut vid registrering gäller.
 2. Nya medlemmar som registrerar sig på 888poker och inte innehar andra relaterade konton får ett e-postmeddelande inom 7 dagar från registreringen där de ges möjlighet att hämta ut 4 fribiljetter, 2 vardera till följande ”Vägen till belöningar”-turneringar:
  • $3,000 Go for Gold Tournament
  • $6,000 Road to Gold Tournament
 3. De 4 fribiljetterna måste begäras ut via motsvarande länk som bifogas kampanjmeddelandet som skickas ut med e-post och/eller visas i ett popup-fönster i klienten.
 4. Nya medlemmar får ett insättningserbjudande med möjlighet att vinna biljetter till ”Vägen till belöningar”-turneringar.
 5. Detta erbjudande går utöver välkomstbonusen och det fullständiga välkomstpaket som spelare får efter att de gjort sin första insättning.

Befintliga medlemmar

 1. Alla befintliga medlemmar som gick med innan kampanjen inleddes får 4 fribiljetter:
  • 2 biljetter till $3,000 Go for Gold Tournament.
  • 2 biljetter till $6,000 Road to Gold Tournament.
  Biljetter måste hämtas ut via tillämplig länk som bifogas kampanjens e-postutskick och/eller kampanjens särskilda popup-fönster.

888poker Clubs utmaningar för ”Vägen till belöningar”-kampanjen!

Alla spelare som under kampanjen har gjort minst en insättning i 888pokers kassa är berättigade att delta i ytterligare 2 klubbutmaningar, ”Utmana mig!” och ”Det går uppåt!”. Det kan också hända att dessa spelare får andra specialerbjudanden under kampanjperioden efter arrangörens gottfinnande.
 1. ”Utmana mig !”: För varannan 888poker Club-utmaning som genomförs får spelaren två $3,000 Go for Gold-biljetter inom 72 timmar.
 2. ”Det går uppåt!”: För varje 888poker Club-nivå som spelaren klarar får han/hon två $6,000 Road to Gold-biljetter inom 72 timmar.
 3. Ytterligare överraskningsutmaning kan förekomma under kampanjen.
 4. Arrangören förbehåller sig rätten att med eller utan föregående meddelande ändra, lägga till eller ta bort utmaningar.
 5. Arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda vissa utmaningar till utvalda spelare efter eget gottfinnande. Det kan hända att vissa spelare inte kan anta vissa utmaningar.
 6. Spelare kan vinna maximalt 10 biljetter per dag genom att genomföra utmaningar.
 7. Spelare kan vinna ett större antal ”Vägen till belöningar”-biljetter än vad som kan användas.
 8. För mer information om 888poker Club-utmaningar, klicka här.

Wheel of Rewards

 1. Spelare som har gjort minst en insättning i 888pokers kassa får en daglig fri dragning i spelet Wheel of Rewards varje dag under kampanjen.
 2. Medlemmar som uppfyller kriterierna för att spela Wheel of Rewards, men ännu inte har gjort sin inledande insättning i 888pokers kassa får endast en fri dragning i spelet Wheel of Rewards.
 3. För endast Wheel of Rewards-spelets vidkommande räknas dygnet från kl 30/3/2016 GMT till kl. 23/5/2016 GMT.
 4. Medlemmar som spelar via PC får endast en dragning per kalenderdygn enligt ovan. Om en medlem av någon anledning ges möjlighet att dra på hjulet mer än en gång en viss dag räknas endast den första dragningen.
 5. Medlemmar som har gjort insättning(ar) och uppfyller kriterierna för att spela Wheel of Rewards får 2 dragningar varje dag. För dessa medlemmar är den ena av fridragningarna endast tillgänglig via mobilappen kl. 17.00–24.00 GMT.
 6. I händelse av att en medlem med 2 dragningar spelar Wheel of Rewards mer än två gånger per dag räknas endast de första två dragningarna på hjulet som uppfyller kriterierna.
 7. Medlemmar kan spela Wheel of Rewards via nedladdningsversionen för PC respektive mobil och i webbappversionen. Spelet är tillgängligt via ett popup-fönster och/eller en kampanjbanderoll.
 8. Vinnare av Wheel of Rewards-spelet får sina priser inom 72 timmar och underrättas via ett popup-meddelande i kampanjen.
 9. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avsluta, anullera eller ändra spelerbjudandet och utdelningen av eller innehållet i dess priser.
 10. I händelse av att arrangören efter eget gottfinnande gör bedömningen att en deltagare har brutit mot något av villkoren för Wheel of Rewards eller handlat på ett sätt som kan anses störande eller oförskämt förbehåller sig arrangören rätten att neka honom/henne vidare tillgång till spelet.
 11. Oddsen för att vinna de priser som erbjuds i Wheel of Rewards är inte identiska från gång till gång och kan när som helst ändras efter arrangörens gottfinnande.
 12. Wheel of Rewards är eventuellt inte tillgängligt för medlemmar i vissa länder och/eller i vissa produktversioner.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande inte erbjuda Wheel of Rewards till vissa medlemmar.

Priset kasino-Freeplay

 1. FreePlay-priset kan utnyttjas på något av följande spel (efter arrangörens gottfinnande): European Roulette Pro, MultiHand Blackjack, Millionaire Genie, Casino Reels och ELM Street.
 2. Den maximala vinsten per FreePlay-bonus är lika med det utdelade FreePlay-bonusbeloppet, med undantag för jackpottvinster. Exempel: Om du har 20 $ i FreePlay-bonus är den maximala vinsten 20 $.
 3. Freeplay-bonusen kan endast användas för att spela 888casino-spel och inte 888poker-spel.
 4. Freeplay-bonusen måste utnyttjas inom 14 dagar.
 5. Freeplay-vinster delas ut först efter det att medlemmen har spelat upp hela Freeplay-bonusen.
 6. Freeplay-vinster får endast tas ut efter det att spelaren har ackumulerat 3 statuspoäng per 1 $ i det mottagna bonusbeloppet genom att spela kasinospel via sitt pokerkonto inom 90 dagar.
 7. För kasinospel delas 1 bonuspoäng ut per varje 16 $ som satsas, allt i enlighet med 888pokers bonuspolicy.

Priset kostnadsfritt sportspel

 1. För att få ut det kostnadsfria spelet måste medlemmarna först logga in på sitt sportkonto genom att uppge sitt 888poker-användarnamn och -lösenord eller genom att klicka på 888sport-knappen i nedre högra hörnet av 888pokers lobby.
 2. För att uppfylla kriterierna för det kostnadsfria spelet måste medlemmar som aldrig har loggat in på sitt sportkonto på 888poker logga in på sportkontot samma dag som de vinner det kostnadsfria spelet.
 3. Medlemmar som uppfyller kriterierna för det kostnadsfria spelet inom 72 timmar från det att de vunnit det.
 4. Sportsbetting hos 888poker är inte tillgängligt för medlemmar i följande länder: Australien, Filippinerna, Jemen, Jordanien, Kuwait, Polen, Thailand, Tyskland och Venezuela.
 5. Värdet av det kostnadsfria spelet räknas inte in i utdelningen från vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
 6. Spel på objekt som sedan stryks/ogiltigförklaras räknas inte som giltiga sportspel.
 7. Sportspel som uppfyller kriterierna måste läggas och avgöras samma dag.
 8. Det kostnadsfria spelet kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
 9. Det kostnadsfria spelet måste utnyttjas i sin helhet och kan inte användas för en rad mindre spel och kan inte heller kombineras med insatser i reda pengar.
 10. Det kostnadsfria spelet kan lösas in på enkla vinnarspel och raka multiplikatorspel, men kan inte utnyttjas för att spela på plats eller på systemspel.
 11. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, tillfälligt avbryta eller dra tillbaka detta erbjudande.
 12. Detta erbjudande är avsett för nöjesspelare och 888pokers beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör bonusutdelning och kan inte omprövas eller överklagas av deltagare eller tredje part.
 13. Priset kostnadsfritt spel är begränsat till ett per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter per dag.

Priset kontantbonus

 1. Kontantbonusar som delas ut under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.