Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

10 $ + 20 $ direktbonuspaket

Följande utgör de allmänna villkoren för kampanjen ”20 $ direktbonus” (”Kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Ltd (”Arrangören”), som bland annat äger och driver varumärket 888poker.
 1. 888pokers samtliga allmänna villkor gäller.
 2. Kampanjen startar 18/02/2018 och avslutas 17/02/2019 (”Kampanjperioden”). Oavsett föregående kan Arrangören när som helst och helt efter eget gottfinnande omedelbart avsluta Kampanjen.
 3. Alla personer som uppnått 18 års ålder har rätt att delta i Kampanjen. Potentiella deltagare kan när som helst ombedjas att tillhandahålla ålders- och/eller identitetsbevis till Arrangören.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos Arrangören, samt alla eventuella entiteter med koppling till eller relaterade till Arrangören, har inte rätt att delta i Kampanjen. För detta dokument åsyftar termen ”släkting” make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjen gäller endast för 888poker-medlemmar i Sverige
 6. Kampanjkoden PSMO2018 är endast tillgänglig för medlemmar som har registrerat sig men inte har gjort någon insättning ännu och gäller till och med 30/04/2018.
 7. Kampanjkoden kan användas en gång i kassan för endast ett konto för att få antingen
  1. en bonus/biljett per hushåll eller
  2. en bonus/biljett per datorterminal.
 8. 20 $ kontant direktbonus läggs till i medlemmens konto automatiskt.
 9. Medlemmar som har registrerat sig men inte har gjort någon insättning ännu får 20 $ kontant direktbonus utöver hela välkomstbonusen.
 10. Alla oanvända kontanta bonusar och turneringsbiljetter kommer att raderas från deltagarens konto efter utgångsdatum av Arrangören.
 11. Alla omgående (icke-avvaktande) bonusar kan dras tillbaka endast när en spelare har samlat på sig 3,5 bonuspoäng för varje 1 $ av det erhållna kontanta bonusbeloppet.
 12. Genom att delta i Kampanjen godkänner varje medlem utan reservationer dessa allmänna villkor som reglerar Kampanjen och utdelar 20 $ kontant direktbonus, tillsammans med licensavtalet för slutanvändare för webbplatser och tjänster som drivs av 888-gruppen (”888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement”, eller ”EULA”) samt Arrangörens standardmässiga ”bonuspolicy” som avser Kampanjen. Skulle någon konflikt uppstå mellan Kampanjens allmänna villkor och villkoren i EULA eller bonuspolicyn har Kampanjens allmänna villkor företräde.
 13. Arrangörens beslut är slutgiltigt med avseende på samtliga ärenden som berör utdelning av 20 $ direktbonus, och kan inte granskas eller överklagas av deltagare eller tredje part.
 14. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra dessa allmänna villkor.
 15. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avsluta, ändra eller häva Kampanjen om Kampanjen, efter Arrangörens eget gottfinnande, inte kan genomföras enligt vad som angivits.
 16. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelse mellan betydelse i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor har den engelska versionen företräde.
 17. Dessa allmänna villkor och alla eventuella därtill relaterade frågor styrs av och ska uttolkas i enlighet med gällande lagstiftning i England och Wales, samt ska falla under den exklusiva jurisdiktionen tillhörande Royal Courts of Justice i London, England.