Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna regler & villkor - GRATIS bonuspaket värt 88 $

Följande utgör de allmänna villkoren för "88 $ gratis-kampanjen" (”Kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Ltd ("Arrangören"), som bland annat äger och driver varumärket 888poker.

 1. Kampanjen startar 2016-07-18 och avslutas ("Kampanjperioden"). Oavsett föregående kan Arrangören när som helst och helt efter eget gottfinnande omedelbart avsluta Kampanjen
 2. Kampanjen är ett nytt registreringserbjudande och ersätter fullt ut alla liknande registreringserbjudanden. Samtliga härpå följande allmänna regler och villkor avser den nya "88 $ gratis-kampanjen" och inte någon tidigare eller liknande kampanj.
 3. Alla personer som uppnått 18 års ålder äger rätt att delta i Kampanjen. Potentiella deltagare kan när som helst ombedjas att till Arrangören tillhandahålla ett ålders- och/eller identitetsbevis.
 4. Denna kampanj gäller endast för spelare som inte redan har, eller tidigare har haft, ett 888poker-konto.
 5. Anställda och släktingar till anställda hos Arrangören, samt alla eventuella entiteter med koppling till eller relaterade till Arrangören, äger ej rätt att delta i Kampanjen. För detta dokument åsyftar termen "släkting" make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 6. Samtliga deltagare äger endast rätt att delta i Kampanjen en (1) gång, och får endast erhålla ett (1) 88 $ GRATIS-bonuspaket i enlighet med nedanstående. Vidare äger endast en person och dator per hushåll rätt att delta i Kampanjen. I den händelse att Arrangören efter eget gottfinnande finner att en deltagare på något som helst sätt har brutit mot dessa regler och villkor, inklusive och utan begränsning genom att registrera sig för Kampanjen ett flertal gånger, eller genom att utföra någon som helst handling i ond tro med avseende på Kampanjen, så skall sådan deltagare uteslutas från Kampanjen och därför förlora rätten till ett 88 $ GRATIS-bonuspaket.
 7. Bara personer som bor i följande länder får delta i Kampanjen/erhålla Bonusen: Österrike, Kanada, Cypern, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Japan, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nya Zeeland, Norge, Ryssland, Sverige, Schweiz, Litauen, Kazakstan, Argentina, Peru, Mexiko, Chile, Georgien, Serbien, Armenien, Uzbekistan, Kroatien, Makedonien, Filippinerna, Bangladesh, Åland, Pakistan, Estland, Mongoliet, Thailand, Marocko och Tunisien. Arrangören kommer under inga som helst omständigheter att utbetala bonusen till någon som helst person som deltar i Kampanjen från en plats utanför ovannämnda territorier, även om han eller hon trots detta förbehåll deltar i Kampanjen. Arrangören förbehåller sig dessutom rätten att när som helst och efter enligt gottfinnande ändra listan över länder med deltaganderätt i Kampanjen.
 8. Berättigade medlemmar kommer att erbjudas ett bonuspaket vars värde motsvarar 88 $ GRATIS (baserat på deras registreringsland & IP-adress). Vårt GRATIS bonuspaket kommer att motsvara 88 $ oavsett gällande valutakurs.
 9. För att delta i Kampanjen och erhålla bonuspaketet värt 88 $ måste deltagaren hämta Arrangörens pokerklient, mobilapp eller klicka på "Spela direkt" (versionen "Ingen hämtning"), samt skapa ett nytt användarkonto hos Arrangören på www.888poker.com eller via någon av Arrangörens huvudsakliga webbplatser och landningssidor. Deltagaren erhåller sedan ett mail från Arrangören på den e-postadress som han eller hon angett i registreringsformuläret, där Arrangören ber honom/henne att utnyttja erbjudandet genom att klicka på en länk i mailet och därigenom bekräfta sin e-postadress. Detta är en förutsättning för att 88 $ GRATIS-bonuspaketet ska aktiveras.
 10. Efter slutförd registrering har deltagarna 14 dagar på sig att hämta sin 88 $ GRATIS-bonus innan denna löper ut.
 11. När deltagarna har bekräftat sin e-postadress (för att utnyttja erbjudandet) äger de rätt till 88 $ GRATIS-bonuspaketet enligt följande fördelning:

  • 1 $ omgående i riktiga pengar som krediteras spelarens 888poker-konto.
  • 7 $ i turneringsbiljetter att användas i 888poker-rummet (14 biljetter till turneringar med 0,5 $i buyin, fördelade över en period om 1 vecka, 2 X 0,5 $-biljetter per dag).
  • 80 $ i avvaktande bonus
  Undantag för iPhone och iPad:
  • Endast spelare från länder där 888poker stöds på iOS-enheter kan utnyttja ”88 $ GRATIS”-bonuspaketet via sin iPhone eller iPad. Länderna som stöds är: Ryssland, Tyskland, Sverige, Irland, Grekland, Luxemburg, Finland, Österrike, Malta, Ungern, Cypern, Litauen.
 12. Den avvaktande bonusen på 80 $ kommer att överföras till spelarnas konton i omgångar om 8 $, bestående av 1 $ kontant och 7 $ i turneringsbiljetter, varje gång spelarna erhåller 250 bonuspoäng för att de spelar poker. Bonustilläggen beviljas inom 48 timmar efter det att spelaren har uppfyllt kraven för bonuspoäng.
 13. Spelarna kan lösa ut upp till 8 $ i tillägg per dag från sina 80 $ i avvaktande bonus. Om en spelare skulle samla på sig mer än 250 bonuspoäng under en och samma dag, kommer alla eventuella summor utöver de 8 $ i dagligt tillägg att beviljas under nästföljande dag, maximalt 8 $ per dag.
 14. Den dagliga bonusbiljetten löper ut efter en full kalenderdag. Deltagare som inte har använt sin dagliga bonus inom föregående tidsgräns äger ej rätt att erhålla den utgångna bonusen efter detta. De kommer emellertid att få sin dagliga bonusbiljett som vanligt nästföljande dag.
 15. För att kunna använda den dagliga bonusen måste spelarna anmäla sig till en turnering med ett buyin-värde på 0,5 $.
 16. Spelarna äger rätt att använda sin dagliga bonus för att köpa in sig på en framtida turnering.
 17. När du har utnyttjat din bonus gäller turneringsbiljetterna värda 0,5 $ endast under den dag då bonusen beviljats, och kommer att löpa ut efter 24 timmar. Den dagliga turneringsbiljetten beviljas inom 72 timmar efter föregående biljett. Den avvaktande bonusen på 80 $ gäller endast under 90 dagar efter det att den aktiverats. Deltagare som inte har använt sin bonus inom föregående tidsgränser äger ej rätt att därefter erhålla den utgångna bonusen.
 18. Den omgående 1 $ i riktiga pengar kommer att löpa ut 24 timmar efter det att den har krediterats spelarens konto.
 19. Alla oanvända kontanta bonusar eller turneringsbiljetter kommer att raderas från deltagaren konto av Arrangören efter utgångsdatum.
 20. Omgående bonusar i riktiga pengar kan dras tillbaka endast när en spelare har samlat på sig 2,5 bonuspoäng för varje 1 $ av det erhållna kontanta bonusbeloppet.
 21. Berättigade medlemmar kan endast använda GRATIS-bonuspaketet för att spela poker, inte casino eller sportspel.
 22. Genom att delta i Kampanjen godkänner varje medlem utan reservationer dessa allmänna villkor som reglerar Kampanjen och fördelar bonusen, tillsammans med licensavtalet för slutanvändare för webbplatser och tjänster som drivs av 888-gruppen ("888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement", eller "EULA") samt Arrangörens standard-"bonuspolicy" som avser Kampanjen. Skulle någon konflikt uppstå mellan Kampanjens regler och villkor och förbehållen i EULA eller bonuspolicyn, så har villkoren för Kampanjen företräde.
 23. Arrangörens beslut är slutgiltigt med avseende på samtliga ärenden som berör tilldelning av bonus, och kan ej granskas eller överklagas av deltagare eller tredje part.
 24. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra dessa regler och villkor.
 25. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avsluta, ändra eller häva Kampanjen om, efter Arrangörens eget gottfinnande, Kampanjen inte kan genomföras enligt angivet.
 26. För alla nya medlemmar (de som endast använder mobilappen undantagna) gäller samtliga regler & villkor för turneringsbiljetter:
  1. Turneringsbiljetterna (hädanefter: "TrB") är biljetter med fasta värden som gäller för schemalagda turneringar och för Sit & Go-turneringar.
  2. TrB gäller endast utvalda turneringar med exakt buyin-värde enligt pokerrummets eget gottfinnande.
  3. TrB kan ej ersättas med TrB med lägre nominellt värde, och kan heller inte användas för lägre buyins än nominellt värde.
  4. Tillgänglig turneringspott för biljetter kan komma att ändras efter pokerrummets eget gottfinnande samt utan föregående besked.
  5. TrB kan ej lösas in mot kontanter.
  6. Flera TrB kan ej ackumuleras till biljetter med högre värde.
  7. TrB kan inte överlåtas till någon annan användare.
  8. Varje enskild TrB har ett utgångsdatum som fastställs efter pokerrummets eget gottfinnande. Så fort en TrB har löpt ut kan spelaren inte längre använda den, och den har då ej längre något värde.
  9. Om en turnering skulle ställas in innan den har börjat, kommer spelare som registrerat sig med TrB att få tillbaka samma TrB med samma attribut (dvs. utgångsdatum och värden ändras inte). Om turneringen redan har startat, kommer spelare som använt kontanter för att anmäla sig till turneringen att kompenseras.
  10. Berättigade deltagare får åtkomst till sina TrB från sidan "Mina turneringsbiljetter" (under fliken "Min profil") eller direkt från lobbyn (enligt nedan).

   1. Deltagare kan logga in i pokerlobbyn med sina användarnamn och lösenord, klicka på "Min profil" i den översta menyn och på "Mina turneringsbiljetter" i rullgardinsmenyn. På sidan "Mina turneringsbiljetter" kan deltagarna rulla ner till en specifik turneringsbiljett och klicka på knappen "Öppna lobbyn" för att anmäla sig till turneringen precis som vanligt. Berättigade deltagare faktureras ej för buyin.
   2. Alternativt kan deltagare söka efter en specifik turnering i pokerlobbyn, klicka på turneringens namn och registrera sig på vanligt sätt. Så fort den anmälde har anmält sig för en specifik turnering, kommer han/hon att få ett popup-meddelande som erbjuder honom/henne att registrera sig med sin turneringsbiljett eller med kontanter. Berättigade deltagare faktureras ej för buyin.
 27. Kampanjen "88 $ Gratis" finns tillgänglig endast via 888poker-com.versionerna.
 28. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.
 29. Dessa regler och villkor och alla eventuella därtill relaterade frågor styrs av samt skall uttolkas i enlighet med gällande lagstiftning i England och Wales, samt skall falla under exklusiv jurisdiktion tillhörande Royal Courts of Justice, London, England.