Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor – $88 FREE bonuspaket

Här följer villkoren för kampanjen "$88 Free Promotion" ("Kampanjen"). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som är ägare och operatör av bland annat varumärket 888poker.

 • Kampanjen är ett erbjudande vid nyregistrering som fullständigt ersätter alla liknande erbjudanden vid registrering. Alla villkor och bestämmelser nedan avser den nya kampanjen "$88 Free Promotion" och gäller inte någon tidigare eller liknande kampanj.
 • Registreringen till tävlingen är endast tillgänglig för personer över 18 år. Potentiella medlemmar kan anmodas att när som helst förse arrangören med bevis på ålder och/eller identitet.
 • Kampanjen är bara öppen för spelare som inte redan har eller har haft ett 888poker-konto tidigare.
 • Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 • Varje deltagare har bara rätt att delta en gång i Kampanjen och får bara ta emot ett $88 GRATIS bonuspaket enligt definitionen av denna term nedan. Dessutom får bara en person per hushåll eller datorterminal delta i Kampanjen. Om Arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har missbrukat dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerfaldiga registreringar till Kampanjen, eller har utfört någon handling i ond tro mot Arrangören, ska denna deltagare uteslutas från Kampanjen och kan därför inte komma i fråga för ett $88 GRATIS bonuspaket.
 • Endast personer från följande länder har rätt att delta i Kampanjen och begära bonusen: Österrike, Vitryssland, Kanada, Cypern, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Japan, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Singapore, Sverige, Schweiz, Ukraina, Litauen, Lettland, Kazakstan, Argentina, Colombia, Peru, Mexiko, Chile, Georgien, Serbien, Moldavien, Armenien, Uzbekistan, Vietnam, Kroatien, Makedonien, Slovakien, Filippinerna, Bangladesh, Åland, Pakistan, Estland , Mongoliet, Thailand, Marocko och Tunisien. Arrangören kommer inte under några omständigheter att betala ut bonusen till en person som deltar i Kampanjen från något annat land än de som nämns ovan, även om personen skulle delta i Kampanjen i strid med denna bestämmelse. Dessutom förbehåller sig Arrangören rätten att när som helst efter eget gottfinnande göra ändringar i listan över länder som tillåts delta i Kampanjen.
 • Berättigade medlemmar kommer att erbjudas ett bonuspaket motsvarande 88 $ GRATIS (baserat på registrerat land och IP-adress). Det GRATIS bonuspaketet kommer att vara lika med 88 $ oavsett valutakurs.
 • För att kunna delta i Kampanjen och erhålla bonuspaketet på $88 måste deltagaren ladda ner Arrangörens pokerklient, mobila app eller klicka på webbläsarversionen ”Spela direkt” utan nedladdning samt öppna ett nytt användarkonto hos Arrangören på www.888poker.com eller via någon av Arrangörens huvudwebbplatser och startsidor. Deltagaren får därefter ett e-postmeddelande från Arrangören till den e-postadress som deltagaren angav i registreringsformuläret, där han/hon ombeds ta del av erbjudandet genom att verifiera sin e-postadress genom att klicka på en länk i e-postmeddelandet. Detta är en förutsättning för att bonuspaketet ”$88 GRATIS” ska aktiveras.
 • Efter registrering har deltagaren 14 dagar på sig att använda sitt GRATIS $88 bonuspaket innan det löper ut.
 • Efter verifiering av e-postadressen (dvs. begäran), är deltagaren berättigad till sitt $88 GRATIS bonuspaket enligt följande:

 • Omedelbar 1 $ i riktiga pengar krediteras spelarens 888poker-konto.
 • 7 $ turneringsbiljetter att använda i 888poker-rummet (14 biljetter för 0,5 $ buy-in-turneringar spridda över 1 vecka, 2 X 0,5 $ biljetter om dagen).
 • Väntande 80 $ bonus
Undantag för iPhone och iPad:
 • Endast spelare från länder där 888poker stöds på iOS-enheter kommer att kunna hämta "88 $ GRATIS"-bonuspaket från deras iPhone eller iPad. Dessa länder är: Ryssland, Tyskland, Sverige, Irland, Grekland, Portugal, Luxemburg, Finland, Slovakien, Österrike, Malta, Ungern, Polen, Lettland, Cypern, Litauen, Ukraina och Vitryssland.
 • Den väntande delen av bonusen på $80 överförs till spelarens konto i delbetalningar på $8, bestående av $1 i kontanter och $7 i turneringsbiljetter, varje gång spelaren når 250 bonuspoäng för att ha spelat poker. En väntande bonusdel betalas ut inom 48 timmar efter att kravet om statuspoäng har uppfyllts.
 • Spelare kan klarera upp till en 8 $-del dag från sina 80 $ i väntande bonus. I händelse av att en spelare samlar mer än 250 poäng i en dag, kommer ytterligare belopp som överstiger den dagliga 8 $-delen att beviljas under följande dagar, med maximalt 8 $ per dag.
 • Daglig bonusbiljett kommer att upphöra efter en full kalenderdag. Deltagare som inte har använt sin dagliga bonus inom ovan angivna tid har därefter inte rätt att motta den outnyttjade bonusen. Däremot kommer de att få sin dagliga bonusbiljett som vanligt dagen efter.
 • För att kunna använda den dagliga bonusen måste spelare registrera sig för en turnering med ett buy-in på värdet 0,5 $.
 • Spelare kan använda sin dagliga bonus för att kunna köpa in sig till en turnering som hålls i framtiden.
 • Efter att ha begärt sin bonus kommer var och en av 0,5 $-turneringsbiljetterna att vara giltiga endast den dag de tilldelats och upphör efter 24 timmar. Den dagliga turneringsbiljetten tilldelas inom 72 timmar efter föregående biljett. Den väntande delen av bonusen på $80 är endast tillgänglig i 90 dagar efter begäran. Deltagare som inte har använt sin bonus inom ovan angivna tid har därefter inte rätt att motta den outnyttjade bonusen.
 • De omedelbara 1 $ i riktiga pengar upphör efter 24 timmar efter att pengarna har krediterats spelarens konto.
 • Alla outnyttjade kontantbonusar och turneringsbiljetter tas bort från deltagarens konto av arrangören efter angivet utgångsdatum.
 • Kontanta direktbonusar kan tas ut först sedan spelaren har samlat 2,5 bonuspoäng för varje $1 i erhållen kontantbonus.
 • Behöriga medlemmar kan bara använda det GRATIS bonuspaketet för att spela pokerspel, inte kasino- eller sportspel.
 • Genom att delta i Kampanjen godkänner varje deltagare utan reservationer dessa villkor som styr Kampanjen och utdelningen av Bonusen tillsammans med det normala "Avtal för slutanvändare gällande webbplatser och tjänster drivna av 888Group" ("EULA") och Arrangörens vanliga "Bonuspolicy" som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga uppgifter i Kampanjvillkoren och bestämmelser i EULA eller Bonuspolicyn, ska Kampanjvillkoren ha tolkningsföreträde.
 • Arrangörens beslut är slutgiltigt vad beträffar alla frågor som berör utdelning av bonusen och besluten kan inte granskas eller överklagas av någon deltagare eller tredje part.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor efter eget gottfinnande.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 • För alla behöriga nya medlemmar (förutom dem som enbart använder den mobila applikationen) gäller alla villkor och bestämmelser för turneringsbiljetter:
 1. Turneringsbiljetter (hädanefter: ”TB”) är biljetter med fasta värden som är giltiga för schemalagda turneringar och Sit & Go’s.
 2. TB är endast giltiga för utvalda turneringar med exakta inköpsvärden, efter pokerrummets eget gottfinnande.
 3. TB kan inte ersättas med TB av lägre värde och kan inte användas för lägre inköp än angiven valör.
 4. Tillgänglig turneringspool för biljetter är föremål för ändringar av pokerrummet efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande.
 5. TB kan inte lösas in mot kontanter.
 6. Flera TB kan inte ackumuleras till biljetter av högre värde.
 7. TB kan inte överföras till en annan användare.
 8. Varje TB har ett slutdatum som fastställs enligt pokerrummets eget gottfinnande. När en TB löper ut, kan spelaren inte använda den längre och den saknar värde.
 9. Om en turnering ställs in innan den startar, får spelare som registrerat sig med en TB tillbaka samma TB med samma egenskaper (dvs. utgångsdatum och värde ändras inte). Om turneringen har startat får spelarna ersättning som om de hade använt pengar för att registrera sig till turneringen.
 10. Berättigade deltagare kan komma åt sina TB via ”Mina turneringsbiljetter” (under fliken ”Min profil”) eller direkt från lobbyn (se nedan).

  1. Deltagare kan logga in i pokerlobbyn med sitt användarnamn och lösenord, klicka på "Min profil" från den översta menyn och välja "Mina turneringsbiljetter" från rullgardinsmenyn. På sidan "Mina turneringsbiljetter" kan deltagare bläddra ner till en specifik turneringsbiljett och klicka på knappen "Öppna lobby" för att registrera sig till turneringen som vanligt. Om deltagaren är berättigad kommer denna inte att debiteras för buy-in.
  2. Alternativt kan deltagare söka efter en specifik turnering i pokerlobbyn och klicka på turneringens namn och registrera sig som vanligt. När deltagaren har registrerat sig för den specifika turneringen visas ett popup-meddelande som ger dem möjlighet att registrera sig via sin turneringsbiljett eller kontanter. Om deltagaren är kvalificerad kommer denna inte att debiteras för buy-in.
 • Kampanjen "$88 Free Promotion" är bara tillgänglig från 888poker.com-versioner.
 • Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 • Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.