Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för 888pokers webbshop

Följande villkor gäller för 888-shoppen utöver villkoren i licensavtalet för slutanvändare för webbplatser och tjänster som drivs av 888 Group som gäller för vår webbplats, inklusive bland annat leveransuppgifter och returpolicy. Om det uppstår problem eller besvär vid en beställning från eller med produkterna från 888-shoppen är det bara att kontakta medlemstjänsten på shop@888poker.com.

 1. Det kan ta upp till 72 timmar innan en beställning godkänns.
 2. Om medlemmen inte har erforderligt antal guldmarker vid tidpunkten för godkännandet avslås beställningen. Det är medlemmens ansvar att inte lägga beställningar utan ett tillräckligt antal guldmarker.
 3. En bekräftelse skickas ut via e-post med spårningsinformation, inklusive namn på fraktföretag och beställningsnummer. Detta meddelande skickas ut av 888 till medlemmen så snart beställningen har skickats i väg.
 4. Observera att det kan ta 4–6 veckor efter bekräftelsen innan beställningen är medlemmen till handa. Alla beställningar levereras inom samma tidsram och någon expresstjänst erbjuds inte.
 5. Om det råkar vara så att en beställning inte kommer fram inom den angivna tidsramen ber vi medlemmen kontakta oss via e-post på shop@888poker.com för att rapportera förseningen.
 6. När en beställning har bekräftats är inga avbokningar eller ändringar tillåtna.
 7. Medlemmen ansvarar för att ange korrekta uppgifter på beställningsformulär. 888 kan inte hållas ansvarigt för produkter som inte når mottagaren på grund av att medlemmen har angett en ogiltig eller felaktig postadress. Vidare kan eventuella ytterligare avgifter som uppstår på grund av sådan försumlighet resultera i ytterligare leveransavgifter för medlemmen och vi kan, efter eget gottfinnande, dra av ytterligare guldmarker för att skicka om returnerade produkter till en korrigerad postadress.
 8. Medlemmen ansvarar för att tillhandahålla en korrekt och giltig e-postadress för sitt användarkonto.
 9. Medlemmen ansvarar för att tillhandahålla leveransadress och kontakttelefonnummer och för att se till att någon är på plats för att ta emot och kvittera produkten vid leverans. Postboxar godtas inte som leveransadress.
 10. Medlemmen ansvarar för extra leveranskostnader som uppstår om det inte finns någon som kan ta emot leveransen.
 11. Den förifyllda adressen kan ändras, men det är inte tillåtet att ändra till en postboxadress eller till ett annat leveransland.
 12. Med undantag för de fall då vi levererar fel produkt eller en defekt artikel godtar inte 888-shoppen produktreturer.
 13. Alla elektroniska produkter som erbjuds i 888-shoppen levereras med en tillverkarens standardgaranti.
 14. Tredjepartsleverantören ersätter produkter som skadas under leverans eller på grund av försummelser från tillverkarens, lagrets eller speditörens sida. Medlemmen ansvarar dock för gods som skadas på grund av medlemmens egen försumlighet eller normalt slitage.
 15. 888 förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller modifiera dessa villkor.
 16. 888 förbehåller sig rätten att när som helst och utan att meddela detta dra tillbaka artiklar eller produktserier från 888-shoppen.
 17. Medlemmen måste ha ett tillräckligt antal guldmarker på kontot för att täcka hela den beställning som läggs. Om antalet guldmarker är otillräckligt annulleras hela beställningen.
 18. Artiklar i 888-shoppen kan inte köpas för reda pengar.
 19. Alla artiklar som beställs tillhandahålls i mån av tillgång. Om det visar sig att en artikel finns i lager informerar vi medlemmen om detta och ger medlemmen möjlighet att lägga en ny beställning eller be att 888 betalar tillbaka hela guldmarkerbeloppet för beställningen.
 20. Artiklarnas poängvärde i 888-shoppen kan ändras när som helst och utan föregående meddelande, men när en beställning har lagts och bekräftats till ett visst pris ändras inte detta.
 21. Vissa artiklar kan inte skickas till alla länder i enlighet med vad 888 bestämmer efter eget gottfinnande.
 22. Personer bosatta i vissa territorier kan inte få några som helst produktleveranser från 888-shoppen i enlighet med vad 888 emellanåt beslutar efter sitt absoluta gottfinnande.
 23. Artiklarnas poängvärde i 888-shoppen är inklusive alla expeditions- och leveransavgifter, men INTE eventuella tullavgifter.
 24. Om en medlem är berättigad att få tillbaka de guldmarker som han/hon erlagt på grund av att produkten inte finns i lager eller har skadats eller vid upprepade tillfällen inte har levererats ska dessa guldmarker betalas tillbaka. Det rör sig således alltid om guldmarker vid återbetalningar, aldrig reda pengar.
 25. 888 kan inte på något sätt hållas ansvarig för skador, förluster, skadestånd eller utgifter som en medlem ådrar sig som en direkt eller indirekt följd av att han/hon medverkat i ett liveevenemang som beställts via 888-shoppen.
 26. Alla 888s standardvillkor gäller.
 27. 888:s beslut är slutgiltigt i samtliga frågor som beskrivs ovan och kan inte komma i fråga för omprövning eller överklagas av medlemmar eller utomstående parter.
 28. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 29. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 30. Alla 888poker-shoppens bonusvillkor gäller.