Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

7 Ways to Win With Monday Twins - Terms & Conditions

 1. All 888poker Terms and Conditions apply.
 2. No deals are permitted in this or any other 888poker tournament/promotion. Any evidence of such an occurrence will result in the disqualification of all complicit players and the deduction of any winnings from their respective bankrolls.
 3. All decisions made by 888poker are final and are not subject to review or scrutiny.
 4. 888poker reserves the right to use the name, image and to reference the winning game history of any of the entrants of this promotion for future marketing/promotional campaigns without express written consent of the individual in question.
 5. Members can only win one set of $100,000 Sunday Challenge tickets to the following month’s tournaments.
 6. Online tournament prizes (i.e. tickets to tournaments) are not refundable or saleable and there are no deals.
 7. There will be no accumulation of prizes – members can only win one prize from each Monday Twins Challenge.
 8. 888poker reserves the right to stop or alter this promotion at anytime without prior notification.
 9. By participating in the Daily Challenge Series or any of the aforementioned tournaments, you are agreeing to all the terms and conditions described above.

Bonuspolicy

Vad är 888pokers bonuspolicy?

 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som delas ut utöver normala utbetalningar.
 2. Du hittar ett urval av 888pokers kampanjer och erbjudanden här.
 3. Alla bestämmelser i 888pokers uttags- och integritetspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som betalas ut utöver normala utbetalningar.
 4. Bonuspoäng gör att du kan kvittera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus.
 5. Du kan samla bonuspoäng genom att:
  • Spela pokerringspel: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du lägger i bidragande rake.*
  • Spela i pokerturneringar: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du betalar i anmälningsavgift.
  • Spela kasinospel (när du använder pokerkontot): du får 1 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 10 $ som du satsar på kasinot.
   * Med ”bidragande rake” avses hur mycket av raken som du själv lagt i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en rake på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ (d.v.s. 25 %) till raken, vilket i sin tur ger dig 2 bonuspoäng (om tillämpligt).
 6. Såvida inget annat anges kan alla direktbonusar (icke uppskjutna bonusar) tas ut först efter att spelaren har samlat 2,5 bonuspoäng per US-dollar (1 $) i mottaget bonusbelopp. En spelare måste till exempel först samla 25 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När satsningskraven ovan har uppfyllts kommer bonusen och alla vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 7. 888poker förbehåller sig rätten att inte inkludera bonusbelopp i en spelares uttag.
 8. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från det att de sätts in på spelarens konto eller inom den period som anges i informationen om en kampanj i annat fall. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 9. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor (som gäller dig) förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 10. Alla vinster som helt eller delvis genereras från bonuspengar ska betalas ut till spelaren enligt följande: i) en utbetalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av reda pengar, ii) en utbetalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens ”bonusplånbok” innan insatsen betalades, beroende på vilket belopp som är högst och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är kopplat till pokerspel eller ”bonusplånboken” om den allmänna bonusen satsades på kasinospel.
 11. Endast för omedelbara bonusar (vilket är bonusar som sätts in på ditt spelkonto omedelbart efter att du gjort tillämplig insättning), tills du uppfyller insatsskravet, gäller följande restriktioner för det insättningsbelopp som aktiverar din bonus:
  • Om bonusen (plus eventuella relaterade vinster som omfattas) på ditt konto är samma som eller högre än det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (samt eventuella tillhörande vinster som omfattas) annulleras.
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster som omfattas) på ditt konto är ett lägre belopp än det ursprungliga bonusbeloppet (men högre än noll) kan du ta ut din insättning, men bonusbeloppet som du har förlorat dras av från det insatta beloppet som kan tas ut, och bonusen (plus eventuella tillhörande vinster som omfattas) annulleras.
  • Om du har satsat och förlorat hela bonusen kan du inte ta ut insättningen förrän satsningsskraven har uppfyllts. Du kan dock ta ut eventuella vinster på spel som lagts med pengar från insättningen innan satsningskraven har uppfyllts.
 12. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med uttagspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om det finns både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på ditt konto används de restriktionsbelagda medlen först, nästa gång du lägger en insats. Tillgängliga medel används först när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du endast finansierar satsningar vid kasinospel med medel belagda med restriktioner och vinner är vinsten begränsad till 500 $/500 €/500 £ (beroende på din kontovaluta). Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £ får du ändå endast 500 $/500 €/500 £.
 13. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som görs med medel belagda med restriktioner, free spins, FreePlay eller jackpottkuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel kan öka jackpottvinster.
 14. Observera att om du inte loggar in på ditt konto under en period om 90 dagar förverkas dina bonuspoäng utan vidare meddelande och någon återbetalning kan inte komma i fråga.
 15. Bonusar skiljer sig åt beroende på vilken produkt de utnyttjas för och kan omfatta mer än en produkt.
 16. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av det ovannämnda annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren inte har uppfyllts till fullo.
 17. Om inköpsbeloppet inte återförs i samband med att bonusen annulleras/löper ut/tas bort efter ett uttag ska bonusen ha statusen ”öppen transaktion”. Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade löpt ut/annullerats/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 18. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om det utgör del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att samla ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 19. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att ta del av och/eller fortsätta att ta del av kampanjer som drivs av oss. I sådana fall förverkas eventuell bonus och/eller annan förmån som du fått och/eller är berättigad till enligt sådan kampanj.
 20. Registreringskampanjer och första insättningserbjudanden kan inte kombineras med andra, likartade kampanjer.
 21. Om 888poker har rimlig anledning att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon form av bonus förbehåller sig 888poker rätten att i) säga upp spelarens 888poker-medlemskap, ii) hålla inne hela beloppet på spelarens konto och iii) neka spelaren tillträde till pokerrumet i framtiden.
 22. I den händelse 888poker har rimlig anledning att misstänka att spelare handlar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 23. Om en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet och eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 24. Satsning i alla spel hos 888casino bidrar till att uppfylla satsningskraven, men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över hur mycket de enskilda speltyperna bidrar till att uppfylla satsningskraven:
  Andel som bidrar till att uppfylla satsningsvillkor
  SpelkategoriSpelkategorins andel
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och bordsversioner av poker20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette10 %
  Craps5 %
 25. Exempel:
  • Vid satsning av 500 $ på videospelautomater, bidrar hela beloppet 500 $ (100 %) till att uppfylla satsningskraven.
  • Vid satsnin av 500 $ på roulette bidrar 100 $ (20 %) till att uppfylla satsningskraven.
 26. Alla vinster som härrör från bonusen kan tas ut först när satsningskraven har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut den ursprungliga insättningen ber vi dig kontakta vår medlemssupport.
 27. Bonuspoäng som samlats genom lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt uttagsbestämmelserna i 888pokers bonuspolicy. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 28. Observera att välkomstbonusen på 100 %, upp till 400 $, med hänsyn till den första insättningen på ett 888poker-konto drogs tillbaka den 3 december 2017.
 29. Termerna och uttrycken ”välkomstbonus vid första insättningen”, ”bonus för första insättning”, ”matchningsbonus” och ”förstagångsbonus” avser alla samma välkomstbonus.
 30. Villkoren för registreringsbonuspaket är införlivade i dessa villkor.
 31. Villkor för turneringsbiljetter (”TB”).
  1. En turneringsbiljett kan delas ut av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för deltagande i utvalda poker- och Sit & Go-turneringar.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har en buyin som är lika med värdet på turneringsbiljetten. För undanröjande av tvivel kan turneringsbiljetter inte användas för buyin till en turnering där buyin-avgiften är lägre än värdet på turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  7. Alla turneringsbiljetter som delas ut har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett delas ut i samband med en kampanj löper den ut på det tidigare datumet av följande: i) kampanjens avslutande eller utlöpande eller ii) utgångsdatumet för turneringsbiljetten. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats är turneringsbiljetten omedelbart förverkad för spelaren.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett delas ut av oss för en turnering som ställs in innan den börjar kommer turneringsbiljetten, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, inte att löpa ut eller bli ogiltig utan kan användas av en spelare i en annan turnering som vi väljer.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i en turnering som ställs in av oss efter att den har börjat kommer ersättningen, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, att motsvara det belopp som spelare som anmält sig till turneringen erlagt kontant via sitt spelkonto.
 32. Villkor för free spins och FreePlay:
  1. Alla free spins och all FreePlay som sätts in i en spelares konto måste utnyttjas inom 14 dagar, därefter tas free spins och FreePlay som inte använts bort från kontot.
  2. Free spins- och FreePlay-vinster räknas som en bonus och omfattas av villkoren för bonussatsningar och alla andra bonusvillkor.
  3. Free spins- och FreePlay-vinster delas ut först efter att medlemmen har spelat upp alla sina free spins eller hela sin FreePlay.
  4. Free spins och FreePlay omfattas av ett maximalt vinstbelopp som anges i reglerna och villkoren för den aktuella kampanjen.
 33. Villkor för jackpottkuponger:
  1. En jackpottkupong kan delas ut av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En jackpottkupong kan endast användas i ett jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka jackpottspel som en jackpottkupong får användas för.
  4. Jackpottkuponger kan inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en jackpottkupong av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  5. Alla jackpottkuponger som sätts in på spelarens konto måste utnyttjas senast i) 14 dagar efter att den satts in på spelarens konto eller ii) på utgångsdatumet för jackpottkupongen i fråga (beroende på vilket som inträffar först). Eventuella oanvända jackpottkuponger tas därefter bort från spelarens konto.
  6. Spelare som använder en jackpottkupong för att spela ett jackpottspel ska endast ha rätt att vinna och få jackpotten och inga andra belopp i förhållande till jackpottspelet.
  7. Jackpott som vinns med en jackpottkupong omfattas inte av några som helst satsningskrav.
  8. Alla jackpottvinster omfattas av de bestämmelser som anges i användningsvillkoren, inklusive men inte begränsat till sådana som rör jackpottvinster och verifiering av en spelares vinst.
 34. Denna bonuspolicy är ursprungligen författad på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

Senast uppdaterad den 3 december 2017.