Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna villkor - "Insättning 1 $, Spela med ett erbjudande på 10 $"

Följande är villkoren för "Insättning 1 $, Spela med ett erbjudande på 10 $" ("Kampanjen"). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (”arrangören”) som äger och driver 888poker bland andra varumärken.

 1. Alla 888poker allmänna villkor gäller
 2. 888pokers bonuspolicy gäller
 3. Kampanjen börjar den 28/10/15 och sluter den 31/12/16 ("Kampanjperioden"). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
 4. Kampanjen är ett nytt registreringserbjudande och ersätter helt alla liknande registreringserbjudanden. Alla villkor och bestämmelser därefter avser den nya "Insättning 1 $ få 9 $ bonus” och gäller inte för tidigare eller liknande kampanjer.
 5. Vid insättning har deltagare rätt till en direktbonus på 9 $.
 6. För att kunna delta i kampanjen och erhålla bonuspaketet på 9 $ måste deltagaren ladda ner arrangörens pokerklient, mobila applikation eller klicka på ”Spela direkt” (versionen utan nedladdning) från Arrangörens angivna webbsida samt öppna ett nytt användarkonto hos arrangören på www.888poker.com eller via någon av arrangörens huvudwebbplatser och startsidor.
 7. Medlemmar får ett Bonuspaket motsvarande 9 $ oavsett vilken växelkurs som gäller. Alla bonusar förmedlas endast i US-dollar (alla belopp i brittiska pund är endast avsedda som vägledning och är inte föremål för förändringar och fluktuationer i valutakursen).
 8. Direktbonusen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.
 9. Från det att den direkta kontantbonusen på 9 $ delas ut har deltagare 30 dagar på sig att satsa den innan den löper ut.
 10. Om deltagare gör en första insättning på 10 $ eller mer, får han eller hon också arrangörens välkomstbonuserbjudande på 100 % upp till 400 $.
 11. Registreringen för kampanjen är endast tillgänglig för personer över 18 år. Potentiella medlemmar kan anmodas att när som helst förse arrangören med bevis på ålder och/eller identitet.
 12. Kampanjen är bara öppen för spelare som inte redan har eller tidigare har haft ett 888poker-konto.
 13. Spelare som gör en första insättning i framtiden med en kampanjkod har inte rätt att delta i det här erbjudandet.
 14. Kampanjen är endast tillgänglig från kampanjens angivna webbsida.
 15. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 16. Varje deltagare har bara rätt att vara med en gång i kampanjen och får bara ta emot "Insättning 1 $ få 9 $ bonus" en gång. Dessutom får bara en person per hushåll eller datorterminal ta del av kampanjen.
 17. Om arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har missbrukat de här villkoren på något sätt, inklusive men utan begränsning till flerfaldiga registreringar till kampanjen, eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören, ska sådan deltagare uteslutas från kampanjen och kan därför inte vinna "Insättning 1 $ få 9 $ bonus”.
 18. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande göra ändringar i listan över länder som tillåts delta i kampanjen.
 19. Genom att ta del av kampanjen godtar varje deltagare utan förbehåll dessa villkor som reglerar kampanjen och utdelningen av bonusen tillsammans med "888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement" (”EULA”) och arrangörens vanliga bonuspolicy som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga uppgifter i kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA eller bonuspolicyn ska kampanjvillkoren ha tolkningsföreträde.
 20. Arrangörens beslut är slutgiltigt vad beträffar alla frågor som berör utdelning av bonusen och besluten kan inte granskas eller överklagas av någon deltagare eller tredje part.
 21. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra dessa villkor.
 22. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 23. Insättning 1 $ få 9 $ bonus är endast tillgänglig från 888poker.com-versioner.
 24. De här villkoren har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 25. Dessa villkor och allt som berör dem ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande vara underkastade jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.