Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för kampanjen ”Live the Game”

Avsnitt 1. Allmänt

 1. Följande villkor gäller för kampanjen ”Live the Game” (”kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (”arrangören”) som bland andra varumärken äger och driver varumärket 888poker.
 2. Kampanjen börjar den 19/01/16 och avslutas den 27/03/16 (”kampanjperioden”). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
 3. Endast personer över 18 år får ta del av kampanjen. Potentiella medlemmar kan när som helst uppmanas av arrangören att styrka sin ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 7. Genom att ta del av kampanjen godtar deltagaren utan invändningar dessa villkor som reglerar kampanjen och utdelningen av alla typer av priser tillsammans med det normala ”avtalet för slutanvändare av webbplatser och tjänster drivna av 888 Group” (”EULA”) som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga villkor mellan kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA ska kampanjvillkoren ges tolkningsföreträde.
 8. Arrangörens beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör utdelning av priser och kan inte bli föremål för granskning eller överklagan av deltagare eller tredje part.
 9. Alla 888pokers villkor gäller.
 10. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Dessa villkor är ursprungligen avfattade på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 12. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra slutdatum eller belopp för varje turnering när som helst.
 14. Om arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerfaldiga kampanjregistreringar, eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna turneringarna.
 15. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen.
 16. Kampanjen omfattar följande turneringar:
  • $2,000 Smooth Player Tournament: Kontant prispott: 2 000 $.
  • $5,000 Big Raiser Tournament: Kontant prispott: 5 000 $.
  • $10,000 All Action Tournament: Kontant prispott: 10 000 $.

  För det fullständiga turneringsschemat, klicka här.

 17. Turneringsschemat kan ändras efter arrangörens gottfinnande.
 18. Anmälan till alla turneringarma kräver en biljett.
 19. Spelare som har gjort minst en insättning och tar del av kampanjen genom att delta i Live the Game-turneringar kan genomföra dagliga pokeruppdrag (som anges i kampanjmeddelanden via e-post eller popup-fönster i 888pokers lobby) för att vinna ytterligare biljetter. Se avsnittet ”Villkor för personliga dagliga uppdrag” nedan.
 20. Medlemmar kan spela i spelen Smooth Spinner och Wild Spinner i 888poker-programmet varje dag för att vinna ytterligare priser. Se avsnittet ”Spinnerspel” nedan för fullständig information.
 21. Arrangören förbehåller sig arrangören rätten att när som helst och helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen eller ändra de erbjudanden som ingår i den.

Avsnitt 2. Befintliga medlemmar

 1. Befintliga medlemmar som registrerat sig innan kampanjen inleddes och ännu inte har gjort någon insättning får ett insättningserbjudande där de ges möjlighet att vinna biljetter till Live the Game-turneringar:
  • $2,000 Smooth Call Tournament
  • $5,000 Raise the Stakes Tournament
  • $10,000 Action Hero Tournament

  Ytterligare bonusar kan delas ut enligt arrangörens gottfinnande.

 2. Befintliga medlemmar som har gjort minst en insättning får automatiskt 3 turneringsbiljetter till Live the Game-turneringar.

  De 3 fribiljetterna måste hämtas ut via den länk som bifogats kampanjmeddelanden via e-post eller popup-fönster.

 3. Befintliga medlemmar som har gjort minst en insättning i kassan kan utföra dagliga pokeruppdrag under kampanjperioden enligt beskrivningen i avsnittet ”Villkor för personliga dagliga uppdrag” och kan få ytterligare specialerbjudanden under kampanjperioden efter arrangörens gottfinnande.

Avsnitt 3. Villkor för personliga dagliga uppdrag

Befintliga spelare kan vinna ytterligare en biljett till Live the Game-turneringar varje dag som de genomför ett personligt dagligt uppdrag i läge för spel om pengar.

 1. Spelare får en uppdaterad lista över den kommande veckans dagliga uppdrag varje söndag i ett kampanjmeddelande via e-post och popup-meddelande i 888pokers lobby. Som synes i listan är varje enskilt uppdrag indelat i 3 olika nivåer.
 2. För varje genomfört uppdrag får spelaren 1 turneringsbiljett.
 3. Vilken biljett som delas ut bestäms av den högsta nivå som uppdraget genomfördes på:
  • Spelare som genomför uppdraget på nivån ”Kylig, elegant spelare” får en $2,000 Smooth Call Tournament-biljett.
  • Spelare som genomför uppdraget på nivån ”Storhöjare” får en $5,000 Raise the Stakes Tournament-biljett.
  • Spelare som genomför uppdraget på nivån ”All-in hela tiden” får en $10,000 Action Hero Tournament-biljett.
 4. Biljetter till Live the Game-turneringar delas ut först efter det att kriterierna för det dagliga uppdraget har uppfyllts.
 5. Personliga dagliga uppdrag är endast tillgängliga spelare som har gjort en insättning i 888pokers kassa och har spelat i minst en av de 3 tillgängliga Live the Game-turneringar.
 6. Medlemmar kan inte vinna mer än en biljett till Live the Game-turneringar per dag, oavsett hur många uppdrag de slutför. Om en spelare genomför mer än ett uppdrag samma dag får de en biljett till turneringen motsvarande den högsta nivå som uppdraget genomfördes på.
 7. Ett dygn räknas från kl. 00.00 GMT till kl 23.59 GMT.
 8. Spelaren får Live the Game-turnerningsbiljetten inom 72 timmar efter att det personliga pokeruppdraget har genomförts.

Avsnitt 4. Veckouppdrag

 1. Spelare som genomfr minst tre personliga dagliga uppdrag varje veckan under perioden 19/01/16–27/03/16 får något av följande extra bonuspris:
  • Kontantonus (se punkt 1 i avsnitt 8).
  • Turneringsbiljett (se punkt 10 i avsnitt 1).
  • FreePlay-bonus (se avsnitt 6).
 2. Veckor räknas från söndag kl. 00.00 GMT till lördag kl. 23.59 GMT.

Avsnitt 5. Spelen Smooth Spinner och Wild Spinner

 1. Spelare kan välja mellan 2 olika Live the Game-lyckohjul under kampanjen:
  • Smooth Spinner där varje dragning ger vinst.
  • Wild Spinner där endast 30 % av dragningarna ger vinst. Vinsternas värde är dock högre än de som går att vinna i Smooth Spinner.
 2. Medlemmar som uppfyller kriterierna för att spela på Live the Games lyckohjul, men inte ännu har gjort någon första insättning i 888pokers kassa får endast en fri dragning på valfritt Live the Game-lyckohjul.
 3. Medlemmar som har gjort en insättning och uppfyller kriterierna för att spela på Live the Games lyckohjul får 2 dragningar varje dag som kan användas på valfritt lyckohjul För dessa medlemmar är den ena av fridragningarna endast tillgänglig via mobilappen kl. 17.00–24.00 GMT.
 4. För Live the Game-lyckohjulen räknas en hel kalenderdag som kl. 00:00–23:59 GMT.
 5. Medlemmar som spelar på PC kan endast dra på lyckohjulet en gång per kalenderdag enligt ovan. Om en medlem av någon anledning ges möjlighet att dra på hjulet mer än en gång en viss dag räknas endast den första dragningen.
 6. I händelse av att en medlem med 2 dragningar spelar på Live the Game-lyckohjulet mer än två gånger per dag räknas endast de första två dragningarna på hjulet som utförs från två olika enheter.
 7. Medlemmar kan spela på Live the Games lyckohjul via nedladdningsversionen för PC respektive mobil och i webbappversionen. Spelet är tillgängligt via ett popup-fönster och/eller en kampanjbanderoll.
 8. Vinnare får sina vinster inom 72 timmar och underrättas i ett kampanjmeddelande i ett popup-fönster.
 9. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avsluta, anullera eller ändra Live the Gamelyckohjulspelet och utdelningen av eller innehållet i dess priser.
 10. I händelse av att arrangören efter eget gottfinnande gör bedömningen att en deltagare har brutit mot något av villkoren för Live the Game-lyckohjulet eller handlat på ett sätt som kan anses störande eller oförskämt förbehåller sig arrangören rätten att neka honom/henne vidare tillgång till spelet.
 11. Oddsen för att vinna de priser som erbjuds i Live the Game-lyckohjulen är inte identiska från gång till gång och kan när som helst ändras efter arrangörens gottfinnande.
 12. Live the Game-lyckohjul är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.
 13. Följande priser kan vinnas i Live the Game-lyckohjulen:
  • Biljetter till Live the Game-turneringar.
  • Kontantbonusar.
  • Kasino-FreePlay
  • Kostnadsfria sportspel
  • Biljetter till satellitturneringssteg.
  • Turneringsbiljetter

Avsnitt 6. Vinsten kasino-Freeplay

 1. FreePlay-priset kan utnyttjas på något av följande spel (efter arrangörens gottfinnande): European Roulette Pro, MultiHand Blackjack, Millionaire Genie, Casino Reels och ELM Street.
 2. Den maximala vinsten per FreePlay är lika med värdet på utdelat FreePlay, såvida inte spelaren vinner jackpotten. Till exempel, om du har 10 $ i FreePlay-bonus är högsta möjliga vinst 10 $.
 3. Freeplay-bonusen kan endast användas för att spela 888casino-spel och inte 888poker-spel.
 4. Freeplay-bonusen måste utnyttjas inom 14 dagar.
 5. Freeplay-vinster beviljas först efter det att medlemmen har spelat upp hela Freeplay-bonusen.
 6. Freeplay-vinster kan endast återkallas efter att en spelare har ackumulerat 2,5 poäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus genom att spela kasinospel via sitt pokerkonto inom 90 dagar.
 7. Med undantag för jackpottvinster begränsas vinster från satsningar med bonuspengar till 500 $.
 8. För kasinospel delas 1 bonuspoäng ut för varje 16 $ som satsas, enligt beskrivningen i 888pokers bonuspolicy.

Section 7: Sports Free Bet Prize

 1. För att få ut det kostnadsfria spelet måste medlemmarna först logga in på sitt sportkonto här genom att uppge sitt 888poker-användarnamn och -lösenord eller genom att klicka på 888sport-knappen i nedre högra hörnet av 888pokers lobby.
 2. För att komma i fråga för det kostnadsfria spelet måste medlemmar som aldrig har loggat in på sitt sportkonto på 888poker logga in på sportkontot samma dag som de vinner det kostnadsfria spelet.
 3. Medlemmar som uppfyller kriterierna för det kostnadsfria spelet inom 72 timmar från det att de vunnit det.
 4. Sportbetting hos 888poker är inte tillgänglig för medlemmar i följande länder: Australien, Filippinerna, Jemen, Jordanien, Kuwait, Polen, Thailand, Tyskland och Venezuela.
 5. Värdet av det kostnadsfria spelet räknas inte in i utdelningen från vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
 6. Spel på objekt som sedan stryks/ogiltigförklaras räknas inte som giltiga sportspel.
 7. Sportspel som uppfyller kriterierna måste läggas och avgöras samma dag.
 8. Det kostnadsfria spelet kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
 9. Gratisinsatsen måste användas i sin helhet. Det kan inte användas för att lägga en rad mindre satsningar och kan inte kombineras med spel för riktiga pengar.
 10. Det kostnadsfria spelet kan lösas in på enkla vinnarspel och raka multiplikatorspel, men kan inte utnyttjas för att spela på plats eller på systemspel.
 11. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, tillfälligt avbryta eller dra tillbaka detta erbjudande.
 12. Detta erbjudande är avsett för nöjesspelare och 888pokers beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör bonusutdelning och kan inte omprövas eller överklagas av deltagare eller tredje part.
 13. Priset kostnadsfritt spel är begränsat till ett per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter per dag.

Avsnitt 8. Vinsten kontantbonus

 1. Kontantbonusar som delas ut under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.