Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för kampanjen ”Jackpotland”


 1. Här följer villkoren för kampanjen ”Jackpotland” (”kampanjen”). Tävlingen arrangeras av Företaget (som definieras i avtalet) som driver webbplatsenwww.888poker.com (”Webbplatsen”). Ditt deltagande i denna kampanj tolkas som ditt fullständiga godtagande av villkoren nedan.
 2. Kampanjen börjar 13/11/17 och avslutas 24/12/17 (”kampanjperioden”). Trots det ovannämnda kan företaget i undantagsfall avsluta den här kampanjen före slutet av tävlingsperioden eller förlänga Tävlingsperioden, till exempel på grund av säkerhets- eller bonusmissbruks.
 3. Personer under 18 år, eller personer som inte uppnått den ålder som krävs enligt gällande lokal lagstiftning om högre ålder än 18 år krävs för deltagande i aktiviteter som ingår på webbplatsen, får inte delta i kampanjen. Potentiella medlemmar kan när som helst anmodas att till företaget styrka ålder och/eller identitet.
 4. Personer som arbetar för, eller vars släktingar arbetar för företaget eller något annat organ som har samröre med företaget får inte delta i kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
 6. Företaget kan ändra dessa villkor, inklusive och utan begränsning till där så krävs av säkerhetsskäl, som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll eller som en följd av förändringar av tillämplig lag eller förordning.
 7. Om företaget gör väsentliga ändringar i dessa villkor efter att du har deltagit och innan din medverkan i tävlingen har avslutats, ska de ge dig skäligt förhandsbesked om förändringarna.
 8. Genom att delta i den här kampanjen samtycker varje medlem utan förbehåll till de villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med ”Användaravtalet” på webbplatsen vilket inkluderar men inte är begränsat till villkor för turneringsbiljetter.
 9. I undantagsfall kan 888 avsluta kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden före slutet av den annonserade perioden eller förlänga kampanjperioder, bonus eller specialerbjudandet, exempelvis på grund av säkerhetsproblem eller bonusmissbruk.
 10. Bonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje dollar (1 $) i mottagen bonus.
 11. Detta avtal är i originalversionen avfattat på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 12. Dessa villkor och allt som berör dem ska styras av och följa lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Om företaget av rimliga skäl anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerfaldiga kampanjregistreringar, eller har handlat bedrägligt mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och kan därmed inte vinna turneringarna.
 14. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen.
 15. $3,000 Jackpotland Tournament-biljetter är giltiga i valfri Jackpotland-turnering, inklusive $3,000 Jackpotland Lucky Tournament och $3,000 Jackpotland Skills Tournament.
 16. Inträde till alla turneringarma kräver en biljett.
 17. $3,000 Jackpotland Lucky Tournament och $3,000 Jackpotland Skills Tournament erbjuder båda en 3 000 $ kontantvinstpott.
 18. De 500 bästa spelarna i varje $3,000 Jackpotland Tournament är berättigade till ett gratis Jackpot Wheel-snurr. Se fullständiga detaljer i avsnittet ”Jackpot Wheel” nedan.
 19. Medlemmarna har möjlighet att genomföra dagliga pokerutmaningar som anges på kampanjens startsida och/eller genom kampanj-e-post, med möjlighet att vinna extra $3,000 Jackpotland Tournament-biljetter. (Se detaljer nedan).
 20. $3,000 Jackpotland Tournament-biljetter upphör den 24/12/17.
 21. $3,000 Jackpotland Lucky Tournament fungerer som en utlottning där ala spelare går ”all-in” i varje hand.
 22. Vår veckovisa $5,000 Jumbo Tournament erbjuder en 5 000 $ kontantvinstpott.
 23. $5,000 Jumbo Tournament-biljetter upphör den 31/12/17.
 24. Biljetter till veckovisa $5,000 Jumbo Tournament kan vinnas genom att spela i Big Top Slot eller snurra Jackpot Wheel.
 25. Turneringsbiljetterna är icke utbytbara, icke överförbara och kan inte lösas in mot kontanter eller andra priser. I händelse av att spelare vinner fler biljetter än vad som kan användas i någon av turneringarna i kampanjen ska alla överskottsbiljetter anses ha nollvärde.

Medlemmar som ännu inte satt in pengar

 1. Alla villkor för registreringsbonuspaket gäller för nya medlemmar.
 2. Medlemmar som ännu inte har gjort en insättning kommer att få erbjudande via kampanjens startsida och/eller en banner i webbplatsens lobby för att sätta in 10 $ eller mer med kampanjkoden: JACKPOT100 för att få 3 gratis turneringsbiljetter till $3,000 Jackpotland Tournaments.
 3. Registreringsbonuspaket (endast tillämpliga länder).
 4. Insättningserbjudandet att få $3,000 Jackpotland Tournament-biljetter vid registrering som ny medlem upphör 24/12/17.
 5. Det här erbjudandet gäller bara spelarens första insättning på webbplatsens kassa

Medlemmar som har gjort en insättning

 1. Medlemmar som har gjort minst en insättning i webbplatsens kassa och som har gjort en satsning på 1 $ eller mer på webbplatsen under de senaste tolv månaderna eller gjort en första insättning efter startdatum för kampanjen är berättigade att delta i kampanjen.
 2. Berättigade spelare får 3 gratis biljetter till $3,000 Jackpotland Tournaments. De måste begära biljetterna via kampanj-e-post/popupmeddelande i webbplatsens lobby.
 3. Medlemmar kan spela i Big Top Slot-spelet varje dag för att vinna fler priser. Se fullständiga detaljer i avsnittet ”Big Top Slot” nedan.

Dagliga utmaningar

 1. Befintliga spelare som har gjort minst en insättning i kassan och har spelat i minst en av våra $3,000 Jackpotland Tournaments kan vinna ytterligare kampanjturneringsbiljetter varje dag när de genomför en eller fler av nedanstående ”Utmaningar”:
  • UPPSKJUTNING!
   Spela i 5 eller fler BLAST-turneringar med ett inköp på minst 1 $.
  • Ta dig an turneringar
   Spela i turneringar eller Sit & Gos med ett totalinköp på 4 $ (BLAST-turneringar ingår ej).
  • Inkassera!
   Vinn 15 eller fler händer i spel om riktiga pengar inklusive SNAP, med lägsta insats på 2 ¢-5 ¢.
  • Floppa loss!
   Spela 40 händer i vårt nya kontantspel Flopomania med ante på 5 ¢ och uppåt.
 2. Spelare kan vinna upp till 4 biljetter per dag, en biljett per utmaning, oavsett hur många gånger varje utmaning genomförs.
 3. Dygn räknas från 00:00 till 23:59 GMT.
 4. Turneringsbiljetter tilldelas inom 72 timmar efter genomförd utmaning.
 5. Spelarna kan vinna biljetter till $3,000 Jackpotland Tournaments genom att genomföra dagliga uppdrag, fram till 22/12/17.
 6. I enlighet med pokerutmaningen ”Uppskjutning!” räknas Blast-turneringar enligt deras starttid.
 7. I enlighet med ”Ta dig an-turneringar”-utmaningen räknas turneringar enligt deras starttid. ”Spelar i en turnering” räknas endast om spelaren tilldelas minst en hand under turneringen.
 8. I enlighet med utmaningen ”Casha in!” anses en ”vinnande hand” vara när en spelare har vunnit potten/del av potten efter en satsningsrunda. Detta kan innefatta en enda vinnare, splitt eller sidopotter.
 9. För utmaningen ”Ta dig an turneringar” inkluderar det totala inköpet användning av turneringsbiljetter som redan finns på spelarens konto enligt biljettens monetära värde.
 10. För ”Ta dig an turneringar” inkluderar totalinköpet inte återinköp.

Jackpot Wheel

Oddsen att vinna varje Jackpot wheel-pris är som följer:

Pris Odds
$5,000 Jumbo Tournament-biljett 63 %
1 $ Bonus 29,99 %
10 $ Bonus 7 %
1 000 $ kontantvinst 0,01 %
100 000 $ kontantvinst 0,0001 %
 1. Jackpot Wheel finns tillgänglig inom 72 timmar efter turneringens slut.
 2. Spelare som har vunnit ett Jackpot Wheel-snurr får en länk via e-post eller en popup i webbplatsens lobby.
 3. Om Jackpot Wheel och ”Grattis”-popupmeddelandet visar två olika priser avgörs det korrekta priset av ”Grattis”-popupmeddelandet.
 4. I händelse av datadiskrepans kommer det korrekta priset alltid avgöras av 888pokers uppgifter. I händelse av att tekniska problem med Jackpot Wheel förbehåller företaget sig rätten att bevilja spelare med en biljett till den dagliga $5,000 Jumbo Tournament som kompensation.
 5. Om företaget på rimliga grunder bedömmer att en deltagare har brutit mot något av Jackpot Wheel-villkoren eller handlat på ett sätt som kan anses störande eller kränkande, förbehåller sig företaget rätten att neka dem vidare tillgång till spelet.
 6. Vinnare av 100 000 $ kontantpris beviljas vinsten efter företagets verifiering och validering av vinsten.

Big Top Slot

 1. Medlemmar som har satt in minst en gång i webbplatsens kassa och är berättigade att spela i Big Top Slot kan snurra Big Top Slot 2 gånger om dagen. För dessa medlemmar är den andra av deras gratisomgångar endast tillgänglig via mobilappen kl. 17.00–24.00 GMT.
 2. Endast för Big Top Slot-spelet räknas en hel kalenderdag som kl. 00:00 -23:59 GMT.
 3. Medlemmar som spelar på PC kan endast dra på lyckohjulet en gång per kalenderdag enligt ovan. Om en medlem av någon anledning ges möjlighet att dra på hjulet mer än en gång en viss dag räknas endast den första dragningen.
 4. Om en medlem med 2 dragningar spelar på Big Top Slot mer än två gånger per dag räknas endast de första två dragningarna som utförs på hjulet från två olika enheter.
 5. Medlemmar kan spela på Big Top Slot via nedladdningsversionen för PC, mobilversionen och Webapp-versionen. Spelet är tillgängligt via ett popupfönster och/eller en kampanjbanderoll.
 6. Vinnare av Big Top Slot får sina priser inom 72 timmar och underrättas om detta via popupfönstret för kampanjen.
 7. Om företaget på rimliga grunder bedömmer att en deltagare har brutit mot något av Big Top Slot-villkoren eller handlat på ett sätt som kan anses störande eller kränkande, förbehåller sig företaget rätten att neka dem vidare tillgång till spelet.
 8. Oddsen för att vinna priser som erbjuds i Big Top Slot-spelet är inte lika.
 9. Om Big Top Slot och ”Grattis”-popupmeddelandet visar två olika priser avgörs det korrekta priset av ”Grattis”-popupmeddelandet. I händelse av datadiskrepans kommer det korrekta priset alltid avgöras av 888pokers uppgifter.

Kasino-FreePlay-pris

 1. FreePlay-priset är tillgängligt för användning med ett av följande spel: Flerhands-Blackjack, European Roulette Pro, Millionaire Genie, Casino Reels, Jack’s Pot, A Nightmare on Elm Street, Irish Riches och Treasure Fair. Den maximala vinsten per FreePlay är lika med värdet på utdelat FreePlay, såvida inte spelaren vinner jackpotten. Till exempel, om du har 20 $ FreePlay är din högsta möjliga vinst 20 $.
 2. FreePlay-bonusen kan bara användas till att spela kasinospel, inte pokerspel på webbplatsen.
 3. FreePlay måste användas inom 14 dagar efter tilldelning. Oanvända Free Spins och FreePlay tas bort från kontot därefter.
 4. FreePlay-vinster tilldelas först efter att medlemmen har spelat upp hela FreePlay-bonusen.
 5. FreePlay-vinster kan tas ut efter att spelaren har ackumulerat 3 bonuspoäng för varje dollar (1 $) som de har mottagit i bonusbeloppet genom att spela kasinospel via sitt pokerkonto inom 90 dagar.
 6. För kasinospel delas 1 bonuspoäng ut för varje 10 $ som satsas, enligt beskrivningen i webbplatsens bonuspolicy.

Bonuspris

 1. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.

Gratis sportspelsvinst

 1. För att få ut det kostnadsfria spelet måste medlemmarna först logga in på sitt sportkonto här genom att uppge sitt 888poker-användarnamn och lösenord eller genom att klicka på 888sport-knappen i nedre högra hörnet av 888poker-lobbyn.
 2. För att komma i fråga för det kostnadsfria spelet måste medlemmar som aldrig har loggat in på sitt sportkonto på 888poker logga in på sportkontot samma dag som de vinner det kostnadsfria spelet.
 3. Medlemmar som uppfyller kriterierna får det kostnadsfria spelet inom 72 timmar från det att de vunnit det.
 4. Sportspel via 888poker är inte tillgängligt för medlemmar från följande länder: Jordanien, Kuwait, Filippinerna, Polen, Thailand, Venezuela och Yemen.
 5. Värdet av det kostnadsfria spelet räknas inte in i utdelningen från vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
 6. Spel på objekt som sedan stryks/ogiltigförklaras räknas inte som giltiga sportspel.
 7. Sportspel som uppfyller kriterierna måste läggas och avgöras samma dag.
 8. Det kostnadsfria spelet kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
 9. Gratisinsatsen måste användas i sin helhet. Den kan inte användas för att lägga en rad mindre satsningar och kan inte kombineras med spel för riktiga pengar.
 10. Det kostnadsfria spelet kan lösas in på enkla vinnarspel och raka multiplikatorspel, men kan inte utnyttjas för att spela på plats eller på systemspel.
 11. Erbjudandet är reserverat för fritidsspelande medlemmar.
 12. Priset Kostnadsfritt spel är begränsat till ett per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter per dag.