Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor

Följande villkor gäller för $10 Instant Bonus Promotion (”kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (”arrangören”) som äger och driver varumärket 888poker bland andra.

 1. Alla 888pokers villkor gäller.
 2. Kampanjen börjar den 18/2/16 och avslutas den 21/2/16 (”kampanjperioden”). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst och helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
 3. Registrering för kampanjen är endast öppen för personer över 18 år. Potentiella medlemmar kan när som helst ombes att förse arrangören med handlingar som styrker ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjkoden WEEKEND30 är endast tillgänglig för medlemmar som har registrerat sig, men ännu inte gjort någon insättning.
 6. Kampanjkoden kan bara användas en gång i kassan per konto för att erhålla antingen
  i) en bonus/biljett per hushåll eller
  ii) en bonus/biljett per datorterminal.
 7. Direktbonusen på 10 $ sätts automatiskt in på medlemmens konto.
 8. Medlemmar som har registrerat sig, men ännu inte gjort någon insättning får direktbonusen på 10 $ utöver det fullständiga välkomstbonuspaketet.
 9. Eventuell(a) outnyttjad(e) kontantbonus och turneringsbiljetter tas bort från deltagarens konto av arrangören efter angivet utgångsdatum.
 10. Alla omedelbara (icke väntande) bonusar kan tas ut först efter att spelaren har samlat 3,5 bonuspoäng per US-dollar (1 $) i det erhållna kontantbonusbeloppet.
 11. Genom att medverka i kampanjen godtar deltagaren utan förbehåll dessa villkor som reglerar kampanjen och utdelningen av direktbonusen på 10 $ tillsammans med 888:s avtal för slutanvändare av webbplatser och tjänster drivna av 888 Group (”licensavtalet för slutanvändare”) samt arrangörens standardbonuspolicy som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga uppgifter i kampanjvillkoren och bestämmelser i licensavtalet för slutanvändare eller bonuspolicyn ska kampanjvillkoren ha tolkningsföreträde.
 12. Arrangörens beslut är slutgiltigt vad beträffar alla frågor som berör utdelning av direktbonusen på 10 $ och sådana beslut kan inte bli föremål för granskning eller överklagas av någon deltagare eller tredje part.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor efter eget gottfinnande.
 14. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 15. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 16. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.