Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Kampanjen Gyllene pyramiden

Här följer villkoren för kampanjen "gyllene pyramiden" ("kampanjen") för www.888poker.com ("webbplatsen"). Kampanjen organiseras av det tillämpliga företaget (enligt definitionen i användaravtalet) som är operatör av webbplatsen.

Särskilda villkor

 1. Kampanjen börjar 4/6/2017 och avslutas 30/7/2017 ("kampanjperioden"). I undantagsfall kan vi avsluta kampanjen före kampanjperiodens utgång, eller förlänga kampanjperioden, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller missbruk av bonusar.
 2. Ingen person under 18 år, eller under åldersgränsen som etablerats i din jurisdiktion, får delta i den här kampanjen eller ta del av de tjänster som görs tillgängliga via webbplatsen och 888poker-klienten.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa utnyttjandet av kampanjen till: (i) ett per hushåll; (ii) ett per dator; eller (iii) ett per mobil enhet.
 4. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 5. Under en förbindelseperiod om 24 månader därefter får ingen av våra eller till annat företag inom koncernen knutna bolags styrelseledamöter, direktörer, anställda, konsulter eller ombud, leverantörer eller försäljare direkt eller indirekt använda tjänsterna. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, såsom make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 6. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa personer i vissa länder vara uteslutna från kampanjen. Du hittar en fullständig lista över uteslutna länderna i vårt användaravtal.
 7. Alla tider och datum visas i GMT.
 8. Vi kan ändra dessa villkor exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl på grund av exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 9. Uttag: Det finns minimi- och maximigränser för de belopp som du kan ta ut från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 10. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 11. Genom att delta i den här kampanjen godkänner varje medlem villkoren som styr kampanjen, samt våra Användaravtal, som bland annat innehåller vår Bonuspolicy.

Berättigande

 1. Du får endast delta i den här kampanjen om du har registrerat dig på webbplatsen, satt in riktiga pengar på ditt 888poker-konto och: (i) har satsat minst 1 USD under de senaste 24 månaderna, innan kampanjens startdatum, eller (ii) gör din första insättning efter kampanjens startdatum, under förutsättning att din behörighet att delta i kampanjen blir giltig inom 72 timmar från tidpunkten för insättningen.
 2. Du kan när som helst anmodas att styrka din ålder och/eller din identitet.
 3. Om företaget misstänker att medlemmar som deltar i kampanjen är inblandade i eller har varit inblandade i felaktig användning (enligt definitionen i Användaravtalet) förbehåller sig företaget, utan att det påverkar villkoren i användaravtalet, rätten att dra tillbaka, neka eller begränsa tillgängligheten till något/någon eller alla de erbjudanden och förmåner som avses i denna kampanj.

Kampanjen

 1. Gyllene pyramiden-turneringar

  Under kampanjperioden har behöriga spelare rätten att delta i följande fyra nivåer av Gyllene pyramiden-turneringar:

  Nivå Infaller
  I 500$ Pharaoh’s Tournament Varje dag kl. 00:00, 14:00, 16:00 och 21:00 GMT till och med 30/07/2017.
  II 2 000$ Sphinx Tournament Varje dag kl. 17:00 och 22:00 GMT till och med 30/07/2017.
  III 4 000$ Tutankhamun Tournament Varje dag kl. 19:00 GMT till och med 30/07/2017.
  IV 10 000$ Rameses Tournament Varje söndag kl. 21:00 GMT till och med 30/07/2017.
  1. Varje Gyllene pyramiden-turnering erbjuder ett kontantbelopp på upp till det belopp som anges i respektive turnerings namn. Utöver detta vinner de 3 000 bästa spelarna i varje daglig turnering (nivå I–III) en biljett till nästa turneringsnivå (t.ex. nivå II–IV).
  2. Biljetter för att delta i nivå I av de dagliga Gyllene pyramiden-turneringarna (USD 500 Pharon's Tournament) samt ytterligare biljetter för att delta i nivå II–IV av Gyllene pyramiden-turneringarna (utöver biljetterna som delas ut till de bästa 3 000 spelarna i varje sådan daglig turnering enligt förklaringen ovan) kan vinnas genom att slutföra dagliga utmaningar som företaget gör tillgängliga under kampanjperioden ("dagliga utmaningar"), enligt förklaringen nedan.
  3. Alla turneringsbiljetter som delas ut under den här kampanjen och som ger tillgång till Gyllene pyramiden-turneringen ska hädanefter kallas för "turneringsbiljetter". Alla turneringsbiljetter kommer att appliceras på ditt konto inom 72 timmar efter att alla nödvändiga krav har uppfyllts. Biljetterna löper ut 48 timmar efter tilldelningen, förutom turneringsbiljetter till nivå IV av Gyllene pyramiden-turneringar (Ramses) som är giltiga till och med 30/07/2017.

 2. Allmänna villkor för dagliga utmaningar.
  1. Behöriga spelare som på ett framgångsrikt sätt lyckas slutföra de dagliga utmaningarna får turneringsbiljetter som belöning. Behöriga spelare kan vinna upp till 4 turneringsbiljetter per nivå, per dag – en biljett per specifik daglig utmaning. Företaget kommer dagligen att tillhandahålla 4 olika dagliga utmaningar för varje nivå av Gyllene pyramiden-turneringarna till spelare som är behöriga att delta i den här kampanjen och som har följt de instruktioner som har tillhandahållits via elevanta e-postmeddelanden och/eller popup-meddelanden i 888poker-lobbyn.
  2. En lista med de specifika utmaningarna för Gyllene pyramiden finns på kampanjsidan eller under Mitt konto  fliken Utmaningar, där spelare även kan hålla koll på sina framsteg. Villkoren för varje utmaning beskrivs nedan.
  3. Dagliga utmaningar pågår varje dag mellan 00:00 och 23:59 GMT under kampanjperioden och kan slutföras fram till och med 27/07/2017.

  Nedan följer de olika kategorierna med dagliga utmaningar som företaget tillhandahåller (de specifika villkoren för varje kategori varierar beroende på den specifika nivån för Gyllene pyramiden-turneringen).

  Utmaningen "Cash in":
  • Kräver att spelare vinner x antal omgångar under en viss dag (GMT) enligt instruktionerna på webbplatsen för kampanjen.
  • Utmaningen "Cash in" kräver också att spelare endast använder riktiga pengar med minimiinsatser på mellan 2–5 ¢.
  • En vinnande hand anses vinna potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en enda vinnare, splitt eller sidopotter.
  • Ingen visning krävs för en "vinnande hand" och den kan räknas "före floppen".
  Utmaningen "Blast off":
  • Kräver att spelare rankas som etta i x antal Blast off-turneringar, enligt instruktionerna på webbplatsen för kampanjen.
  • Utmaningen "Blast off" gäller endast Blast off-spel med en minsta insats på 1 USD.
  • Turneringarnas starttid avgör vilken dag de infaller på.
  Utmaningen "Lucky":
  • Kräver att spelare satsar x antal gånger i kasinospel, enligt instruktionerna på webbplatsen för kampanjen, med en minsta insats på 1 $.
  • Vissa äldre versioner av kasinospel är eventuellt inte giltiga för denna utmaning.
  Utmaningen "Game on":
  • Kräver att spelare satsar på livesport med minimibelopp enligt instruktionerna på webbplatsen för kampanjen.
  • Berättigade satsningar måste göras med riktiga pengar och ha ett sammanlagt odds på minst 1/2 (1,5).
  • Sportspel via 888poker är inte tillgänglig för medlemmar i följande länder: Jordanien, Kuwait, Filippinerna, Polen, Thailand, Venezuela och Jemen.
  • Alla delspel i systemspel behandlas som enskilda spel för kriterieändamål.
  • Inställda spel, annullerade spel, gratisspel och inlösta spel räknas inte som berättigade.

 3. Cleopatras skatt
  1. Varje vecka under kampanjperioden kommer 200 000 guldmarker att delas ut i tre slumpmässigt utvalda dagliga turneringar inom varje nivå av Gyllene pyramiden-turneringarna (t.ex. nivå I, nivå II och nivå III – var och en ska hädanefter kallas "Cleopatra's Gold Tournament").
  2. Varje specifik Cleopatra's Gold Tournament ska slumpmässigt väljas ut och markeras med Cleopatras guldmynt när en sådan turnering har börjat.
  3. De 200 000 guldmarkerna som tilldelas varje Cleopatra's Gold Tournament distribueras till de bästa 100 spelarna i den versionen av Cleopatra's Gold Tournament (varje spelare får 2 000 guldmarker var). Detta är utöver de vanliga priserna och turneringsbiljetterna som delats ut under den utvalda Cleopatra's Gold Tournament, enligt reglerna i den här kampanjen. Det totala antalet guldmarker per vecka ska uppgå till max 600 000.
  4. Guldmarker som delas ut ska appliceras på en spelares konto inom 72 timmar efter att varje relevant turnering har avslutats. Spelare får inte sälja, överföra eller byta sina guldmarker på något sätt.
  5. Guldmarker har inget kontantvärde.
  6. Guldmarker är endast giltiga för användning på inlösningssidan under "Mitt konto" och via 888pokers onlinebutik.
  7. En spelares guldmarker utlöper efter att spelarens konto på 888poker varit inaktivt i 60 dagar.
  8. Spelare kan lösa in guldmarker mot priser och olika 888poker-bonusar och biljetter via 888pokers onlinebutik och inlösningssidan under "Mitt konto".
  9. Alla villkor för inlösningssidan och 888pokers onlinebutik gäller.

 4. Wheel of Ra
  1. Under den här kampanjens villkor kan medlemmar även få ett erbjudande om att spela Wheel of Ra. Detta innebär att spelaren snurrar Wheel of Ra två gånger varje kalenderdag för att vinna olika priser, enligt instruktionerna nedan. För dessa medlemmar är den andra Free Spin av hjulet endast tillgänglig via mobilappen mellan 17:00 och 24:00 GMT.
  2. En hel kalenderdag, som endast gäller för spelet Wheel of Ra, räknas från 00:00 till 23:59 GMT.
  3. Medlemmar som spelar på sin dator utan tillgång till mobilappen kan endast snurra hjulet en gång per kalender dag enligt anvisningarna ovan. Om en medlem av någon anledning lyckas snurra hjulet två gånger på samma kalenderdag är endast det första försöket giltigt.
  4. Om en medlem snurrar hjulet i Wheel of Ra fler än två gånger per dag räknas endast deras första två försök från två olika enheter.
  5. Medlemmar kan spela Wheel of Ra via den nedladdningsbara PC-versionen, den nedladdningsbara mobilversionen och webbappversionen. Tillgång till spelet är tillgängligt via ett popup-fönster och/eller en kampanjbanner.
  6. Vinnare i Wheel of Ra får sina priser inom 72 timmar och meddelas via ett popup-fönster.
  7. Alla turneringsbiljetter som distribueras via Wheel of Ra löper ut 48 timmar efter att de har applicerats på spelarens konto, förutom biljetter till $10,000 Rameses Tournament (nivå IV), som gäller till och med 30/07/2017.
  8. Oddsen att vinna priserna i Wheel of Ra är inte likvärdiga för alla spelare.
  9. I fall då Wheel of Ra och popup-meddelandet visar två olika priser visas det korrekta priset i popup-meddelandet. I händelse av eventuella dataskillnader kommer det korrekta priset alltid att fastställas av 888pokers register.
Nedan hittar du en lista med priser i spelet Wheel of Ra:
 1. wheel of RaFreeplay-pris
  • FreePlay-priset kan användas med ett av följande spel: Multi Hand BlackjackEuropean Roulette Pro, Millionaire Genie, Casin Reels, Jack’sPot, A Nightmare on Elm Street, Irish Riches och Treasure Fair. Den maximala vinsten per FreePlay är lika med värdet på utdelat FreePlay, såvida inte spelaren vinner jackpotten. Exempel: Om du har 20 $ i FreePlay kan du vinna max 20 $.
  • Freeplay-priset kan endast användas för att spela kasinospel och kan inte användas för pokerspel på webbplatsen.
  • Freeplay-spel måste användas inom 14 dagar efter att de tilldelats. Oanvända så kallade free spins för Wheel of Ra och FreePlay-spel tas därefter bort från spelarens konto.
  • Freeplay-vinster tilldelas först efter att medlemmen har spelat upp hela Freeplay-beloppet.
  • Freeplay-vinster kan endast tas ut efter att en spelare har samlat ihop 10 bonuspoäng för varje 1 $ av Freeplay-prisets belopp genom att spela kasinospel via hans/hennes pokerkonto inom 90 dagar.
  • För kasinospel tilldelas en bonuspoäng för varje 10 $ som satsas, enligt webbplatsens bonusregler.
 2. wheel of RaBonuspris
  • Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan endast tas ut efter att en spelare har samlat ihop 3,5 bonuspoäng per varje 1 $ av bonusbeloppet inom 14 dagar efter tilldelningen. Alla oanvända bonusar tas bort från kontot efter 14 dagar.
 3. wheel of RaGratisinsats på sportspel
  • För att få sin gratisinsats måste en medlem först logga in på sitt sportkonto med sitt användarnamn och lösenord, eller genom att klicka på knappen 888sport längst ner i det högra hörnet av webbplatslobbyn.
  • En medlem som aldrig tidigare loggat in på sitt sportkonto på webbplatsen måste logga in på sitt sportkonto samma dag som de fick sin gratisinsats för att kunna använda den.
  • Medlemmar som uppfyller kriterierna får gratisinsatsen inom 72 timmar från att de vunnit den.
  • Sportspel via webbplatsen är inte tillgänglig för medlemmar i följande länder: Jordanien, Kuwait, Filippinerna, Polen, Thailand, Venezuela och Jemen.
  • Värdet av gratisinsatsen räknas inte in i utdelningen från vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
  • Gratisinsatsen kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
  • Gratisinsatsen måste användas i sin helhet. Den kan inte användas för att lägga en rad mindre satsningar och kan inte kombineras med spel för riktiga pengar.
  • Gratisinsatsen kan lösas in på enkla vinnarspel och raka multiplikatorspel, men kan inte utnyttjas för att spela på plats eller på systemspel.
  • Erbjudandet är reserverat för fritidsspelande medlemmar.
  • Priset gratisinsats är begränsat till en insats per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter per dag.
 4. Wheel of Ra – pris med turneringsbiljett
  • Alla turneringsbiljetter som en spelare vinner i Wheel of Ra löper ut 48 timmar efter att de tilldelats, förutom turneringsbiljetter till nivå IV av Gyllene pyramiden-turneringen (Ramses). Dessa biljetter gäller till och med 30/07/2017. Se ytterligare information nedan.

Allmänna villkor för turneringsbiljetter

 1. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
 2. Turneringsbiljett(er) som beviljas inom ramen för kampanjen måste användas senast det datum som anges ovan. Oanvänd(a) turneringsbiljett(er) kommer att upphöra om de inte används inom en sådan tidsperiod.
 3. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
 4. Turneringsbiljetter får inte: (I) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.