Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Flopomania-villkor

Följande är villkoren i "Flopomania-kampanjen" ("kampanjen") för www.888poker.com ("Webbplatsen"). Kampanjen organiseras av det tillämpliga företaget (enligt definitionen i användaravtalet) som är operatör av webbplatsen.

Allmänt

 1. Kampanjen ska inledas 20/8/2017 och avslutas 7/9/2017. I undantagsfall kan vi avsluta kampanjen före kampanjens utgångsperiod, eller förlänga kampanjperioden, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller missbruk av bonusar.
 2. Deltagande i kampanjen är begränsat till personer som är 18 år eller äldre när kampanjperioden inleds.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa utnyttjandet av kampanjen till: (i) ett per hushåll; (ii) ett per dator; eller (iii) ett per mobil enhet.
 4. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 5. Under deras anställningsperiod och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, så som make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 6. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen. Du hittar en fullständig lista över de uteslutna länderna i vårt användaravtal.
 7. Alla tider och datum visas i GMT.
 8. Tillgängligheten för Flopomania action-skraplott upphör inom 24 timmar efter ett e-postmeddelande/popupp-meddelande skickats till dig, där du informeras om att du har fått en skraplott
 9. Vi kan ändra dessa villkor, exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl, exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 10. Uttag: Det finns minimi- och maximigränser för de belopp som du kan ta ut från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontots saldo. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 11. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 12. Genom att delta i den här kampanjen godkänner varje medlem villkoren som styr kampanjen, samt våra Användaravtal, som bland annat innehåller vår Bonuspolicy.

Berättigande

 1. Du kan endast delta i kampanjen om du har: (i) direkt mottagit ett e-postmeddelande från webbplatsen; (ii) eller ett relevant popuppmeddelande som visas i 888poker-lobbyn som dessa villkor är länkade till; eller (iii) mottagit ett push-meddelande på din mobilenhet.
 2. Du kan endast delta i kampanjen om du har registrerat dig på webbplatsen och satt in riktiga pengar på ditt 888poker-konto.
 3. Nyregistrerade spelare, se avsnittet "Nyregistrerade spelare" nedan.
 4. Du kan bara delta i tävlingen om du har laddat ner 888poker.coms mjukvara, slutfört registreringsprocessen på webbplatsen och dessa registreringsuppgifter som angivit är helt sanningsenliga och korrekta, inklusive men inte begränsade till e-postadress och betalningsdetaljer.
 5. Du kan när som helst uppmanas styrka din ålder och/eller din identitet.
 6. Om du har satt in minst en gång i webbplatskassan och gjort en satsning på 1 $ eller mer på webbplatsen under de senaste tolv månaderna eller gjort en första insättning efter startdatum för kampanjen är du berättigad att delta i kampanjen.

  Registrerade spelare som ännu inte har gjort en insättning

 7. Du kan bara ta del av kampanjen om du redan är registrerad på webbplatsen, men ännu inte gjort någon insättning (i reda pengar) på ditt konto på webbplatsen.
 8. Du kommer att få ett erbjudande om att sätta in 10 $ eller mer med kampanjkoden: FLOPOMANIA10 för att erhålla en skraplott och en 10 $ direktbonus om du har: (i) direkt mottagit ett e-postmeddelande från webbplatsen; (ii) eller ett relevant popuppmeddelande som visas i 888poker-lobbyn som dessa villkor är länkade till.
 9. En del av bonusen som beviljas under denna kampanj är en "omedelbar bonus" som beviljas till dig i ett begränsat tillstånd och kan satsas omedelbart vid beviljandet. En sådan bonus, och vinster som genereras med sådana insatser, kan tas ut först efter att du har samlat in 3,5 bonuspoäng för varje 1 $US av det mottagna bonusbeloppet. Till exempel måste en spelare samla ihop 35 bonuspoäng innan han/hon tar ut en bonus på totalt 10 $US. Se vår Bonuspolicy för mer information om bonuspoäng.
 10. Ackumuleringskraven för bonusen måste uppfyllas på webbplatsen inom 90 dagar efter att den har satts in på spelarens konto. I annat fall kommer det bonusbelopp som inte utnyttjats inom denna tidsrymd att annulleras och tas bort från spelarens spelkonto.
 11. Om du satsar på kasinospel med "omedelbar bonus" och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, upp till maximalt 500 $/500 €/500 £ i vinstpengar. Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £/5 000 SEK får du endast 500 $/500 €/500 £. Någon sådan vinstrestriktion gäller inte för bekräftade, progressiva jackpottvinster som erhålls genom free spins.
 12. Alla vinster som genererats från bonuspengar, helt eller delvis, ska betalas till vinnande spelare enligt följande: (i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av riktiga pengar; (ii) en betalning till spelarens "bonusplånbok" upp till det större av: det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens "bonusbelopp" innan insatsen betalades; (iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är associerat med pokerspel eller till "bonusplånboken" om den allmänna bonusen spelades i kasinospel.
 13. För omedelbara bonusar (det vill säga bonusar som satts in omedelbart på ditt spelkonto när du har gjort den tillämpliga insättningen) gäller följande restriktioner för insättningsbeloppet som används för att aktivera bonusen tills dess att du har uppfyllt satsningskraven:
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto är lika med eller överstiger det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (och eventuella tillhörande vinster) annulleras.
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto understiger det ursprungliga bonusbeloppet (men större än noll) kan du ta ut din insättning, men det bonusbelopp du har förlorat dras av från det insatta beloppet som du kan ta ut och bonusen (och eventuella tillhörande vinster) annulleras.
  • Om du har satsat och förlorat hela bonusen kan du inte ta ut insättningen förrän satsningskraven är uppfyllda. Alla vinster relaterade till insatser du gjort med din insättning kan dock tas ut innan insatskraven är uppfyllda.
 14. Du kommer inte att kunna delta i kampanjen om du befinner dig i Perus jurisdiktion.
 15. Du får bara använda kampanjkoden en gång. Detta erbjudande gäller endast för spelarens första insättning i webbplatsens kassa.
 16. Medlemmar kan hämta sin skraplott och 10 $ direktbonus via kampanjmail eller ett popupmeddelande i 888poker-lobbyn.
 17. Insättningserbjudandet om att få skraplotter och 10 $ direktbonus upphör 7/9/2017.
 18. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonus-erbjudanden på webbplatsen.
 19. Alla villkor för skraplotter gäller.

Kampanjen

 1. Alla skraplotter/turneringsbiljett(er) som beviljas under kampanjen kommer att krediteras till ditt konto inom 72 timmar efter att de nödvändiga kraven uppfylls.
 2. Med förbehåll för ovanstående måste spelaren, för att få bonus/biljett(er) som beviljas under kampanjen, genomföra en daglig Flopomania-utmaning som anges nedan.

  Särskilda villkor för den dagliga pokerutmaningen:

 3. Utmaningen är tillgänglig för spelare som har gjort en eller flera insättningar i webbplatsens kassa.
 4. Genomförande av en daglig Flopomania-utmaning ger endast en skraplott.
 5. Spelare kan vinna upp till 3 "Flopomania action-skraplotter" per dag, oavsett hur många gånger dagliga Flopomania-utmaningar som genomförs.
 6. En Flopomania action-skraplott skickas till spelare via e-post/popup i 888poker-lobbyn, inom 72 timmar efter varje utmanings genomförande.
 7. Detaljer om odds och skraplottspriser finns nedan i "Flopomania action skraplott"-avsnittet.
 8. Dygn räknas från 00:00 till 23:59 GMT.
 9. Efter första insättningen (förstagångsinsättning) är spelare berättigade att slutföra utmaningar först efter att de har fått relevant kampanjmeddelande, som skickas inom 48 timmar efter deras första insättning.
 10. Dagliga utmaningar kommer att köras mellan 00:00 - 23:59 GMT.

  Spela "antal händer"-utmaningen:

 11. Spelare måste spela 50 händer i Flopomania inom en given dag för att genomföra en utmaning, som specificeras i kampanjen.
 12. Erbjudandet är bara giltigt för Flopomania-kontantspel med antes om 5 ¢ eller högre.
 13. En hand räknas endast om en spelare placerat sin ante, fått två kort och sett en flopp.
 14. Ingen Visning krävs.

Action-skraplotten

 1. Oddsen för att vinna varje Action-skraplottspris är följande:
  Pris Odds
  100 000 $ i jackpott 0,0001 %
  1 000 $ i kontanter 0,01%
  100 $ i bonus 0,10%
  10 $ i bonus 2,50%
  1 $ i bonus 15,00%
  $3,000 All-in Flopomania Celebration Tournament-biljett 82,39%
 2. Om Action-skraplotten och "Grattis"-popup-meddelandet visar två olika priser avgörs det korrekta priset av "Grattis"-popup-meddelandet.
 3. I händelse av att tekniska problem med Action-skraplotten förbehåller arrangören sig rätten att bevilja spelare med en biljett till den dagliga $3,000 Daily All-in Tournament som kompensation.

Flopomania-turneringar

 1. Följande turnering kommer att köras under kampanjen:
  $3,000 All-in Flopomania Celebration Tournament Dagligen kl 15:00 och 18:00 GMT mellan 20/8/2017 - 10/9/2017

Turneringsbiljetter

 1. Turneringsbiljett(er) som beviljas inom ramen för kampanjen måste användas senast det datum som anges ovan. Oanvänd(a) turneringsbiljett(er) kommer att upphöra om de inte används inom en sådan tidsperiod.
 2. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
 3. Turneringsbiljetter får inte: (I) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
 4. För ytterligare villkor rörande användningen av turneringsbiljetter, se bonuspolicyn.

Scratchcard bonus

 1. En del av bonusen som beviljas under denna kampanj är en "omedelbar bonus" som beviljas till dig i ett begränsat tillstånd och kan satsas omedelbart vid beviljandet. En sådan bonus, och vinster som genereras med sådana insatser, kan tas ut först efter att du har samlat in 3,5 bonuspoäng för varje 1 $US av det mottagna bonusbeloppet. Till exempel måste en spelare samla ihop 35 bonuspoäng innan han/hon tar ut en bonus på totalt 10 $US. Se vår Bonuspolicy för mer information om bonuspoäng.
 2. Ackumuleringskraven för bonusen måste uppfyllas på webbplatsen inom 90 dagar efter att den har satts in på spelarens konto. I annat fall kommer det bonusbelopp som inte utnyttjats inom denna tidsrymd att annulleras och tas bort från spelarens spelkonto.
 3. Om du satsar på kasinospel med "omedelbar bonus" och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, upp till maximalt 500 $/500 €/500 £ i vinstpengar. Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £/5 000 SEK får du endast 500 $/500 €/500 £. Någon sådan vinstrestriktion gäller inte för bekräftade, progressiva jackpottvinster som erhålls genom free spins.
 4. Alla vinster som genererats från bonuspengar, helt eller delvis, ska betalas till vinnande spelare enligt följande: (i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av riktiga pengar; (ii) en betalning till spelarens "bonusplånbok" upp till det större av: det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens "bonusbelopp" innan insatsen betalades; (iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är associerat med pokerspel eller till "bonusplånboken" om den allmänna bonusen spelades i kasinospel.