Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor – "ögonen på vinsten" kampanjen

 1. Nedan följder villkoren gällande "ögonen på vinsten-bonus"-kampanjen ("Kampanjen") som anordnas på www.888poker.com ("webbplatsen"). Kampanjen är organiserad av företaget (enligt vad som definierats i villkoren för tjänsten).
 2. Denna kampanj började den 1 mars 2017 och är en löpande kampanj, för närvarande utan slutdatum. Företaget kommer att i rimlig tid meddela när kampanjen kommer att avslutas (”kampanjperioden”).
 3. Inträde till kampanjen är endast tillgängligt för personer som har registrerat sig på webbplatsen före eller under kampanjperioden men ännu inte gjort en insättning på webbplatsen ("deltagare").
 4. I säkerhets- och kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet i tävlingen till: (i) ett per hushåll; (ii) ett per dator; eller (iii) ett per mobiltelefon.
 5. För att få 10 $ i direktbonus måste en deltagare ange kampanjkoden PRIZE10 ("Kampanjkoden") i webbplatsens kassa vid insättning om minst 10 $ på sitt konto ("kampanjkodsbonus"). För att få tillgång till denna bonus måste du har anlänt till webbplatsen via en landningssida eller webbplatsbanner till vilken dessa villkor är länkade.
 6. Under kampanjperioden får en deltagare medverka i ögonen på vinsten-spelet som fungerar enligt följande: På webbplatsen kommer 3 hemliga lådor att förflytta sig på skärmen på deltagarens enhet i ett popup-fönster och när de slutar röra sig måste deltagaren välja en hemlig låda som därefter avslöjas. 
 7. Deltagare kan spela i Ögonen på vinsten-spelet via nedladdningsversion för PC, mobil nedladdningsversion och webbapp-version.
 8. Oddsen för att få insättningserbjudanden i Ögonen på vinsten-spelet är inte lika. Möjligheterna till vinst varierar.
 9. Medverkan i denna kampanj kan begränsas till specifika jurisdiktioner. Dessutom kanske vissa av bonusarna inom denna kampanj inte är tillgängliga för vissa jurisdiktioner (även om de är synliga för sådan spelare).
 10. Om en deltagare får kampanjkodsbonusen kommer denne inte att vara berättigad att motta Ögonen på vinsten-bonusen och om en deltagare får en Ögonen på vinsten-bonus är denne inte berättigad att få kampanjkodsbonusen.
 11. Kampanjkodsbonusen och Ögonen på vinsten-kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus. När nyss nämnda satsningskrav uppfyllts kan relevant bonus och eventuella vinster som bonusen har genererat, tas ut.
 12. Deltagande i kampanjen är endast tillgängligt en gång.
 13. Alla bonusar som tilldelas under denna kampanj och alla eventuella vinster som genereras genom satsning i något av ovannämnt annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren har inte fullföljts.
 14. Utan att det begränsar annan rätt eller gottgörelse för arrangören under Användaravtalet eller i annat fall, om arrangören har rimlig anledning att tro att en deltagare: (i) missbrukar eller försöker missbruka kampanjen, (ii) har genomfört något bedrägligt förfarande eller brottslig verksamhet i förhållande till kampanjen, (iii) har använt någon otillbörlig yttre faktor eller influens eller stått i maskopi med någon annan person eller annat konto i samband med kampanjen, och/eller (iv) väsentligen brutit mot någon av följande bestämmelser i licensavtalet i samband med kampanjen skall företaget ha rätt att:
  1. annullera och avlägsna från deltagarens konto alla bonusar tilldelade häri samt eventuella relaterade vinster;
  2. blockera eller avsluta användarens konto(n) hos företaget, och kan i sådana fall kvarhålla hela eller delar av saldot och/eller återta från kontona belopp för alla eventuella insättningar, uttag, , bonusar eller vinster som har påverkats eller härrör från någon av händelserna som beskrivs i denna paragraf 14, och/eller
  3. förhindra deltagaren från att registrera konton hos företaget i framtiden.
 15. I utövandet av sina rättigheter enligt punkt 13 ovan, skall företaget vidta alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att sådana rättigheter utövas på ett sätt som är rättvist under de aktuella omständigheterna och för alla andra deltagare och kunder hos företaget.
 16. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 17. Alla villkor för registrerings-bonuspaket gäller för nya medlemmar vad gäller kampanjkodsbonusen.
 18. Företaget kan ändra dessa villkor, inklusive och utan begränsning till där så krävs av säkerhetsskäl, som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll eller som en följd av förändringar av tillämplig lag eller förordning. Om, efter att du har deltagit och innan din medverkan i tävlingen har avslutats, företaget gör väsentliga ändringar i dessa villkor, ska de ge dig skäligt förhandsbesked för förändringar.
 19. Genom att delta i den här kampanjen accepterar varje medlem dessa villkor som reglerar kampanjen, tillsammans med "Användaravtal" på webbplatsen.