Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

888poker's Champion Chip Series kampanjvillkor

Följande är villkoren i "ChampionChips-kampanjen" ("kampanjen") för www.888poker.com ("Webbplatsen"). Kampanjen organiseras av det företag som driver webbplatsen (enligt definitionen i användaravtalet).

Allmänt

 1. Kampanjen börjar 15/7/2017 och avslutas 30/7/2017 (hädanefter benämnt "kampanjperioden"). I undantagsfall kan vi avsluta kampanjen före kampanjperiodens utgång eller förlänga den, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller missbruk av bonusar.
 2. Ingen under 18 år eller inte myndighetsålder för deltagande i speltjänster som förs tillgängliga via webbplatsen enligt lagstiftningen i ifrågavarande jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst får delta i kampanjen.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa utnyttjandet av kampanjen till: (i) ett per hushåll; (ii) ett per dator; eller (iii) ett per mobil enhet.
 4. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 5. Under deras anställningsperiod och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, så som make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 6. Alla tider och datum visas i GMT.
 7. Vi kan ändra dessa villkor exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl på grund av exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 8. Uttag: Det finns minimi- och maximigränser för de belopp som du kan ta ut från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se "uttagspolicyn".
 9. Genom att ta del av denna kampanj samtycker du som medlem till de villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med "användaravtalet", vilket inkluderar men inte är begränsat till "bonuspolicyn".

Berättigande

 1. Du får endast delta i kampanjen om du direkt har fått ett e-postmeddelande från webbplatsen till vilken dessa villkor är kopplade.
 2. Du kan bara delta i kampanjen om du redan är registrerad på webbplatsen, gjort en insättning (riktiga pengar) på ditt konto på webbplatsen.

Kampanjen

 1. Mellan 15/7/2017 - 22/7/2017 kommer 888poker att köra "ChampionChips"-kvalificeringsturnering tre gånger dagligen (nedan kallad "kvalificeringsturnering") före "ChampionChips" (nedan kallat "Serieturneringar".
 2. Kvalificeringsturneringar gäller endast spelare som redan har gjort minst en insättning i 888poker-kassan.
 3. Serieturneringar kommer att köras mellan 23/7/2017 och 30/7/2017.
 4. Information om struktur och fördelning av vinster i ChampionChips kan ändras när som helst under tävlingen efter 888pokers godtycke.
 5. För information om ChampionChips-resultattabell och poäng, se: http://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/how-it-works.htm.
 6. Spelare från Danmark och Rumänien är uteslutna från deltagande i rankningslistan och kommer inte att tilldelas någon bonus som är förenad med denna.
 7. I händelse att två eller flera spelare får exakt samma antal poäng, kommer priset i fråga att fördelas lika mellan dessa spelare.
 8. Priser som beviljas genom ChampionChips-resultattabell kommer att beviljas inom 7 dagar efter kampanjens slutdatum.
 9. Turneringsbiljetter som delas ut via rankinglistan gäller i 60 dagar.
 10. Med förbehåll för ovanstående, måste en spelare för att få bonus/turneringsbiljett(er) som beviljades i kampanjen, sätta in minst 20 US$ i riktiga pengar på sitt konto i en och samma transaktion och då även ange en kampanjkod under kampanjperioden.

Turneringsbiljetter

 1. Turneringsbiljett(er) som beviljas inom ramen för kampanjen måste ha använts vid kampanjperiodens slut. Oanvänd(a) turneringsbiljett(er) kommer att upphöra om de inte används inom en sådan tidsperiod.
 2. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
 3. Turneringsbiljetter får inte: (I) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
 4. För ytterligare villkor rörande användningen av turneringsbiljetter, se bonuspolicyn.