Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för kampanjen ”Bonus Bottle Toss”

Allmänna villkor

 1. Följande villkor gäller för Bonus Bottle Toss-kampanjen (”kampanjen”) på www.888poker.com (”webbplatsen”). Om du spelar eller registrerar dig på webbplatsen i Storbritannien eller Nordirland arrangeras kampanjen av 888 UK Limited. I annat fall arrangeras kampanjen av det företag som driver webbplatsen (enligt definitionen i det användaravtal som gäller för dig).
 2. Denna kampanj börjar den 15 mars 2018 och är en löpande kampanj, för närvarande utan slutdatum. Företaget kommer att i rimlig tid meddela när kampanjen avslutas (”kampanjperioden”).
 3. Ingen person under 18 år, eller under den åldersgräns som fastställts enligt lag i tillämplig jurisdiktion för utnyttjande av speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen och 888poker-klienten – beroende på vilken ålder som är den högre – får ta del av den här kampanjen.
 4. Kampanjen är endast för personer som har registrerats sig på webbplatsen före eller under kampanjperioden, men ännu inte har gjort någon insättning i reda pengar på webbplatsen (”deltagare”).
 5. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en medlem per hushåll, ii) en medlem per datorterminal eller iii) en medlem per mobil enhet.
 6. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 7. Den bonus som delas ut under kampanjen får endast utnyttjas för kasino- och sportprodukter på webbplatsen.
 8. Personer som är bosatta eller befinner sig i vissa länder, t.ex. USA, Israel eller Turkiet, äger inte rätt att öppna konto hos företaget, göra insättningar eller använda tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera listan över länder varifrån vi inte kan godta användare av våra tjänster.
 9. Vi kan välja att ändra eller modifiera kampanjen av exempelvis säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjerbjudandet missbrukas eller av annan orsak på grund av att kampanjen inte kan bedrivas som angetts till följd av exceptionella omständigheter.
 10. Om du redan har gjort en första insättning eller tidigare har haft ett konto på en webbplats som ägs eller drivs av en enhet i 888-koncernen äger du inte rätt att ta del av kampanjen.
 11. Du kan göra insättningar efter den första insättningen för att uppnå vissa bonusnivåer, men för den bonus vidkommande som delas ut i samband med kampanjen räknas endast den första insättningen.
 12. Om du utnyttjar den här kampanjen kan du inte utnyttja andra bonuskampanjer för förstagångsinsättare. Om du har tagit del av ett annat erbjudande för förstagångsinsättare kan du inte utnyttja den här kampanjen.
 13. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonus- eller förstagångsinsättningserbjudanden på webbplatsen.
 14. Du kan inte kombinera detta välkomsterbjudande med andra typer av välkomsterbjudanden eller erbjudanden för förstagångsinsättare som tillhandahålls av webbplatsen.
 15. Den bonus som delas ut i samband med kampanjen löper ut 90 dagar efter din första insättning.
 16. Alla bonusar som delas ut i samband med denna kampanj och eventuella vinster som genereras genom satsning enligt ovan annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren inte till fullo har uppfyllts.
 17. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.
 18. Om du är registrerad i eller spelar i Storbritannien eller Nordirland:
  • Du godtar härmed dessa villkor som gäller för kampanjen tillsammans med användaravtalet för Storbritannien och Nordirland, vilket inkluderar men inte är begränsat till bonuspolicyn.
  • Minimi- och maximigränser gäller för det belopp som du kan ta ut från kontot. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.

  För spelare som inte är registrerade eller inte spelar i Storbritannien eller Nordirland:

  • Du godtar härmed dessa villkor som gäller för kampanjen tillsammans med användaravtalet, vilket bland annat omfattar bonuspolicyn.
  • Minimi- och maximigränser gäller för det belopp som du kan ta ut från kontot. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 19. Bonusvillkor

  1. För att få ut den bonus som delas ut i samband med denna kampanj måste deltagaren göra följande under kampanjperioden:
   • Delta i spelet ”Milk Bottle” som öppnas i ett popup-fönster på den webbplatsklient som dessa villkor är förknippade med när deltagaren loggar in på sitt konto. Antalet flaskor som slås omkull avslöjar en bonus som deltagaren äger rätt att ta emot. Exempel: Om en 1 $-flaska och två 2 $-flaskor slås omkull får deltagaren en bonus på 5 $.
   • Om efter spelets slut, förutsatt att minst en flaska slagits omkull, visas ett popup-fönster i 45 sekunder med en kampanjkod (”kampanjkoden”)
   • när deltagaren måste göra en förstagångsinsättning på webbplatsen om minst 10 $ på sitt konto och ange kampanjkoden (exakt som den angs) i webbplatsens kassa i samband med denna insättning.
  2. Spelet ”Milk Bottle” förblir tillgängligt för dig tills du har gjort din första insättning på webbplatsen.
  3. För undanröjande av tvivel: Om du gör en förstagångsinsättning på webbplatsen utan att uppge kampanjkoden äger du inte rätt att få ut den bonus som delas ut i samband med kampanjen.
  4. Deltagare kan endast spela ”Milk Bottle”-spelet via nedleaddningsversionen för PC, nedladdningsversionen för mobil eller webbappversionen.
  5. Oddsen för att slå omkull enskilda mjölkflaskor i ”Milk Bottle”-spelet är inte identiska, vilket innebär att bonusbeloppen som en deltagare kan få ut varierar.
  6. Bonusen som delas ut under kampanjen är en ”omedelbar bonus” som är belagd med restriktioner, men kan satsas omedelbart efter utdelning. En sådan bonus, och vinster som genereras genom satsningar av sådana medel, kan tas ut först efter att du har samlat in 3,5 bonuspoäng per 1 $US i det mottagna bonusbeloppet. Exempel: En spelare måste samla ihop 35 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 10 $US. Se bonuspolicyn för mer information om bonuspoäng.
  7. Den bonus som delas ut i samband med kampanjen, och eventuella tillhörande kasinovinster, måste uppfylla poängsamlingskraven på webbplatsen inom 90 dagar efter att den satts in på spelarens konto. I annat fall kommer all outnyttjad bonus, och eventuella kasinovinster som genererats genom satsning av den, som kvarstår på spelarens spelkonto efter denna tidsrymd att annulleras och tas bort från kontot.
  8. Om du finansierar en satsning på kasinospel med en omedelbar bonus och vinner får du, beroende på din kontovaluta, maximalt 500 $ i vinst. Om vinsten överstiger 500 $ får du ändå endast ut 500 $/500 €/500 £.
  9. Alla kasinovinster som helt eller delvis genereras från bonuspengar ska betalas ut till spelaren enligt följande: i) en utbetalning till spelarens spelkonto för spel om reda pengar upp till det satsningsbelopp som satts in i form av reda pengar, ii) en utbetalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens ”bonusplånbok” innan insatsen lades, beroende på vilket belopp som är störst och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om reda pengar om detta är kopplat till pokerspel eller ”bonusplånboken” om den allmänna bonusen satsades på kasinospel.
  10. För omedelbara bonusar (det vill säga bonusar som satts in omedelbart på ditt spelkonto när du har gjort den tillämpliga insättningen) gäller följande restriktioner för insättningsbeloppet som används för att aktivera bonusen tills dess att du har uppfyllt satsningskraven:
   • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto är samma som eller högre än det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (samt eventuella tillhörande vinster) förverkas.
   • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto är ett lägre belopp än det ursprungliga bonusbeloppet (men högre än noll) kan du ta ut din insättning, men bonusbeloppet som du har förlorat dras av från det insatta beloppet som kan tas ut och bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) förverkas.
   • Om du har satsat och förlorat hela bonusen kan du inte ta ut insättningen förrän satsningsskraven har uppfyllts. Du kan dock ta ut eventuella vinster på spel som lagts med pengar från insättningen innan satsningskraven har uppfyllts.