Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna villkor

 1. Följande utgör de allmänna villkoren för ”888club-kampanjen” (”Kampanjen”) för www.888poker.com (”Webbplatsen”). Kampanjen anordnas av tillämpligt företag (enligt definitionen i Användaravtalet) som ansvarar för Webbplatsen.
 2. Samtliga allmänna villkor hos 888poker gäller.
 3. Kampanjen är en löpande Kampanj, för närvarande utan slutdatum. Vi meddelar i rimlig tid när Kampanjen ska avslutas (”Kampanjperioden”).
 4. Ingen under 18 år eller aktuell myndighetsålder för utnyttjande av de speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen enligt lag i tillämplig jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst, får ta del av kampanjen.
 5. Under deras uppdragsperiod och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
 6. Kampanjkoden ”888club” är endast tillgänglig för de medlemmar som redan har gjort minst en insättning tidigare.
 7. Kampanjen gäller en insättning i veckan som görs mellan måndag kl. 00:00 GMT och söndag kl. 23:59 GMT. Högst 1 biljett per vecka per medlem.
 8. Med förbehåll för ovanstående, måste en spelare sätta in minst 30 US$ i riktiga pengar på sitt konto hos Webbplatsen i en och samma transaktion under Kampanjperioden för att få Turneringsbiljetten som delas ut inom ramen för Kampanjen.
 9. Turneringsbiljetten som delas ut inom ramen för Kampanjen måste användas inom 30 dagar efter den har delats ut. Alla oanvända Turneringsbiljetter blir ogiltiga om de inte används inom den angivna perioden.
 10. ”$5,000 888poker Club All-in Tournament” anordnas den 14:e och 28:e varje månad, kl. 18:08 GMT.
 11. En Turneringsbiljett kan inte användas av spelaren för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
 12. Turneringsbiljetter kan inte: (i) bytas in mot eller omvandlas till kontanter, (ii) slås samman för att skapa en biljett av högre värde eller (iii) överlåtas från en spelare till en annan.
 13. För ytterligare villkor rörande användningen av Turneringsbiljetter, se vår Bonuspolicy.
 14. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet i denna Kampanj till (i) en medlem per hushåll, (ii) en medlem per datorterminal eller (iii) en medlem per mobil enhet.
 15. Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor, inklusive, men inte begränsat till, när detta är nödvändigt av säkerhetsskäl till följd av exceptionella omständigheter som vi inte rår över, eller till följd av ändringar av tillämpliga lagar eller förordningar.
 16. Uttag av pengar: Det finns en lägsta och högsta gräns för det belopp du kan ta ut från ditt konto. Om ditt begärda uttag är lägre än det tillåtna beloppet återförs pengarna till ditt spelkonto. Information om lägsta och högsta gränser för uttag finns i vår ”Uttagspolicy”.
 17. Genom att delta i den här Kampanjen godkänner varje medlem dessa allmänna villkor som reglerar Kampanjen tillsammans med ”Användaravtalet”, vilket omfattar, men inte är begränsat till, ”Bonuspolicyn”.
 18. Dessa allmänna villkor har formulerats på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelserna i någon översatt version av dessa allmänna villkor och den engelska versionen ska den engelska versionen ha företräde.