Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor kampanjen "BLAST"

  1. Här följer villkoren för kampanjen "BLAST" ("kampanjen"). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som är ägare och operatör av bland annat varumärket 888poker.
  2. Kampanjen börjar 25 juli 2016 och avslutas 19 september 2016 ("kampanjperioden"). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
  3. Endast personer över 18 år får ta del av kampanjen. Potentiella medlemmar kan när som helst uppmanas av arrangören att styrka sin ålder och/eller identitet.
  4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
  5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
  6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
  7. Genom att ta del av kampanjen godtar deltagaren utan invändningar dessa villkor som reglerar kampanjen och utdelningen av alla typer av priser tillsammans med det normala ”avtalet för slutanvändare av webbplatser och tjänster drivna av 888 Group” (”EULA”) som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga villkor mellan kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA ska kampanjvillkoren ges tolkningsföreträde.
  8. Arrangörens beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör utdelning av priser och kan inte bli föremål för granskning eller överklagan av deltagare eller tredje part.
  9. Alla 888pokers villkor gäller.
  10. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
  11. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.
  12. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
  13. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
  14. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra slutdatum eller belopp för varje turnering när som helst.
  15. Om arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerfaldiga kampanjregistreringar, eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna turneringarna.
  16. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen.
  17. Kampanjens 1 000 000 $ garanterade prispott innebär summan av FreePlay, bonusar, turneringsbiljetter och kontantvinster som distribueras under kampanjen.
  18. $3,000 Big Bang Tournament erbjuder en 3 000 $ kontantvinstpott.
  19. $5,000 Blast off Tournament erbjuder 5 000 $ i biljetter till Blast-turneringar som vinster.
  20. I händelse av att spelare vinner fler biljetter än vad som kan användas i någon av turneringarna i kampanjen ska alla överskottsbiljetter anses ha nollvärde.
  21. Alla biljetter till Blast upphör att gälla 19/09/2016.
  22. Turneringsbiljetterna är icke utbytbara, icke överförbara och kan inte lösas in mot kontanter eller andra priser.
  23. Arrangören förbehåller sig arrangören rätten att när som helst och helt efter eget gottfinnande avsluta kampanjen eller ändra de erbjudanden som ingår i den med omedelbar verkan.

  Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning

  1. Kampanjen avslutas 1/9/2017. Oavsett ovanstående förbehåller sig Arrangören rätten att helt efter eget gottfinnande att avsluta Kampanjen omedelbart när som helst. I vissa fall kan 888 avsluta kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden före slutet av annonserad period eller förlänga kampanjperioden, bonus eller specialerbjudandet, vanligen på grund av missbruk, begränsad användning av erbjudandet eller vid fel.
  2. Medlemmar som ännu inte gjort en insättning kommer att få ett insättningserbjudande där de kan sätta in 10 $ eller mer med koden: blast100 för att få 10 x $1 BLAST Tournament biljetter.
  3. Detta erbjudande går utöver det fullständiga välkomstpaketet som spelare får när de gör sin första insättning.

  Medlemmar som har satt in

  1. Spelare som har satt in minst en gång i kassan innan kampanjen startar får 4 gratis turneringsbiljetter till kampanjen när den startar, som de måste begära via e-post/popupmeddelande i 888poker-lobbyn.
  2. Spelare som har varit aktiva på 888poker inom de senaste 6 månaderna kommer att kunna genomföra personliga 888poker Club-utmaningar som listas i deras 888poker Club "Utmaningar"-avsnitt för att vinna ytterligare biljetter till kampanjen.
  3. Medlemmar kan spela i Lightning Spin-spelet varje dag för att vinna fler priser. Se fullständiga detaljer i Lightning Spin-avsnittet nedan.

  Dagliga utmaningar

  1. Befintliga spelare som har gjort minst en insättning i kassan och har spelat i minst en av BLAST kampanjturneringarna kan vinna ytterligare BLAST kampanjturneringsbiljetter varje dag när de genomför en eller fler av nedanstående "Utmaningar":
   • Genomför valfri 888poker Club-utmaning och få en $3,000 Big Bang Tournament-biljett.
   • Vinn valfritt BLAST-spel och få en $5,000 Blast off Tournament-biljett.
  2. Spelare kan inte vinna mer än en $3,000 Big Bang Tournament-biljett och en $5,000 Blast off Tournament-biljett per dag.
  3. Alla 888poker Club villkor gäller.

  Lightning Spin

  1. Medlemma som har satt in minst en gång i 888poker-kassan och är berättigade att spela i Lightning Spin kommer att kunna snurra Lightning Spin 2 gånger om dagen. För dessa medlemmar är en av den andra av deras gratisomgångar endast tillgänglig via mobilappen kl. 17.00–24.00 GMT.
  2. Medlemmar som är berättigade till att spela i Lightning Spin-spelet men ännu inte hart gjort en första insättning i 888poker-kassan beviljas endast ett gratissnurr för Lightning Spin-spelet.
  3. För Lightning Spin-spelet endast räknas en hel kalenderdag som kl. 00:00 -23:59 GMT.
  4. Medlemmar som spelar på PC kan endast dra på lyckohjulet en gång per kalenderdag enligt ovan. Om en medlem av någon anledning ges möjlighet att dra på hjulet mer än en gång en viss dag räknas endast den första dragningen.
  5. I händelse av att en medlem med 2 dragningar spelar på Lightning Spin mer än två gånger per dag räknas endast de första två dragningarna som utförs på hjulet från två olika enheter.
  6. Medlemmar kan spela Lightning Spin via nedladdningsversionen för PC eller mobil eller i webbappversionen. Spelet är tillgängligt via ett popup-fönster och/eller en kampanjbanderoll.
  7. Vissa Lightning Spin-vinster kanske inte tillgängliga för spelare i vissa länder efter kampanjens gottfinnande även om de är synliga på själva hjulet.
  8. Vinnare av Lightning Spin får sina priser inom 72 timmar och underrättas om detta via popup-fönstret för kampanjen.
  9. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta, annullera eller ändra Lightning Spinoch utdelningen av eller innehållet i dess priser.
  10. I händelse av att arrangören efter eget gottfinnande gör bedömningen att en deltagare har brutit mot något av villkoren för Lightning Spin eller handlat på ett sätt som kan anses störande, oförskämt eller stötande, förbehåller sig arrangören rätten att neka dem vidare tillgång till spelet.
  11. Oddsen för att vinna de priser som erbjuds i Lightning Spin är inte identiska från gång till gång och kan när som helst ändras efter arrangörens gottfinnande.
  12. Spelet Lightning Spin kanske inte är tillgängligt för medlemmar i vissa länder.

  Priset kasino-Freeplay

  1. FreePlay-vinsten är tillgänglig för användning tillsammans med ett av följande spel, efter arrangörens gottfinnande: European Roulette Pro; MultiHand Blackjack; Millionaire Genie; Casino Reels och ELM Street.
  2. Den maximala vinsten per FreePlay är lika med värdet på utdelat FreePlay, såvida inte spelaren vinner jackpotten. Till exempel, om du har 20 $ FreePlay är din högsta möjliga vinst 20 $.
  3. Freeplay-bonusen kan endast användas till att spela 888casino-spel och inte 888poker-spel.
  4. Freeplay måste användas inom 14 dagar.
  5. Freeplay-vinster beviljas först efter det att medlemmen har spelat upp hela Freeplay-bonusen.
  6. Freeplay-vinster kan endast återkallas efter att en spelare har ackumulerat 3 bonuspoäng för varje 1 $ av mottagen bonus genom att spela kasinospel via sitt pokerkonto inom 90 dagar.
  7. För kasinospel delas 1 bonuspoäng ut för varje 10 $ som satsas, enligt beskrivningen i 888pokers bonuspolicy.

  Priset kontantbonus

  1. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.

  Priset kostnadsfritt sportspel

  1. För att få ut det kostnadsfria spelet måste medlemmarna först logga in på sitt sportkonto här genom att uppge sitt 888poker-användarnamn och -lösenord eller genom att klicka på 888sport-knappen i nedre högra hörnet av 888poker-lobbyn.
  2. För att komma i fråga för det kostnadsfria spelet måste medlemmar som aldrig har loggat in på sitt sportkonto på 888poker logga in på sportkontot samma dag som de vinner det kostnadsfria spelet.
  3. Medlemmar som uppfyller kriterierna för det kostnadsfria spelet inom 72 timmar från det att de vunnit det.
  4. Sportspel via 888poker är inte tillgängligt för medlemmar från följande länder: Jordanien, Kuwait, Filippinerna, Polen, Thailand, Venezuela, Yemen, Australien och Tyskland.
  5. Värdet av det kostnadsfria spelet räknas inte in i utdelningen från vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
  6. Spel på objekt som sedan stryks/ogiltigförklaras räknas inte som giltiga sportspel.
  7. Sportspel som uppfyller kriterierna måste läggas och avgöras samma dag.
  8. Det kostnadsfria spelet kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
  9. Gratisinsatsen måste användas i sin helhet. Det kan inte användas för att lägga en rad mindre satsningar och kan inte kombineras med spel för riktiga pengar.
  10. Det kostnadsfria spelet kan lösas in på enkla vinnarspel och raka multiplikatorspel, men kan inte utnyttjas för att spela på plats eller på systemspel.
  11. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, tillfälligt avbryta eller dra tillbaka detta erbjudande.
  12. Detta erbjudande är avsett för nöjesspelare och 888pokers beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör bonusutdelning och kan inte omprövas eller överklagas av deltagare eller tredje part.
  13. Priset kostnadsfritt spel är begränsat till ett per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter per dag.

  Spelet BLAST

  1. Spelare som deltar i en BLAST-turnering får inte diskutera eller ingå någon typ av överenskommelse gällande fördelningen av prispotten mellan varandra.
  2. Om prispotten som visas för en BLAST-turnering skiljer sig mellan turneringslobbyn, inom turneringstabellen och beloppet som visas efter prisdragningen kommer prispotten som visas i turneringstabellen att vara gällande.
  3. Efter handen vid vilken turneringsklockan når noll kommer alla efter följande hand/händer att spelas "all-in" av spelarna till dess att en enda vinnare är kvar.

Bonuspolicy

Bonuspolicy

Vad är 888pokers Bonuspolicy?

888pokers Bonuspolicy lyder:
 1. I enlighet med 888pokers eget gottfinnande och nedanstående regler, kan nya spelare erhålla en 100 % välkomstbonus på upp till 400 $ i relation till första insättningen på deras 888poker-konto. 888poker förbehåller sig rätten att begränsa välkomstbonusen till (i) en bonus per hushåll eller (ii) en bonus per dataterminal.
  I de fall där spelare får bonus utbetald i andra valutor än USD ska dessa bonusutbetalningar baseras på gällande USD-kurs den aktuella dagen.
 2. Följande termer hänvisar alla till samma välkomstbonus: ""Välkomstbonus vid första insättningen", "Första-insättningsbonus", "Matchningsbonus" och "Första-gången-bonus".
Villkor för specialvälkomstbonus:
  1. För att kvalificera sig för någon bonus som en del av den här specialkampanjen för välkomstbonus på 100% upp till 400 dollar ("kampanjen") måste spelaren öppna ett nytt $888poker-konto och göra en första insättning som är lika med eller större än minimiinsättningen.
  2. Välkomstbonusen kommer sedan att överföras till spelarens konto i portioner om 10 $ varje gång spelaren har samlat in 10 Bonuspoäng för varje dollar (1 $) av Välkomstbonusen. Exempel: Om du gör en första insättning på 100 $ kommer du att få din välkomstbonus i avvaktande delutbetalningar på 10 $, varje gång du genererar 100 bonuspoäng, 10 $ kommer att sättas in på ditt konto upp till 100% av ditt insättningsbelopp = 100 $
  3. Bonuspoäng gör att du kan klarera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus.
  4. Du kan tjäna in bonuspoäng genom att:
   • Spela i poker-ringspel - tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje 1 $ av din bidragna rake.*
   • Spela pokerturneringar - tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje 1 $ i turneringsavgift.
   • Spela kasinospel (från pokerkonto) - tjäna 1 BP (om tillämpligt) för varje 10 $ du satsar i kasinot.

    * Bidragande rake syftar på hur mycket av provisionen som du själv har stått för ("bidragit till") i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en provision på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ till raken (eller 25 % av den), vilket i sin tur motsvarar 2 Bonuspoäng (om tillämpligt).
  5. Välkomstbonusen skall upphöra 90 dagar efter din första insättning.
  6. Spelare som utnyttjar den här kampanjen kan inte utnyttja andra första insättnings-bonuskampanjer.
  7. Likaså ska spelare som har gynnats av ett första insättningserbjudande inte vara berättigade till den här kampanjen, såvida inte annat anges.
  8. Det är tillåtet för spelare att göra insättningar efter deras första insättning för att nå vissa bonusnivåer, endast det initiala insättningsbeloppet skall dock betraktas i förhållande till tilldelning av välkomstbonus.
  9. 888poker skall sätta in alla bonusar till spelarens konto inom sjuttiotvå (72) timmar efter att spelaren blir berättigad till dem.
  10. Villkoren för kampanjen ska läsas tillsammans med slutanvändaravtalet.
  11. Detta är ett tidsbegränsat erbjudande. 888poker förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta kampanjen när som helst.
  12. Kampanjen börjar den 5 april 2011 och avslutas på ännu ej fastlagt datum. Detta datum annonseras då på webbplatsen 888poker.com.
  13. Spelare kan vara berättigade till en välkomstbonus – spelare som har gjort sin första insättning i något av 888s produkter och som har eller har haft ett konto som ägs eller styrs av 888, inklusive andra produkter, är inte berättigade till en välkomstbonus.
  14. Spelare som erbjuds ett 888poker-beräkningsverktyg i sitt registreringsformulär ska vara berättigade att få detta verktyg utöver sin Välkomstbonus förutsatt att de gör sin första insättning inom tjugofyra (24) timmar efter registreringen.
 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 2. Alla 888poker s regler för bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 3. Alla omedelbara (icke-väntande) bonusar kan tas ut först efter att en spelare har samlat 2,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus. En spelare måste till exempel först samla 25 Bonuspoäng innan han kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När föregående insatskrav har uppfyllts kommer bonusen och alla eventuella vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 4. 888poker förbehålles rätten att hålla inne bonusbelopp från en spelares uttag.
 5. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från att de satts in på spelarens konto, eller inom den period som anges i informationen kring en kampanj om dessa skiljer sig åt. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 6. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 7. Alla vinster som genererats från bonuspengar, helt eller delvis, ska betalas till vinnande spelare enligt följande: (i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av riktiga pengar; (ii) en betalning till spelarens "bonusplånbok" upp till det större av: det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens "bonusbelopp" innan insatsen betalades; (iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är associerat med pokerspel eller till "bonusplånboken" om den allmänna bonusen spelades i kasinospel.
 8. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med utbetalningspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om du har både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på kontot kommer medel belagda med restriktioner att användas först vid nästa satsning som du gör. Tillgängliga medel kommer endast att användas när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du satsar på kasinospel endast med begränsade medel och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, upp till maximalt 500 $/500 €/500 £ i vinstpengar. Om dina vinster överstiger 500 $/500 €/500 £ kommer du bara att få 500 $/500 €/500 £.
 9. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som gjorts med begränsade medel, free spins, FreePlay eller jackpottkuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel skall öka jackpottvinster.
 10. Bonusarna skiljer sig åt beroende på i vilken produkt de spelas och kan ingå i mer än en produkt.
 11. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av ovannämnt annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren har inte fullföljts.
 12. Om inköpsbeloppet inte återförs under bonus-annulleringen/upphörandet/borttagandet efter ett uttag, ska bonusen ha statusen "öppen transaktion". Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade annullerats/upphört/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 13. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om detta är en del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att ackumulera ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 14. I händelse av att 888poker har skäl att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon typ av bonus, förbehåller sig 888poker rätten att: (i) avsluta spelarens 888poker-medlemskap; (ii) hålla inne alla pengar som finns på denna spelares konto; och (iii) att hindra spelare från att komma åt pokerrummet i framtiden.
 15. I den händelse 888poker har rimlig anledning att tro att spelare agerar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 16. I händelse att en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet samt eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 17. Spel på alla spel i 888casino bidrar till satsningskravet men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över bidrag gentemot insatskraven för varje enskild speltyp:


 18. Insatsbidrag
  Spelkategori Spelbidrag
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen 100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och Poker-bordsspel 20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette 10 %
  Craps 5 %
  Exempel:
  • Satsa 500 $ på Videospelautomater, hela summan, 500 $ (100 %), bidrar till den satsningskraven.
  • Satsa 500 $ på roulette, 100 $ (20 %) bidrar till satsningskravet
 19. Vinster som sker via bonus kan tas ut först efter att satsningskravet har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut din ursprungliga insättning ber vi dig kontakta vår Medlemssupport.
 20. Bonuspoäng som samlats ihop via lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt 888pokers bonuspolicys krav vid utbetalningar. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 21. Registreringsbonuspakets villkor införlivas häri.
 22. Villkor i förhållande till Turneringsbiljetter ("Tb").
  1. En turneringsbiljett kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för att delta i turneringar och Sit & Go-turneringar, valda av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringsbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har ett inköp som är detsamma som värdet av turneringsbiljetten. För undvikande av tvivel, kan turneringsbiljetter inte användas som inköp till en turnering där inköpet är lägre än värdet av turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp (re-buy) av marker eller lägga marker i sin markerhög i en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  7. Varje turneringsbiljett har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett beviljas som en del av en kampanj kommer den att löpa ut när det som infaller tidigast av följande, inträffar: (i) avslutande av eller upphörande sådan kampanj eller (ii) turneringsbiljettens utgångsdatum. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats ska spelaren omedelbart förlora sådan turneringsbiljett.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett beviljas av oss för en turnering som annulleras innan den börjar, om inte annat anges i en kampanj, kommer turneringsbiljetten inte att annulleras utan kan användas av en spelare i en annan turnering som utses av oss.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i någon turnering som ställs in av oss efter att den har börjat, om inte annat anges i en kampanj, kommer ersättningen att motsvara det belopp som spelare som är registrerade för denna turnering med kontanter från sitt spelkonto.
 23. Villkor i förhållande till gratisomgångar och FreePlay:
  1. Alla gratisomgångar och FreePlay som krediteras en spelares konto måste användas inom 14 dagar, oanvända gratisomgångar och FreePlay kommer att tas bort från kontot därefter.
  2. Gratisomgångar och FreePlay-vinster betraktas som en bonus och omfattas av bonusomsättning och alla andra bonusvillkor.
  3. Gratisomgångar och FreePlay-vinster beviljas först efter det att medlemmen har spelat upp alla sina gratisomgångar eller FreePlay.
  4. gratisomgångar och FreePlay är föremål för ett maximalt vinstbelopp som bestäms av den specifika kampanjens villkor.
 24. Villkor i förhållande till kuponger:
  1. En jackpottkupong kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En jackpottkupong kan endast användas för att delta i en jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra jackpottspelet för vilket en jackpottkupong får användas.
  4. Jackpottkuponger kan inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en jackpottkupong av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  5. Alla jackpottkuponger som krediteras till en spelares konto måste användas inom det tidigaste av: (i) 14 dagar från att ha tilldelats en spelares konto; eller (ii) utgångsdatum för jackpottkupongen i fråga. Eventuell(a) oanvänd(a) jackpottkupong(er) avlägsnas från spelarens konto därefter.
  6. Spelare som använder en jackpottkupong för att spela i ett jackpottspel har endast rätt att motta jackpottvinsten och inga andra belopp härrörande från jackpottspelet.
  7. Jackpottvinst som vinns med en jackpottkupong har inga omsättningskrav.
  8. Alla jackpottvinster lyder under tjänstevillkoren, inklusive men inte begränsat till de regler som gäller jackpottvinster och verifiering av en spelares vinst
 25. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
Senast uppdaterad 1:a september 2016