Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor kampanjen "BLAST"

  1. Här följer villkoren för kampanjen "BLAST" ("kampanjen"). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som är ägare och operatör av bland annat varumärket 888poker.
  2. Kampanjen börjar 25 juli 2016 och avslutas 19 september 2016 ("kampanjperioden"). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
  3. Endast personer över 18 år får ta del av kampanjen. Potentiella medlemmar kan när som helst uppmanas av arrangören att styrka sin ålder och/eller identitet.
  4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
  5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
  6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
  7. Genom att ta del av kampanjen godtar deltagaren utan invändningar dessa villkor som reglerar kampanjen och utdelningen av alla typer av priser tillsammans med det normala ”avtalet för slutanvändare av webbplatser och tjänster drivna av 888 Group” (”EULA”) som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga villkor mellan kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA ska kampanjvillkoren ges tolkningsföreträde.
  8. Arrangörens beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör utdelning av priser och kan inte bli föremål för granskning eller överklagan av deltagare eller tredje part.
  9. Alla 888pokers villkor gäller.
  10. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
  11. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.
  12. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
  13. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
  14. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra slutdatum eller belopp för varje turnering när som helst.
  15. Om arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerfaldiga kampanjregistreringar, eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna turneringarna.
  16. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen.
  17. Kampanjens 1 000 000 $ garanterade prispott innebär summan av FreePlay, bonusar, turneringsbiljetter och kontantvinster som distribueras under kampanjen.
  18. $3,000 Big Bang Tournament erbjuder en 3 000 $ kontantvinstpott.
  19. $5,000 Blast off Tournament erbjuder 5 000 $ i biljetter till Blast-turneringar som vinster.
  20. I händelse av att spelare vinner fler biljetter än vad som kan användas i någon av turneringarna i kampanjen ska alla överskottsbiljetter anses ha nollvärde.
  21. Alla biljetter till Blast upphör att gälla 19/09/2016.
  22. Turneringsbiljetterna är icke utbytbara, icke överförbara och kan inte lösas in mot kontanter eller andra priser.
  23. Arrangören förbehåller sig arrangören rätten att när som helst och helt efter eget gottfinnande avsluta kampanjen eller ändra de erbjudanden som ingår i den med omedelbar verkan.

  Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning

  1. Kampanjen avslutas 1/9/2017. Oavsett ovanstående förbehåller sig Arrangören rätten att helt efter eget gottfinnande att avsluta Kampanjen omedelbart när som helst. I vissa fall kan 888 avsluta kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden före slutet av annonserad period eller förlänga kampanjperioden, bonus eller specialerbjudandet, vanligen på grund av missbruk, begränsad användning av erbjudandet eller vid fel.
  2. Medlemmar som ännu inte gjort en insättning kommer att få ett insättningserbjudande där de kan sätta in 10 $ eller mer med koden: blast100 för att få 10 x $1 BLAST Tournament biljetter.
  3. Detta erbjudande går utöver det fullständiga välkomstpaketet som spelare får när de gör sin första insättning.

  Medlemmar som har satt in

  1. Spelare som har satt in minst en gång i kassan innan kampanjen startar får 4 gratis turneringsbiljetter till kampanjen när den startar, som de måste begära via e-post/popupmeddelande i 888poker-lobbyn.
  2. Spelare som har varit aktiva på 888poker inom de senaste 6 månaderna kommer att kunna genomföra personliga 888poker Club-utmaningar som listas i deras 888poker Club "Utmaningar"-avsnitt för att vinna ytterligare biljetter till kampanjen.
  3. Medlemmar kan spela i Lightning Spin-spelet varje dag för att vinna fler priser. Se fullständiga detaljer i Lightning Spin-avsnittet nedan.

  Dagliga utmaningar

  1. Befintliga spelare som har gjort minst en insättning i kassan och har spelat i minst en av BLAST kampanjturneringarna kan vinna ytterligare BLAST kampanjturneringsbiljetter varje dag när de genomför en eller fler av nedanstående "Utmaningar":
   • Genomför valfri 888poker Club-utmaning och få en $3,000 Big Bang Tournament-biljett.
   • Vinn valfritt BLAST-spel och få en $5,000 Blast off Tournament-biljett.
  2. Spelare kan inte vinna mer än en $3,000 Big Bang Tournament-biljett och en $5,000 Blast off Tournament-biljett per dag.
  3. Alla 888poker Club villkor gäller.

  Lightning Spin

  1. Medlemma som har satt in minst en gång i 888poker-kassan och är berättigade att spela i Lightning Spin kommer att kunna snurra Lightning Spin 2 gånger om dagen. För dessa medlemmar är en av den andra av deras gratisomgångar endast tillgänglig via mobilappen kl. 17.00–24.00 GMT.
  2. Medlemmar som är berättigade till att spela i Lightning Spin-spelet men ännu inte hart gjort en första insättning i 888poker-kassan beviljas endast ett gratissnurr för Lightning Spin-spelet.
  3. För Lightning Spin-spelet endast räknas en hel kalenderdag som kl. 00:00 -23:59 GMT.
  4. Medlemmar som spelar på PC kan endast dra på lyckohjulet en gång per kalenderdag enligt ovan. Om en medlem av någon anledning ges möjlighet att dra på hjulet mer än en gång en viss dag räknas endast den första dragningen.
  5. I händelse av att en medlem med 2 dragningar spelar på Lightning Spin mer än två gånger per dag räknas endast de första två dragningarna som utförs på hjulet från två olika enheter.
  6. Medlemmar kan spela Lightning Spin via nedladdningsversionen för PC eller mobil eller i webbappversionen. Spelet är tillgängligt via ett popup-fönster och/eller en kampanjbanderoll.
  7. Vissa Lightning Spin-vinster kanske inte tillgängliga för spelare i vissa länder efter kampanjens gottfinnande även om de är synliga på själva hjulet.
  8. Vinnare av Lightning Spin får sina priser inom 72 timmar och underrättas om detta via popup-fönstret för kampanjen.
  9. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta, annullera eller ändra Lightning Spinoch utdelningen av eller innehållet i dess priser.
  10. I händelse av att arrangören efter eget gottfinnande gör bedömningen att en deltagare har brutit mot något av villkoren för Lightning Spin eller handlat på ett sätt som kan anses störande, oförskämt eller stötande, förbehåller sig arrangören rätten att neka dem vidare tillgång till spelet.
  11. Oddsen för att vinna de priser som erbjuds i Lightning Spin är inte identiska från gång till gång och kan när som helst ändras efter arrangörens gottfinnande.
  12. Spelet Lightning Spin kanske inte är tillgängligt för medlemmar i vissa länder.

  Priset kasino-Freeplay

  1. FreePlay-vinsten är tillgänglig för användning tillsammans med ett av följande spel, efter arrangörens gottfinnande: European Roulette Pro; MultiHand Blackjack; Millionaire Genie; Casino Reels och ELM Street.
  2. Den maximala vinsten per FreePlay är lika med värdet på utdelat FreePlay, såvida inte spelaren vinner jackpotten. Till exempel, om du har 20 $ FreePlay är din högsta möjliga vinst 20 $.
  3. Freeplay-bonusen kan endast användas till att spela 888casino-spel och inte 888poker-spel.
  4. Freeplay måste användas inom 14 dagar.
  5. Freeplay-vinster beviljas först efter det att medlemmen har spelat upp hela Freeplay-bonusen.
  6. Freeplay-vinster kan endast återkallas efter att en spelare har ackumulerat 3 bonuspoäng för varje 1 $ av mottagen bonus genom att spela kasinospel via sitt pokerkonto inom 90 dagar.
  7. För kasinospel delas 1 bonuspoäng ut för varje 10 $ som satsas, enligt beskrivningen i 888pokers bonuspolicy.

  Priset kontantbonus

  1. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.

  Priset kostnadsfritt sportspel

  1. För att få ut det kostnadsfria spelet måste medlemmarna först logga in på sitt sportkonto här genom att uppge sitt 888poker-användarnamn och -lösenord eller genom att klicka på 888sport-knappen i nedre högra hörnet av 888poker-lobbyn.
  2. För att komma i fråga för det kostnadsfria spelet måste medlemmar som aldrig har loggat in på sitt sportkonto på 888poker logga in på sportkontot samma dag som de vinner det kostnadsfria spelet.
  3. Medlemmar som uppfyller kriterierna för det kostnadsfria spelet inom 72 timmar från det att de vunnit det.
  4. Sportspel via 888poker är inte tillgängligt för medlemmar från följande länder: Jordanien, Kuwait, Filippinerna, Polen, Thailand, Venezuela, Yemen, Australien och Tyskland.
  5. Värdet av det kostnadsfria spelet räknas inte in i utdelningen från vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
  6. Spel på objekt som sedan stryks/ogiltigförklaras räknas inte som giltiga sportspel.
  7. Sportspel som uppfyller kriterierna måste läggas och avgöras samma dag.
  8. Det kostnadsfria spelet kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
  9. Gratisinsatsen måste användas i sin helhet. Det kan inte användas för att lägga en rad mindre satsningar och kan inte kombineras med spel för riktiga pengar.
  10. Det kostnadsfria spelet kan lösas in på enkla vinnarspel och raka multiplikatorspel, men kan inte utnyttjas för att spela på plats eller på systemspel.
  11. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, tillfälligt avbryta eller dra tillbaka detta erbjudande.
  12. Detta erbjudande är avsett för nöjesspelare och 888pokers beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör bonusutdelning och kan inte omprövas eller överklagas av deltagare eller tredje part.
  13. Priset kostnadsfritt spel är begränsat till ett per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter per dag.

  Spelet BLAST

  1. Spelare som deltar i en BLAST-turnering får inte diskutera eller ingå någon typ av överenskommelse gällande fördelningen av prispotten mellan varandra.
  2. Om prispotten som visas för en BLAST-turnering skiljer sig mellan turneringslobbyn, inom turneringstabellen och beloppet som visas efter prisdragningen kommer prispotten som visas i turneringstabellen att vara gällande.
  3. Efter handen vid vilken turneringsklockan når noll kommer alla efter följande hand/händer att spelas "all-in" av spelarna till dess att en enda vinnare är kvar.

Bonuspolicy

Vad är 888pokers bonuspolicy?

 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som delas ut utöver normala utbetalningar.
 2. Du hittar ett urval av 888pokers kampanjer och erbjudanden här.
 3. Alla bestämmelser i 888pokers uttags- och integritetspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som betalas ut utöver normala utbetalningar.
 4. Bonuspoäng gör att du kan kvittera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus.
 5. Du kan samla bonuspoäng genom att:
  • Spela pokerringspel: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du lägger i bidragande rake.*
  • Spela i pokerturneringar: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du betalar i anmälningsavgift.
  • Spela kasinospel (när du använder pokerkontot): du får 1 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 10 $ som du satsar på kasinot.
   * Med ”bidragande rake” avses hur mycket av raken som du själv lagt i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en rake på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ (d.v.s. 25 %) till raken, vilket i sin tur ger dig 2 bonuspoäng (om tillämpligt).
 6. Såvida inget annat anges kan alla direktbonusar (icke uppskjutna bonusar) tas ut först efter att spelaren har samlat 2,5 bonuspoäng per US-dollar (1 $) i mottaget bonusbelopp. En spelare måste till exempel först samla 25 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När satsningskraven ovan har uppfyllts kommer bonusen och alla vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 7. 888poker förbehåller sig rätten att inte inkludera bonusbelopp i en spelares uttag.
 8. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från det att de sätts in på spelarens konto eller inom den period som anges i informationen om en kampanj i annat fall. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 9. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor (som gäller dig) förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 10. Alla vinster som helt eller delvis genereras från bonuspengar ska betalas ut till spelaren enligt följande: i) en utbetalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av reda pengar, ii) en utbetalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens ”bonusplånbok” innan insatsen betalades, beroende på vilket belopp som är högst och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är kopplat till pokerspel eller ”bonusplånboken” om den allmänna bonusen satsades på kasinospel.
 11. Endast för omedelbara bonusar (vilket är bonusar som sätts in på ditt spelkonto omedelbart efter att du gjort tillämplig insättning), tills du uppfyller insatsskravet, gäller följande restriktioner för det insättningsbelopp som aktiverar din bonus:
  • Om bonusen (plus eventuella relaterade vinster som omfattas) på ditt konto är samma som eller högre än det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (samt eventuella tillhörande vinster som omfattas) annulleras.
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster som omfattas) på ditt konto är ett lägre belopp än det ursprungliga bonusbeloppet (men högre än noll) kan du ta ut din insättning, men bonusbeloppet som du har förlorat dras av från det insatta beloppet som kan tas ut, och bonusen (plus eventuella tillhörande vinster som omfattas) annulleras.
  • Om du har satsat och förlorat hela bonusen kan du inte ta ut insättningen förrän satsningsskraven har uppfyllts. Du kan dock ta ut eventuella vinster på spel som lagts med pengar från insättningen innan satsningskraven har uppfyllts.
 12. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med uttagspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om det finns både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på ditt konto används de restriktionsbelagda medlen först, nästa gång du lägger en insats. Tillgängliga medel används först när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du endast finansierar satsningar vid kasinospel med medel belagda med restriktioner och vinner är vinsten begränsad till 500 $/500 €/500 £ (beroende på din kontovaluta). Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £ får du ändå endast 500 $/500 €/500 £.
 13. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som görs med medel belagda med restriktioner, free spins, FreePlay eller jackpottkuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel kan öka jackpottvinster.
 14. Observera att om du inte loggar in på ditt konto under en period om 90 dagar förverkas dina bonuspoäng utan vidare meddelande och någon återbetalning kan inte komma i fråga.
 15. Bonusar skiljer sig åt beroende på vilken produkt de utnyttjas för och kan omfatta mer än en produkt.
 16. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av det ovannämnda annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren inte har uppfyllts till fullo.
 17. Om inköpsbeloppet inte återförs i samband med att bonusen annulleras/löper ut/tas bort efter ett uttag ska bonusen ha statusen ”öppen transaktion”. Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade löpt ut/annullerats/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 18. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om det utgör del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att samla ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 19. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att ta del av och/eller fortsätta att ta del av kampanjer som drivs av oss. I sådana fall förverkas eventuell bonus och/eller annan förmån som du fått och/eller är berättigad till enligt sådan kampanj.
 20. Registreringskampanjer och första insättningserbjudanden kan inte kombineras med andra, likartade kampanjer.
 21. Om 888poker har rimlig anledning att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon form av bonus förbehåller sig 888poker rätten att i) säga upp spelarens 888poker-medlemskap, ii) hålla inne hela beloppet på spelarens konto och iii) neka spelaren tillträde till pokerrumet i framtiden.
 22. I den händelse 888poker har rimlig anledning att misstänka att spelare handlar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 23. Om en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet och eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 24. Satsning i alla spel hos 888casino bidrar till att uppfylla satsningskraven, men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över hur mycket de enskilda speltyperna bidrar till att uppfylla satsningskraven:
  Andel som bidrar till att uppfylla satsningsvillkor
  SpelkategoriSpelkategorins andel
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och bordsversioner av poker20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette10 %
  Craps5 %
 25. Exempel:
  • Vid satsning av 500 $ på videospelautomater, bidrar hela beloppet 500 $ (100 %) till att uppfylla satsningskraven.
  • Vid satsnin av 500 $ på roulette bidrar 100 $ (20 %) till att uppfylla satsningskraven.
 26. Alla vinster som härrör från bonusen kan tas ut först när satsningskraven har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut den ursprungliga insättningen ber vi dig kontakta vår medlemssupport.
 27. Bonuspoäng som samlats genom lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt uttagsbestämmelserna i 888pokers bonuspolicy. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 28. Observera att välkomstbonusen på 100 %, upp till 400 $, med hänsyn till den första insättningen på ett 888poker-konto drogs tillbaka den 3 december 2017.
 29. Termerna och uttrycken ”välkomstbonus vid första insättningen”, ”bonus för första insättning”, ”matchningsbonus” och ”förstagångsbonus” avser alla samma välkomstbonus.
 30. Villkoren för registreringsbonuspaket är införlivade i dessa villkor.
 31. Villkor för turneringsbiljetter (”TB”).
  1. En turneringsbiljett kan delas ut av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för deltagande i utvalda poker- och Sit & Go-turneringar.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har en buyin som är lika med värdet på turneringsbiljetten. För undanröjande av tvivel kan turneringsbiljetter inte användas för buyin till en turnering där buyin-avgiften är lägre än värdet på turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  7. Alla turneringsbiljetter som delas ut har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett delas ut i samband med en kampanj löper den ut på det tidigare datumet av följande: i) kampanjens avslutande eller utlöpande eller ii) utgångsdatumet för turneringsbiljetten. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats är turneringsbiljetten omedelbart förverkad för spelaren.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett delas ut av oss för en turnering som ställs in innan den börjar kommer turneringsbiljetten, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, inte att löpa ut eller bli ogiltig utan kan användas av en spelare i en annan turnering som vi väljer.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i en turnering som ställs in av oss efter att den har börjat kommer ersättningen, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, att motsvara det belopp som spelare som anmält sig till turneringen erlagt kontant via sitt spelkonto.
 32. Villkor för free spins och FreePlay:
  1. Alla free spins och all FreePlay som sätts in i en spelares konto måste utnyttjas inom 14 dagar, därefter tas free spins och FreePlay som inte använts bort från kontot.
  2. Free spins- och FreePlay-vinster räknas som en bonus och omfattas av villkoren för bonussatsningar och alla andra bonusvillkor.
  3. Free spins- och FreePlay-vinster delas ut först efter att medlemmen har spelat upp alla sina free spins eller hela sin FreePlay.
  4. Free spins och FreePlay omfattas av ett maximalt vinstbelopp som anges i reglerna och villkoren för den aktuella kampanjen.
 33. Villkor för jackpottkuponger:
  1. En jackpottkupong kan delas ut av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En jackpottkupong kan endast användas i ett jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka jackpottspel som en jackpottkupong får användas för.
  4. Jackpottkuponger kan inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en jackpottkupong av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  5. Alla jackpottkuponger som sätts in på spelarens konto måste utnyttjas senast i) 14 dagar efter att den satts in på spelarens konto eller ii) på utgångsdatumet för jackpottkupongen i fråga (beroende på vilket som inträffar först). Eventuella oanvända jackpottkuponger tas därefter bort från spelarens konto.
  6. Spelare som använder en jackpottkupong för att spela ett jackpottspel ska endast ha rätt att vinna och få jackpotten och inga andra belopp i förhållande till jackpottspelet.
  7. Jackpott som vinns med en jackpottkupong omfattas inte av några som helst satsningskrav.
  8. Alla jackpottvinster omfattas av de bestämmelser som anges i användningsvillkoren, inklusive men inte begränsat till sådana som rör jackpottvinster och verifiering av en spelares vinst.
 34. Denna bonuspolicy är ursprungligen författad på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

Senast uppdaterad den 3 december 2017.