Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Action Squad-kampanjen

Här följer villkoren för kampanjen ”Action Squad” (”kampanjen”) för www.888poker.com (”webbplatsen”). Om du spelar eller registrerar dig på webbplatsen i Storbritannien eller Nordirland arrangeras kampanjen av 888 UK Limited. I annat fall arrangeras kampanjen av det företag som driver webbplatsen (enligt definitionen i det användaravtal som gäller för dig).

Allmänt

 1. Kampanjen börjar den 10/09/2017 och avslutas den 12/11/2017 (”kampanjperioden”). Vi kan dock avsluta kampanjen före kampanjperiodens utgång av exempelvis säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjerbjudandet missbrukas eller av annan orsak på grund av att kampanjen inte kan bedrivas som angetts som en följd av exceptionella omständigheter.
 2. Ingen person under 18 år, eller under den åldersgräns som fastställts enligt lag i tillämplig jurisdiktion för utnyttjande av speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen och 888poker-klienten – beroende på vilken ålder som är den högre – får ta del av den här kampanjen.
 3. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en gång per hushåll, ii) en gång per datorterminal eller iii) en gång per mobil enhet.
 4. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 5. Under deras anställningstid och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
 6. Personer som är bosatta eller befinner sig i vissa länder, t.ex. USA, Israel eller Turkiet, äger inte rätt att öppna konto hos företaget, göra insättningar eller använda tjänsterna.
 7. Alla tider och datum anges i GMT.
 8. Vi kan ändra dessa villkor, exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl, exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 9. Om du är registrerad i eller spelare i Storbritannien eller Nordirland:
  • Du godtar härmed dessa villkor som gäller för kampanjen tillsammans med användaravtalet för Storbritannien och Nordirland, vilket inkluderar men inte är begränsat till bonuspolicyn.
  • De belopp som du kan ta ut från ditt konto omfattas av villkoren i uttagspolicyn. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot.
   För spelare som inte är registrerade eller inte spelar i Storbritannien eller Nordirland:
  • Du godtar härmed dessa villkor som gäller för kampanjen tillsammans med användaravtalet, vilket inkluderar men inte är begränsat till bonuspolicyn. Det finns minimi- och maximigränser för de belopp som du kan ta ut från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 10. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

Rätt att ta del av kampanjen

 1. Du får endast ta del av kampanjen om du i) är registrerad på webbplatsen, har gjort en insättning (i reda pengar) på ditt 888poker-konto på webbplatsen och har lagt ett spel i reda pengar om minst 1 US-dollar under de 24 månader som föregår kampanjperioden eller ii) gör din första insättning (i reda pengar) på ditt konto på webbplatsen efter startdatumet för kampanjperioden. Din rätt att ta del av kampanjen träder i kraft inom 72 timmar från det att erforderlig insättning gjorts.
 2. Du kan när som helst anmodas att styrka din ålder och/eller din identitet.

Medlemmar som ännu inte har gjort någon insättning

 1. Alla villkor för registreringsbonuspaket gäller för nya medlemmar som ännu inte gjort en första insättning eller tidigare har haft ett konto på en webbplats som ägs eller drivs av en enhet inom 888-koncernen.
 2. Medlemmar som ännu inte har gjort en insättning får ett erbjudande om att sätta in 10 $ eller mer med kampanjkoden SQUAD10 för att få tre turneringsbiljetter till $3,000 Action Squad-turneringen via kampanjens landningssida och/eller en banner i 888poker-lobbyn.
 3. Alla biljetter till $3,000 Action Squad-turneringar upphör att gälla den 12/11/2017.
 4. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka på antalet marker i markerstacken under en turnering.
 5. Turneringsbiljetter kan inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
 6. För ytterligare villkor för användningen av turneringsbiljetter, se vår bonuspolicy.
 7. Insättningserbjudandet att få $3,000 Action Squad-turneringsbiljetter upphör den 11/11/2017.
 8. Detta erbjudande gäller endast för spelarens första insättning i kassan.
 9. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonuserbjudanden på webbplatsen.

Kampanjen

 1. Action Squad-turneringar
  Under kampanjperioden har spelare som uppfyller kriterierna rätt att delta i följande Action Squad-turneringar med hjälp av en turneringsbiljett som vi delar ut:
  NivåStarttid
  I$3,000 Blast Man TournamentVarje dag kl. 11:10 GMT till och med den 12/11/2017.
  II$3,000 Captain Snap TournamentVarje dag kl. 14:10 GMT till och med 12/11/2017.
  III$3,000 Turbo Warrior TournamentVarje dag kl. 18:10 GMT till och med 12/11/2017.
  IV$1,000 Power UP TournamentVarje dag kl. 21:10 GMT till och med 12/11/2017.
  V$10,000 Ultimate Hero TournamentVarje söndag kl. 19:30 GMT till och med den 19/11/2017.
  1. I samtliga Action Squad-turnering har en kontanprispott på upp till det belopp som anges i respektive turnerings namn.
  2. De 888 bästa spelarna i varje $3,000 Action Squad Tournament ($3,000 Blast Man Tournament, $3,000 Captain Snap Tournament och $3,000 Turbo Warrior Tournament) får en kostnadsfri SuperPower-skraplott. För fullständig information, se avsnittet ”SuperPower-skraplotter” nedan.
  3. Spelare som uppfyller kriterierna och genomför dagliga utmaningar får en kostnadsfri Power-skraplott. För fullständig information, se avsnittet ”Power-skraplotter” nedan.
  4. Alla turneringsbiljetter sätts in på ditt konto inom 72 timmar efter att alla nödvändiga krav har uppfyllts och gäller till och med den 12/11/2017, med undantag för $10,000 Ultimate Hero Tournament som förblir giltig till och med den 19/11/2017.

 2. Allmänna villkor för dagliga utmaningar:
  1. Spelare som uppfyller kriterierna och genomför dagliga utmaningar får en kostnadsfri Power-skraplott. Spelare som uppfyller kriterierna kan vinna upp till 4 Power-skraplotter varje dag, en skraplott per specifik daglig utmaning. Vi kommer dagligen att tillhandahålla 4 olika dagliga utmaningar för spelare som äger rätt att ta del av den här kampanjen och har följt de anvisningar som tillhandahålls via relevanta kampanjmeddelanden via e-post och/eller popup-fönster i webbplatslobbyn.
  2. En lista med de specifika Action Squad-utmaningarna finns på webbsidan för kampanjen och under Mitt konto > fliken Utmaningar där spelare också kan hålla koll på hur det går. Villkoren för varje utmaning beskrivs nedan.
  3. De dagliga utmaningarna arrangeras kl. 00.00–23.59 GMT varje dag under kampanjperioden och kan genomföras fram till och med den 09/11/2017.
  Nedan följer de dagliga utmaningar som företaget ställer upp:
  Det är i SNAP det händer!
  • Spelaren måste vinna x antal kontanthänder under en viss kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna på webbsidan för kampanjen.
  • Utmaningen kräver också att spelare endast använder riktiga pengar (inklusive i Snap) med minimimörkar på 2–5 ¢.
  • Med en vinnande hand avses en hand där spelaren vinner hela eller en del av potten i en satsningsrunda (som ensam eller delad vinnare eller en sidopott).
  • Ingen visning krävs för en ”vinnande hand” och den kan räknas ”före floppen”.
  Kul så att det SMÄLLER om det!
  • Kräver att spelare rankas som etta i x antal Blast-turneringar enligt anvisningarna på webbsidan för kampanjen.
  • Utmaningen gäller endast Blast-spel med en minimibuyin på 1 US-dollar.
  • Blast-turneringar räknas utifrån deras faktiska starttid.
  • För reglerna för Blast-turneringar, klicka här.
  Kom igen, turbokrigare!
  • Spelaren måste spela i totalt x turneringar under en given kalenderag (GMT) enligt anvisningarna på webbsidan för kampanjen.
  • Utmaningen avser endast turneringar, inklusive Sit & Go-turneringar (dock ej Blast-turneringar), med en minimibuyin på 1US-dollar.
  • Utmaningen räknas endast om spelaren får minst en hand under turneringen.
  • Utmaningen inkluderar användning av turneringsbiljetter som redan ligger på kontot enligt biljettens motsvarande kontantvärde.
  • Turneringarnas starttid avgör vilken dag de infaller på.
  Floppa tills du droppar!
  • Spelaren måste spela x antal kontanthänder i Flopomania under en viss kalenderdag (GMT) enligt anvisningarna på webbsidan för kampanjen.
  • Utmaningen kräver att man endast spelar för reda pengar i Flopomania-kontantspel med en ante på 5 ¢ eller mer.

 3. Superhjältarnas lyckohjul
  1. Enligt den här kampanjens villkor kan medlemmar även få ett erbjudande om att spela på Superhjältarnas lyckohjul. Detta innebär att de kan snurra på Superhjältarnas lyckohjul två gånger per kalenderdag för att vinna olika priser enligt anvisningarna nedan. Den andra av deras Free Spins per kalenderdag är endast tillgänglig via mobilappen kl. 17.00–24.00 GMT.
  2. En hel kalenderdag räknas, endast för Superhjältarnas lyckohjul, löpa kl. 00.00–23.59 GMT.
  3. Medlemmar som spelar på sin dator utan tillgång till mobilappen kan endast snurra på hjulet en gång per kalenderdag enligt anvisningarna ovan. Om en medlem av någon anledning lyckas snurra på hjulet två gånger på samma kalenderdag när de spelar på datorn räknas endast det första försöket.
  4. Om en medlem som har utnyttjat sina dagliga snurr på Superhjältarnas lyckohjul spelar mer än två gånger per dag räknas endast det första snurret som utförts från datorn respektive i mobilappen.
  5. Medlemmar kan spela på Superhjältarnas lyckohjul via nedladdningsversionen för PC eller mobil och i webbappversionen. Tillgång till spelet är tillgängligt via ett popup-fönster och/eller en kampanjbanner.
  6. Vinnare av Superhjältarnas lyckohjul får sitt pris inom 72 timmar och underrättas via ett kampanjmeddelande i ett popup-fönster.
  7. Oddset för att vinna de priser som erbjuds i Superhjältarnas lyckohjul är inte likvärdiga.
  8. Om det mot förmodan skulle visas två olika priser i Superhjältarnas lyckohjul och i grattismeddelandet i popup-fönstret är det korrekta priset det som visas i popup-fönstret. I händelse av eventuella dataavvikelser fastställs det korrekta priset oåterkallerligen med hjälp av 888pokers register.

 4. Power-skraplotter och SuperPower-skraplotter
  Oddsen för respektive vinst på Power-skraplotter lyder som följer:
  PrisOdds
  $10,000 Ultimate Hero Tournament57,29 %
  1 $ i bonus36%
  5 $ i bonus5 %
  10 $ i bonus1,5 %
  50 $ i bonus0,2 %
  1 000 $ i kontanter0,01 %
  100 000 $ i kontanter0,0001 %
  Oddsen för respektive vinst på SuperPower-skraplotter lyder som följer:
  PrisOdds
  $3,000 Action Squad Tournament83 %
  1 $ i bonus12,75 %
  2 $ i bonus2 %
  5 $ i bonus1 %
  $10,000 Ultimate Hero Tournament1 %
  10 $ i bonus0,25 %
  1 000 $ i kontanter0,003 %
  1. Power och SuperPower-skraplotterna delas ut inom 72 timmar efter en turnerings slut eller när en utmaning har genomförts (beroende på vad som är tillämpligt).
  2. Spelare som har vunnit en Power eller SuperPower-skraplott meddelas via en länk i ett e-postmeddelande eller ett popup-fönster i webbplatsens lobby.
  3. Outnyttjade Power- och SuperPower-skraplotter upphöra att gälla inom 24 timmar efter att e-post- eller popup-meddelandet skickats till en spelare med information om deras skraplott.
  4. Om det mot förmodan skulle visas två olika priser på Power- eller SuperPower-skraplotten och i grattismeddelandet i popup-fönstret är det korrekta priset det som visas i popup-fönstret.
  5. I händelse av att tekniska problem med skraplotterna förbehåller företaget sig rätten att bevilja spelare med en biljett till någon av Action Squad-turneringarna som kompensation.
  6. Vinnare av kontantpriset på 100 000 $ får vinsten utdelad efter att företaget har bekräftat och validerat den.

 5. Nedan följer en lista över de olika priser som delas ut under kampanjen:
  1. Kasino-FreePlay
   • FreePlay-priset kan användas för något av följande spel: Multi Hand Blackjack, European Roulette Pro, Millionaire Genie, Casino Reels, Jack’sPot, A Nightmare on Elm Street, Irish Riches och Treasure Fair. Den maximala vinsten per FreePlay är lika med det utdelade FreePlay-belopp som användas i det aktuella spelet för att generera vinsten. Exempel: Om du har 20 $ i FreePlay kan du vinna max 20 $.
   • FreePlay måste användas inom 14 dagar efter att den delats ut. All outnyttjad FreePlay tas därefter bort från kontot.
   • FreePlay-vinster delas ut först efter att medlemmen har spelat upp hela FreePlay-priset, eller efter att vinsttaket för kasinospel har uppnåtts, beroende på vilket som inträffar först.
   • Vinster som delas ut som ett resultat av FreePlay-satsningar utgör en ”omedelbar bonus” som är belagd med restriktioner, men kan satsas omedelbart efter utdelning. FreePlay-vinster kan endast tas ut efter att en spelare har samlat ihop 10 bonuspoäng för varje 1 $ som genereras genom satsning av FreePlay-prissumman på kasinospel via hans/hennes pokerkonto inom 90 dagar efter utdelningen av FreePlay. Exempel: En spelare måste samla ihop 10 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 1 $US. Se vår bonuspolicy för mer information om bonuspoäng.
   • Om du satsar på kasinospel med vinster som genererats genom FreePlay och du vinner får du, beroende på spelkontovalutan, maximalt 500 $ i vinst. Om dina vinster överstiger 500 $ får du endast 500 $. Sådana begränsningar av dina vinster gäller inte för bekräftade progressiva jackpottvinster som härrör från FreePlay.
   • Satsning av vinster som genererats genom FreePlay på alla kasinospel bidrar till att uppfylla satsningskraven, men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över hur stor andel de olika speltyperna bidrar med för uppfyllandet av satsningskraven:
   Andel för uppfyllande av satningskrav
   SpelkategoriSpelets bidragsandel
   Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Arcade, Race, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen100 %
   Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och bordsversioner av poker20 %
   Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette10 %
   Craps5 %
   Exempel:
   • Vid satsning av 500 $ på videospelautomater, bidrar hela beloppet 500 $ (100 %) till att uppfylla satsningskraven.
   • Vid satsning av 500 $ på roulette går 100 $ (20 %) till att uppfylla satsningskraven.
   • Eventuella vinster som härrör från FreePlay kan endast tas ut efter att satsningskraven har uppfyllts. Om satsningskraven inte är uppfyllda förlorar du alla vinster som genererats med hjälp av FreePlay.
  2. Bonuspris
   • Bonusen som delas ut under kampanjen är en ”omedelbar bonus” som är belagd med restriktioner, men kan satsas omedelbart efter utdelning. En sådan bonus, och vinster som genereras genom satsningar som görs med sådana medel, kan tas ut först efter att du har samlat in 3,5 bonuspoäng per 1 $US i det mottagna bonusbeloppet. Exempel: En spelare måste samla ihop 35 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 10 $US. Se vår bonuspolicy för mer information om bonuspoäng.
   • Bonusen som delas ut under kampanjen måste uppfylla poängsamlingskraven på webbplatsen inom 60 dagar efter att den satts in på spelarens konto. I annat fall kommer det bonusbelopp som inte utnyttjats inom denna tidsrymd att annulleras och tas bort från spelarens spelkonto.
   • Om du satsar på kasinospel med en ”omedelbar bonus” och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, vinner du maximalt 500 $. Om dina vinster överstiger 500 $ får du endast 500 $. Sådana begränsningar av dina vinster gäller inte för bekräftade progressiva jackpottvinster som härrör från Free Spins.
   • Alla vinster som helt eller delvis genererats från bonuspengar ska betalas till vinnaren enligt följande: i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om reda pengar upp till det belopp som satts in i reda pengar, ii) en betalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användas för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens bonusplånbok innan insatsen betalades, beroende på vilket av dessa belopp som är störst, och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om det är förknippat med pokerspel.
  3. Gratisspel på sport
   • För att få sitt gratisspel måste medlemmen först logga in på sitt sportkonto med användarnamn och lösenord, eller genom att klicka på knappen 888sport längst ner i det högra hörnet av webbplatsens lobby.
   • En medlem som aldrig tidigare loggat in på sitt sportkonto på webbplatsen måste logga in på sitt sportkonto samma dag som de vinner sitt gratisspel för att få ut det.
   • Medlemmar som uppfyller kriterierna får gratisspelet inom 72 timmar från att de vunnit det.
   • Sportbetting via webbplatsen är inte tillgängligt för medlemmar i vissa länder. För mer information, kontakta medlemssupporten.
   • Värdet av gratisspelet räknas inte in i utdelningen på vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
   • Gratisspelet kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
   • Gratisspelet måste utnyttjas i sin helhet och kan inte användas för en rad mindre vad eller kombineras med satsningar i reda pengar.
   • Gratisspelet kan lösas in på enkla vinnarspel och raka multiplikatorspel, men kan inte utnyttjas för att spela på plats eller på systemspel.
   • Erbjudandet är reserverat för nöjesspelande medlemmar.
   • Gratisspelet är begränsat till ett spel per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter per dag.
  4. Turneringsbiljetter
   • $1,000 Power Up Tournament-biljetter som delas ut under kampanjen är giltiga till och med den 12/11/2017.
   • $3,000 Action squad Tournament-biljetter som delas ut under kampanjen är giltiga till och med den 12/11/2017.
   • $3,000 Action Squad Tournament-biljetter gäller för valfri Action Squad Tournament, inklusive $3,000 Blast Man Tournament, $3,000 Captain Snap Tournament och $3,000 Turbo Warrior Tournament.
   • $10,000 Ultimate Hero Tournament-biljetter som delas ut under kampanjen är giltiga till och med den 19/11/2017.
   • Följande regler gäller för de turneringsbiljetter som delas ut till ovanstående turneringar och som priser under kampanjen:
    1. En turneringsbiljett är en biljett för deltagande i utvalda poker- Sit & Go-turneringar.
    2. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har en buy-in som är lika med värdet på turneringsbiljetten. För undanröjande av tvivel kan turneringsbiljetter inte användas för buy-in till en turnering där buyin-avgiften är lägre än värdet på turneringsbiljetten.
    3. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
    4. Turneringsbiljetter får inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
    5. Alla turneringsbiljetter som delas ut har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett delas ut i samband med en kampanj löper den ut på det tidigare datumet av följande: i) kampanjens avslutande eller utlöpande eller ii) utgångsdatumet för turneringsbiljetten. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats förlorar spelaren omedelbart ifrågavarande turneringsbiljett.
    6. I händelse av att en turneringsbiljett delas ut av oss för en turnering som ställs in innan den börjar kommer turneringsbiljetten, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, inte att löpa ut eller bli ogiltig utan kan användas av en spelare i en annan turnering som vi väljer.
    7. I händelse av att en turneringsbiljett används i en turnering som ställs in av oss efter att den har börjat kommer ersättningen, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, att motsvara det belopp som spelare som har anmält sig till turneringen har erlagt kontant via sitt spelkonto.