Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

The 8 Team-kampanj

Följande är villkoren i "The 8 Team-kampanjen" ("kampanjen") för www.888poker.com ("Webbplatsen"). Kampanjen organiseras tillämpligt företag som definieras i användaravtalet som är operatör av webbplatsen.

Särskilda villkor

 1. Kampanjen börjar 15/5/2017 och avslutas 30/6/2017 (hädanefter benämnt "kampanjperioden"). I undantagsfall kan vi avsluta kampanjen före kampanjperiodens utgång, eller förlänga kampanjperioden, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller missbruk av bonusar.
 2. Du måste vara 21 eller äldre för att kunna delta i kampanjen.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa utnyttjandet av kampanjen till: (i) ett per hushåll; (ii) ett per dator; eller (iii) ett per mobil enhet.
 4. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 5. Du kommer bara att kunna delta i tävlingen om du befinner dig i en av följande jurisdiktioner: Storbritannien, Kanada, Tyskland, Sverige och Brasilien (var och en är en "berättigad jurisdiktion").
 6. Alla tider och datum visas i GMT.
 7. Vi kan ändra dessa villkor exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl på grund av exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 8. Genom att delta i denna kampanj samtycker varje medlem till dessa villkor som reglerar kampanjen, tillsammans med " Användaravtalet" som inkluderar men är inte begränsat till "Bonuspolicyn".

Berättigande

 1. Du kan endast delta i kampanjen om du: (i) har ett konto på webbplatsen (ii) har vunnit ett WSOP 2017 Main Event-prispaket på webbplatsen som för att delta i nämnda event; och (iii) bor i någon av de berättigade jurisdiktionerna (sammantaget nedan kallat "kvalificerade spelare").
 2. Du kan när som helst anmodas att styrka din ålder och/eller din identitet.

Kampanjen och deltagande

 1. Enligt villkoren i den här kampanjen kommer ett team per varje berättigad jurisdiktion att bildas bestående av tre medlemmar: Lagkapten, Lokal wingman och en Kvalificerad spelare från respektive berättigad jurisdiktion väljs enligt beskrivning nedan (sammantaget "Team").
 2. Så här väljs kvalificerad spelare per varje berättigad jurisdiktion ut för att delta i Teamet - varje kvalificerad spelare kommer direkt att få ett e-postmeddelande från webbplatsen till vilken dessa villkor är kopplade, med ett klick till en landningssida där han/hon kan han tacka ja och registrera sig för kampanjen. Som en del av registreringsprocessen kommer kvalificerade spelare att bli ombedda att förklara varför de passar bra i teamet. Baserat på svaren kommer Lagkaptenen att välja en kvalificerad spelare som han\hon anser bäst påvisa kompetens och mognad att spela i hans/hennes team.
 3. Registreringen kommer att vara tillgänglig fram till den 26 juni 2017 kl. 16:00 GMT.
 4. Den kvalificerade spelaren som väljs för varje team kommer att informeras via e-post och vara skyldig att svara och bekräfta sin medverkan inom 72 timmar efter att meddelandet skickats. Om sådan vald kvalificerad spelare ej svarar såsom krävs och har Lagkapten efter två misslyckade försök att nå och kontakta denne per telefon, rätt att välja en annan kvalificerad spelare från sådan jurisdiktion som lagkapten anser på bästa sätt uppfylla urvalskriterierna i enlighet med avsnitt 3.2 ovan.
 5. Den kvalificerade spelare måste anlända till Las Vegas 8 juli 2017 för att kunna delta i marknadsföring och reklam för webbplatsen ("Marknadsföringsaktiviteter"). Därför kan du behöva anlända i Las Vegas före den 9 juli 2017. Du kommer att få ersättning för de kostnader och utgifter som uppstår till följd av ändring av din flygresa och hotell (sammantaget "Resekostnader"), förutsatt att sådana kostnader och utgifter har godkänts i förväg och skriftligen av företaget. Sådana kostnader ska betalas av oss till ditt "riktiga pengar"-saldo på webbplatsen.
 6. Den kvalificerade spelaren, som deltar i kampanjaktiviteterna, beviljar oss och våra dotterbolag, en exklusiv, evig, oåterkallelig världsomspännande, fullbetald, royaltyfri rätt och licens för att använda hans/hennes namn, svar och likhet och reproducera, distribuera, visa offentligt, publicera och skapa derivatverk baserade på mina fotografier och/eller videoinspelningar som tagits eller spelats in av oss och/eller dess tillåtna personer under eller i samband med marknadsföringsaktiviteterna i alla online- och offlinemedier, oavsett om de är kända eller kommer utvecklas i framtiden inklusive men inte begränsat till tv, radio, webbplatser, webbsändningar och sociala medier (som inkluderar men är inte begränsat till Twitter och Facebook). Dessutom avstår kvalificerade spelare uttryckligen från alla anspråk mot oss och våra dotterbolag i detta avseende. Varje vald kvalificerad spelare kommer att underteckna bolagets överlåtelse och friskrivningsformulär innan de deltar i aktiviteter, detta är ett villkor för att delta och ha rätt till förmåner enligt denna kampanj.

Vinsten

 1. Den kvalificerade spelare som når den högsta positionen i WSOP 2017 Main Event, (event #73) hålls 8-17 juli 2017 och vinner ett $12,500 WSOP 2018 Main Event-paket.
 2. Vinnaren (enligt definitionen ovan) skall få ett prispaket som består av: (i)spela i WSOP 2018 i Las ("WSOP 2018"); (ii) 5 nätters boende på femstjärnigt hotell i Las Vegas, utvalt av företaget; (iii) 1 200 US$ till resa och utgifter (betalas av företaget direkt till vinnarens pokerkonto); (iv) en inbjudan till returmatch till 888poker välkomstsession; (v) daglig transport från hotellet till Rio Hotel and Casino för att spel i WSOP Las Vegas 2018 Main Event; och (vi) ett 888live pokerkit ((i)- (vi) sammantaget "Prispaketet"). Alla anmälningsavgifter och buyins till WSOP 2017 och 888 Side Event-turnering som hålls vid sådant event kommer att betalas av företaget direkt till arrangören och logi betalas direkt till hotellet ((i)-(v) sammantaget "Prispaketet").
 3. Vinnaren är ensamt ansvarig för att arrangera sina resor till och från WSOP Las Vegas, inklusive men inte begränsat till flyg och transport till och från flygplatserna.
 4. I händelse att vinnarens kostnader för resor och utgifter överskrider rese- och utgiftsbeloppet, skall vinnaren vara ansvarig för den extra kostnaden för resor och eventuella ytterligare kostnader.
 5. Om vinnaren fortfarande spelar i WSOP Las Vegas 2018 Main Event efter 5 nätter är vinnaren är ensam ansvarig för att arrangera sitt eget boende, efter detta datum. Bolaget kommer att ge vinnaren upp till 200 USD per dag för varje dag vinnaren fortfarande spelar i Main Event efter 5:e natten ("Extra logikostnader"). Extrakostnaderna kommer att betalas ut till ditt 888poker-spelkonto inom 30 dagar efter WSOP Las Vegas 2018 Main Events slutdatum, efter ledningens gottfinnande och efter mottagande av hotellbokningskvitto.
 6. I den händelse att vinnaren fortsätter att spela i WSOP Las Vegas 2018 Main Event efter de 5 nätternas boende kommer bolaget att tillhandahålla en engångsersättning på upp till 500 USD för att ändra din flygbiljett ("Extra flygkostnader"). De extra flygkostnaderna kommer att betalas ut till ditt 888poker-spelkonto inom 30 dagar efter evenemangets slutdatum, efter ledningens gottfinnande och efter mottagande av relevant kvitto.

Ytterligare villkor

 1. Vi ansvarar inte för att ordna transport från ditt hem till flygplatsen och från flygplatsen till hotellet, eller några relaterade parkeringskostnader.
 2. Caesars Interactive Entertainment Inc. ("CIE") och vi kan inte hållas ansvariga för någon skatteskuld associerad med prispaket.
 3. Inför statliga myndigheter, skattemyndighet eller andra myndigheter ansvarar en kvalificerade spelaren på egen hand för bokföring, betalning och redovisning av all skatt eller andra avgifter som du är skyldig att betala i relation till förmånerna som ges häri (inklusive kontantpris, om tillämpligt).
 4. Under WSOP Las Vegas 2017 Main Event tillämpas strikta regler när det gäller spelarenas uppträdande. De här reglerna verkställs av turneringsarrangörerna och kan resultera i diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras i WSOP Las Vegas 2017 Main Event till följd av en överträdelse av de regler som anges av turneringsarrangörerna, tar vi inget ansvar för ditt inträde till evenemanget och ingen återbetalning tillhandahållas.
 5. EN KVALIFICERAD SPELARE MÅSTE INNEHA ETT GILTIGT PASS I MINST SEX MÅNADER EFTER DET ATT WSOP Las Vegas 2017 Main Event HAR AVSLUTSATS OCH DENNA PERSON ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR FÅ INFÖRSKAFFANDE AV EVENTUELL VISA (OM SÅ KRÄVS) OCH/ELLER ESTA (OM SÅ KRÄVS) FÖR ATT RESA TILL LAS VEGAS. BOLAGET TAR INGET ANSVAR FÖR ATT KVALIFICERAD SPELARE INTE KAN RESA PÅ GRUND AV AVSAKNAD AV LÄMPLIGA RESEHANDLINGAR OCH DET EKONOMISKA VÄRDET AV PRISPAKETET KOMMER INTE ATT ERSÄTTAS.
 6. Kvalificerad spelare kommer att vara ensam ansvarig för att arrangera sina researrangemang till och från WSOP Las Vegas 2017 Main Event och skall ansvara för att på egen bekostnad köpa en egen reseförsäkring som inkluderar men är inte begränsad till sjukförsäkring och försäkring för förlorat bagage.
 7. Vi bär inte ansvar för att ändra eller ändringar i flyg, logi eller något annat i relation till resplanen efter att kvalificerad spelare har valt sina researrangemang.
 8. I den händelse du inte deltar i kampanjaktiviteter, oavsett orsak, och bolaget har betalat dig resekostnader, godkänner du att vi får göra avdrag från dina riktiga pengar på kontot på webbplatsen för sådana utgifter. I den händelse att de riktiga pengarna på ditt konto inte täcker sådana kostnader kommer di att ersätta oss mellanskillnaden inom 14 dagar efter vår begäran.
 9. Genom att delta i den här kampanjen ger varje deltagare oss och alla tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster i relation till din resa till kampanjaktiviteter, rätten att använda hans/hennes personuppgifter i syfte att underlätta nämnda resor.
 10. Om en kvalificerad spelares konto på webbplatsen har stängts eller Spärr av konto har gjorts, är han/hon inte berättigad att erhålla kontantpris eller delta i kampanjaktiviteter.
 11. Den kvalificerade spelaren kan behöva fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning med tredje part som tillhandahåller tjänster i förhållande till kampanjaktiviteter, eller oss innan de tillåts delta i kampanjaktiviteter. Den kvalificerade spelaren kan också komma att av oss, eller tredje part som tillhandahåller tjänster i förhållande till kampanjaktiviteter, krävas att underteckna ytterligare dokument innan deltagande i kampanjaktiviteter.
 12. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller återkalla förmånerna som ges enligt detta avtal (inklusive kontantpris), utan ytterligare ansvar, inklusive monetär kompensation, om kvalificerad spelare är under utredning av myndighet eller hans/hennes konto på webbplatsen är stängt/blockerat.
 13. Eventuella villkor här som genom sin art och utformning måste förbli i kraft efter att denna kampanj har avslutats eller löpt ut för att kunna uppfylla sitt syfte ska fortsätta gälla tills det inte längre är nödvändigt för dem att vara i kraft för att uppfylla sitt syfte.
 14. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.