Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor kampanjen "Skattjakt"

 1. Här följer villkoren för kampanjen "Skattjakt" ("kampanjen"). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som är ägare och operatör av bland annat varumärket 888poker.
 2. Kampanjen börjar 3/01/2017 och avslutas 25/02/2017 (hädanefter benämnt "kampanjperioden"). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
 3. Endast personer över 18 år får ta del av kampanjen. Potentiella medlemmar kan när som helst uppmanas av arrangören att styrka sin ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 7. Genom att delta i Kampanjen godkänner varje deltagare utan reservationer dessa villkor som styr Kampanjen och utdelningen av alla typer av vinster tillsammans med "888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement" ("EULA") som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga villkor mellan kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA ska kampanjvillkoren ges tolkningsföreträde.
 8. Arrangörens beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör utdelning av priser och kan inte bli föremål för granskning eller överklagan av deltagare eller tredje part.
 9. Alla 888pokers villkor gäller.
 10. Alla 888pokers villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.
 12. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 13. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 14. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra slutdatum eller belopp för varje turnering när som helst.
 15. Om arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till flerfaldiga kampanjregistreringar, eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna turneringarna.
 16. På grund av reglerna i enskilda länder kan vissa länder vara uteslutna från kampanjen.
 17. Kampanjen erbjuder 1 000 000 $ i kontanter och vinster. Detta innebär totalsumman av FreePlay, bonusar, gratisspel, turneringsbiljetter och kontantvinster som delas ut under kampanjen.
 18. Tillgång till $1,500 Treasure Quest Tournament är endast tillgängligt för spelare har gjort minst en insättning i 888poker-kassan. Ingen biljett krävs för denna turnering.
 19. Spelare som har satt in minst en gång i kassan innan kampanjen startar får 4 gratis $6,000 Pirates Prizes Tournament-biljetter när den startar, som de måste begära via e-post/popupmeddelande i 888poker-lobbyn.
 20. Medlemmar kan genomföra dagliga uppdrag för att vinna extra biljetter. (Se avsnittet "skattkarta" nedan).
 21. Under kampanjen kan spelare vinna ytterligare kontanter och priser genom ytterligare erbjudanden.
 22. I händelse av att spelare vinner fler biljetter än vad som kan användas i någon av turneringarna i kampanjen ska alla överskottsbiljetter anses ha nollvärde.
 23. Alla biljetter till Skattjaktskampanjens turneringar upphör 25/2/17.
 24. Turneringsbiljetterna är icke utbytbara, icke överförbara och kan inte lösas in mot kontanter eller andra priser.
 25. Arrangören förbehåller sig arrangören rätten att när som helst och helt efter eget gottfinnande avsluta kampanjen eller ändra de erbjudanden som ingår i den med omedelbar verkan.

Skattjaktskarta

 1. Medlemmar som har satt in minst en gång i 888poker-kassan och som har gjort en satsning om 1 $ eller mer på 888poker under de senaste 12 månaderna är berättigade att delta i spelet Skattjaktskarta.
 2. Medlemmar kan se sina dagliga utmaningar via en daglig popup/klientbannern i 888poker-lobbyn.
 3. Dygn räknas från 00:00 till 23:59 GMT.
 4. Alla skattkartspriser kommer att tilldelas inom 72 timmar när en utmaning är genomförd. Vinnare meddelas via en kampanj-popup.
 5. Alla bonusar är begränsade till vår bonuspolicy.
  Oddsen för att vinna de priser som erbjuds i Skattjaktskarta är inte identiska från gång till gång och kan när som helst ändras efter arrangörens gottfinnande.
 6. Spelare som sätter in efter kampanjens startdatum kommer att kunna delta.
 7. I händelse att arrangören anser, efter eget godtycke, at en deltagare har överträtt något av Skattjaktskartans villkor eller agerat på ett sätt som kan anses störande eller stötande, förbehåller arrangören rätten att neka dem vidare tillgång till spelet.
 8. Spelet Skattjaktskarta kanske inte är tillgängligt för medlemmar i vissa länder.
 9. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
 10. I sällsynta fall kan det finnas avvikelser mellan uppgifterna på en spelares Skattjaktskarta och de data som hör till 888pokers poster. I sådana fall ska korrekt Skattjaktskarte-status fastställas av 888pokers uppgifter.
 11. Varje skattjaktskarta visas som en 25-dagarskalender med datumen i slumpmässig ordning.
 12. När spelarna genomför sin Daily Challenge kommer datumet för deras utmaning att markeras som genomfört på skattjaktskartan och de får en av följande vinster:
 13. Pris Odds
  1x daglig $6,000 Pirates Prizes Tournament-biljett 80,00 %
  2x dagliga $6,000 Pirates Prizes Tournament-biljetter 13,00 %
  1 $ Bonus 5,90 %
  5 $ Bonus 1,00 %
  50 $ Bonus 0,10 %
 14. Spelare som genomför en rad eller kolumn i skattjaktskartan kommer att vara berättigade att vinna ytterligare en vinst bland följande:
 15. Pris Odds
  5 $ Bonus 82,00 %
  10 $ Bonus 14,99 %
  50 $ Bonus 2,90 %
  500 $ Bonus 0,10 %
  5 000 $ kontant 0,01 %
 16. Spelare som genomför hela skattjaktspelets brädkarta kommer att vara berättigade att vinna ytterligare en vinst bland följande:
 17. Pris Odds
  20 $ Bonus 87,489 %
  100 $ Bonus 12,00 %
  1 000 $ Bonus 0,50 %
  10 000 $ kontant 0,01 %
  100 000 $ kontant 0,001 %
 18. Efter att ha slutfört en rad/kolumn måste spelare krävs sin vinst genom att klicka på Skattkarteikonen i slutet av relevant rad/kolumn på skattkartan.
 19. Efter att ha genomfört en hel brädkarta måste spelare begära sin vinst genom att klicka på den stora Skattkarteikonen längst ned till höger på skattkartan.
 20. Alla eventuelle icke begärda vinster kommer att anses ogiltiga 48 timmar efter genomförd skattjaktskarta.

Villkor för dagliga piratutmaningar:

 1. Spelare kan endast genomföra en utmaning en gång om dagen.
 2. Dygn räknas från 00:00 till 23:59 GMT.
Utmaningen "Vinn händer i valfri färg":
 1. Erbjudandet är giltigt för Texas Hold’em kontantspel om riktiga pengar inklusive SNAP kontantspel, med mörkar om 2¢-5¢ eller högre samt Sit och Go-turneringar med inköp om 1 $ eller mer.
 2. Erbjudandet utesluter freerolls och heads up-spel.
 3. Utmaningen att vinna med en specifik hand avser spelarens starthand.
 4. En vinnande hand anses vinna potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en enda vinnare, splitt eller sidopotter.
 5. Ingen visning krävs för en "vinnande hand" och den kan räknas "före floppen".
"Spela i turneringar"-utmaning:
 1. Erbjudandet gäller endast flerbords- och SNAP-turneringar.
 2. Erbjudandet är giltigt för inköp om 1 $ eller mer.
 3. Turneringar räknas utefter deras starttid
 4. Erbjudandet inkluderar inte Freerolls eller Heads up-spel
Utmaningen "Antal händer":
 1. Erbjudander är endast giltigt för kontantspel om riktiga pengar, inklusive SNAP-kontantspel.
 2. Erbjudandet är bara giltigt för kontantspel med mörkar om 2¢-5¢ eller högre.
 3. Erbjudandet utesluter Head up-kontantspel.
 4. En vinnande hand anses vinna potten/del av potten i en satsningsrunda. Detta kan innefatta en enda vinnare, splitt eller sidopotter.
 5. Ingen visning krävs för en "vinnande hand" och den kan räknas "före floppen".

 6. Utmaningen "Avsluta in the Money":
  1. Erbjudandet gäller flerbordsturneringar inklusive SNAP-turneringar och Sit och Gos.
  2. Turneringar med 10 spelare eller färre räknas inte i erbjudandet.
  3. Erbjudandet är giltigt för inköp om 1 $ eller mer.
  4. La oferta excluye a los torneos gratis, los torneos por equipos y los torneos Sit & Go con 10 jugadores o menos.
  5. "Avsluta in the money" räknas bara när en spelare vinner en del av en garanterad prispott. Alla belopp kommer att räknas.

  Blast-utmaning
  1. Erbjudandet gäller endast Blast-turneringar.
  2. Spelare måste uppfylla minimi-inköpskraven som anges i erbjudandet.
  3. Turneringar räknas enligt deras starttid.
Kontantbonuspris:
 1. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus.
 2. Kontantbonusar värda 5 000 $ eller mer kräver inte omsättning.
 3. Vinnare av kontantbonusar värda 5 000 $ eller mer tilldelas sin vinster efter en officiell säkerhetskontroll utförd av 888poker.