Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för medlemskap i 888poker Elite Club

Allmänt

 1. Elite Club-medlemskap inom 888poker Club (”klubben”) förutsätter att du godtar dessa villkor.
 2. Medlemskap i Elite Club, och de förmåner som dess medlemmar åtnjuter, beviljas av 888poker Club och är exklusivt förbehållet 888pokers MVP-spelare.
 3. Medverkan i 888poker Club är kostnadsfritt för Elite-medlemmar efter 888pokers gottfinnande.
 4. MVP-status beviljas personligen från fall till fall och är inte föremål för några fördefinierade kriterier.
 5. MVP-status beviljas med en tre månader lång provperiod, varefter den ses över på nytt.
 6. I händelse av överträdelser av 888pokers villkor och/eller klubbens policy kan det hända att 888poker begränsar en spelares medverkan i klubben.
 7. 888poker kan när som helst ändra de 888poker Club-förmåner som Elite-medlemmar åtnjuter liksom villkoren i denna policy.
 8. 888poker kan när som helt efter eget gottfinnande i) avsluta en enskild Elite-medlems medverkan i 888poker Club eller ii) ändra eller dra tillbaka dessa villkor och eventuella tillhörande regler och villkor för 888poker-belöningar. Detta innefattar, men är inte begränsat till, ändringar, indragning eller avslutande av multiplikatorer, statuströsklar eller beräkningar av poänantal för nivåer och bonuspoäng. Läs igenom dessa villkor regelbundet så att du är medveten om eventuella ändringar som sker. Vi har ingen skyldighet att upplysa spelare om sådana ändringar.
 9. Elite-medlemskap i 888poker Club och med detta förknippade aktiviteter är begränsat till enskilda medlemmar.
 10. Spelare måste vara införstådda med att deras medlemskap i 888pokers Elite Club kan komma att avslutas om de väljer att spärra sin tillgång till webbplatsen eller andra webbplatser som drivs av bolaget.
 11. 888poker Club kan när som helst ändra, modifiera eller dra in bonusar, priser och förmåner som Elite-medlemmar åtnjuter.
 12. Alla bonusar som en Elite Club-medlem erhåller omfattas av villkoren i 888pokers bonuspolicy.
 13. Alla 888poker Clubs villkor gäller.
 14. Alla 888pokers villkor gäller.

Fördelar:

Fördubblade guldmarker

 1. Elite Club-medlemmar får 2 x guldmarker varje gång de går upp en nivå. Exempel: Om en spelare får 500 guldmarker när han/hon går upp en nivå kommer han/hon som Elite Club-medlem att få ytterligare 500 guldmarker.
 2. Erbjudandet om fördubblade guldmarker är begränsat till 888pokers Elite Club-medlemmar.
 3. De ytterligare guldmarkerna delas ut inom 72 timmar från det att spelaren har gått upp en nivå.
 4. Det antal guldmarker som delas ut när man går upp en nivå har fastställts i förväg av 888poker Club och kan när som helst ändras. På varje nivå delas olika antal guldmarker ut. Dessa antal kan ändras efter 888pokers gottfinnande.
 5. 888poker kan när som helst ändra guldmarkermultiplikatorn.
 6. Guldmarker som delas ut när spelare går upp en nivå omfattas av 888poker Clubs policy och villkoren för 888poker.

Klubbskraplotter

 1. 888poker Elite Club delar ut skraplotter varje gång en spelare har gått upp fem nivåer.
 2. Bonusar som erhålls genom klubbskraplotter kan när som helst ändras efter 888pokers gottfinnande.
 3. Det antal nivåer en spelare behöver gå upp för att få klubbskraplotter kan när som helst ändras efter 888pokers gottfinnande.
 4. 888poker Elite Clubs skraplotter omfattas av 888poker Clubs policy och villkoren för 888poker.
 5. Alla bonusar som erhålls genom klubbskraplotter omfattas av villkoren i 888pokers bonuspolicy.
 6. Alla 888poker Clubs villkor för skraplotter gäller.

Golden Wheel

 1. En dragning på Golden Wheel ges till samtliga spelare en gång per månad.
 2. Golden Wheel-dragningen kan inte överföras till andra spelare.
 3. Golden Wheel-dragningen delas endast ut till 888pokers Elite Club-medlemmar.
 4. Vinster på och sannolikhetsvärdena för Golden Wheel kan ändras efter 888pokers gottfinnande utan föregående meddelande.
 5. Golden Wheel-priser kan ändras när som helst och utan föregående meddelande efter 888pokers gottfinnande.
 6. Sannolikheten för att vinna jackpotten på 2 000 $ är 0,1 % per dragning.
 7. En dragning på Golden Wheel ges endast till spelare som har varit aktiva den senaste kalendermånaden. Detta innebär att man minst en gång satsat reda pengar på poker, kasino eller sportevenemang under denna period.
 8. Golden Wheel omfattas av 888poker Clubs policy och villkoren för 888poker.
 9. Alla bonusar som erhålls genom Golden Wheel-dragningar omfattas av villkoren i 888pokers bonuspolicy.

$15,000 Monthly Elite Tournament

 1. $15,000 Monthly Elite Tournament är exklusiv för Elite Club-medlemmar.
 2. $15,000 Monthly Elite Tournament spelas en gång i månaden.
 3. Datum för $15,000 Monthly Elite Tournament fastställs efter 888pokers gottfinnande.
 4. Prisfördelningen i $15,000 Monthly Elite Tournament bestäms av 888poker och kan ändras efter deras gottfinnande.
 5. 888poker kan när som helst ställa in eller göra tillägg till eller ändringar i $15,000 Monthly Elite Tournament.
 6. $15,000 Monthly Elite Tournament omfattas av 888poker Clubs policy och villkoren för 888poker.

Lyxiga 888Live-paket med förstklassig resa och logi

 1. Lyxpaketen är endast tillgängliga för vinnare av 888Live-satellitturneringar.
 2. Lyxpaketet inkluderar en uppgradering av flygbiljetten till affärsklass.
 3. Uppgraderingen är begränsad till Elite Club-medlemmar och kan inte överföras.
 4. Det kan hända att värdet för flygbiljetten i affärsklass sätts in kontant på 888poker-spelarens konto (det är alltså inte nödvändigtvis så att representanter för 888poker bokar biljetten).
 5. Värdet på flygbiljetten i affärsklass kommer inte att överstiga 3 000 $.
 6. Lyxpaketet omfattas av villkoren i 888Lives evenemangspolicy.