Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor
tillbaka till 888poker club-sidan

Villkor för 888poker Club

Din medverkan som spelare i 888poker Club-programmet förutsätter att du godtar dessa villkor:

 1. Medlemskapet och de förmåner som tillhandahålls inom ramen för 888poker Club-programmet är exklusiva och unika för 888poker.
 2. Medlemskapet i 888poker Club-programmet är gratis och inleds automatiskt från och med en spelares första satsnings i reda pengar hos 888poker.
 3. 888poker kan efter eget gottfinnande: i) avsluta en spelares medverkan i 888poker Club-programmet, ii) när som helst ändra dessa villkor och alla tillhörande 888poker Club-regler och -villkor eller iii) när som helst avsluta 888poker Club-programmet. Läs igenom dessa villkor regelbundet så att du är medveten om eventuella ändringar som kan genomföras. 888poker har ingen skyldighet att upplysa spelare om sådana ändringar.
 4. Spelare som missköter sig, genom olaglig eller annan aktivitet, eller ägnar sig åt annat bedrägligt beteende inom ramen för 888poker Club-programmet kan resultera i att hans/hennes medlemskap omedelbart avslutas.
 5. 888poker förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller dra tillbaka de förmåner eller utmaningar som görs tillgängliga för spelare inom ramen för 888poker Club-programmet, så som priser, kontantåterbäring, turneringsbiljetter eller bonusar med mera.
 6. 888poker kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning eller försäkringar med hänsyn till spelares medverkan i 888poker Club-programmet och gör inga utfästelser i fråga om lagligheten i spelares medverkan i 888poker Club-programmet med utgångspunkt från specifika jurisdiktioner. Spelare måste kontrollera tillämpliga lagstiftning i den aktuella jurisdiktionen innan de medverkar i 888poker Club-programmet.
 7. 888poker Club-programmet kan endast nås/användas via 888poker-plattformen och kan inte nås/användas via andra av 888:s plattformar.
 8. Dessa villkor rör endast 888poker Club-programmet.
 9. De beslut som fattas av 888pokers medlemssupport är slutgiltiga med avseende på alla frågor som rör dessa villkor.
 10. Om innehållet i en översatt version av dessa villkor skiljer sig från det engelska originalet är det innebörden i den engelska språkversionen som har tolkningsföreträde.

Så här fungerar 888poker Club:

 1. Genom sin medverkan i 888Poker Club-programmet kan spelare få guldmarker som sedan kan lösas in mot priser.
 2. Spelare som får guldmarker genom att gå upp till nästa nivå i 888Poker Club-programmet.
 3. Spelare går upp en nivå när de har samlat det antal poäng som krävs för att gå vidare till nästa nivå.
 4. Spelare samlar poäng genom 888poker Club-utmaningar.
 5. Vissa utmaningar måste slutföras innan spelaren får poäng, medan spelaren i andra utmaningar samlar poäng under tiden som han/hon genomför kraven i utmaningen.
 6. Information om poängkrav, utmaningens förlopp, antalet guldmarker och många andra 888poker Club-element står att finna på sidan ”Mitt konto” som öppnas via 888poker-klienten.

888poker Club-poäng

 1. Spelare kan samla poäng genom att delta i 888poker Clubs utmaningar. Poängen delas ut antingen efter genomförd utmaning eller under dess lopp (vad som gäller anges i utmaningen).
 2. Spelare måste samla olika antal poäng beroende på vilken nivå han/hon försöker nå.
 3. Om det poängantal som spelaren har samlat överstiger det som krävs för att nå en viss nivå överförs de överskjutande poängen och kan användas för att nå nästa nivå.
 4. Spelare får inte sälja, överföra eller byta sina poäng på något sätt.
 5. I vissa fall får spelare sina poäng inom 72 timmar efter genomförd utmaning.
 6. 888poker förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra villkor som rör utmaningar eller poängfördelning.
 7. Utmaningarna kan ge olika antal poäng.
 8. Vissa utmaningar har ett tak som begränsar det maximala antalet poäng. När detta tak nås får spelaren inga ytterligare poäng för ytterligare aktiviteter som genomförs inom ramen för utmaningen på den aktuella nivån.
 9. Poängen uppdateras på spelarens poängstapel. I fråga om vissa utmaningar kan detta ske omedelbart från det ögonblick när poängen samlas in. Förloppsstapeln kan visas under ”Mitt konto” i 888poker Club.
 10. Du kan inte få poäng genom spel som spelats på 888games.
 11. I händelse av konflikt mellan beräkningarna på poängförloppsstapeln och 888pokers uppgifter ska 888pokers uppgifter gälla.
 12. Poäng har inget kontantvärde.

888poker Clubs guldmarker

 1. Guldmarker delas ut när spelaren når en ny nivå.
 2. Spelare får inte sälja, överföra eller byta sina guldmarker på något sätt.
 3. Guldmarker har inget kontantvärde.
 4. Guldmarker kan endast utnyttjas på inlösensidan under ”Mitt konto” och i 888pokers webbshop. Alla villkor för 888pokers webbshop gäller.
 5. En spelares guldmarker löper ut efter 60 dagars inaktivitet på spelarens konto hos 888poker.

888poker Club-nivåer

 1. 888poker Club Programmet har ett oändligt antal nivåer.
 2. Olika utmaningar kan vara tillgängliga på varje enskild nivå. Utmaningarna på varje enskild nivå kan ändras efter hand och kan vara olika för olika spelare.
 3. Spelare kan aldrig degraderas till en lägre nivå, utan kan endast gå upp nivåer.
 4. På vissa nivåer erbjuds spelare ytterligare bonuspriser, t.ex. en klubbskraplott, varje gång de har gått upp fem nivåer. Bonuspriserna leder i sin tur till ett unikt pris eller erbjudande. Sådana priser bestäms av 888poker och kan emellanåt ändras.
 5. Spelare kan delta i 888poker Clubs kostnadsfria turneringar. Vissa av dessa kostnadsfria turneringar kan vara begränsade för spelare under eller över en viss nivå.

888poker kan helt efter eget gottfinnande besluta att när som helst och med omedelbar verkan avsluta eller ändra något eller några av ovanstående villkor.

Villkor för 888poker Clubs utmaningar

Se nedan för villkor för utmaningar. Dessa villkor gäller de utmaningar som är permanent tillgängliga för 888poker Clubs medlemmar.

 1. Bänka dig vid pokerborden: För varje 1 $ i rake och avgifter får spelaren 100 poäng.
 2. Var aktiv: Spelare får poäng för att spela om pengar hos 888poker under ett visst antal dagar. Poäng delas ut för denna utmaning så snart den har genomförts.
 3. Kompisar är bra att ha: Spelare får poäng för varje ny vän som gör en insättning hos 888poker. Poäng delas ut för denna utmaning inom 72 timmar efter att den har genomförts.
 4. Pröva lyckan: Spelaren får 1 poäng för varje 20 ¢ som satsas på kasinospel via 888poker-plattformen, förutsatts att följande satsningskrav uppfylls:
  Satsningskrav
  Spelkategori Spelets bidragsandel
  Videospelautomater, spelautomater, skraplotter, Keno, race och kapplöpningar, arkadspel, tärning och andra spel som inte tas upp i tabellen 100 %
  Alla bordspelsversioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och poker 20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold’em och Live Roulette 10 %
  Craps 5 %
 5. Ska vi slå vad? Du får 1 poäng för varje 16 ¢ som du bettar på sport via 888poker-plattformen med ett odds som överstiger 1,5. Inlösta insatser (cashed in) räknas inte som kvalificerade insatser och de ger inga poäng.
 6. Vissa utmaningar är inte tillgängliga i alla länder.
 7. Spelare kan erbjudas ytterligare utmaningar efter 888pokers gottfinnande.
 8. För vissa utmaningar delas poängen ut inom 72 timmar efter att spelaren uppfyllt kriterierna för att få poängen.
 9. Vissa utmaningar nollställs i början av varje ny nivå.
 10. Det kan hända att olika spelare får olika utmaningar på samma nivå och/eller att olika poäng delas ut för samma utmaning.

Inlösen av priser

 1. Spelare kan lösa in guldmarker för priser och diverse 888poker-bonusar och -biljetter i 888pokers webbshop och på inlösensida under ”Mitt konto”.
 2. Alla villkor för 888pokers webbutik och inlösensidan gäller.
 3. Som minimum kan 10 guldmarker lösas in mot ett pris via inlösensidan.
 4. Om enskilda produkter inte finns i lager erbjuds spelaren en alternativ artikel.

Kostnadsfria 888poker Club-turneringar

 1. Anmälan till varje enskild turnering kommer att begränsas till spelare som har nått vissa nivåer.
 2. 888poker förbehåller sig rätten att när som helst och utan vidare meddelande efter eget gottfinnande ändra anmälningskriterier och prispotter för dessa turneringar liksom hur ofta de ska arrangeras.
 3. Anmälan till kostnadsfria ”Det går uppåt!”-turneringar kräver en biljett som delas ut inom 72 timmar efter att spelaren har gått upp till nästa nivå.