Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Särskilda villkor

 1. Följande villkor gäller för 5EXTRA-kampanjen (”kampanjen”) för www.888poker.com (”webbplatsen”). Kampanjen organiseras av det företag som driver webbplatsen (enligt definitionen i användaravtalet).
 2. Alla 888pokers allmänna villkor gäller.
 3. Denna kampanj är en löpande kampanj, för närvarande utan slutdatum. Vi kommer att i rimlig tid meddela när kampanjen kommer att avslutas (”kampanjperioden”).
 4. Ingen under 18 år eller aktuell myndighetsålder för utnyttjande av de speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen enligt lag i tillämplig jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst, får ta del av kampanjen.
 5. Under deras anställningstid och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
 6. Kampanjkoden 5EXTRA är endast tillgänglig för medlemmar som har registrerat sig, men ännu inte gjort någon insättning.
 7. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en medlem per hushåll, ii) en medlem per datorterminal eller iii) en medlem per mobil enhet.
 8. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 9. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonuserbjudanden på webbplatsen.
 10. Detta erbjudande gäller endast för spelarens första insättning i kassan på webbplatsen.
 11. Bonusen som delas ut under denna kampanj är en ”omedelbar bonus”. Bonusen är belagd med restriktioner, men kan satsas omedelbart vid utdelning. En sådan bonus, och vinster som genereras genom satsningar som görs med sådana medel, kan tas ut först efter att du har samlat in 3,5 bonuspoäng per 1 $US i det mottagna bonusbeloppet. Till exempel måste en spelare samla ihop 35 bonuspoäng innan han/hon tar ut en bonus på totalt 10 $US. Se bonuspolicyn för mer information om bonuspoäng.
 12. Ackumuleringskraven för bonusen måste uppfyllas på webbplatsen inom 90 dagar efter att den har satts in på spelarens konto. I annat fall kommer det bonusbelopp som inte utnyttjats inom denna tidsrymd att annulleras och tas bort från spelarens spelkonto.
 13. Om du satsar på kasinospel med ”omedelbar bonus” och vinner får du, beroende på din kontovaluta, upp till maximalt 500 $/500 €/500 £ i vinst. Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £/5 000 SEK får du endast 500 $/500 €/500 £. Någon sådan vinstrestriktion gäller inte för bekräftade, progressiva jackpottvinster som vunnits i samband med free spins.
 14. Alla vinster som helt eller delvis genereras från bonuspengar ska betalas ut till spelaren enligt följande: i) en utbetalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av reda pengar, ii) en utbetalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens ”bonusplånbok” innan insatsen betalades, beroende på vilket belopp som är högst och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är kopplat till pokerspel eller ”bonusplånboken” om den allmänna bonusen satsades på kasinospel.
 15. För omedelbara bonusar (det vill säga bonusar som satts in omedelbart på ditt spelkonto när du har gjort den tillämpliga insättningen) gäller följande restriktioner för insättningsbeloppet som används för att aktivera bonusen tills dess att du har uppfyllt satsningskraven:
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto är lika med eller överstiger det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (och eventuella tillhörande vinster) annulleras.
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto understiger det ursprungliga bonusbeloppet (men större än noll) kan du ta ut din insättning, men det bonusbelopp du har förlorat dras av från det insatta beloppet som du kan ta ut och bonusen (och eventuella tillhörande vinster) annulleras.
 16. Om du har satsat och förlorat hela bonusbeloppet kan du inte ta ut insättningen förrän satsningskraven har uppfyllts. Eventuella vinster som är förknippade med insatser som lagts med insättningen kan tas ut innan satsningkraven har uppfyllts.
 17. Vi kan ändra dessa villkor, exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl, exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 18. Uttag: Minimi- och maximigränser gäller för de uttag som kan göras från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 19. Genom att ta del av denna kampanj samtycker du som medlem till de villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med användaravtalet, vilket omfattar men inte begränsas till bonuspolicyn.
 20. Dessa villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.