Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för Spela med 30 $

Följande är villkoren i "Play30 Promotion" ("Kampanjen") för www.888poker.com (“888poker”). Kampanjen är organiserad av tillämpligt företag i 888-gruppen enligt vad som definierats i villkoren för tjänsten ("Företaget").

 1. Kampanjen börjar 29/6/2017 och avslutas 05/07/2017 ("kampanjperioden").Oaktat ovannämnda får företaget avsluta den här kampanjen före slutet av kampanjperioden eller förlänga perioden för kampanjen, vanligen på grund av missbruk, begränsat spridning av kampanjen eller fel.
 2. Ingen under 18 år eller inte myndighetsålder för deltagande i speltjänster som ingår i 888poker enligt lagstiftningen i ifrågavarande jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst får delta i kampanjen. Företaget kan när som helst anmoda dig att styrka din ålder och/eller din identitet.
 3. I säkerhets- och kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet i tävlingen till: (i) ett per hushåll; (ii) ett per dator; eller (iii) ett per mobiltelefon.
 4. Deltagande i kampanjen är endast tillgänglig för medlem: (i) som har direkt från888poker ett e-postmeddelande till vilka dessa villkor är kopplade till; och (ii) som har registrerats med888poker men har ännu inte göra en insättning i hans/hennes888poker konto innan du använder den här kampanjkoden (som definieras nedan).
 5. Med förbehåll för punkterna 2, 3 och 4, om en medlem gör en första insättning till sitt 888poker-konto under kampanjperioden, värt minst 10 USD och när denna insättning görs med korrekt kampanjkod, "Play30", i kassan, ska sådan medlem få en icke väntande bonus om 20 USD som kan användas på pokerspel och turneringar på 888poker ("Poker-kontantbonus").
 6. Poker-kontantbonusen kan endast utnyttjas när en spelare har samlat 3,5 bonuspoäng för varje 1 USD av det mottagna bonusbeloppet. Till exempel måste en spelare först ackumulera 35 bonuspoäng innan de kan ta ut pokerkontantbonusen. När nyss nämnda satsningskrav uppfyllts kan pokerkontantbonusen och eventuella vinster som bonusen har genererat, tas ut.
 7. Medlemmar kan tjäna bonuspoäng genom att:
  • Spela poker-kontantspel – tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje ollar (1 $) av din bidragna rake.*
  • Spela pokerturneringar – tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje dollar (1 $) i turneringsavgift.
  • *bidragen rake hänvisar till hur mycket rake medlemmen är direkt ansvarig för, baserat på hur mycket medlemmen bidragit till raked-potten i förhållande till de andra spelarna vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en provision på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ till raken (eller 25 % av den), vilket i sin tur motsvarar 2 Bonuspoäng (om tillämpligt).
 8. Pokerkontantbonus och vinster som härrör från dessa måste uppfylla kraven på ackumulering av poäng hos 888poker inom trettio (30) dagar från det att de krediteras till en medlems konto. Annars gäller att Pokerkontantbonus och vinster som genereras via denna som inte används av en medlem inom sådan tidsperiod kommer att annulleras och bort från medlemmens konto.
 9. Oanvänd Pokerkontantbonus skall tas bort från medlemmens konto av bolaget efter utgångsdatum för kampanjperioden om den inte använts.
 10. Medlemmar kan endast medverka i denna kampanj en gång.
 11. Medlemmar som utnyttjar den här kampanjen kan inte utnyttja andra första insättnings-bonuskampanjer.
 12. Genom att delta i den här kampanjen accepterar varje medlem förbehållslöst dessa villkor som reglerar kampanjen, tillsammans med "Användarvillkor", Uttagspolicy och 888pokerClub Användarvillkor.
 13. Företagets beslut med avseende på alla frågor som rör denna kampanj är slutgiltiga och bindande.
 14. Företaget kan ändra dessa villkor, inklusive och utan begränsning till där så krävs av säkerhetsskäl, som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll eller som en följd av förändringar av tillämplig lag eller förordning. Om företaget gör väsentliga ändringar i dessa villkor, kommmer man att ge dig meddelande om detta i skälig tid för förändringar.
 15. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt företagets egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 16. Företaget kan upphäva, ändra eller avbryta kampanjen när som helst, inklusive och utan begränsning till där det krävs av säkerhetsskäl, för att följa gällande lag eller förordning eller på annat sätt där kampanjen inte kan bedrivas som angetts som en följd av exceptionella omständigheter utanför företagets kontroll.
 17. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.