Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor för Play30

Följande villkor gäller för kampanjen PLAY30 (”kampanjen”) på www.888poker.com (”webbplatsen”). Kampanjen organiseras av det företag (så som det definieras i användaravtalet) som driver webbplatsen.

 1. Kampanjen inleds den 29/03/2018 och och avslutas den 04/04/2018 (”kampanjperioden”), men det kan i undantagsfall hända att vi avslutar kampanjen innan dess utgångsdatum eller förlänger kampanjperioden, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller för att ett bonuserbjudande missbrukas.
 2. Ingen under 18 år eller aktuell myndighetsålder för utnyttjande av de speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen enligt lag i tillämplig jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst, får ta del av kampanjen.
 3. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en gång per hushåll, ii) en gång per datorterminal eller iii) en gång per mobil enhet.
 4. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 5. Under deras anställningsperiod och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, så som make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 6. Samtliga klockslag och datum är angivna i GMT.
 7. Vi kan ändra dessa villkor, exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl, exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 8. Uttag: Minimi- och maximigränser gäller för de uttag som kan göras från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 9. Genom att ta del av denna kampanj samtycker du som medlem till de villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med användaravtalet, vilket omfattar men inte begränsas till bonuspolicyn.
 10. Du får endast ta del av kampanjen om du har fått ett e-postmeddelande direkt från webbplatsen som dessa villkor är förknippade med.
 11. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonuserbjudanden på webbplatsen.
 12. Om du utnyttjar den här kampanjen kan du inte utnyttja andra bonuskampanjer för förstagångsinsättare. Om du har tagit del av ett annat erbjudande för förstagångsinsättare kan du inte utnyttja den här kampanjen.
 13. Bonusen som delas ut under denna kampanj är en ”omedelbar bonus”. Bonusen är belagd med restriktioner, men kan satsas omedelbart vid utdelning. En sådan bonus, och de vinster som genereras genom satsning av den, får tas ut först efter att du har samlat 3,5 bonuspoäng per dollar (1 USD) i mottaget bonusbelopp. Exempel: Spelaren måste först samla ihop 35 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 10 USD. Se bonuspolicyn för mer information om bonuspoäng.
 14. Ackumuleringskraven för bonusen måste uppfyllas på webbplatsen inom 90 dagar efter att den har satts in på spelarens konto. I annat fall kommer det bonusbelopp som inte utnyttjats inom denna tidsrymd att annulleras och tas bort från spelarens spelkonto.
 15. Alla vinster som helt eller delvis genereras från bonuspengar ska betalas ut till spelaren enligt följande: i) en utbetalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av reda pengar, ii) en utbetalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens ”bonusplånbok” innan insatsen betalades, beroende på vilket belopp som är högst och iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är kopplat till pokerspel eller ”bonusplånboken” om den allmänna bonusen satsades på kasinospel.
 16. För omedelbara bonusar (det vill säga bonusar som satts in omedelbart på ditt spelkonto när du har gjort den tillämpliga insättningen) gäller följande restriktioner för insättningsbeloppet som används för att aktivera bonusen tills dess att du har uppfyllt satsningskraven:
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto är lika med eller överstiger det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (och eventuella tillhörande vinster) annulleras.
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto understiger det ursprungliga bonusbeloppet (men större än noll) kan du ta ut din insättning, men det bonusbelopp du har förlorat dras av från det insatta beloppet som du kan ta ut och bonusen (och eventuella tillhörande vinster) annulleras.