Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Villkor – “Summer ChampionChips”-kampanjen


Allmänna villkor


 1. Detta är villkoren för “Summer Championships"-kampanjen ("Kampanjen"). Kampanjen ska organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som, bland annat, är varumärkets ägare och operatör 888poker.
 2. Kampanjen ska inledas den 6 augusti 2016 och avslutas den 21 augusti 2016 (“Kampanjperioden”). Trots det föregående kan arrangören efter eget gottfinnande omedelbart och när som helst avsluta kampanjen.
 3. Endast personer över 18 år tillåts deltaga i Kampanjen. Potentiella spelare kan i alla stadier av Arrangören ombes att förete bevis på ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till av arrangören anställda personer, liksom alla organ som har anknytning till Arrangören, ska inte vara berättigade att delta i Kampanjen. I det här dokumentet ska termen "släkting" avse make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjerbjudandet gäller endast för ett konto per hushåll och datorterminal.
 6. I vissa fall kan 888 avsluta kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden före utgången av annonserad period, eller förlänga perioden för kampanj, bonus eller specialerbjudande, vanligen på grund av missbruk, begränsad acceptans av erbjudandet eller någon felaktighet.
 7. Genom att delta i Kampanjen godkänner samtliga deltagare, utan förbehåll, att dessa villkor reglerar Kampanjen och utdelningen av TrTs, tillsammans med det "888 Slutanvändaravtal för gruppdrivna platser och tjänster" ("EULA") och Arrangörens standard "Bonuspolicy" som är tillämpliga för Kampanjen. I händelse av konflikt mellan villkoren för Kampanjen och bestämmelserna i EULA, ska villkoren för Kampanjen ha företräde.
 8. Arrangörens beslut med avseende på alla frågor som rör tilldelning av TrTs är slutgiltigt och ska inte bli föremål för granskning eller överklagande från någon deltagare eller annan tredje part.
 9. Alla 888poker villkor gäller.
 10. Alla villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Dessa villkor har utarbetats på det engelska språket. Vid eventuell avvikelse mellan betydelserna av översatta versioner av dessa villkor och den engelskspråkiga versionen ska innebörden av den engelska versionen äga företräde.
 12. Dessa villkor och allt som berör dem ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra slutdatum för eller antalet turneringar.
 14. I det fall Arrangören efter absolut eget gottfinnande anser att en deltagare på något sätt brutit mot dessa villkor, inklusive men utan begränsning till, att ha gjort flera registreringar för Kampanjen, eller i ond tro har utfört någon annan åtgärd i förhållande till Kampanjen, ska sådan deltagare uteslutas från Kampanjen och därmed inte kunna berättigas att vinna turneringarna.
 15. På grund av enskilda landsspecifika bestämmelser kan vissa länder uteslutas från Kampanjen.


Turneringsvillkor


 1. Mellan den 6 och den 13 augusti 2016 888poker kommer kvalificeringstävlingar till ‘Summer ChampionChips’ att äga rum tre gånger dagligen (i det följande kallat “Kval”) före ‘Summer ChampionChips’ (i det följande kallade “Slutturneringarna”).
 2. Kval är endast tillgängliga för spelare som har gjort minst en insättning i 888poker kassan.
 3. Slutturneringar kommer att hållas mellan den 14 och den 21 augusti 2016.
 4. Detaljerna när det gäller utformning och fördelning av vinster i sommarmästerskapen kan modifieras när som helst under kampanjen enligt 888poker:s gottfinnande.


Resultatlista för sommarmästerskapen


 1. För information om sommarmästerskapens resultatlista och poängstruktur hänvisas till: http://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/how-it-works.htm.
 2. I händelse att två eller flera spelare får exakt samma antal poäng, kommer priset i fråga att fördelas lika mellan dessa spelare. Priser som garanteras genom sommarmästerskapens resultatlista kommer att tilldelas inom 7 dagar från kampanjens slutdatum.
 3. Turneringsbiljetter som delas ut via rankinglistan gäller i 60 dagar.