Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna villkor

Följande villkor gäller för kampanjen ”20 $ i bonus” (”kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Arrangören") som är ägare och operatör av bland annat varumärket 888poker.

 1. Alla 888pokers villkor gäller.
 2. Kampanjen inleds den %%StartDate%% och avslutas den %%EndDate%% (”kampanjperioden”). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
 3. Registreringen till tävlingen är endast tillgänglig för personer över 18 år. Potentiella medlemmar kan anmodas att när som helst förse arrangören med bevis på ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjkoden 20PLUS är endast tillgänglig för medlemmar som har registrerat sig, men ännu inte gjort någon insättning.
 6. Kampanjkoden kan bara användas en gång i kassan per konto för att erhålla antingen
  i) en bonus/biljett per hushåll eller
  ii) en bonus/biljett per datorterminal.
 7. En direktbonus på 10 $ sätts automatiskt in på medlemmens konto. Den återstående 10 $ bonusen kommer att vara vilande.
 8. Alla omedelbara (icke-förestående) bonusar kan tas ut först efter att en spelare har samlat 3,5 bonuspoäng för per US-dollar (1 $) i det erhållna kontantbonusbeloppet.
 9. Medlemmar har 30 dagar på sig från det att deras bonus beviljas att använda eller satsa sin 10 $ direktbonus innan den förfaller.
 10. Arrangören tar bort all outnyttjad kontantbonus från deltagarens konto efter sista giltighetsdatum.
 11. 10 $ väntande bonus räknas som en del av spelarens 100 % välkomstbonus upp till 400 $. Bonusbeloppet beräknas enligt spelarens insättningsbelopp, till exempel, om en spelare sätter in 10 $ är deras väntande bonus 10 $, om en spelare sätter in 50 $ är deras väntande bonus 50 $ och så vidare. Det här är förutom den omedelbara kontantbonusen på 10 $.
 12. Den väntande bonusen kommer att överföras till spelarens konto i portioner om 10 $ varje gång spelaren har samlat in 10 Statuspoäng för varje dollar (1 $) av bonusen. Exempel: Varje gång en spelare genererar 100 statuspoäng, sätts 10 $ in på deras konto upp till 400 $.
 13. Medlemmar har 90 dagar på sig från det att deras bonus beviljas att klarera sin 10 $ väntande bonus innan den förfaller.
 14. En förklaring till hur du samlar in statuspoäng finns på vår sida Så tjänar du Statuspoäng (SP) och Bonuspoäng (BP).
 15. Spelare kan bli berättigade till en 20 $ kampanjbonus och välkomstbonus. Spelare som gör sin första insättning hos någon av 888s produkter (eller "skins") och som har eller har haft ett konto som ägs eller styrs av 888, inklusive andra produkter (eller "skin") är inte berättigade till 20 $ kampanjbonusen och välkomstbonusen.
 16. Medlemmar som har registrerat sig, men ännu inte gjort någon insättning får direktbonusen på 10 $ utöver det fullständiga välkomstbonuspaketet.
 17. Kampanjen är endast tillgänglig för medlemmar registrerade i Brasilien, Ryssland, Moldavien, Lettland, Vitryssland, Ukraina, Azerbajdzjan, Kazakstan, Georgien, Kirgizistan, Uzbekistan, Turkmenistan och Tadzjikistan.
 18. Genom att delta i Kampanjen godkänner varje deltagare utan reservationer dessa villkor som styr Kampanjen och utdelningen av 20 $ bonuskampanjen" tillsammans med det normala "Avtal för slutanvändare gällande webbplatser och tjänster drivna av 888Group" ("EULA") och Arrangörens vanliga "Bonuspolicy" som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga uppgifter i Kampanjvillkoren och bestämmelser i EULA eller Bonuspolicyn, ska Kampanjvillkoren ha tolkningsföreträde.
 19. Arrangörens beslut är slutgiltigt vad beträffar alla frågor som berör utdelning av 20 $ bonusen och besluten kan inte granskas eller överklagas av någon deltagare eller tredje part.
 20. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor efter eget gottfinnande.
 21. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 22. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 23. Dessa villkor och allt som rör dem ska vara underkastade och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande lyda under jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.