Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Spela ansvarsfullt

Bolaget (såsom det definieras i användaravtalet) strävar efter att tillhandahålla sina medlemmar en miljö som befrämjar ansvarsfullt spelande. Vi vill inte bara ge våra medlemmar en underhållande spelupplevelse utan tar också vårt ansvar för att förhindra spelberoende och att minderåriga spelar hos oss.

Vi är ett reglerat spelföretag och följer alla riktlinjer som tagits fram av eCOGRA. eCOGRA försäkrar att de spelföretag som fått eCOGRAS sigill övervakas på ett grundligt och transparent sätt för att garantera högsta möjliga konsumentskydd.

eCOGRA

Vi har infört följande policyer och redskap/funktioner:

Skydd av minderåriga

Skydd av minderåriga

I enlighet med Gibraltars och Storbritanniens och Nordirlands hasardspelslagstiftning förbjuder bolaget personer under 18 år att delta i kasino- eller pokerspel. Det är ett lagbrott för minderåriga att delta i hasardspel.

Våra kasino- och pokerrum är inte avsedda att locka barn eller unga. Vi motverkar aktivt personer under 18 år som försöker spela på våra webbplatser och spårar sådana minderåriga spelare. Vi använder sofistikerade verifieringssystem för att identifiera minderåriga som loggar in i programmet.

Vi är dock väl medvetna om att internet är lätt tillgängligt i många hem världen över. Därför måste spelföretag och föräldrar världen över samarbeta för att skydda barn från hasardspel. För att skydda dina egna barn bör du installera filterprogram som blockerar minderåriga från att gå in på vissa webbplatser och öppna vissa program.

Nedan följer länkar till några sådana tjänste- och programvaruleverantörer:

Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny

Tips för föräldrar:

 • Lämna aldrig barnen utan tillsyn i närheten av datorn är kasino- eller pokerprogrammet är igång på datorn. Var extra försiktig för att se till att de inte får tillgång till våra tjänster via dina enheter.
 • Lösenordsskydda dina spelprogram.
 • Tillåt inga barn under 18 år att delta i någon typ av spelverksamhet.
 • Håll användarnamn, lösenord och betalningsmetoder hemliga och utom räckhåll för barn.
 • Förklara för barnen att det är förbjudet i lag och att det kan vara skadligt för minderåriga att spela hasardspel.
 • Tidsbegränsa barnens internetanvändning.
 • Var extra försiktig ifråga om minderårigas användning av utrustning som mobila enheter.

Det finns dock inga idiotsäkra system. Om du känner till någon som är under 18 år och registrerad hos oss ber vi dig att omedelbart kontakta vår operativa avdelning på operations@cassava.net.

Förhindrande av spelmissbruk

Bolaget är medvetet om att även om det stora flertalet spelar som ett nöje, så finns ett litet fåtal människor som kan bli besatta av de potentiella vinsterna från våra spel. Olika studier och undersökningar tyder på att det endast handlar om en bråkdel av den vuxna befolkningen som blir spelberoende eller spelmissbrukare, men vi tar denna fråga på största allvar. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder:

 1. Bolagets anställda genomgår utbildning i tekniker och metoder för att upptäcka spelare som är minderåriga eller lider av spelberoende och i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder.
 2. Vi har infört ett program där spelare som behöver vår hjälp själva kan be om att sitt spelkonto spärrat. På spelarens begäran upphäver vi alltså hans/hennes medlemskap och hindrar honom/henne från att komma in på vårt pokerrum eller kasino.
 3. Spelare kan själva bestämma ett högsta möjliga insättningsbelopp.
 4. På spelares egen begäran stryker vi deras namn från vår e-postlista.

Kom ihåg!

 • Hasardspel är en form av underhållning. Det är inte ett sätt att bli rik snabbt eller för att betala av skulder.
 • Hasardspel är spel som i högre eller mindre grad styrs av tur och slump. Det finns inga formler som garanterar vinster.
 • Var noga med att se till att beslutet att spela alltid är ditt eget.
 • Spela aldrig för att ta igen tidigare förluster.
 • Kontrollera regelbundet i kassan hur mycket pengar du gör av med.
 • Försäkra dig om att du känner till reglerna för de olika spelen du spelar.

Glöm inte att hasardspel, i likhet med mycket annat i livet, lämpligen spelas med måtta. Överdrivet spelande kan få katastrofala följder.

Rådgivning och hjälp

Det finns alltid någon som du kan vända dig till och tala med.

Om du misstänker att du har problem med spelmissbruk kan du vända dig till:
GamCare

GamCare är en registrerad ideell förening som erbjuder information och rådgivning till personer i Storbritannien som lider av spelproblematik. Du kan kontakta GamCare på deras gratistelefon-nr (endast i Storbritannien) på 0808-80 20 133 (linjen är öppen kl. 8–24, vardag som helgdag) eller på +44-(0)845-6000 133 (lokaltaxa i Storbritannien). I Irland kan du ringa 1800 753 753.
Alternativt kan du besöka GamCares webbplats.

De stora fasttelefonioperatörerna och många av de stora mobiloperatörerna tar inte ut någon avgift för samtal till avgiftsfria nummer.

Du kan också söka professionell hjälp från följande organisationer:

Anonyma spelare
National Council on Problem Gambling
Gambling Therapy Helpline


Om du är orolig över dina spelvanor eller vill lära dig mer om tecken på spelberoende eller spelmissbruk kan du testa dig själv här.

Självvalda spelgränser

Som ett led i vår policy ger vi medlemmarna möjlighet att begränsa de belopp som de satsar på våra webbplatser. Man kan fastställa personliga insättningsgränser på de olika spelleverantörerna och när som helst begära att få gränser justerade. Det är bara att ringa vår kundsupport, så hjälper de dig att fastställa en spelbudget. Vår kundsupport är tillgänglig via telefon, e-post och chatt dygnet runt, vardag som helgdag. Du kan fastställa insättningsgränser (och kan när som helst begära att få dem justerade) online i kassan. Observera att om du har mer än ett konto hos oss kan denna insättningsgräns införas för alla dina konton. Kontakta kundsupporten om du vill göra det.

Tänk på följande för att få en uppfattning om hur stor din spelbudget bör vara:

 1. Fastställ vad du anser vara ett godtagbart belopp att förlora innan du börjar spela.
 2. Anteckna hur ofta du spelar.
 3. Anteckna eller försök uppskatta hur länge du spelar varje gång.

Efter att du tänkt på dessa saker kan du uppskatta hur mycket du tillåter dig själv att spela för per dag, vecka eller månad.

Påminnelse om speltid och gränser för AUTOSPEL (endast spelare i Storbritannien och Nordirland)

Vi har också verktyg som du kan använda för att ställa in en påminnelse om ”speltiden” så att du vet hur länge du har spelat ett visst kasinospel och för att hantera AUTOSPELSFUNKTIONEN.

Speltidspåminnelse

Om du vill hålla koll på hur länge du har spelat ett kasinospel har vi en påminnelsefunktion på fliken Inställningar som du kan aktivera som visar hur länge du har spelat. För varje nytt kasinospel som du börjar spela inleds en ny speltidstimer och går oberoende av övriga kasinospel som du har öppna samtidigt. Om du ändrar påminnelseintervall medan du spelar ett kasino träder ändringen i kraft först när du öppnar nästa kasinospel.

Speltidspåminnelsen måste ställas in för varje enskild enhet och varje enskilt konto på nätspelswebbplatsen. Den tillämpas inte automatiskt på andra konton som du har hos oss eller på andra enheter som du använder för att spela. Påminnelsen sparas som en cookie på enheten, så om du raderar alla cookies från enheten måste du ställa in speltidspåminnelsen på nytt på den enheten.

Observera att om du vill ställa in eller ändra speltidspåminnelsen för Evolution Live Casino-spel måste du göra på inställningsmenyn för Evolution Live Casino.

Gränser för AUTOSPEL

Vid AUTOSPEL spelas ett förbestämt antal omgångar (du väljer själv hur många) automatiskt. Det maximala antalet omgångar som väljs kan inte överstiga 100 på de spel som har stöd för denna funktion. När du har valt antalet omgångar och trycker på SPIN (Dra) ombeds du ställa in förlustgränsen. Om du når förlustgränsen under AUTOSPEL avbryts funktionen automatiskt. Du kan också ställa in en vinstgräns (och även då avbryts funktionen automatiskt om du når gränsen). Oavsett vilken vinst- eller förlustgräns du ställt in avbryts också AUTOSPELSFUNKTIONEN vid jackpottvinster och när det angivna antalet AUTOSPELSOMGÅNGAR nås.

Spärra konto och ”Ta en paus”

Om du känner att vårt kampanjmaterial uppmuntrar dig till att spela mer än du vill kan du välja att ta bort ditt namn från sändlistan genom att klicka här.

Om du i något skede blir orolig över ditt spelbeteende kan du begära något av följande av oss:

 • ”Ta en paus” i en dag.
 • ”Ta en paus” i två i dagar.
 • ”Ta en paus” i en vecka.
 • ”Ta en paus” i fjorton dagar.
 • ”Ta en paus” i en månad.
 • ”Ta en paus” i sex veckor.
 • En självvald kontospoärr på sex månader eller mer
Under en spelstoppsperiod fryser vi endast ditt konto för de specifika, begärda spelföretagen. Vi spärrar också automatiskt nya konton som du försöker öppna under spärrtiden i den mån vi upptäcker dem. Vidare vidtar bolaget alla rimliga åtgärder för att se till att du inte får några kampanjutskick och erbjudanden från det aktuella spelföretaget under denna period.

Under en självavstängningsperiod kommer frysningen att verkställas och är oåterkallelig. Efter periodens slut kan du ringa vår kundsupport och be dem att aktivera kontot igen. Observera att om du bör kontakta oss i slutet av spärrperioden för att öppna kontot. Om du spelar i Storbritannien fortsätter spelstoppet att gälla i ytterligare en dag innan du åter får tillgång till kontot.

Om du själv väljer att spärra ditt konto/dina konton på någon av våra webbplatser stänger vi det/dem i den mån att vi upptäcker det i enlighet med användaravtalet och tillämpliga bestämmelser. Du kan begära att få ta en paus genom att kontakta medlemssupporten här eller genom att klicka här.

Om du spelar i Storbritannien har du möjlighet att självutesluta dig i den utrsträckning som detekteras av oss, från: (i) hela vår plattform; eller (ii) kasino-, poker- och sportwebbplatserna som vi driver (d.v.s. exklusive bingo- och direktspel), genom att klicka här eller genom att kontakta medlemssupporten här. Alla andra spelare kan självutesluta sig från vår plattform genom att kontakta vår medlemssupport här.

Vi uppmanar dig att kontakta vår medlemssupport för att säkerställa att de relevanta kontona hos oss pausas och att överväga att självutesluta dig från andra speloperatörer online där du har ett konto.

Du kommer inte att tillåtas att öppna eller använda ett nytt konto på någon av de webbplatser som drivs av oss under spärrperioden, utan först när kontospärren har lyfts och det ursprungliga kontot åter har öppnats. Om du bryter mot ovanstående äger vi rätt att blockera alla nya konton du öppnar på andra webbplatser som drivs av oss, förverka eventuella medel som du sätter in (eller tidigare har satt in) där och ska inte vara skyldiga att återbetala några medel som du har satsat eller vunnit via sådana konton.

Observera att det kan ta upp till 48 timmar innan kontot spärras efter att du har begärt det.

Obs! Om du laddar ner något av våra program till din enhet från Apples AppStore eller direkt från vår webbplats och godtar att få automatiska meddelanden (s.k. push-meddelanden) kan du inte blockera dessa meddelanden, även om du själv har valt att spärra ditt konto på någon av våra webbplatser. Du kan endast förhindra att du får sådana meddelanden genom att ändra inställningarna på enheten.

Om du inte är säker på om du vill spärra kontot bör du ställa dig själv följande fyra frågor:

 • Påverkar spelandet mitt jobb eller andra åtaganden?
 • Försöker du vinna tillbaka tidigare spelförluster?
 • Håller du på att återhämta dig från någon form av beroendetillstånd?
 • Spelar du när du är påverkad av alkohol eller andra ämnen?

Om du svarat ja på åtminstone en av frågorna ovan rekommenderar vi att du ber att få ditt konto spärrat och att du söker professionell hjälp. Du kan också använda följande programvara för att spärra datorn så att den inte kan öppna webbplatser som erbjuder nät- eller onlinespel:
Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny

Spelhistorik

Om spelhistoriken inte visas i själva spelet kan du alltid visa den på kontosidan.

Använd våra verktyg för socialt ansvar

Du får endast använda våra verktyg för socialt ansvar enligt anvisningarna i denna policy gällande ansvarsfullt spelande och enligt vad som gäller för dig. Vi har inte möjlighet att behandla förfrågningar gällande användning av våra verktyg för socialt ansvar via andra medier (till exempel via SMS, WhatsApp eller sociala nätverk som Facebook).

Support

Om du behöver ytterligare hjälp, klicka här.