Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Bonuspolicy

Vad är 888pokers Bonuspolicy?

888pokers Bonuspolicy lyder:
 1. I enlighet med 888pokers eget gottfinnande och nedanstående regler, kan nya spelare erhålla en 100 % välkomstbonus på upp till 400 $ i relation till första insättningen på deras 888poker-konto. 888poker förbehåller sig rätten att begränsa välkomstbonusen till (i) en bonus per hushåll eller (ii) en bonus per dataterminal.
  I de fall där spelare får bonus utbetald i andra valutor än USD ska dessa bonusutbetalningar baseras på gällande USD-kurs den aktuella dagen.
 2. Följande termer hänvisar alla till samma välkomstbonus: ""Välkomstbonus vid första insättningen", "Första-insättningsbonus", "Matchningsbonus" och "Första-gången-bonus".
Villkor för specialvälkomstbonus:
  1. För att kvalificera sig för någon bonus som en del av den här specialkampanjen för välkomstbonus på 100% upp till 400 dollar ("kampanjen") måste spelaren öppna ett nytt $888poker-konto och göra en första insättning som är lika med eller större än minimiinsättningen.
  2. Välkomstbonusen kommer sedan att överföras till spelarens konto i portioner om 10 $ varje gång spelaren har samlat in 10 Bonuspoäng för varje dollar (1 $) av Välkomstbonusen. Exempel: Om du gör en första insättning på 100 $ kommer du att få din välkomstbonus i avvaktande delutbetalningar på 10 $, varje gång du genererar 100 bonuspoäng, 10 $ kommer att sättas in på ditt konto upp till 100% av ditt insättningsbelopp = 100 $
  3. Bonuspoäng gör att du kan klarera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus.
  4. Du kan tjäna in bonuspoäng genom att:
   • Spela i poker-ringspel - tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje 1 $ av din bidragna rake.*
   • Spela pokerturneringar - tjäna 2 Bonuspoäng (om tillämpligt) för varje 1 $ i turneringsavgift.
   • Spela kasinospel (från pokerkonto) - tjäna 1 BP (om tillämpligt) för varje 10 $ du satsar i kasinot.

    * Bidragande rake syftar på hur mycket av provisionen som du själv har stått för ("bidragit till") i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en provision på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ till raken (eller 25 % av den), vilket i sin tur motsvarar 2 Bonuspoäng (om tillämpligt).
  5. Välkomstbonusen skall upphöra 90 dagar efter din första insättning.
  6. Spelare som utnyttjar den här kampanjen kan inte utnyttja andra första insättnings-bonuskampanjer.
  7. Likaså ska spelare som har gynnats av ett första insättningserbjudande inte vara berättigade till den här kampanjen, såvida inte annat anges.
  8. Det är tillåtet för spelare att göra insättningar efter deras första insättning för att nå vissa bonusnivåer, endast det initiala insättningsbeloppet skall dock betraktas i förhållande till tilldelning av välkomstbonus.
  9. 888poker skall sätta in alla bonusar till spelarens konto inom sjuttiotvå (72) timmar efter att spelaren blir berättigad till dem.
  10. Villkoren för kampanjen ska läsas tillsammans med slutanvändaravtalet.
  11. Detta är ett tidsbegränsat erbjudande. 888poker förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta kampanjen när som helst.
  12. Kampanjen börjar den 5 april 2011 och avslutas på ännu ej fastlagt datum. Detta datum annonseras då på webbplatsen 888poker.com.
  13. Spelare kan vara berättigade till en välkomstbonus – spelare som har gjort sin första insättning i något av 888s produkter och som har eller har haft ett konto som ägs eller styrs av 888, inklusive andra produkter, är inte berättigade till en välkomstbonus.
  14. Spelare som erbjuds ett 888poker-beräkningsverktyg i sitt registreringsformulär ska vara berättigade att få detta verktyg utöver sin Välkomstbonus förutsatt att de gör sin första insättning inom tjugofyra (24) timmar efter registreringen.
 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 2. Alla 888poker s regler för bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 3. Alla omedelbara (icke-väntande) bonusar kan tas ut först efter att en spelare har samlat 2,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus. En spelare måste till exempel först samla 25 Bonuspoäng innan han kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När föregående insatskrav har uppfyllts kommer bonusen och alla eventuella vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 4. 888poker förbehålles rätten att hålla inne bonusbelopp från en spelares uttag.
 5. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från att de satts in på spelarens konto, eller inom den period som anges i informationen kring en kampanj om dessa skiljer sig åt. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 6. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 7. Alla vinster som genererats från bonuspengar, helt eller delvis, ska betalas till vinnande spelare enligt följande: (i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av riktiga pengar; (ii) en betalning till spelarens "bonusplånbok" upp till det större av: det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens "bonusbelopp" innan insatsen betalades; (iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är associerat med pokerspel eller till "bonusplånboken" om den allmänna bonusen spelades i kasinospel.
 8. Vid procentbaserade direktbonusar uteslutande, tills du uppfyllt insatskraven, gäller följande begränsningar för det insättningsbelopp du använt för att aktivera din bonus:
  • Om bonusen (plus i förekommande fall relaterade vinster) på ditt konto är samma som eller mer än det urprungliga bonusbeloppet, kan du ta ut din insättning men bonusen (och i förekommande fall relaterade vinster) kommer att annulleras.
  • Om bonusen (plus i förekommande fall relaterade vinster) på ditt konto är mindre än det ursprungliga bonusbeloppet (men mer än noll), kan du ta ut din insättning men bonusbeloppet du har förlorat kommer att dras från det insättningsbelopp du kan ta ut och bonusen (samt i förekommande fall relaterade vinster) kommer att annulleras.
  • Om du har satsat och förlorat hela bonusen, kan du inte ta ut insättningen förrän insatskraven har uppfyllts.  Vinster relaterade till vad som placerats med din insättning kan emellertid tas ut innan insatskraven har uppfyllts.
 9. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med utbetalningspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om du har både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på kontot kommer medel belagda med restriktioner att användas först vid nästa satsning som du gör. Tillgängliga medel kommer endast att användas när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du satsar på kasinospel endast med begränsade medel och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, upp till en maximal vinst på 500 $/500 €/500 £ i vinst. Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £ får du ändå endast 500 $/500 €/500 £.
 10. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som gjorts med begränsade medel, free spins, FreePlay eller jackpottkuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel skall öka jackpottvinster.
 11. Bonusarna skiljer sig åt beroende på i vilken produkt de spelas och kan ingå i mer än en produkt.
 12. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av ovannämnt annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren har inte fullföljts.
 13. Om inköpsbeloppet inte återförs under bonus-annulleringen/upphörandet/borttagandet efter ett uttag, ska bonusen ha statusen "öppen transaktion". Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade annullerats/upphört/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 14. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om detta är en del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att ackumulera ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 15. I händelse av att 888poker har skäl att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon typ av bonus, förbehåller sig 888poker rätten att: (i) avsluta spelarens 888poker-medlemskap; (ii) hålla inne alla pengar som finns på denna spelares konto; och (iii) att hindra spelare från att komma åt pokerrummet i framtiden.
 16. I den händelse 888poker har rimlig anledning att tro att spelare agerar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 17. I händelse att en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet samt eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 18. Spel på alla spel i 888casino bidrar till satsningskravet men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över bidrag gentemot insatskraven för varje enskild speltyp:


 19. Insatsbidrag
  Spelkategori Spelbidrag
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, Race, Arcade, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen 100 %
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och Poker-bordsspel 20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em och Live Roulette 10 %
  Craps 5 %
  Exempel:
  • Satsa 500 $ på Videospelautomater, hela summan, 500 $ (100 %), bidrar till den satsningskraven.
  • Satsa 500 $ på roulette, 100 $ (20 %) bidrar till satsningskravet
 20. Vinster som sker via bonus kan tas ut först efter att satsningskravet har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut din ursprungliga insättning ber vi dig kontakta vår Medlemssupport.
 21. Bonuspoäng som samlats ihop via lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt 888pokers bonuspolicys krav vid utbetalningar. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 22. Registreringsbonuspakets villkor införlivas häri.
 23. Villkor i förhållande till Turneringsbiljetter ("Tb").
  1. En turneringsbiljett kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för att delta i turneringar och Sit & Go-turneringar, valda av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringsbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har ett inköp som är detsamma som värdet av turneringsbiljetten. För undvikande av tvivel, kan turneringsbiljetter inte användas som inköp till en turnering där inköpet är lägre än värdet av turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp (re-buy) av marker eller lägga marker i sin markerhög i en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  7. Varje turneringsbiljett har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett beviljas som en del av en kampanj kommer den att löpa ut när det som infaller tidigast av följande, inträffar: (i) avslutande av eller upphörande sådan kampanj eller (ii) turneringsbiljettens utgångsdatum. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats ska spelaren omedelbart förlora sådan turneringsbiljett.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett beviljas av oss för en turnering som annulleras innan den börjar, om inte annat anges i en kampanj, kommer turneringsbiljetten inte att annulleras utan kan användas av en spelare i en annan turnering som utses av oss.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i någon turnering som ställs in av oss efter att den har börjat, om inte annat anges i en kampanj, kommer ersättningen att motsvara det belopp som spelare som är registrerade för denna turnering med kontanter från sitt spelkonto.
 24. Villkor i förhållande till gratisomgångar och FreePlay:
  1. Alla gratisomgångar och FreePlay som krediteras en spelares konto måste användas inom 14 dagar, oanvända gratisomgångar och FreePlay kommer att tas bort från kontot därefter.
  2. Gratisomgångar och FreePlay-vinster betraktas som en bonus och omfattas av bonusomsättning och alla andra bonusvillkor.
  3. Gratisomgångar och FreePlay-vinster beviljas först efter det att medlemmen har spelat upp alla sina gratisomgångar eller FreePlay.
  4. gratisomgångar och FreePlay är föremål för ett maximalt vinstbelopp som bestäms av den specifika kampanjens villkor.
 25. Villkor i förhållande till kuponger:
  1. En jackpottkupong kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En jackpottkupong kan endast användas för att delta i en jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra jackpottspelet för vilket en jackpottkupong får användas.
  4. Jackpottkuponger kan inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en jackpottkupong av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  5. Alla jackpottkuponger som krediteras till en spelares konto måste användas inom det tidigaste av: (i) 14 dagar från att ha tilldelats en spelares konto; eller (ii) utgångsdatum för jackpottkupongen i fråga. Eventuell(a) oanvänd(a) jackpottkupong(er) avlägsnas från spelarens konto därefter.
  6. Spelare som använder en jackpottkupong för att spela i ett jackpottspel har endast rätt att motta jackpottvinsten och inga andra belopp härrörande från jackpottspelet.
  7. Jackpottvinst som vinns med en jackpottkupong har inga omsättningskrav.
  8. Alla jackpottvinster lyder under tjänstevillkoren, inklusive men inte begränsat till de regler som gäller jackpottvinster och verifiering av en spelares vinst
 26. Dessa villkor har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
Senast uppdaterad 1:a september 2016