Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Bonuspolicy

Vad är 888pokers Bonuspolicy?

888pokers Bonuspolicy lyder:

Nya medlemmar kan, efter 888pokers gottfinnande och de regler som anges nedan, få en välkomstbonus på 100% upp till 400 $ av den första insättningen på 888poker-kontot.

 1. 888poker förbehåller sig rätten att begränsa välkomstbonusen till (i) en bonus per hushåll eller (ii) en bonus per dataterminal.
  I de fall där spelare får bonus utbetald i andra valutor än USD ska dessa bonusutbetalningar baseras på gällande USD-kurs den aktuella dagen.
 2. Följande termer hänvisar alla till samma välkomstbonus: ""Välkomstbonus vid första insättningen", "Första-insättningsbonus", "Matchningsbonus" och "Första-gången-bonus".
Villkor för specialvälkomstbonus:
  1. För att kvalificera sig för någon bonus som en del av den här specialkampanjen för välkomstbonus på 100% upp till 400 $ ("kampanjen") måste spelaren öppna ett nytt 888poker-konto och göra en första insättning som är lika med eller större än minimiinsättningen.
  2. Välkomstbonusen kommer sedan att överföras till spelarens konto i portioner om 10 $ varje gång spelaren har samlat in 10 Bonuspoäng för varje dollar (1 $) av Välkomstbonusen. Till exempel: Om du gör en första insättning på 100 $ kommer du att få din välkomstbonus i avvaktande delutbetalningar på 10 $, varje gång du genererar 100 bonuspoäng, 10 $ kommer att sättas in på ditt konto upp till 100% av ditt insättningsbelopp = 100 $
  3. Bonuspoäng gör att du kan klarera bonusar genom satsning. Bonuspoäng ackumuleras endast om du har en aktiv bonus.
  4. Du kan tjäna bonuspoäng genom att:
   • pokerringspel: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du lägger i bidragande rake.*
   • Spela i pokerturneringar: du får 2 bonuspoäng (i tillämpliga fall) för varje 1 $ du betalar i anmälningsavgift.
   • Kasinospel (när du använder pokerkontot): du får 1 BP (i tillämpliga fall) för varje 10 $ du satsar på kasinot.

    * Bidragande rake syftar på hur mycket av provisionen som du själv har stått för ("bidragit till") i den rakebelagda potten i förhållande till övriga spelare vid bordet. Exempel: Om du har satsat 25 $ i en pott på 100 $ (d.v.s. 25 % av potten) och en provision på 4,00 $ tas ut vid bordet har du bidragit med 1,00 $ till raken (eller 25 % av den), vilket i sin tur motsvarar 2 Bonuspoäng (om tillämpligt).
  5. Välkomstbonusen skall upphöra 90 dagar efter din första insättning.
  6. Spelare som utnyttjar den här kampanjen kan inte utnyttja andra första insättnings-bonuskampanjer.
  7. Likaså ska spelare som har gynnats av ett första insättningserbjudande inte vara berättigade till den här kampanjen, såvida inte annat anges.
  8. Spelare kan göra insättningar efter den första insättningen för att uppnå vissa bonusnivåer, men enbart den första insättningen beaktas i relation till tilldelning av välkomstbonusen.
  9. 888poker sätter in all bonus på spelarens konto inom sjuttiotvå (72) timmar från det att spelaren kvalificerat sig för bonusen.
  10. Villkoren för kampanjen ska läsas tillsammans med slutanvändaravtalet.
  11. Detta är ett tidsbegränsat erbjudande. 888poker förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta kampanjen när som helst.
  12. Kampanjen börjar den 5 april 2011 och avslutas på ännu ej fastlagt datum. Detta datum annonseras då på webbplatsen 888poker.com.
  13. Spelare kan vara berättigade till en välkomstbonus – spelare som har gjort sin första insättning i något av 888s produkter och som har eller har haft ett konto som ägs eller styrs av 888, inklusive andra produkter, är inte berättigade till en välkomstbonus.
  14. Spelare som erbjuds ett 888poker-beräkningsverktyg i sitt registreringsformulär ska vara berättigade att få detta verktyg utöver sin Välkomstbonus förutsatt att de gör sin första insättning inom tjugofyra (24) timmar efter registreringen.
 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 2. Alla 888poker s regler för uttags- och integritetspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 3. Alla omedelbara (icke-väntande) bonusar kan tas ut först efter att en spelare har samlat 2,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus. En spelare måste till exempel först samla 25 Bonuspoäng innan han kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När föregående insatskrav har uppfyllts kommer bonusen och alla eventuella vinster som genererats från bonusen att vara tillgängliga för uttag.
 4. 888poker förbehåller sig rätten att inte inkludera bonusbelopp i en spelares uttag.
 5. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från att de satts in på spelarens konto, eller inom den period som anges i informationen kring en kampanj om dessa skiljer sig åt. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 6. Oaktat användaravtalets ändringsvillkor (som gäller dig) förbehåller sig 888poker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, dra tillbaka, återkalla eller ändra alla bonusar och kampanjerbjudanden eller delar av dem.
 7. Alla vinster som helt eller delvis genererats från bonuspengar ska betalas till vinnaren enligt följande: (i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av riktiga pengar; (ii) en betalning till spelarens "bonusplånbok" upp till det större av: det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens "bonusbelopp" innan insatsen betalades; (iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är associerat med pokerspel eller till "bonusplånboken" om den allmänna bonusen spelades i kasinospel.
 8. Endast för omedelbara bonusar (vilket är bonusar som sätts in på ditt spelkonto omedelbart efter att du gjort relevant insättning), tills du uppfyller insatsskravet, gäller följande begränsningar för insättningsbeloppet som används för att aktivera din bonus:
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto är lika med eller överstiger det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (och eventuella tillhörande vinster) annulleras.
  • Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto understiger det ursprungliga bonusbeloppet (men större än noll) kan du ta ut din insättning, men det bonusbelopp du har förlorat dras av från det insatta beloppet som du kan ta ut och bonusen (och eventuella tillhörande vinster) annulleras.
  • Om du har satsat och förlorat hela bonusen kan du inte ta ut insättningen förrän satsningskraven är uppfyllda. Alla vinster relaterade till insatser du gjort med din insättning kan dock tas ut innan insatskraven är uppfyllda.
 9. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med utbetalningspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om du har både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på kontot kommer medel belagda med restriktioner att användas först vid nästa satsning som du gör. Tillgängliga medel kommer endast att användas när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du satsar på kasinospel endast med begränsade medel och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, upp till en maximal vinst på 500 $/500 €/500 £ i vinst. Om dina vinster överstiger 500 $/500 €/500 £ kommer du bara att få 500 $/500 €/500 £.
 10. Jackpottvinster kommer inte att öka till en följd av satsningar som gjorts med begränsade medel, free spins, FreePlay eller jackpottkuponger. Endast satsningar med tillgängliga medel skall öka jackpottvinster.
 11. Observera att om du inte loggar in på ditt konto under en period om 90 dagar ska dina Bonuspoäng förverkas till oss utan vidare meddelande och är inte återbetalningsbara.
 12. Bonusarna skiljer sig åt beroende på i vilken produkt de spelas och kan ingå i mer än en produkt.
 13. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av ovannämnt annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren har inte fullföljts.
 14. Om inköpsbeloppet inte återförs under bonus-annulleringen/upphörandet/borttagandet efter ett uttag, ska bonusen ha statusen "öppen transaktion". Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade annullerats/upphört/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 15. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om detta är en del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att ackumulera ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 16. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att delta och/eller fortsätta att delta i kampanjer som drivs av oss. I sådana fall ska eventuell bonus och/eller annan förmån som du fått och/eller är berättigad till enligt sådan kampanj vara förverkad.
 17. Registreringskampanjer och första insättningserbjudanden kan inte kombineras med några andra liknande kampanjer.
 18. I händelse av att 888poker har skäl att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon typ av bonus, förbehåller sig 888poker rätten att: (i) avsluta spelarens 888poker-medlemskap; (ii) hålla inne alla pengar som finns på denna spelares konto; och (iii) att hindra spelare från att komma åt pokerrummet i framtiden.
 19. I den händelse 888poker har rimlig anledning att tro att spelare agerar i grupp eller har försökt att missbruka något bonuserbjudande har 888poker rätt att blockera alla relevanta konton och kvarhålla pengarna för gott.
 20. I händelse att en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet samt eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 21. Satsning i alla spel hos 888casino bidrar till att uppfylla satsningskraven, men vissa spel bidrar i högre grad än andra. Nedan följer en lista över hur stor andel de olika speltyperna bidrar med för uppfyllandet av satsningskraven:


 22. Andel för uppfyllande av satningskrav
  Spelkategori Spelets bidragsandel
  Video Slots & Slots, Scratch card, Keno, Arcade, Race, Dice och alla andra spel som inte visas i tabellen 100%
  Alla versioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och Poker table-spel 20%
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold’em och Live Roulette 10%
  Craps 5%
  Exempel:
  • Vid satsning av 500 $ på videospelautomater, bidrar hela beloppet 500 $ (100 %) till att uppfylla satsningskraven.
  • Satsa 500 $ på roulette, 100 $ (20 %) bidrar till insatskraven
 23. Eventuella vinster som vinns med hjälp av bonusen får tas ut först sedan insatskraven har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster i syfte att kunna ta ut din ursprungliga insättning ber vi dig kontakta vår Medlemssupport.
 24. Bonuspoäng som samlats ihop via lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, Roulette, Baccarat och Craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt 888pokers bonuspolicys krav vid utbetalningar. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 25. Registreringsbonuspakets villkor införlivas häri.>
 26. Villkor i förhållande till Turneringsbiljetter ("Tb").
  1. En turneringsbiljett kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för att delta i turneringar och Sit & Go-turneringar, valda av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har en buy-in som är lika med värdet på turneringsbiljetten. För undanröjande av tvivel kan turneringsbiljetter inte användas för buy-in till en turnering där buyin-avgiften är lägre än värdet på turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte: (I) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  7. Alla turneringsbiljetter som delas ut har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett beviljas som en del av en kampanj kommer den att löpa ut när det som infaller tidigast av följande, inträffar: (i) avslutande av eller upphörande sådan kampanj eller (ii) turneringsbiljettens utgångsdatum. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats ska spelaren omedelbart förlora sådan turneringsbiljett.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett delas ut av oss för en turnering som ställs in innan den börjar kommer turneringsbiljetten, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, inte att löpa ut eller bli ogiltig utan kan användas av en spelare i en annan turnering som vi väljer.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i en turnering som ställs in av oss efter att den har börjat kommer ersättningen, om inget annat anges i kampanjbestämmelserna, att motsvara det belopp som spelare som har anmält sig till turneringen har erlagt kontant via sitt spelkonto.
 27. Villkor i förhållande till free spins och FreePlay:
  1. Alla free spins och FreePlay som krediteras en spelares konto måste användas inom 14 dagar, oanvända free spins och FreePlay kommer att tas bort från kontot därefter.
  2. Free spins och FreePlay-vinster räknas som en bonus och lyder under villkoren för bonussatsningar och alla andra bonusvillkor.
  3. Vinster på Free Spin och FreePlay tilldelas först efter att medlemmen har spelat upp alla sina free spins eller FreePlay.
  4. För Free spins och FreePlay gäller det maximala vinstbelopp som anges i reglerna och villkoren för den aktuella kampanjen.
 28. Villkor i förhållande till jackpottkuponger:
  1. En jackpottbiljett kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En jackpottkupong kan endast användas för att delta i ett jackpottspel som valts ut av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka jackpottspel som en jackpottkupong får användas till.
  4. Jackpottvinster kan inte: (i) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en jackpottkupong av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  5. Alla jackpottkuponger som krediteras spelarens konto måste användas senast (det som inträffar först av): (i) 14 dagar från att ha tilldelats en spelares konto; eller (ii) utgångsdatum för jackpottkupongen i fråga. Eventuella oanvända jackpottkuponger kommer att tas bort från spelarens konto därefter.
  6. Spelare som använder en jackpottkupong för att spela ett jackpottspel skall endast ha rätt att vinna och få jackpott och inte något annat belopp i förhållande till jackpottspelet.
  7. Jackpottpris som vinns med en jackpottkupong skall inte lyda under något insatskrav.
  8. Alla jackpottvinster skall omfattas av de bestämmelser som anges i villkoren för tjänsten, inklusive men inte begränsat till sådana som rör jackpottvinster och verifiering av en spelares vinst
 29. Denna bonuspolicy är i originalversionen avfattad på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av denna policy jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
Senast uppdaterat 10 maj 2017.