Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Återinköp och add-ons

Font Size
A A A

Med återinköps- och addon-funktionerna kan du köpa fler marker när du sitter vid turneringsbordet. Tanken med återinköp är att en spelare som förlorat spelmarker i ett tidigt skede av turneringen ska kunna köpa fler marker och fortsätta spela i turneringen. Oftast kan man göra återinköp endast i början av turneringen och endast under en begränsad tidsperiod (”Tillåten tid för återinköp”). Endast spelare som har lika många eller färre antal spelmarker än vad som anges i avsnittet ”Maximalt antal marker för återinköp” i informationen om turneringen får göra återinköp.

Addon-möjligheten erbjuds under senare stadier av turneringen och är öppen för alla spelare som vill köpa på sig fler marker. Somliga turneringar har flera addon-möjligheter, medan andra bara har en eller ingen alls.

Om återinköp och add-ons är tillgängliga i en viss turnering indikeras detta med en symbol i kolumnen ”Typ” i huvudlobbyn.

Du hittar information om vad som gäller i fråga om återinköp och add-ons för varje enskild turnering i turneringslobbyn.

Så här går återinköp till

Om du har lika många eller färre antal spelmarker än ”Maximalt antal marker för återinköp” kan du göra återinköp.

Klicka på Återinköp. Fönstret för återinköp öppnas och du har 60 sekunder på dig att bekräfta åtgärden.

Beloppet för återinköp överförs sedan från ditt tillgängliga saldo till de pengar som är i spel. Ett meddelande visas som förklarar att din begäran är under behandling.

När din begäran godkänts visas en bekräftelse på detta.

Automatiskt återinköp

Du kan också välja att tillåta automatiska återinköp. Följande alternativ är tillgängliga för detta:

  1. Automatiskt återinköp – återinköpet sker automatiskt varje gång du förlorat alla dina turneringsmarker.
  2. Automatiskt dubbelt återinköp – ett dubbelt återinköp sker automatiskt varje gång du förlorat alla dina turneringsmarker.
  3. Återinköp när det är möjligt – återinköpet sker automatiskt varje gång markerantalet är lägre eller lika med värdet för ”Maximalt antal marker för återinköp”.

Så här går add-on till

Om du vill öka antalet spelmarker under en turnering kan du använda dig av add-ons.

En knapp för add-ons visas när addon-perioden börjar. Klicka på knappen och bekräfta din begäran innan addon-perioden tar slut.

Addon-beloppet överförs sedan från ditt saldo till de marker som är i spel.

Om spelmarkerna tar slut under en addon-period får du automatiskt möjligheten att göra en add-on. Du har 60 sekunder på dig att fatta beslut om vad du vill göra.

Addon-beloppet överförs från ditt tillgängliga saldo till de marker som är i spel. Ett meddelande visas som förklarar att din begäran är under behandling.

När din begäran godkänts visas en bekräftelse på detta.

Du kan också kryssa för alternativet för automatisk add-on. När det är förkryssat får du en automatisk markerinjektion under add-on-pauserna.

Mycket nöje och lycka till!

Så där, då var det klart!