Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Turneringar

Turneringsfliken visar schemalagda turneringar. Turneringen är öppen för registrering för spelare öppen fram till den tidpunkt då turneringen börjar. Dessutom är "sen registrering" tillgänglig för vissa turneringar. Se Delta i en turnering i avsnittet Komma igång, för information om hur du anmäler dig till en turnering.
Ibland erbjuder vi satellitturneringar i vilka vinnaren/vinnarna får en biljett automatiskt till en annan schemalagd turnering.

En turnering börjar på fastställt datum och tidpunkt. Deltagarna måste köpa in sig när de anmäler sig till turneringen. Inköp till turneringar varierar beroende på turnering. Deltagare måste också betala en turneringsavgift.

När turneringen börjar, placeras spelarna slumpvis vid turneringsborden. Vid varje turneringsbord drar man först kort för att utse den spelare som först agerar given, med hjälp av det högst (efter färg) rankade kortet.

Aktiva spelare kan flyttas mellan borden allt eftersom turneringen går vidare och spelare faller ut (då de inte har några marker kvar).

Om turneringen, av tekniska skäl, avbryts under spelets gång, förlorar spelare som redan fallit ut sina inköps- och inträdesavgifter. Kvarvarande spelare får tillbaka sina inköp och inträdesavgifter och får dela lika på de utslagna spelarnas inköp, oavsett hur många marker de hade kvar när turneringen avbröts.

Den sista återstående spelaren i turneringen (som alltså har vunnit alla marker) vinner turneringen. Turneringspriserna fastställs i enlighet med vinststrukturen för turneringar som står att läsa i avsnittet "Turneringar", på denna webbplats.

Spela, ha roligt och lycka till!

Kontakta oss