Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna villkor för kampanjen “Live the Dream”

 1. Följande villkor gäller för "Live the Dream"-kampanjen (”kampanjen”). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (”arrangören”) som äger och driver 888poker bland andra varumärken.
 2. Kampanjen börjar den 15/6/2016 och slutar den 24/7/21016 (”kampanjperioden”). Oaktat det ovanstående förbehåller sig arrangören rätten att när som helst helt efter eget gottfinnande omgående avsluta kampanjen.
 3. Endast personer över 18 år får ta del av kampanjen. Potentiella medlemmar kan när som helst uppmanas av arrangören att styrka sin ålder och/eller identitet.
 4. Anställda och släktingar till anställda hos arrangören eller andra fysiska eller juridiska personer som är närstående eller på något sätt har samröre med arrangören får inte ta del av kampanjen. Med ”släkting” avses här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 5. Kampanjen gäller endast för ett konto per hushåll per datorterminal.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, temporärt avbryta eller helt ställa in kampanjen om den enligt arrangörens egen bedömning inte genomförs så som specificerats.
 7. Genom att ta del av kampanjen godtar deltagaren utan invändningar dessa villkor som reglerar kampanjen och utdelningen av alla typer av priser tillsammans med det normala ”avtalet för slutanvändare av webbplatser och tjänster drivna av 888 Group” (”EULA”) som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga villkor mellan kampanjvillkoren och bestämmelserna i EULA ska kampanjvillkoren ges tolkningsföreträde.
 8. Arrangörens beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör utdelning av priser och kan inte bli föremål för granskning eller överklagan av deltagare eller tredje part.
 9. Alla 888pokers allmänna villkor gäller.
 10. Alla 888pokers allmänna villkor för turneringsbiljetter gäller.
 11. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje 1 $ i mottagen bonus.
 12. De här villkoren har författats på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 13. De här villkoren och allt som berör dem ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska uteslutande vara underkastade jurisdiktionen för Royal Courts of Justice, London, England.
 14. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra slutdatum eller belopp för respektive turnering.
 15. Om arrangören, helt efter eget gottfinnande, anser att en deltagare har brutit mot dessa villkor på något sätt (inklusive men inte begränsat till flerfaldiga kampanjanmälningar) eller har utfört någon handling i ond tro mot arrangören ska deltagaren uteslutas från kampanjen och därmed inte kunna vinna turneringarna.
 16. På grund av bestämmelser i enskilda länder kan vissa länder uteslutas från kampanjen.
 17. $5,000 Live the Dream Tournament har en kontantprispott på 3 000 $ och ett drömvinstpaket till ett genomsnittligt värde av mellan 1 600 - 2 200 $.
 18. $12,000 Dream BIG Tournament har en kontantprispott på 6 000 $ och tre (3) drömvinstpaket till ett genomsnittligt värde av mellan 1 600 - 2 200 $.
 19. I händelse att spelare vinner fler biljetter än vad som kan användas i kampanjen, kommer eventuella överskott att anses utan värde.
 20. Turneringsschemat kommer att köras enligt nedan:
  $5,000 Live the Dream Tournaments Dagligen kl. 18:05 och 18:05 GMT från 15/6/2106 till 24/7/2016
  $12,000 Dream BIG Tournaments Varje söndag kl. 12:05, GMT från 26/6/2016 till 24/7/2016

Medlemmar som ännu inte har gjort en insättning

 1. Alla villkor för registreringsbonuspaketet tillämpas.
 2. Nya medlemmar som anmäler sig till 888poker innan den 14/06/16 och som ännu inte har gjort en insättning kommer att erhålla ett erbjudande att hämta två fribiljetter till turneringen $5,000 Live the Dream Tournament via ett e-postmeddelande och/eller ett popup-meddelande i 888poker-lobbyn.
 3. Spelare som anmälde sig för 888poker efter den 14/06/16 och som inte spelade i några Live the Dream-turneringar kan hämta två gratisbiljetter till $5,000 Live the Dream Tournament endast efter deras första insättning via ett e-postmeddelande och/eller via ett popup-meddelande i 888poker-lobbyn.
 4. Turneringsbiljetter kommer att sättas in på spelares konton utöver det vanliga Bonuspaketet (gäller endast i tillämpliga länder).
 5. Det här erbjudandet är utöver det fullständiga välkomstpaketet som spelare får när de gör sin första insättning.

Medlemmar som har gjort en insättning

 1. Spelare som har satt in minst en gång i kassan innan kampanjen började får två (2) gratis turneringsbiljetter till $5,000 Live the Dream Tournament, när kampanjen börjar, som han eller hon måste hämta via ett e-postmeddelande/popup-meddelande i 888poker-lobbyn.
 2. Alla biljetter till $5,000 Live the Dream Tournament löper ut den 24/7/2016.
 3. Vissa spelare som inte satt in inom 3 månader före starten av är eventuellt inte berättigade att delta i kampanjen.

Dagliga utmaningar

Befintliga spelare som har satt in åtminstone en gång i kassan och som har spelat i åtminstone en av Live the Dream-turneringarna, kan vinna fler biljetter till $5,000 Live the Dream Tournament varje dag* som han eller hon slutför en eller flera av "Utmaningarna" nedan i läget med riktiga pengar:

 • Spela i SNAP-turneringar med ett inköp på 5 $ eller spela 50 eller fler SNAP raked händer.
 • Spela i 888poker-turneringar via mobil med ett totalt inköp på 5 $ eller spela 25 eller fler raked händer via mobil.
 • Satsa 10 $ eller mer på sportbetting via 888poker.
 • Insatser i ett 888poker Sit & Go med en minsta insats på 5.
 • Satsa 50 $ eller mer på kasinospel hos 888poker.

* Ett dygn räknas från kl. 00.00 GMT till 23.59 GMT.

Begrepp för dagliga utmatningar

 1. I "Satsa på sport-uppdraget" är inte sportbetting genom 888poker tillgängligt för medlemmar från följande länder: Jordanien, Kuwait, Filippinerna, Polen, Thailand, Venezuela, Yemen, Australien och Tyskland.
 2. Kvalificerad sportbetting måste vara spel med riktiga pengar med ackumulerade odds på 1/2 (1,5) eller högre. Alla vad som ingår i systemspel behandlas som enskilda vad i fråga om uppfyllandet av kriterierna. Vad som är inkasserade räknas inte. Spel på objekt som sedan stryks eller ogiltigförklaras räknas inte som giltiga vad, ej heller gratisspel. I "Spela kasino-uppdraget", kanske kasinospel inte finns tillgänglig i vissa länder.
 3. Inköp räknas endast för turneringens slutdatum. Exempel: Om turneringen börjar kl. 11.00 på måndag och slutar kl. 13.00 på tisdag räknas endast tisdagen för inköpet.
 4. Uppdraget "Play Mobile" och "Play Sit & Go" kommer att räknas från turneringens sista datum och tid. Heads up-turneringar eller Friturneringar är undantagna från Play SIT & GO-uppdraget.

Wheel of Dreams

 1. Medlemmar som har satt in minst en gång i 888poker-kassan och som har rätt att spela på Wheel of Dreams får dra på hjulet Wheel of Dreams två (2) gånger varje dag. För dessa medlemmar är den andra av dessa fria dragningar på hjulet endast tillgänglig via mobilappen kl. 17.00–24.00 GMT.
 2. Medlemmar som har rätt att spela i Wheel of Dreams-spelet men ännu inte hart gjort en första insättning i 888poker-kassan beviljas endast en gratisdragning för Wheel of Dreams-spelet.
 3. Specifikt för Wheel of Dreams-spelet räknas en hel kalenderdag från kl. 00:00 - 23:59 GMT.
 4. Medlemmar som spelar på PC kan endast dra på lyckohjulet en gång per kalenderdag enligt ovan. Om en medlem av någon anledning ges möjlighet att dra på lyckohjulet mer än en gång en viss dag räknas endast den första dragningen.
 5. Om en medlem med 2 dragningar spelar på Wheel of Dreams mer än två gånger per dag räknas endast de första två dragningarna som utförs på hjulet från två olika enheter.
 6. Medlemmar kan spela Wheel of Dreams i nedladdningsversionen för PC respektive mobil samt i webbappversionen. Spelet är tillgängligt via ett popup-fönster och/eller en kampanjbanderoll.
 7. Medlemmar kommer att kunna vinna följande priser i Wheel of Dreams:
  • $5,000 Live the Dream Tournament-biljetter
  • $12,000 Dream BIG Tournament-biljetter
  • Kostnadsfritt sportbetting
  • Kasino i FreePlay
  • till ett värde av 1 $ och 5 $ för Tournament-biljetter
 8. Vissa Wheel of Dreams-priser är kanske inte tillgängliga för spelare i vissa länder efter kampanjens gottfinnande, även om de är synliga på själva hjulet.
 9. Vinnare i Wheel of Dreams får priset inom 72 timmar och underrättas i ett kampanjmeddelande i ett popup-fönster.
 10. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta, anullera eller ändra Wheel of Dreams-spelet och utdelningen av eller innehållet i dess priser.
 11. I händelse av att arrangören efter eget gottfinnande gör bedömningen att en deltagare har brutit mot något av villkoren för Wheel of Dreams eller handlat på ett sätt som kan anses störande, oförskämt eller stötande, förbehåller sig arrangören rätten att neka honom/henne vidare tillgång till spelet.
 12. Oddsen för att vinna de priser som erbjuds i Wheel of Dreams är inte identiska från gång till gång och kan när som helst ändras efter arrangörens gottfinnande.
 13. Spelet Wheel of Dreams kanske inte är tillgängligt för medlemmar i vissa länder.

Priset Casino Freeplay

 1. FreePlay-vinsten kan användas i ett av följande spel, efter arrangörens gottfinnande: European Roulette Pro; MultiHand Blackjack; Millionaire Genie; Casino Reels och ELM Street.
 2. Den maximala vinsten per FreePlay-bonus är lika med värdet på den utdelade FreePlay-bonusen, med undantag för jackpottvinster. Exempel: Om du har 20 $ i FreePlay-bonus är den maximala vinsten 20 $.
 3. Freeplay-bonusen kan endast användas för att spela 888casino-spel och inte 888poker-spel.
 4. Freeplay-bonusen måste utnyttjas inom 14 dagar.
 5. Freeplay-vinster delas ut först efter det att medlemmen har spelat upp hela Freeplay-bonusen.
 6. Freeplay-vinster kan endast tas ut efter att en spelare har ackumulerat 3 poäng för varje 1 $ i mottagen bonus genom att spela kasinospel via sitt pokerkonto inom 90 dagar.
 7. För kasinospel delas 1 bonuspoäng ut för varje 10 $ som satsas, i enlighet med 888pokers bonuspolicy.

Kontantbonuspris

 1. Kontantbonusar som tilldelas under kampanjen kan tas ut först efter att en spelare har ackumulerat 3,5 bonuspoäng för varje 1 $ i mottagen bonus.

Priset Kostnadsfritt sportbetting

 1. För att få ut det kostnadsfria bettingpriset måste medlemmen först logga in på sitt sportkonto här genom att uppge sitt 888poker-användarnamn och -lösenord eller genom att klicka på 888sport-knappen i nedre högra hörnet av 888pokers lobby.
 2. För att komma i fråga för det kostnadsfria spelet måste medlemmar som aldrig har loggat in på sitt sportkonto på 888poker logga in på sportkontot samma dag som de vinner det kostnadsfria spelet.
 3. Medlemmar som uppfyller kriterierna får den kostnadsfria sportbettingen inom 72 timmar från det att de vunnit det.
 4. Sportspel via 888poker är inte tillgängligt för medlemmar från följande länder: Jordanien, Kuwait, Filippinerna, Polen, Thailand, Venezuela, Yemen, Australien och Tyskland.
 5. Värdet av den kostnadsfria sportbettingen räknas inte in i utdelningen från vunna vad och löper ut efter 7 dagar.
 6. Spel på objekt som sedan stryks/ogiltigförklaras räknas inte som giltiga sportspel.
 7. Sportspel som uppfyller kriterierna måste läggas och avgöras samma dag.
 8. Kostnadsfri sportbetting kan inte överlåtas eller lösas in mot motsvarande kontantvärde.
 9. Kostnadsfritt sportbetting måste användas i sin helhet. Det kan inte användas för att lägga en rad mindre satsningar och kan inte kombineras med spel för riktiga pengar.
 10. Kostnadsfritt sportbetting kan lösas in för singelspel och raka multipelspel, men kan inte lösas in för att spela Vinnare och Plats eller systemspel.
 11. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning avsluta, modifiera eller avbryta det här erbjudandet.
 12. Det här erbjudandet är avsett för nöjesspelare och 888pokers beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör bonusutdelning och kan inte omprövas eller överklagas av deltagare eller tredje part.
 13. Kostnadsfritt sportbetting är begränsat till ett per person, hushåll, dator, e-postadress eller uppsättning betalningsuppgifter per dag.

Drömvinstpaket

 1. Vinnare av ett drömprispaket kommer att få ett e-postmeddelande med ett urval av fem (5) priskategorier att välja mellan. De är sedan skyldiga att skicka ett e-postmeddelande till den adress som anges av 888poker med information om deras valda kategori tillsammans med sina personuppgifter.
 2. Alla priser/kategorier är inte tillgängliga för spelare från alla länder, enligt arrangörens gottfinnande.
 3. Drömprispaketet tillhandahålls av ett oberoende underleverantörsföretag, "Initial Rewards".
 4. 888poker vidarebefordrar kontaktuppgifterna för alla vinnare till "Initial Rewards", underleverantören som levererar drömprispaketet.
 5. Drömprispaketet kommer att variera beroende på IP-adress och plats.
 6. Vinnarna måste göra anspråk på sitt drömprispaket inom en viss tidsram som anges när de har valt sitt pris.
 7. Eftersom det inte är vi som tillverkar eller producerar drömprispaket kan vi inte garantera, vare sig uttryckligen eller underförstått (enligt lag eller på annat sätt) med avseende på drömprispaketet, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål. 888poker ansvarar inte för skador eller skada till följd av eller på annat sätt relaterad till drömprispaketet. Alla anspråk när det gäller drömprispaketet ska vidarebefordras till "Initial Rewards".
 8. Vinnarna av drömprispaket kommer att åta sig att underteckna relevanta överenskommelser om avstående som tillhandahålls av 888poker.
 9. Drömprispaketen kan inte överföras.
 10. All relevant dokumentation om drömprispaket skickas elektroniskt via "Initial Rewards".
 11. För alla frågor om drömprispaketet måste vinnarna vända sig till "Initial Rewards" support på l.campion@initialrewards.com eller på +44 203 026 8012.
 12. Om en medlem inte kan ta emot ett prispaket på grund av var de befinner sig, kommer en prissumma på 2 000 $ att delas ut i stället. Ingen satsning krävs för det här beloppet.