Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Knockout turneringar: Vinn EXTRA KONTANTER för varje knockout!

Font Size
A A A

Sätt lite extra krydda på spelet i våra knockoutturneringar! Vid de här borden är insatserna högre och konkurrensen hårdare än någonsin. Varje spelare vid bordet har ett pris på sitt huvud, vilket ger dig chansen att vinna vinna MER kontanter när du spelar.

Så här fungerar det

Knockoutturneringar är i grunden flerbordsturneringar där varje spelare som deltar i turneringen har ett kontantpris på sitt huvud. När en spelare eliminerar en motspelare får den spelaren priset på motspelarens huvud som ett kontantpris!
Spelarna behöver inte betala någon extra avgift för priset, utan knockoutpriset på motspelarnas huvud ingår i buy-inbeloppet.

Eliminering och flervägsspotter

Knockouteliminering: En spelar som slår ut en motståndare vinner det pris som han/hon har på sitt huvud. Det går till så att man vinner en hand över en motståndare – där båda måste gå allin – och helt enklt får fler marker än motståndaren.
Flervägsspotter: Om flera spelare är inblandade i en pott när en spelare elimineras vinner den spelare som har den vinnande handen priset den eliminerades huvud endast om han/hon täckt den förlorade spelaren. I annat fall får vinnaren av sidopotten priset på den eliminerade spelarens huvud. Om två eller flera spelare har samma vinnande hand i en flervägspott där en spelare elimineras – och alla har täckt honom/henne – delas priset på den eliminerade spelarens huvud lika mellan dem.

Vinster och priser

Knockoutprisvinster delas ut till spelaren när turneringen är slut. Turneringsvinnaren får ett eget pris utöver alla andra priser han/hon har fått genom att eliminera andra spelare under turneringen. De ordinarie turneringspriserna delas ut enligt den i förväg angivna prispottstrukturen, oavsett vilka spelare som har vunnit knockoutpriser.

Progressive knockout tournaments

Progressive knockout tournaments är en kul och spännande av version av de vanliga knockoutturneringarna. Progressiva knockoutturneringar skiljer sig från vanliga knockoutturneringar, där priset på spelarnas huvud är fast och inte ändras under turneringens lopp, genom att priset på spelarnas huvud stiger efter hand som turneringen fortskrider. Varje gång en spelare slår ut en motståndare läggs en del (vanligtvis 50 %) av priset på den eliminerades motståndarens huvud till på hans/hennes spelkonto, medan den andra delen läggs till det pris som står på spelarens eget huvud (så att priset på ens eget huvud så sätt ökar när man slår ut andra).
Exempel: I en progressiv knockoutturnering med en buy-in på 11 $ delas denna avgift upp enligt följande: 5 $ läggs till turneringens prispott, 5 $ läggs till som knockoutpris och 1 $ är turneringsavgiften.

  • När turneringen börjar är priset på alla spelares huvud lika, 5 $.
  • När spelare A eliminerar spelare B får spelare A 50 % av knockoutpriset på spelare B:s huvud (2,50 $) som läggs till på hans/hennes spelkonto, medan resterande 50 % läggst till det pris som spelare A har på sitt eget huvud (2,50 $).
  • Efter denna eliminering har alltså knockoutpriset på spelare A:s huvud stigit till 7,50 $.

Vi ses vid spelborden!

Så där, då var det klart!