Många spelare, särskilt vid lägre och medelhöga insatsnivåer, vill gärna tro att de kan utveckla en lönsam stil som är unik för dem. De tycker om att prova unika spelsätt och kolla vad som fungerar.

Det finns givetvis en del utrymme för att experimentera när det kommer till att utveckla lönsamma strategier, men du bör i allmänhet hålla dig till optimala strategier med grunden i spelteori (vilket betyder att de i stort sett inte kan utnyttjas).

När jag lär ut poker till mina elever börjar jag alltid med att förklara hur man spelar mot någon som spelar bra. När du väl har lärt dig att ta dig an starka motståndare kan du justera din spelstil för att utnyttja svagare motståndares misstag.

I den här artikeln förklarar jag hur du kan avvika från de välgrundade strategierna för att maximera vinsterna vid pokerbordet.

En kommentar om fel

Det finns nästan ett obegränsat antal justeringar du kan göra för att utnyttja dina motståndare. Men när du studerar poker, särskilt när du har mycket att lära dig, är det klokt att fokusera på sådant som händer ofta. Om du gör samma misstag om och om igen kommer du i det långa loppet att förlora en hel del kapital.

Vi tar ett exempel. Om du skulle göra det stora misstaget att checka och sedan lägga dig när någon satsar, oavsett hur mycket, och du har en färgstege, så skulle det inte kosta dig särskilt mycket pengar. Det här är en situation som nästan aldrig uppstår (eftersom du inte kommer att få så många färgstegar under din karriär).

Om du istället gör ett litet fel före floppen varje varv, som då kostar dig en del av den stora mörken, skulle det kosta dig en hel del stora mörkar varje dag och hundratals stora mörkar varje år.

Om ett misstag kostar dig hundratals (eller tusentals) stora mörkar varje år bör du göra allt du kan för att fixa det.

När motståndarna spelar bra

Nu ska vi ta en titt på en någorlunda enkel hand mot en stark spelare, och sedan jämföra med hur du bör spela mot svagare spelartyper:

Med faktiska stackar på 200 $ och mörkar på 1 $/2 $ höjer en stark spelare till 6 $ från cutoff-platsen. Du har Jh-9h på knappen och väljer att trebetta till 18 $.

I den här situationen kan det vara rätt att syna om spelarna på mörkpositionerna har spelat dåligt. Men om de har spelat bra kan det vara en bra strategi att trebetta mot starka motståndare när du har en rad olika premiumhänder och hyfsade draghänder.

Den spelare som var aggressiv före floppen kan ofta fortsätta pressa efter floppen och vanligtvis vinna potten. Även om det inte är optimalt om motståndaren fyrbettar (eftersom du i så fall behöver lägga dig såvida det inte är ett litet fyrbet) är det ofta bättre att trebetta eller lägga sig än att syna i den här situationen.

Tänk på att majoriteten av spelarna på lägre insatsnivåer synar istället för att trebetta i den här situationen. Skillnaden i lönsamhet mellan de båda alternativen är kanske inte så stor, men att syna kostar dig med all sannolikhet mycket mer i det långa loppet.

Endast den ursprungliga höjaren synar ditt trebet på 18 $. Floppen är Js-7c-5h. Motståndaren checkar och du checkar bakom.

Det finns definitivt en fördel med att satsa för att erhålla värde, men mot starka spelare bör du vanligtvis satsa med starka, färdiga händer och draghänder, och checka med halvstarka händer och skräp. I det här exemplet är J-9 på gränsen mellan en stark, färdig hand och en halvbra sådan.

När du har en hand som ligger på gränsen finns en stor fördel med att checka bakom eftersom din motståndare då är kvar i potten med hela sin range när turnen kommer. Om du satsar har motståndaren möjlighet att kasta de flesta händer som har få chanser att lyckas.

Du kan identifiera vilka händer som är på gränsen genom att fråga dig själv med vilka värdehänder man kan satsa på alla tre gator och rimligen förväntas bli synad av färdiga händer som är sämre. Om du tänker efter inser du att J-T och J-9 ofta bör checkas på en gata.

Turnen är (Js-7c-5h)-2c. Din motståndare satsar 24 $ i potten på 39 $, och du synar.

När du checkar bakom på floppen är det ett enkelt beslut att syna på turnen. Det finns ingen fördel med att höja eftersom motståndaren troligtvis endast synar med bättre, färdiga händer och drag med rätt pottodds.

Rivern är (Js-7c-5h-2c)-3h. Din motståndare satsar 50 $ i potten på 87 $. Du kan syna och slå Kd-Qd.

Du kan överväga att lägga dig mot spelare som använder en enkel riverstrategi, med tanke på dina pottodds och det faktum att det är sannolikt att din motståndare antingen bluffar eller värdesatsar med en hand som du slår. Att syna är dock det enda, rimliga alternativet.

Ibland vinner du och ibland förlorar du, men att syna är onekligen bättre än att lägga sig mot en stark spelare.

När spelare i mörkposition spelar dåligt

Den vanligaste justeringen du kommer att behöva göra jämfört med föregående hand är att bara syna höjningen före floppen när spelarna som sitter på mörkposition spelar dåligt, så att de får se floppen där de kan fortsätta att begå misstag.

Du vill förstås kartlägga hur spelarna på mörkposition spelar dåligt. Om de spelar på ett passivt eller enkelt sätt bör du alltid syna eftersom de ofta lägger in pengar i potten trots att de inte har position och sedan inte försvarar dem ordentligt på floppen. Om spelarna på mörkposition ofta trebettar med squeeze med en summa som är mycket högre än höjningen och din syn, så är det inte längre rimligt att syna. Du bör trebetta eller lägga dig.

Som du ser finns det annat att ta hänsyn till än strategin hos den spelare som ursprungligen höjde före floppen när du bestämmer hur du ska spela.

När den ursprungliga höjaren är oerhört tajt

Om den ursprungliga höjaren inte är en stark motståndare, utan istället är extremt tajt, bör du antingen syna eller lägga dig före floppen när du står inför en höjning på 6 $ (3 stora mörkar). Om din motståndare spelar bra efter floppen (vilket betyder att han eller hon är duktig nog att kasta händer som höga par om det är tydligt att de är slagna samtidigt som de kan göra en smart bluff med stora händer utan par) bör du lägga dig.

Om de nästan alltid förlorar hela sin stack när de får det högsta paret eller bättre, eller om de spelar oerhört enkelt, bör du syna. Det finns ingen fördel med att trebetta eftersom motståndaren nästan aldrig lägger sig före floppen och med all sannolikhet har en bättre hand än dig.

Om motståndaren höjer till mer än 10 $ (5 stora mörkar) bör du nästan alltid lägga dig eftersom dina implicerade odds har minskat. Ta inte som vana att syna stora höjningar före floppen med halvbra draghänder. Floppen blir inte tillräckligt bra för dig tillräckligt ofta för att gottgöra för de gånger du missar bordet totalt.

Den här gången synar du en höjning på 6 $ från en tajt, enkel spelare som vanligtvis satsar med sina bästa händer och checkar allt annat. Den stora mörken (en svag, enkel spelare) synar också.

Floppen är Js-7c-5h. Stora mörken checkar och den ursprungliga höjaren satsar 12 $ i potten på 19 $. Det är bara du som synar.

Här finns det inte någon fördel med att höja, för om motståndaren hänger kvar är du med all sannolikhet slagen. Om de lägger sig så hade du den bästa handen, vilket betyder att din höjning tvingade motståndaren att spela bra.

Turnen är (Js-7c-5h)-2c.

Om din motståndare satsar igen i det här läget, och du känner att du har läst spelaren rätt när du tror att han eller hon bara fortsätter att satsa med starka händer (varav de flesta slår ditt höga par), har du ett enkelt beslut om att kasta korten.

Om spelaren checkar bör du i regel göra en liten värdesatsning på ca 16 $ i potten på 43 $ för att försöka få motståndaren att syna med sina halvbra värdehänder, som 8-8 och A-K. Det finns ingen anledning att satsa stort som ”skydd” eftersom händerna du slår har få chanser att lyckas, och om du satsar stort kanske motståndaren bara hänger kvar när han eller hon har dig slagen.

Som du ser spelas den här handen väldigt annorlunda jämfört med när motståndaren faktiskt spelar bra.

Poker är kul!

Om den ursprungliga höjaren var en stark spelare och du bestämde dig för att endast syna höjningen före floppen, eftersom spelarna på mörkpositionerna spelar dåligt, så skulle det vara mycket svagt om du lade dig på turnen.

Mot en stark spelare bör du verkligen syna turnen och ofta även rivern.

När den ursprungliga höjaren är galen

Om den ursprungliga höjaren är galen (alltså någon som spelar oerhört aggressivt med en stor range) bör du syna höjningen före floppen. Fortsätt sedan att syna på de flesta bord när du har det högsta paret, även om turnen och rivern ser farliga ut.

Den enda gången du kan rättfärdiga att kasta en hand som ditt halvbra, höga par med J-9s i en heads up-pott mot en galen spelare är när det ser ut så här: (Js-7c-5h-Kc)-Ad. Även i en sådan situation kan det vara helt okej att syna på turn och river.

Många galna motståndare kan gärna bluffa på alla tre gator med Q-T, Q-9, T-9, T-8, 9-8, 9-6 och 8-6, så länge inte deras motståndare visar någon styrka genom att höja på floppen eller turnen. När du vet att din motståndare spelar med en stor range, vet du också att de kan bluffa på alla tre gator och att det finns massor av möjliga bluffkandidater. Du bör vara villig att fortsätta syna på bord som ser lite farliga ut, även när det gäller en större mängd pengar.

Om din motståndare är en överdrivet galen spelare (som ignorerar din strategi och istället bara slänger in pengar i potten oavsett kort) kan det finnas en fördel med att höja på floppen för att få motståndaren att höja om. Då kan du gå all-in.

Även om det kanske låter bättre att helt enkelt gå all-in på floppen med vad som troligtvis är den bästa handen, brukar framgångsrika galna spelare veta att när någon höjer dem har motståndaren nästan alltid en ganska bra hand. Då får de galna spelarna möjlighet att kasta sina bluffar.

När den ursprungliga höjaren alltid synar

När motståndaren är en spelare som alltid synar (och alltså inte kastar någon hand som han eller hon bedömer ha något som helst värde) bör du återigen endast syna före floppen med J-9s. Du bör sedan höja eventuella fortsättningssatsningar cirka 2,5 gånger när floppen visar Js-7c-5h.

Den här situationen skiljer sig från tidigare situationer på så sätt att motståndaren synar höjningen med många händer som du kan slå, t.ex. sämre höga par, mittenpar, bottenpar och stegdrag. Du bör sedan fortsätta satsa på de flesta turnar men sedan spela något passivt på rivern, för till och med de trögaste spelarna som alltid synar inser att 8-6 (åtta högt) inte är bra när handen inte har förbättrats på rivern.

När den ursprungliga höjaren är lös och svag

Om den ursprungliga höjaren är lös och svag bör du trebetta med i stort sett alla spelbara händer. Lägg in en fortsättningssatsning på ca 40 % av pottens storlek på nästan alla floppar eftersom motståndaren kastar för mycket av sin range före och på floppen.

När dina satsningar får motståndaren att lägga sig allt för ofta kan du gärna spela lite mer aggressivt. Om din svaga motståndare synar din satsning på floppen och turnen inte förändrar bordet på ett uppenbart sätt (på så sätt att händerna från floppen blir betydligt sämre) bör du ge upp. Om bordet ser farligt ut kan du överväga att bluffa på turn och river för att försöka få motståndaren att kasta alla halvbra händer.

Om du dessutom har en tajt image, kanske för att du inte har fått några vettiga kort på sistone, kommer många spelare att anta att dina satsningar representerar starka händer. Du bör spela aggressivt och stjäla alla potter när motståndarna inte träffar några kort på bordet, åtminstone tills de blir medvetna om din strategi.

Bortom floppen

Som du ser leder det enkla beslutet om att antingen syna eller trebetta före floppen till många olika intressanta situationer efter floppen. Detsamma kan sägas om dina strategier efter floppen.

Om du i allmänhet försöker styra handen åt ett håll som är fördelaktigt för dig kommer du att vinna i det långa loppet. Sträva alltid efter upptäcka motståndarnas misstag och försök hitta situationer där de har luckor i sitt spel.

Om du till exempel vet att din motståndare spelar bra på alla tre gator förutom rivern, där de spelar oerhört enkelt, bör du försöka komma till rivern och sedan stjäla alla potter när motståndaren visar svaghet genom att checka.

Om du vet att din motståndare alltid fortsättningssatsar både på floppen och turnen med en lös range, ska du ofta höja eller checkhöja på turnen. Den här strategin leder till att du kan stjäla ganska stora potter relativt ofta, vilket gör att du kan öka vinstnivån avsevärt i det långa loppet.

När du kan avvika från en fundamentalt sund spelstrategi

Om du känner till vilka misstag dina motståndare är benägna att göra bör du försöka justera din spelstil maximalt för att utnyttja dem. Med det sagt har du vanligtvis ingen aning om vilka specifika fel dina motståndare kommer att göra.

Om du inte veta vilka fel dina motståndare kommer att göra, vet du inte heller hur du kan justera spelstilen på bästa sätt. Utan några analyser bör du spela en fundamentalt sund strategi. En robust strategi med spelteoretisk grund är en utmärkt utgångspunkt, men med en sådan strategi kommer du att missa en hel del pengar när du blir medveten om motståndarnas misstag.

För att vinna så mycket som möjligt ska du vara uppmärksam och anpassa dig.

Jag hoppas det går bra att förvandla 10 $ till 888 $.

Om du har några frågor till mig får du gärna ställa dem på Twitter: @JonathanLittle.

Lycka till!

FÖREGÅENDE   NÄSTA
About the Author
By
Jonathan Little är en professionell pokerspelare med över 6,5 miljoner dollar i liveintäkter. Han har också skrivit 14 bästsäljande böcker om pokerstrategi.
Related Content
Nästa steg när du har byggt upp din spelkassa

Nästa steg när du har byggt upp din spelkassa

Sträva mot högre insatser när du bygger upp pokerkassan

Sträva mot högre insatser när du bygger upp pokerkassan

Så spelar du en stege

Så spelar du en stege

Avkastning – vad menas med det?

Avkastning – vad menas med det?

Tips och vägledning för lyckad setmining

Tips och vägledning för lyckad setmining

Förvalta spelkassan i poker – Gör 10 $ till en spelkassa på 888 $

Förvalta spelkassan i poker – Gör 10 $ till en spelkassa på 888 $

Lär dig att spela mer aggressivt

Lär dig att spela mer aggressivt

M-ratio– vad är det?

M-ratio– vad är det?

Analysera amatörpokermotståndare

Analysera amatörpokermotståndare

Använda andras misstag för att stärka ditt spelkonto

Använda andras misstag för att stärka ditt spelkonto