Vad är setmining?

Setmining kan definieras så här:

Att syna ett pocketkortpar före floppen enbart i avsikt att floppa ett set.

När vi setminar spelar vi inte vårt pocketpar för dess pottvärde eller spelbarhet. Om det vore tillräckligt lönsamt att göra detta (vilket det är i många fall) skulle det inte vara rätt att betrakta situationen som ren setmining.

Så vi kallsynar t.ex. med en hand som TT från BTN mot en CO-öppning. Vi synar inte enbart för att floppa ett set i tior. I många floppsammansättningar skulle vi förvänta oss att TT var den bästa handen, och skulle överväga att fortsätta mot ett aggressivt floppagerande från vår motståndare.

Om vi föreställer oss ett annat scenario, där UTG öppnar och vi bestämmer oss för att kallsyna pockettvåor i BB, så börjar vi få en bättre bild av vad som menas med ren setmining. I de flesta fall där vår motståndare fortsättningshöjer floppen skulle vi kasta våra 22 automatiskt om vi inte får vårt set. Det enda undantaget från den regeln är om vi floppar ett öppet stegdrag och får rätt pottodds för att fortsätta.

Ofta när man synar med pocketpar hamnar man någonstans mitt emellan de två ytterligheterna. Större delen av vårt värde kan komma av att floppa ett set. Å andra sidan finns det många situationer med en lönsam fortsättning på vår hand även om vi inte får vårt set.

Hur man setminar lönsamt

Det är vettigt att vi inriktar oss på ren setmining, där vi bara tjänar något förutsatt att vi får vårt set, och förlorar varje gång vi inte gör det. Så vi ska börja med att titta på det värsta fallet där vår hand har absolut noll värde såvida vi inte lyckas.

Den första detaljen vi är intresserade av är med vilken procent av gångerna vi lyckas få vårt set efter att ha synat före floppen. Detta ger oss en grundläggande uppfattning om vilket pris vi kan behöva för att vår setmining ska vara lönsam. Eftersom floppen har tre kort kan vi beräkna våra utsikter för att lyckas få ett set till omkring 11,8 % av gångerna. Baserat på direkta pottodds måste vi alltså investera mindre än 11,8 % av den totala potten före floppen.

Men är detta realistiskt? Inte ett dugg! Vi kommer som regel investera närmare 45 % eller potten heads up och 30 % av potten trevägs. Så varför anser många att setmining är en lönsam strategi?

Det hela handlar om våra implicita odds. Priset före floppen motiverar inte en syn med vårt pocketpar enbart utifrån utsikten för att vi lyckas få vårt set. Men när man räknar in de ytterligare marker vi kan vinna när vi lyckas få in vårt set kan det bli ett lönsamt drag. Men hur mycket mer måste vi tjäna efter floppen för att vår setmining ska bli lönsam? Och, än viktigare, hur vet vi ens hur mycket pengar vi kommer att tjäna efter floppen, förutsatt att vi lyckas?

Beräkna setminingens lönsamhet

Vi börjar med att föreställa oss en enkel situation före floppen, och att överväga hur mycket pengar vi behöver tjäna i genomsnitt efter floppen för att setmining ska vara lönsamt.

SB postar 0,5bb, BB postar 1bb. Alla lägger sig fram till CO, som öppnar till 3bb. Hero är BTN som har ett pocketpar och synar 3bb. SB lägger sig. BB lägger sig.

Beräkna setminingens lönsamhet

Ganska okomplicerat hittills. Vi vet att vi kommer lyckas med vårt pocketpar omkring 11,8 % av gångerna, så sett till direkta pottodds kan vi inte investera mer än 11,8 % av den totala potten. (Vi är egentligen inte intresserade av pottoddsen, bara de implicita oddsen i detta läge, men vi kan använda pottoddsen för att beräkna vilken typ av implicita odds vi behöver.)

Så om 3bb är lika med 11,8 % av potten, hur stor måste då den totala potten vara för att det ska vara rätt att syna?

100/11,8 = 8,475
3bb * 8,475 = 25,42bb

(Dvs. om storleken på potten före floppen faktiskt var 25,42bbs, och vi synade 3bb, så skulle vi ha en syn till direkta pottodds i vårt försök att få ett set. Detta hjälper oss att räkna ut hur mycket vi behöver tjäna efter floppen, eftersom den faktiska potten före floppen är mycket mindre än 25,42bb.)

Pottens totala storlek före floppen är i själva verket 7,5bb när vi räknar in investeringen från mörkarna, vilket innebär att det fattas oss ungefär 18bb av vad vi behöver. Detta är det belopp vi i genomsnitt måste tjäna efter floppen för att setmining ska vara lönsamt. I just det här fallet blir det bara omkring sex gånger vår initiala investering.

Genomsnittliga intäkter

Sex gånger vår investering kan verka som en något liten förtjänst när vi lyckas. Det räcker dock inte enbart med att det är möjligt att vi gör denna förtjänst när vi lyckas. Vi måste genomgående göra denna förtjänst i genomsnitt när vi lyckas. Annars förlorar vi på vår setmining. Många situationer kommer att uppstå där vi lyckas få vårt set utan att få någon action alls. Därför måste vi också dra in några stora potter där vi tjänar väsentligt mer än sex gånger vår investering före floppen för att det ska löna sig totalt sett.

Vi måste också beakta följande situationer:

 • Vi får vårt set men förlorar mot ett högre set.
 • Vi får in pengarna bra, men motståndaren suger ut på rivern.
 • Vi tror inte att vårt set duger och väljer att lägga oss.

När man tar med dessa situationer i beräkningen är det absolut nödvändigt att det är möjligt att tjäna väsentligt mer än sex gånger vår investering före floppen när vi lyckas. Om vi skulle göra en försiktig beräkning vill vi helst att det går att tjäna minst 20 gånger vår initiala investering i bästa fall.

Beräkningen 20 gånger ger upphov till två ofta åberopade pokerregler, syna 20-regeln och 5/10-regeln.

Syna 20- och 5/10-reglerna

Följande två regler åberopas ofta av pokerspelare. Det är bra att känna till dessa, även om det enbart är för att kunna samtala med andra spelare om dem.

Syna 20: Vi måste kunna tjäna 20 gånger vår initiala investering efter floppen.

Om vi t.ex. investerar 3bb före floppen i vår setmine, måste med andra ord de återstående effektiva stackarna efter floppen vara minst 60bb.

5/10: Vi borde inte investera mer än 5 % av vår stack i ett setmining-tillfälle annat än under speciella omständigheter, då vi kan investera upp till 10 %.

Vi återkommer till de ”speciella omständigheterna” senare, men dessa regler är i allt väsentligt väldigt lika. Om vi investerar 5bb före floppen, med omkring 100bb effektiva stackar (dvs. 5 %), kommer vi kunna tjäna cirka 20 gånger vår initiala investering efter floppen.

Beräkna implicita odds

Det är enkelt att säga hur mycket vi potentiellt kan tjäna efter floppen: detta handlar helt enkelt om hur djupa de effektiva stackarna är. Det finns dock ingen formel för att inse hur mycket vi kommer att tjäna i genomsnitt. Den beräkningen bygger på uppskattningar om vår motståndare och vilka implicita odds vi har. Om vi inte är säkra på våra implicita odds är det bäst att vi håller oss till syna 20-regeln. I situationer där vi uppfattar våra implicita odds som mycket bra kan dock syna 20-regeln snabbt bli mer av en syna 10-regel.

Men vad exakt är implicita odds? Och hur vet vi om våra implicita odds är bra?

Implicita odds i setmining: I huvudsak upplyser detta oss om hur troligt det är att vi ska få en stor vinst när vi lyckas få vårt set.

Följande situationer är lägen då vi sannolikt får förmånen av utmärkta implicita odds.

Motståndaren har en stark räckvidd: Det är alltså mindre sannolikt att denna vill lägga sig efter floppen när vi agerar.

Motståndaren är aggressiv: Den typen som gillar att bluffa till tusen, och försöker sig kanske på att trippelbluffa oss när vi agerar.

Motståndaren har en djup stack: Ju fler marker motståndaren har i sin stack, desto mer har vi möjlighet att vinna.

Motståndaren är en fisk: Kanske är motståndaren den typen som helt enkelt inte kan släppa ett högsta par när det kommer. Detta är positivt för att utvinna värde med våra set.

Vi kan vända på den här listan för att hitta situationer där våra implicita odds inte är så bra som vi önskar.

Låga implicita odds: Även om vi lyckas kan vi inte räkna med en stor vinst.

Motståndaren har en svag räckvidd: Med denna är det är mer sannolikt att motståndaren lägger sig efter floppen än betalar oss när vi får vårt set.

Motståndaren är passiv: Detta är den typen som aldrig någonsin försöker bluffa oss och aldrig gör misstaget att övervärdera näst bästa handen.

Motståndaren har en grund stack: Ju färre marker motståndaren har, desto mindre har vi möjlighet att vinna när vi får ett set.

Motståndaren är en bra spelare: Det är mer sannolikt att motståndaren inser att vi är starka och lägger sig helt rätt i stället för att betala oss.

Situationer med dåliga implicita odds

Den typiska situationen som spelare betraktar som en olönsam setmine, trots möjligheten att tjäna 20 gånger investeringen före floppen, är när BTN öppnar och vi är SB med ett pocketpar.

Eftersom BTN öppnar mycket brett tror många spelare att det är osannolikt att de får betalt efter floppen när de får sitt set. Så trots att de kan tjäna 20 gånger sin initiala investering före floppen väljer många spelare i stället att tresatsa eller lägga sig.

Vi måste också räkna med utsikten för att BB squeezar. Om det händer måste vi eventuellt kasta vår hand före floppen, och då har vi inte ens en chans att få vårt set.

Den här principen kan också tillämpas på ett läge där vi är MP och ställs inför en UTG-öppning. Många spelare rekommenderar att endast försvara 77+ som setmines i det här läget. Om vi försvarar alla pocketpar som setmines i MP inför en UTG-öppning får vi följande två problem som försämrar våra implicita odds:

 1. Risken för att bli squeezad och inte syna floppen ökar, med fyra spelare kvar bakom oss (förutsatt 6 max.).
 2. Risken är större för att vi råkar ut för set över set om vi har låga pocketkort, och att det slutar med en flervägsflopp.

Situationer med bra implicita odds

En mycket vanlig fråga från spelare är:

Ska vi någonsin setmina när vi står inför en tresatsning?

Om vi antar att det handlar om 100bb-stackar faller den här situationen inte inom syna 20-regeln. Men vi kan eventuellt setmina i vissa fall ändå. Så är fallet när tresatsaren har en mycket stark räckvidd, vilket ökar utsikterna för att vi får betalt när vi får vårt set. De två huvudsakliga situationerna är:

 1. Motspelaren tresatsar mot en tidig eller mellanpositionsöppning, vilket indikerar att vederbörande är stark.
 2. Motståndaren är känd för att bara tresatsa med mycket starka händer.

Så i dessa situationer är det förmodligen rätt att försvara ett pocketpar mot en tresatsning, förutsatt att

 1. stackarna är minst 100bb
 2. storleken på tresatsningen inte är superstor.

Ett annat läge med bra implicita odds kan vara när UTG eller MP öppnar och vi avslutar agerandet i BB. Detta av följande skäl:

 1. Vi får bättre direkta pottodds i BB.
 2. Vi behöver inte oroa oss för att bli squeezade, vi synar alltid floppen.
 3. UTG/MP har vanligen stark öppningsräckvidd, vilket innebär att vi kanske får betalt oftare efter floppen när vi lyckas med vårt set.

Pussla ihop det hela

Det viktiga att lära sig av detta är att även om det finns matematiska begränsningar för när vi kan setmina så är de flesta av våra beräkningar beroende av hur bra våra uppskattningar av motståndarna är.

Syna 20- och 5/10-reglerna ska endast tillämpas som en ungefärlig vägledning. I varje möjlig setmining-situation är det viktigt att göra en uppskattning av våra motspelare och av hur mycket vi tjänar på eventuella implicita odds de ger oss.

Related Content
Nästa steg när du har byggt upp din spelkassa

Nästa steg när du har byggt upp din spelkassa

Sträva mot högre insatser när du bygger upp pokerkassan

Sträva mot högre insatser när du bygger upp pokerkassan

Så spelar du en stege

Så spelar du en stege

Avkastning – vad menas med det?

Avkastning – vad menas med det?

Förvalta spelkassan i poker – Gör 10 $ till en spelkassa på 888 $

Förvalta spelkassan i poker – Gör 10 $ till en spelkassa på 888 $

Lär dig att spela mer aggressivt

Lär dig att spela mer aggressivt

M-ratio– vad är det?

M-ratio– vad är det?

Analysera amatörpokermotståndare

Analysera amatörpokermotståndare

Använda andras misstag för att stärka ditt spelkonto

Använda andras misstag för att stärka ditt spelkonto

Så blir du pokerproffs – intro

Så blir du pokerproffs – intro