Avkastning (eller ROI, ”return on investment”, på engelska) är i princip den metod som turneringsspelare använder för att hålla koll på sina resultat. Du känner kanske till att de som spelar mycket kontantspel håller koll på sin vinstprocent med formeln sm/100 – det genomsnittliga antal stora mörkar som de vinner per 100 händer.

Tyvärr fungerar det inte särskilt bra som ett mätverktyg för turneringsspelare. Varför då undrar du kanske? Det beror på att det är fullt möjligt för dem att ha en positiv vinstprocent mätt som sm/100, men ändå förlora pengar sammantaget på grund av att mörken höjs. Det är således fullt möjligt att vinna fler stora mörkar än motståndarna i Sit & Go eller en turnering, utan att slutresultatet blir särskilt bra.

Således behöver turnerings- och Sit & Go-spelare ett annat mått för att hålla koll på och mäta sina resultat. Det här är måttet avkastning kommer in.

Så här beräknar du avkastningen

Formeln för beräkning av avkastning är ganska okomplicerad.

Så här beräknar du avkastningen

* Som ett decimalvärde (multiplicera med 100 för avkastningen i procent).

 

Genom att dra av buyin-avgifterna från turneringsvinsterna får du fram den totala vinsten, eller rättare sagt nettovinsten.

Ledtråd: Du får fram resultatet i form av ett decimalvärde. För att få fram avkastningen i procent (ROI%) måste du multiplicera decimalvärdet med 100.

Låt oss illustrera formeln med ett par konkreta exempel.

Exempel 1. Du har spelat 100 stycken Sit & Go-turneringar med 1 $ i buy-in. Din har sammanlagt vunnit 256 $ (= bruttovinst, inte netto). Vad blir avkastningen?

Försök själv att räkna ut avkastningen innan du kontrollerar svaret nedan.

Ledtråd: När vi talar om ”bruttovinst” syftar vi på alla pengar som du har vunnit, utan att ta hänsyn till förluster eller buyins.

Svar: Det första steget är att räkna ut vinsten. Vi har kanske gjort det här exemplet lite svårare än nödvändigt. Om du vet hur mycket du hade på spelkontot innan du började spela är det bara att kolla saldot nu och sedan gå vidare och räkna ut nettovinsten.

Hursomhelst, i det här exemplet har du investerat 100 $ i buy-ins (100 * 1 $). Det innebär att om bruttovinsten är 256 $ så blir nettovinsten 256 – 100, d.v.s. 156 $.

Nettovinst = 156 $
Buy-ins = 100 $

156/100 = 1,56

Observera att detta värde är avkastningen uttryckt i decimalform. Om du föredrar att uttrycka avkastningen i procent är det bara att multiplicera med 100, vilket i det här fallet ger en avkastning på 156 %.

Så i praktiken kan man säga att varje gång du slår dig ner för att spela i någon av dessa endollars Sit & Go-turneringar tjänar du i genomsnitt 156 % av buyin-avgiften på 1 $, d.v.s. 1,56 $. Detta utgör en fullständigt enorm avkastning på investeringen. Normalt ligger avkastningen på runt 10 % under en längre period.

Exempel 2. Vi spelar 1 000 Sit & Go-turneringar med 5 $ i buy-in och en avkastning på 13 %. Räkna ut brutto- respektive nettovinsten.

Uppgifter om bruttovinst är egentligen helt ointressanta eftersom man som spelare endast bryr sig om nettovinsten. Men genom att beräkna bruttovinsten förstår du avkastningsformeln bättre och ser till att du faktiskt vet skillnaden mellan brutto- och nettovinst.

Försök åter själv att räkna ut avkastningen innan du kontrollerar svaret nedan.

Svar: Om du har en avkastning på 13 % under denna period innebär det att du för varje 5 $ som du investerar i buy-in tar du hem 5 $ plus ytterligare 13 %. Vad blir 13 % av 5 $?

5 $ * 0,13 = 0,65 $.

I genomsnitt har du alltså tjänat 0,65 $ per turnering i de 1 000 turneringar som du har spelat.

0,65 $ * 1 000 = 650 $

Bruttovinsten som du har gjort inkluderar dock även det totala belopp som du betalat i buy-ins, i det här fallet 5 000 $ (1 000 * 5 $). Det innebär en bruttovinst på 5 650 $ och – eftersom vi redan vet att nettovinsten 650 $ – att du har haft utgifter på 5 000 $.

När man sitter och räknar efter är det ibland en god idé att räkna baklänges, bara för att kolla att siffrorna stämmer. Låt oss därför lägga in dessa värden i avkastningsformeln för att se om vi kommer fram till vår ursprungliga slutsats, d.v.s. en avkastning på 13 %.

Så här beräknar du avkastningen

Nettovinsten var 650 $.
Du betalade 5 000 $ i buy-ins.

Avkastningen, uttryckt som ett decimaltal, är 650/5000 = 0,13
Genom att multiplicera detta värde med 100 får vi fram avkastningen som ett procenttal, 13 %. Den ursprungliga beräkningen stämde!

Fluktuationer i avkastning

En orsak till att vi hade en så extremt hög avkastning i det första exemplet var att vi hade ett underlag som var väldigt litet: du hade bara spelat 100 Sit & Go-turneringar.

Hundra turneringar kan låta mycket, men faktum är att räknat på färre än ca 200 Sit & Go-turneringar kan avkastningen avvika kraftigt jämfört med när värdet slås ut över ett betydligt större antal turneringar. I Sit & Go kan trender vara i flera hundra turneringar.

Bilden kompliceras ytterligare när man börjar spela tävlingar med större deltagarantal, t.ex. MTTs. Ju fler deltagare varje enskild turnering har som man spelar, desto större blir spridningen (den s.k. variansen), vilket i sin tur innebär att det krävs ett större antal turneringar för att komma fram till en något så när rättvisande avkastningsvärde.

Maximera avkastning

Alla vill naturligtvis maximera avkastningen vid turneringsspel.

Det finns några knep att ta till för att maximera avkastningen:

  • Spela i turneringsnätverk med låga avgifter.
  • Sök efter turneringsnätverk med lätta spel.

Avkastningen är dock inte den viktigaste faktorn för en turneringsspelare. En hög avkastning ger förvisso rätt att skryta, men för proffs är det viktigaste måttet generellt sett $/h (dollar per timme).

Det kan t.ex. hända avkastningen blir lägre om man spelar Sit & Go-turneringar i något av de snabbare formaten (snabbare mörkenstrukturer och mörkennivåer m.m.), men spelar det egentligen någon roll om vi samtidigt drar in högre belopp per timme i dessa format?

Sak samma gäller för Sit & Go-turneringar med högre satsningsgränser. Det stämmer att det går att maximera avkastningen genom att spela Sit & Go med lägre gränser, men om man vinner större belopp per timme i turneringar med högre insats finns det ingen större anledning att bekymra sig om en något lägre avkastning.

Till syvende og sist ger avkastningen en hyfsat god uppfattning om hur bra det går i turneringsspel, men det är samtidigt viktigt att tänka på att avkastning påverkas kraftigt av spridningen (variansen). Många gånger är det inte det viktigaste måttet när man ska avgöra hur framgångsrik en turneringsspelare är.

Related Content
Nästa steg när du har byggt upp din spelkassa

Nästa steg när du har byggt upp din spelkassa

Sträva mot högre insatser när du bygger upp pokerkassan

Sträva mot högre insatser när du bygger upp pokerkassan

Så spelar du en stege

Så spelar du en stege

Tips och vägledning för lyckad setmining

Tips och vägledning för lyckad setmining

Förvalta spelkassan i poker – Gör 10 $ till en spelkassa på 888 $

Förvalta spelkassan i poker – Gör 10 $ till en spelkassa på 888 $

Lär dig att spela mer aggressivt

Lär dig att spela mer aggressivt

M-ratio– vad är det?

M-ratio– vad är det?

Analysera amatörpokermotståndare

Analysera amatörpokermotståndare

Använda andras misstag för att stärka ditt spelkonto

Använda andras misstag för att stärka ditt spelkonto

Så blir du pokerproffs – intro

Så blir du pokerproffs – intro