,
Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Handen stege i poker

Font Size
A A A

Stege ligger på femte plats på listan för rankning av pokerhänder och består av fem kort i sekvens eller efter varandra.

Ordet stege bör omedelbart få dig att tänka att det består av fem kort i rad, vilket gör det till en hand som är mycket lätt att identifiera.

Den högsta möjliga stegen är A-K-Q-J-10 (kallas även ”Broadway”). Stegkombinationer går ända ned till A-2-3-4-5, som kallas för ”Wheel” eller ”Bicycle”, på pokerslang.

A♠KQ♣J10♠ kallas även BROADWAY

A2♣3♠45 kallas även WHEEL eller BICYCLE

När det gäller stegar är inte färgerna viktiga. Fast alla stegar har inte samma rankning.

När en stege rankas mot en annan är det handens rankning eller valör som är viktig.

Hur rankas en hand med stege?

I en kortlek med 52 kort finns det 10 200 möjliga stegkombinationer och 10 särskilda rankningar av stegar. Varje stege rankas efter sitt högsta kort, sedan efter rankingen för det näst högsta kortet och så vidare.

Följande är några exempel på stegar:

K♠Q♣J10♠9

QJ10♣9♠8

J♣109♣8♠7♣

109♠876

De bästa stegarna avgörs av det högsta kortet i stegen, inte färgen. En stege med dam som högsta kort slår en knekt som högsta kort, oavsett färg, och så vidare.

Hur matchas en hand med stege?

Stegen är den femte bästa möjliga handen i rankningssystemet för pokerhänder. Färg rankas direkt över, där bästa färgen är esshög. Eftersom den är rankad på femte plats är det en utomordentlig hand att slå på rivern i Hold’em.

Det finns ett fåtal händer som rankas under en stege. Den hand som ligger direkt under en stege i rankningen heter triss. Den bästa trisshanden är tre ess, som även kallas set med ess eller trip-ess.

Sannolikhet för stege i poker

Vi ska nu titta på sannolikheten för stege före floppen, vid floppen, turnen och rivern i både Hold’em och Pot Limit Omaha.

Sannolikhet i Hold'em  
Före floppen:0,39 %(baserat på 5 kort som dras slumpmässigt från en full kortlek med 52 kort) (exkl. royal och straight flush)
Floppen:1,30 %(när man sitter på 2 kort som följer på varandra J-10 till 5-4)
Turnen:16,90 %(med ett öppet stegdrag på floppen)
Rivern:17,20 %(från ett öppet stegdrag)
Sannolikhet i Pot Limit Omaha  
Före floppen:0,39 %(baserat på 5 kort som dras slumpmässigt från en full kortlek med 52 kort) (exkl. royal och straight flush)
Floppen:4,90 %(när man sitter på 4 på varandra följande kort från 4-5-6-7 till 8-9-T-J)
Turnen:17,78 %(öppet stegdrag – 8 outs – exempel: 4-5-Q-Q på floppen med 6-7-K)
 20 %(Broadway-dragning – 9 outs – exempel: 5-10-J-K på floppen med 7-Q-A)
 26,67 %(12 out stegdragning – 12 outs – exempel: 7-9-J-Q på floppen med 2-8-10)
 28,89 %(13 kort wrap-dragning – 13 outs – exempel: 5-6-8-9 på floppen med 4-7-K)
 37,78 %(17 kort wrap-dragning – 17 outs – exempel: 10-9-6-2 på floppen med 8-7-A)
 44,44 %(20 kort wrap-dragning – 20 outs – exempel: 10-9-6-5 på floppen med 8-7-2)
Rivern:18,18 %(öppet stegdrag – 8 outs – exempel: 4-5-Q-Q på floppen med 6-7-K)
 20,45 %(Broadway-dragning – 9 outs – exempel: 5-10-J-K på floppen med 7-Q-A)
 27,27 %(12 out stegdragning – 12 outs – exempel: 7-9-J-Q på floppen med 2-8-10)
 29,55 %(13 kort wrap-dragning – 13 outs – exempel: 5-6-8-9 på floppen med 4-7-K)
 38,63 %(17 kort wrap-dragning – 17 outs – exempel: 10-9-6-2 på floppen med 8-7-A)
 45,45 %(20 kort wrap-dragning – 20 outs – exempel: 10-9-6-5 på floppen med 8-7-2)

Nu när du har koll på stegen ska vi gå vidare till nästa hand i listan. Den heter triss.

Var detta av intresse för dig?    

Tack för att du hjälper oss att bli ännu bättre!