Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS

Bonuspolicy

Vad är 888pokers bonuspolicy?

I 888pokers bonuspolicy förklaras att:
 1. Nya spelare kan, efter 888pokers gottfinnande och i enlighet med nedanstående regler, få en välkomstbonus på 100 % (upp till 400 $) i samband med deras första insättning på 888poker-kontot. 888poker förbehåller sig rätten att begränsa välkomstbonusen till i) en bonus per hushåll eller ii) en bonus per dataterminal.
  I de fall där spelare får bonus utbetald i andra valutor än USD ska dessa bonusutbetalningar baseras på gällande växelkurs den aktuella dagen.
 2. Termerna och uttrycken ”välkomstbonus vid första insättningen”, ”bonus för första insättning”, ”matchningsbonus” och ”förstagångsbonus” avser alla samma välkomstbonus.
Särskilda villkor för välkomstbonus:
  1. (A) För att vara berättigad till de bonusar som ingår i denna särskilda 100 % välkomstbonus (upp till 400 $) måste spelaren öppna ett nytt 888poker-konto och göra en första insättning som lika med eller överstiger minimiinsättningen.
  2. Välkomstbonusen överförs därefter till spelarens konto i portioner om 10 $ varje gång spelaren har samlat 10 bonuspoäng per US-dollar (1 $) i välkomstbonus. Exempel: Om man gör en första insättning på 100 $ delas välkomstbonusen ut i uppskjutna portioner om 10 $. Varje gång du samlat 100 bonuspoäng sätts 10 $ in på ditt konto upp till 100 % av insättningsbeloppet (= 100 $).
  3. För en förklaring av hur man samlar bonuspoäng, se sidan Så tjänar du bonuspoäng (BP).
  4. Välkomstbonusen löper ut inom 90 dagar från den första insättning.
  5. Spelare som tar del av denna kampanj kan inte utnyttja andra bonuskampanjer för förstagångsinsättare.
  6. Spelare kan göra insättningar efter den första insättningen för att uppnå vissa bonusnivåer. Det är dock endast den första insättningen som räknas vid utdelningen av välkomstbonusen.
  7. 888poker sätter in alla bonusar på spelarens konto inom sjuttiotvå (72) timmar från det att spelaren uppfyllt kriterierna för dem.
  8. Kampanjvillkoren ska läsas tillsammans med användaravtalet.
  9. Detta är en tidsbegränsad kampanj. 888poker förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avbryta kampanjen.
  10. Kampanjen börjar den 5 april 2011 och avslutas på ett ännu ej fastställt datum. Slutdatumet kommer att tillkännages på webbplatsen 888poker.com.
  11. Spelare kan vara berättigade till en välkomstbonus – spelare som gör sin första insättning hos någon av 888:s operatörs-skin och har eller tidigare har haft ett konto som ägs eller drivs av 888, inklusive alla operatörs-skin, är dock inte berättigade till någon välkomstbonus.
  12. Spelare som erbjuds ett beräkningsverktyg från 888poker på registreringsformuläret får detta verktyg utöver välkomstbonusen, förutsatt att de gör sin första insättning inom tjugofyra (24) timmar från tidpunkten för registreringen.
 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjmedel som delas ut utöver normala utbetalningar.
 2. Alla regler i 888pokers uttags- och dataskyddspolicy gäller för alla evenemangs- och kampanjmedel som delas ut utöver normala utbetalningar.
 3. Alla direktbonusar (icke-väntande bonusar) kan tas ut först efter att spelaren har samlat 2,5 bonuspoäng per US-dollar (1 $) i mottagen bonus. Exempel: Spelaren måste först ackumulera 25 bonuspoäng innan han/hon kan ta ut en bonus på totalt 10 $. När ovanstående satsningskrav har uppfyllts blir bonusen och eventuell vinst som erhållits genom satsning av den tillgänglig för uttag.
 4. 888poker förbehåller sig rätten att hålla inne bonusbeloppet från en spelares uttag.
 5. 888pokers kraven på poängackumulering måste uppfyllas för alla bonusar och kampanjerbjudanden – samt med dem förknippade vinster – inom 30 dagar efter att de satts in på spelarens konto eller inom den tidsperiod som uttryckligen anges i kampanjerbjudandet, om det avviker. I annat fall kommer det outnyttjade bonusbeloppet och kampanjerbjudandet (och i vissa fall all vinst som erhållits genom satsning av densamma) att annulleras och avlägsnas från spelarens spelkonto.
 6. Oaktat ändringsvillkoren i användaravtalet förbehåller sig 888poker rätten att när som helst och efter eget gottfinnande helt eller delvis ändra, dra tillbaka eller annullera alla bonusar och kampanjerbjudanden.
 7. Alla vinster som erhålls genom satsning av bonuspengar, oavsett om det sker med hela eller delar av beloppet, ska betalas ut till den vinnande spelaren enligt följande: i) en utbetalning till spelarens kontanta spelkonto i pengar upp till det insatsbelopp som erlades kontant, ii) en utbetalning till spelarens ”bonusplånbok” upp till det ursprungliga bonusbelopp som användas för att finansiera vadet/spelet, eller upp till det belopp som fanns i spelarens bonusplånboken innan vadet/spelet finansierades, beroende på vilket belopp som är det högre, och iii) en utbetalning av återstående vinstbelopp till spelarens kontanta spelkonto om det rör sig om pokerspel eller till bonusplånboken om den allmänna bonusen utnyttjades för kasinospel.
 8. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel eller tas ut i enlighet med uttagspolicyn) och medel belagda med restriktioner (totalsumman av bonusmedel för vilka satsningskraven ännu inte har uppfyllts och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om du har både tillgängliga medel och medel belagda med restriktioner på kontot kommer de medel som är belagda med restriktioner att användas först vid nästa satsning/insats som du gör/lägger. Tillgängliga medel kommer endast att användas när saldot för de medel som är belagda med restriktioner är noll. Om du endast finansierar insatser vid kasinospel med medel belagda med restriktioner och vinner är vinsten begränsad till 500 $/500 €/500 £, beroende på din kontovaluta. Om vinsten överstiger 500 $/500 €/500 £ får du endast 500 $/500 €/500 £. Sådana vinstbegränsningar gäller inte för bekräftade, progressiva jackpottvinster som vunnits genom satsning av medel som är belagda med restriktioner.
 9. Bonusar skiljer sig åt beroende på i vilket erbjudande de utnyttjas och kan ingå i mer än ett erbjudande.
 10. Alla bonusar och kampanjerbjudanden och eventuella vinster som erhålls genom satsning enligt ovan annulleras vid uttag om något av de tillämpliga villkoren inte till fullo har uppfyllts.
 11. Om buyin-beloppet inte betalas tillbaka i samband med att bonusen annulleras/löper ut/tas bort efter ett uttag har bonusen status som ”öppen transaktion”. Under utköp distribueras i så fall vinsten till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade löpt ut/annullerats/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns kvar några öppna transkationer för denna bonus kommer den att annulleras.
 12. Observera att du i kampanjer där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om det är en del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan vara föremål för ytterligare satsningskrav för att kunna begära en utbetalning av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 13. Om 888poker har rimlig anledning att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon form av bonus förbehåller sig 888poker rätten att i) säga upp spelarens 888poker-medlemskap, ii) hålla inne hela beloppet på spelarens konto och iii) neka spelaren tillträde till pokerrumet i framtiden.
 14. Om 888poker har rimlig anledning att misstänka att spelare agerar i grupp, eller har försökt att missbruka ett bonuserbjudande, förbehåller sig 888poker rätten att blockera alla tillämpliga konton och hålla inne beloppen på dem.
 15. I händelse av att en bonus av någon anledning tas bort från ditt konto förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet samt eventuella vinster som härrör från denna bonus, oavsett om poäng har samlats för sagda bonus eller ej.
 16. Satsning på kasinospel hos 888poker bidrar till satsningskraven, men vissa spel bidrar i större utsträckning än andra. Nedan följer en lista över storleken på respektive speltyps andel i bidrag till uppfyllandet av satsningskraven:

  Bidrag till satsningskrav
  Spelkategori Spelets bidrag
  Videospelautomater och spelautomater, skraplotter, Keno, kapplöpningar och racing, arkadspel, tärning och alla andra spel som inte visas i tabellen 100 %
  Alla bordspelsversioner av Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker och poker20 %
  Alla versioner av Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold’em och Live Roulette10 %
  Craps5 %
  Exempel:
  • Vid en satsning av 500 $ på videospelautomater räknas hela beloppet, 500 $ (100 %), mot satsningskraven.
  • Vid en satsning av 500 $ på roulette bidrar 100 $ (20 %) till uppfyllandet av satningskraven.
 17. Alla vinster som görs med hjälp av bonusen får endast tas ut efter att satsningskraven har uppfyllts. Om du vill ta bort välkomstbonusen och vinster för att kunna ta ut din inledande insättning kontaktar du vår medlemssupportavdelning.
 18. Bonuspoäng som samlats genom lågriskinsatser i alla versioner av Wild Wheel, roulett, Baccarat eller craps räknas inte som giltiga insatser enligt uttagskraven i 888pokers bonuspolicy. Vi förbehåller oss rätten att hålla inne belopp som överstiger medlemmens ursprungliga insättning från uttag om spelbonusen har satsats på något av nyss nämnda spel.
 19. Villkoren för registreringsbonuspaketet ingår häri.
 20. Villkor för turneringsbiljetter.
  1. En turneringsbiljett kan delas ut till spelaren som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett som ger innehavaren rätt att delta i utvalda poker- och Sit and Go-turneringar.
  3. Vi kan när som helst och helt efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar som en turneringsbiljett ska gälla för.
  4. Turneringsbiljetter har ett fast nominellt värde och får endast användas i turneringar vars buy-in är lika med värdet på turneringsbiljetten. För undanröjande av tvivel får turneringbsiljetter inte användas för att betala buyin-avgiften i en turnering där buyin-avgiften understiger värdet på turneringsbiljetten.
  5. Turneringsbiljetter kan inte användas av spelaren för att återinköp av spelmarker eller för att öka på antalet marker som han/hon har under en turnering.
  6. Turneringsbiljetter kan inte i) utbytas mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett med högre värde eller iii) överföras från en spelare till en annan.
  7. Varje turneringsbiljett som delas ut har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett delas ut i samband med en kampanj löper den ut på det tidigare datumet av följande: i) kampanjens avslutande eller utlöpande eller ii) utgångsdatumet för turneringsbiljetten. När en turneringsbiljett har löpt ut eller om kampanjen har avslutats går spelaren omedelbart miste om turneringsbiljetten.
  8. I händelse av att vi delar ut en turneringsbiljett till en turnering som ställs in innan den hinner starta löper, såvida inget annat anges i kampanjvillkoren, turneringsbiljetten inte ut och upphör inte att gälla, utan spelaren kan använda den för att delta i en annan turnering som vi väljer ut.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i en turnering som sedan avbryts och ställs in av oss efter att den startat är eventuell kompensation, såvida inget annat anges i kampanjvillkoren, identisk med den ersättning som ges till spelare som har anmält sig till turneringen genom att betala kontant från sitt spelkonto.
 21. Denna bonuspolicy är ursprungligen författad på engelska. I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
Senast uppdaterad den 31 mars 2016