Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS

Bonuspolicy

Vad är 888pokers bonuspolicy?

888pokers bonuspolicy fastställer att:
 1. Nya medlemmar kan, efter 888pokers gottfinnande och de regler som anges nedan, få en välkomstbonus på 100% upp till 400 dollar av den första insättningen på kontot. 888poker förbehåller sig rätten att begränsa välkomstbonusen till i) en bonus per hushåll eller ii) en bonus per dataterminal.
  I de fall där spelare får bonus utbetald i andra valutor än USD ska dessa bonusutbetalningar baseras på gällande USD-kurs den aktuella dagen.
 2. Följande termer hänvisar alla till samma välkomstbonus: ""Välkomstbonus vid första insättningen", "Första-insättningsbonus", "Matchningsbonus" och "Första-gången-bonus".
Villkor för specialvälkomstbonus:
  1. För att kvalificera sig för någon bonus som en del av den här specialkampanjen för välkomstbonus på 100% upp till 400 dollar ("kampanjen") måste spelaren öppna ett nytt 888poker-konto och göra en första insättning som är lika med eller större än minimiinsättningen.
  2. Välkomstbonusen sätts sedan in på spelarens konto i omgångar om 10 $ varje gång spelaren har fått 10 statuspoäng per varje 1 $ av välkomstbonusen. Till exempel: Om du gör en första insättning på 100 $ får du din välkomstbonus i 10 $-insättningar; varje gång du genererar 100 statuspoäng, kommer 10 $ att överföras till ditt konto upp till 100 % av din insättning = 100 $
  3. En förklaring till hur bonuspoäng ackumuleras kan hittas på vår sida Så här samlar du statuspoäng (SP) och bonuspoäng (BP) sida.
  4. Välkomstbonusen löper ut 90 dagar efter din första insättning.
  5. Spelare som utnyttjar den här kampanjen kan inte utnyttja andra bonuskampanjer.
  6. Spelare kan göra insättningar efter den första insättningen för att uppnå vissa bonusnivåer, men enbart den första insättningen beaktas för beräkningen av välkomstbonus.
  7. 888poker sätter in all bonus på spelarens konto inom sjuttiotvå (72) timmar från det att spelaren kvalificerat sig för bonusen.
  8. Kampanjvillkoren ska läsas tillsammans med användaravtalet.
  9. Det här är en tidsbegränsad kampanj. 888poker förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta kampanjen när som helst.
  10. Kampanjen börjar den 5 april 2011. och avslutas på ett datum som bestäms längre fram och anslås på 888poker.com webbplats.
  11. Spelare kan vara berättigade till en välkomstbonus – spelare som har gjort sin första insättning i något av 888:s produkter (”skins”) och som har eller har haft ett konto som ägs eller styrs av 888, inklusive andra produkter (”skins”), är inte berättigade till en välkomstbonus.
  12. Spelare som erbjuds ett 888poker-beräkningsverktyg i sitt registreringsformulär ska vara berättigade att få detta verktyg utöver sin Välkomstbonus förutsatt att de gör sin första insättning inom tjugofyra (24) timmar efter registreringen.
 1. Denna bonuspolicy tillämpas på alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 2. 888pokers utbetalnings- och sekretesspolicy och alla andra regler gäller för alla evenemangs- och kampanjutbetalningar som görs utöver normala utbetalningar.
 3. Alla omedelbara (icke-väntande) bonusar kan tas ut först efter att en spelare har samlat 2,5 bonuspoäng för varje US-dollar (1 $) i mottagen bonus. Till exempel måste en medlem ackumulera 25 bonuspoäng innan en totalbonus på 10 $ kan lösas ut. När nyss nämnda satsningskrav uppfyllts kan bonusen, och eventuella vinster som bonusen har genererat, tas ut.
 4. 888poker förbehåller sig rätten att inte inkludera bonusbelopp i en medlemsutbetalning.
 5. Alla bonusar, kampanjerbjudanden och vinster relaterade till dessa måste uppfylla kraven för bonusackumulering hos 888poker inom trettio (30) dagar från att de satts in på spelarens konto, eller inom den period som anges i informationen kring en kampanj om dessa skiljer sig åt. I övrigt ska alla tillgängliga bonusbelopp och kampanjerbjudanden (och i vissa fall alla vinster som genererats av dessa) som inte använts av en spelare inom relevant tidsperiod annulleras och tas bort från spelaren spelkonto.
 6. Oaktat ändringsvillkoren i användaravtalet förbehåller sig 888poker rätten att, helt efter eget gottfinnande och vid en självvald tidpunkt, helt eller delvis dra tillbaka, upphäva eller ändra bonusar och kampanjerbjudanden.
 7. Alla vinster som genererats från bonuspengar, helt eller delvis, ska betalas till spelaren enligt följande: (i) en betalning till spelarens spelkonto för spel om pengar upp till det belopp som satts in i form av riktiga pengar; (ii) en betalning till spelarens "bonusplånbok" upp till det större av: det ursprungliga bonusbelopp som användes för att betala insatsen eller upp till det belopp som fanns i spelarens "bonusbelopp" innan insatsen betalades; (iii) en utbetalning av återstående vinst till spelarens spelkonto för spel om pengar om detta är associerat med pokerspel eller till "bonusplånboken" om den allmänna bonusen spelades i kasinospel.
 8. Ditt konto består av både tillgängliga medel (de som kan användas i tillämpliga spel spelet eller tas ut i enlighet med utbetalningspolicyn) och begränsade medel (totalsumman av bonusmedel som ännu inte har uppfyllt satsningskraven och eventuella vinster förknippade med sådana bonusmedel). Om du har både tillgängliga medel och begränsade medel på ditt konto kommer nästa satsning som du gör att använda begränsade medel först. Tillgängliga medel kommer endast att användas när saldot för dina begränsade medel är noll. Om du satsar på kasinospel endast med begränsade medel och vinner så får du, beroende på din kontovaluta, upp till maximalt 500 $/500 €/500 £ i vinstpengar. Om dina vinster överstiger 500 $/500 €/500 £ kommer du bara att få 500 $/500 €/500 £. Sådana vinstbegränsningar gäller inte för bekräftade, progressiva jackpottvinster som vunnits med s.k. begränsade medel.
 9. Bonusarna skiljer sig åt beroende på i vilken produkt de spelas och kan ingå i mer än en produkt.
 10. Alla bonusar och erbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning i något av ovannämnt annulleras vid utbetalning, om något av de tillämpliga villkoren har inte fullföljts.
 11. Om inköpsbeloppet inte återförs under bonus-annulleringen/upphörandet/borttagandet efter ett uttag, ska bonusen ha statusen "öppen transaktion". Under utköpet ska vinsten sedan distribueras till denna bonus på vanligt sätt (som om den inte hade annullerats/upphört/tagits bort efter ett uttag). När det inte längre finns några öppna transaktioner kvar på denna bonus kommer den att annulleras.
 12. Observera att under en kampanj där du får ett ytterligare bonusbelopp, oavsett om detta är en del av den ursprungliga bonusen eller ett separat belopp, kan du vara tvungen att ackumulera ytterligare poäng för att kunna begära ett uttag av bonusen och eventuella ackumulerade vinster.
 13. Om 888poker har rimlig anledning att misstänka att en spelare missbrukar eller försöker missbruka någon form av förbehåller sig 888poker rätten att i) säga upp spelarens 888poker-medlemskap, ii) hålla inne hela beloppet på spelarens konto och iii) neka spelaren tillträde till pokerrumet i framtiden.
 14. Om 888poker har rimlig anledning att misstänka att spelare agerar i grupp, eller har försökt att missbruka ett bonuserbjudande, förbehåller sig 888poker rätten att blockera alla tillämpliga konton och hålla inne beloppen på dem.
 15. I händelse att en bonus tas bort från ditt konto av någon anledning förbehåller vi oss rätten att ta bort hela bonusbeloppet samt eventuella vinster som härstammar från denna bonus, oavsett om någon poängackumulering har skett med nämnda bonus eller ej.
 16. Alla satsningar på spel hos 888casino bidrar till insatskraven men vissa spel bidrar i större utsträckning än andra. Nedan följer är en lista över insatskrav för varje individuell speltyp:

  Insatskrav
  Spelkategori Spelbidrag
  Videospelautomater och spelautomater, Skraplotter, Arkad, Tärning och alla andra spel som inte förekommer i tabellen 100%
  Alla versioner av roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, trekortspoker och pokerbordsspel 20%
  Alla versioner av Blackjack, Live-blackjack, Hi-Lo, videopoker, Power Video Poker, Baccarat, Live-baccarat, Live Casino Hold’em och Live-roulette 10%
  Craps 5%
  Exempel:
  • Vid satsning av $500 på videospelautomater, bidrar hela beloppet $500 (100 %) till insatskraven.
  • Satsa 500 $ på roulette, 100 $ (20 %) bidrar till insatskraven.
 17. Eventuella vinster som gjorts med bonusen kan tas ut först efter att insatskraven har uppfyllts. Om du vill avstå från välkomstbonusen och vinster för att kunna ta ut din första insättning, vänligen kontakta vår medelmssupportavdelning.
 18. Bonuspoäng som samlats ihop via lågriskinsatser i Wild Wheel, roulette, baccarat och craps kommer inte att räknas som giltiga insatser enligt 888pokers bonuspolicys krav vid utbetalningar. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla belopp överskridande medlems ursprungliga insättning från medlemmens uttag om bonus satsats på något av föregående spel.
 19. Registreringsbonuspakets villkor införlivas häri.
 20. Villkor i förhållande till Turneringsbiljetter (“TrT(/s)”).
  1. En turneringsbiljett kan beviljas av oss till en spelare som en typ av bonus.
  2. En turneringsbiljett är en biljett för att delta i turneringar och Sit & Go-turneringar, valda av oss.
  3. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra vilka turneringar en turneringbiljett får användas till.
  4. En turneringsbiljett har ett fast värde och får endast användas i turneringar som har ett inköp som är detsamma som värdet av turneringsbiljetten. För undvikande av tvivel, kan turneringsbiljetter inte användas som inköp till en turnering där inköpet är lägre än värdet av turneringsbiljetten.
  5. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för återinköp (re-buy) av marker eller lägga marker i sin markerhög i en turnering.
  6. Turneringsbiljetter får inte: (I) växlas till eller omvandlas till likvida medel, (ii) läggas samman för att skapa en biljett av högre värde, eller (iii) överföras från en spelare till en annan spelare.
  7. Varje turneringsbiljett har ett utgångsdatum. Om en turneringsbiljett beviljas som en del av en kampanj kommer den att löpa ut när det som infaller tidigast av följande, inträffar: (i) avslutande av eller upphörande sådan kampanj eller (ii) turneringsbiljettens utgångsdatum. När en turneringsbiljett har gått ut eller kampanjen har avslutats ska spelaren omedelbart förlora sådan turneringsbiljett.
  8. I händelse av att en turneringsbiljett beviljas av oss för en turnering som annulleras innan den börjar, om inte annat anges i en kampanj, kommer turneringensbiljetten inte att annulleras utan kan användas av en spelare i en annan turnering som utses av oss.
  9. I händelse av att en turneringsbiljett används i någon turnering som ställs in av oss efter att den har börjat, om inte annat anges i en kampanj, kommer ersättningen att motsvara det belopp som spelare som är registrerade för denna turnering med kontanter från sitt spelkonto.
 21. Denna bonuspolicy är i originalversionen avfattat på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av denna policy jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
Senast uppdaterat den 5 juli 2015